Alkoholafhængighed

Hjælp til behandling og afvænning af alkoholafhængighed


Når alkoholen begynder at skabe negative konsekvenser for en selv og sine omgivelser, har man behov for professionel hjælp. Et alkoholmisbrug eller en alkoholafhængighed er et behandlingskrævende problem.


Hos A Misbrugsbehandling tilbyder vi en professionel, anonym og ambulant behandling af alkohol. Hvis du som pårørende eller selv, oplever at have problemer med alkohol, i form af et overforbrug, misbrug eller en alkoholafhængighed, så kan vi hjælpe.


Vi tilbyder en effektiv og evidensbaseret behandling af alkoholafhængighed og du bliver altid mødt med stor empati af professionelle alkoholbehandlere, som har erfaring med alkoholafhængighed på egen krop.

Hvornår er man alkoholafhængig?

Seks tegn på, at du har et misbrug, eller en afhængighed af alkohol

 1. Du oplever fysisk eller psykisk at trænge til alkohol
 2. Du har svært ved at stoppe efter få genstande, helt holde op med at drikke eller at nedsætte dit forbrug
 3. Du har symptomer på abstinenser (uro, rastløshed, hjertebanken, svedeture), som holder op, når du drikker
 4. Dit forbrug stiger over en længere periode, og du kan tåle mere, før du føler dig påvirket
 5. Du prioriterer dine handlinger og din tid efter, om du kan drikke alkohol – for eksempel til arrangementer, du er inviteret til
 6. Du drikker, selvom dit forbrug skader dig eller dine nærmeste


Kilde: WHO´s godkendte alkoholtest

Hvem har en alkoholafhængighed?


Langt de fleste som er afhængige af alkohol (alkoholikere), er "helt almindelige" mennesker som har en familie og som står op og går på arbejde hver dag.


Desværre er det langt fra det syn, den almindelige dansker har på en alkoholiker. Mange beskriver ofte en alkoholiker som, usoigneret, arbejdsløs, hjemløs, følelseskold og meget mere. Sådan hænger det slet ikke sammen. Derfor er det enormt tabubelagt at være alkoholiker eller alkoholafhængig, og nok en af de store grunde til at rigtig mange ikke tør vøre åben og ærlige om deres alkoholproblem, misbrug eller afhængighed og få hjælp.


Et overforbrug af alkohol og alkoholafhængighed er et stort samfundsproblem.


Et forsigtigt skøn fra Sundhedsstyrelsen er, at næsten 150.000 mennesker er afhængige af alkohol her i landet. Over 550.000 har et skadeligt forbrug af alkohol, hvilket betyder, at de drikker over Sundhedsstyrelsens anbefaling af et maksimalt forbrug. Et alkoholproblem eller afhængighed skader ikke kun den der drikker. Det går ud over familie, venner, arbejde, andre nære relationer og pårørende.

Det seneste estimat for danskere med alkoholafhængighed er lavet af det daværende Center for Alkoholforskning i 2005 og ligger på 147.000 personer. Sundhedsstyrelsen skønnede i 2019, at 84.430 personer har et højrisikoforbrug af stoffer.


I 2018 var der ifølge Sundhedsdatastyrelsen 17.583 personer i offentlig alkoholbehandling, mens Danmarks Statistiks opgørelser viser, at 16.961 personer var i behandling for stofmisbrug. Der er altså en massiv underbehandling på misbrugsområdet, hvilket Rådet for Socialt Udsatte finder dybt problematisk. 

Andre tegn på alkoholafhængighed


Her kan du se nogle af de mest almindelige tegn og symptomer på alkoholisme, alkoholafhængighed eller et alkoholmisbrug.


Gå helst listen igennem sammen med din partner eller en der kender dig godt.

 • Drikke alkohol for at slukke eller flygte fra ubehagelige følelser
 • At bruge alkoholen som en slags medicinering, mod angst, stress, søvnløshed, følelser, kan være et tegn på alkoholisme og tilbagefald.
 • Drikker alene
 • Drikker dagen efter
 • Ændring af ens adfærd og personlighed
 • Skjuler alkohol og drikker i det skjulte
 • Påtale om alkoholforbrug fra familie og venner
 • Blackouts
 • Kontroltab
 • Svigt og brudte løfter
 • Undgår samtaler om alkohol
 • Psykisk og fysisk trang 


Læs meget mere detaljeret om dette her på siden alkoholmisbrug. Hvis du kan svare ja til flere af disse spørgsmål kan der være behov for hjælp og professionel behandling.

   Symptomer på alkoholafhængighed


   Man kan tale en alkoholafhængighed eller et alkoholproblem, når alkoholindtagelsen har negative konsekvenser for en selv eller sine omgivelserne.


   "Det er ikke mængden af alkohol, men mængden af negative konsekvenser"


   Et alkoholproblem kan være meget forskellige fra person til person og det kan være svært som pårørende til en alkoholafhængig eller som misbruger selv at vide hvornår der er tale om en alkoholafhængighed.


   Det er en alkoholafhængighed når man lever op til de diagnostiske kriterier, for afhængighed.


   Man er således afhængig, hvis man opfylder tre eller flere af nedenstående kriterier i mindst én måned eller gentagne gange indenfor det seneste år:


   1. Man oplever ofte at have trang eller en kraftig lyst til alkohol
   2. Når man har svækket evne til at styre indtagelsen, svært ved at sige stop/stoppe forbruget eller sætte alkoholforbruget ned
   3. Når man oplever abstinenssymptomer efter indtagelse af alkohol eller indtager alkohol for at undgå eller dæmpe disse symptomer
   4. Toleransudvikling, der gør, at man over tid skal drikke mere og mere for at opnå den samme virkning som tidligere af alkohol. Dette sker ofte meget langsomt og kan for nogle gå helt ubemærket hen. Dog ses det ofte af pårørende lang tid før alkoholikeren selv
   5. Når alkoholen til tider spiller en dominerende rolle i ens liv, med hensyn til prioritering og tidsforbrug
   6. Hvis man bliver ved med at drikke alkohol, også selv om man har erkendt problemet, og ved, at det skader en selv og sine omgivelser


   Langt de fleste mennesker med alkoholproblemer, eller en alkoholafhængighed, er set udefra ganske almindelige mennesker. De har helt almindelige jobs og lever ofte set udefra i en helt almindelig familie.


   Det er som ofte de pårørende og familien, der opdager alkoholproblemerne, fordi forbruget af alkohol som ofte sker i hjemmet eller sammen med vennerne.

   Gratis professionel hjælp og rådgivning

   Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


   Vi kan hjælpe med råd og vejleding om misbrugs- og alkoholbehandling i hele Danmark.


   Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

   Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus, center for misbrugsbehandling.


   Sjælland, København, Amager

   Vi hjælper hele vejen!

   Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

   Udvikling af alkoholafængighed


   For mange personer kan forbruget af alkohol i nogle perioder være større en i andre perioder, for eksempel hvis man er deprimeret eller føler sig stresset.


   For andre mennesker er forbruget størst i sociale sammenhænge.


   For langt de fleste er det dog gældende at, hvis man har haft et meget stort forbrug/misbrug gennem længere tid, kan man udvikle en egentlig afhængighed af alkohol og eller andre stoffer.


   Hvor man ofte vil opleve toleransudvikling, få alkohol abstinenser ved ophør af alkoholindtagelse og have problemer med at skære forbruget ned, med. Kontroltab


   Et stort forbrug/misbrug af alkohol gennem længere tid, kan desuden give psykiske symptomer som depression eller angstsymptomer.

   Behandling af alkoholafhængighed


   Hvis man først har udviklet en alkoholafhængighed, har man brug for professionel hjælp. Viljestyrke alene rækker desværre ikke og stort set ingen klarer det alene.


   Et alkoholmisbrug eller en alkoholafhængighed er meget mere end blot alkoholen. Alkoholen er faktisk slet ikke problemet. Det handler enormt meget om ens vaner og adfærd i forbindelse med ens drikkeri og hvis man vil ud af en alkoholafhængighed kræver det en stor personlig udvikling med sig selv.


   Det gælder om at finde frem til kerner af:


   • Hvorfor er det at jeg drikker
   • Hvad er det alkoholen giver mig?
   • Hvordan hjælper alkoholen mig?
   • Hvad kan jeg sætte i stedet for alkoholen?


   Er bare få ting af det vi arbejder med.


   Det gælder om at finde nye veje uden om alkohol. Andre nye sunde vaner og andre måder at takle livets op og nedture på. Vores alkoholbehandling er en intensiv ambulant behandling hvor du har mulighed for at passe dit arbejde og være sammen med familien på samme tid. Det er en stor fordel at behandlingen griber ind, så lidt som muligt, i ens liv, men at man samtidig har en intens alkoholbehandling, hvor man ofte møder ind.

   Eftersom der generelt ikke er forskel på effekten af døgn-, dag- og ambulant behandling, er fokus i stigende grad rettet på at identificere hvilke alkoholmisbrugere, der får større udbytte af behandling i døgnregi og hvilke, der får lige så godt eller bedre udbytte af at blive behandlet i det langt billigere
   ambulante regi.

   Pårørende til en alkoholafhængig


   Det er aldrig særlig rart at være pårørende til en alkoholafhængig. Oftest er det meget smertefuldt for hele familien og andre nære relationer, at leve med en alkoholiker. Følelser af magtesløshed, frustration, vrede, fortvivlelse, angst og frygt som, hvad bliver det næste, hvem kommer ind af døren i dag, hvad med fremtiden, hvordan påvirker det vores børn, og meget mere. Det er ofte hverdags bekymringer for familier til alkoholikere.


   Mange pårørende, der lever med alkoholmisbrug inde på livet, mister tit en del af sig selv og kan nemt gå hen og blive medafhængigDesværre oplever rigtig mange pårørende at det er umuligt at tale om alkoholproblemet med misbrugeren. Det ender i skænderier og andre ubehagelige situationer.


   De pårørende har også brug for hjælp, rådgivning og nogle gange behandling.