Ambulant alkoholbehandling - Hvad skal jeg vælge?

Ambulant behandling eller døgnbehandling af alkohol eller stoffer?


Her på siden kan du læse om nogle af de mange forskellige behandlingstilbud, der findes i Danmark. Det er en stor beslutning at få hjælp og gå i behandling for et misbrug. Derfor er det også vigtigt at vælge det bedste behandlingsforløb for en selv, eller for den person som har brug for hjælp.


Hos A Misbrugsbehandling har vi mere end 20 års erfaring med misbrugs- og alkoholbehandling, samt hjælp og rådgivning til pårørende. Vi tilbyder vi en effektiv og intensiv ambulant behandling af alkohol og stoffer. 


Alt behandling foregår udenfor normal arbejdstid, og du kan derfor fortsat bo hjemme og passe dit arbejde.

Ambulant alkoholbehandling, mens du bor hjemme


Ambulant behandling betyder at du ikke er indlagt under behandlingen. Du kommer i alkoholbehandling hjemmefra eller modtager behandling derhjemme.


Døgnbehandling betyder at du bor på behandlingsstedet og modtager behandling der. Typisk i 5-6 uger, men kan være længere, afhængig af hvilket misbrug det er tale om og omfanget af misbruget.


Hos A Misbrugsbehandling får du en intensiv ambulant alkoholbehandling, med 12 måneder efterbehandling, hvor du kan bo hjemme.


Ambulant eller døgnbehandling, Hvad skal man vælge?


Nogle misbrugere har behov for komme i en døgnbehandling, for at blive ædru og clean. De vil typisk have behov for støtte og observation hele døgnet. 


Men for langt de fleste er dette ikke nødvendigt! 

Der er mange penge at spare, ved at vælge et ambulant behandlingsforløb.


Ambulant alkoholbehandling er et effektivt alternativ til døgnbehandling som i langt de fleste tilfælde giver samme eller bedre behandlingsprognose.


Nogen steder bliver en intensive ambulant behandling også kaldt dagbehandling mod alkohol og misbrug. Det er en stor fordel at ens behandling griber så lidt som muligt ind i ens hverdag. Det er samtidig også vigtigt, at det er et intens behandlingsforløb i starten, med en lang efterbehandling.  

Eftersom der generelt ikke er forskel på effekten af døgn-, dag- og ambulant behandling, er fokus i stigende grad rettet på at identificere hvilke alkoholmisbrugere, der får større udbytte af behandling i døgnregi og hvilke, der får lige så godt eller bedre udbytte af at blive behandlet i det langt billigere
ambulante regi.

"Sundhedsstyrelsen har lavet en undersøgelse af døgnbehandling kontra ambulant misbrugsbehandling,

hvori det fastslås:

Ambulant misbrugsbehandling har mindst lige så gode eller bedre behandlingsprognoser for de mere ressourcestærke misbrugere.

Her tænkes typisk på de misbrugere, der er i arbejde eller under uddannelse, og som har et støttende netværk.

Ambulant behandling giver mindst muligt tidsforbrug for klienten - med størst mulig effekt.

Ambulant behandling giver mulighed for at passe sit arbejde eller uddannelse sideløbende

og samtidig være en del af familien."

Hvorfor vælge døgnbehandling af alkohol og misbrug?


Når man skal vælge alkoholbehandling eller misbrugsbehandling, kan der være nogle fordele ved at vælge en døgnbehandling.


F.eks. at personen får et langt mere intensivt behandlingsforløb end ved for eksempel et normal ambulant behandlingsforløb og samtidig kommer man væk de vante omgivelser hvilket for nogle kan være ret afgørende i starten af behandlingen.


En døgnbehandling giver også gode muligheder for at blive afruset i forholdsvis trygge rammer, og uden de store fristelser og dermed langt mindre risiko for tilbagefald. (Vær opmærksom på, at der kan være stor forskel på kvaliteten af behandlingen, på de forskellige behandlingssteder)

 

Hverdagen i en døgnbehandling af alkohol eller stoffer er rolig og forudsigelig, hvilket giver god tid og plads til at fordybe sig og koncentrere sig om ens behandlingen. I en døgnbehandling bor man på behandlingssteder sammen med andre alkoholikere, og misbrugere, hvilket kan være rigtig givende, og samtidig en stor hjælp og befrielse, for langt de fleste, at mødes og bo med ligesindet. Det er der faktisk også rigtig meget god behandling i.


Udover en intensiv misbrugs- og alkoholbehandling og rolige omgivelser, skal man på langt de fleste behandlingssteder også deltage i alle de daglige gøremål såsom, rengøring, madlavning, oprydning mm.

Det bliver set som en del af behandlingen. 


Som udgangspunkt vil det være muligt at få besøg af familie og venner, en gang om ugen. Det er som ofte søndag der er besøgsdag. 


Priser på de mest almindelige døgnbehandlinger med misbrug- og alkoholbehandling,

der som ofte varer 5-6 uger, koster ca. 80.000 - 120.000 kr.


Det ser ud til at flere og flere vælger en intensiv ambulant behandling (dagbehandling). For ca. 90% af dem der har et behov for behandling, vil den ambulante behandling være det bedste. Hvilket dertil også er langt billigere end en døgnbehandling.


Men der er stor forskel på hvilken ambulant behandling man vælger.

Hvorfor vælge intensiv ambulant alkoholbehandling?


Denne form for behandling bliver også kaldt for dagbehandling af stof- og eller alkoholmisbrug og indeholder mange af de samme elementer og behandling, som en døgnbehandling.


For langt de fleste er denne behandling lige så god som døgnbehandling. For mange faktisk bedre, da det kan have store fordele at kunne passe sit arbejde og være sammen med familie og venner. Dertil er der også en økonomisk forskel, da et ambulant behandlingsforløb er markant billigere end en døgnbehandling.


Priser på de mest almindelige ambulante behandlinger af alkohol og misbrug, der som ofte varer 6-8 uger, koster ca. 25.000 - 45.000 kr.


Man vil typisk være i behandling ca. 3 dage om ugen i 3-5 timer pr. gang.

Dette forløb varer typisk 6-8 uger.


Men igen vær opmærksom her, da nogle forløb kun foregår i dagtimerne.


langt de fleste steder vil der være behandling i form af:


 • Gruppesamtaler
 • Gruppeterapi (der findes mange steder, hvor man ikke har uddannet terapeuterne)
 • Individuelle terapeutiske samtaler (få steder)
 • Personlige opgaver (i forskel til døgnbehandling, kan man her lave opgaver derhjemme)
 • Undervisning
 • Foredrag
 • Familie og pårørende behandling
 • Efterbehandlings forløb


Der vil naturligvis altid være forskel på hvilken type behandling, terapi og andet man bliver tilbudt på de forskellige behandlingssteder.


Hos A Misbrugsbehandling tilbyder vi en Intensiv ambulant behandling (dagbehandling)

Læs mere om dette længere nede i artiklen.


"Ambulant behandling betyder at du ikke er indlagt under behandlingen.

Du kommer i behandling hjemmefra eller modtager behandling derhjemme."


Bedst til dig, der har et højt alkoholforbrug, misbrug og derfor har brug for lidt mere intensiv behandling.


Hvis man har en afhængighed eller et stort misbrug af,

alkohol, hash, kokain, medicin, andre stoffer eller blandingsmisbrug, vil vi altid anbefale at man vælger en intensiv ambulant behandling eller en døgnbehandling.


"Da erfaring klart viser, at stort set ingen, kommer ud af et misbrug,

med en normal ambulant behandling eller andre samtaler med psykolog, psykiater mm."


Der skal en intensiv behandling til!


Hos A Misbrugsbehandling tilbyder vi desuden også en effektiv tilbagefaldsbehandling.

Normal ambulant misbrugs- og alkoholbehandling


Denne ambulante behandling vil typisk bestå af en til to samtaler om ugen.

Samtalerne vil typisk varer ca. en time.


Nogle steder er der mulighed gruppesamtaler typisk en gang om ugen, og nogle steder tilbyder de også at tale med pårørende.


Her bor man også hjemme og kan passe sit arbejde og andre pligter.


Dette vil typisk være den behandling, som ligger under det man kalder behandlingsgaranti,

og den behandling man vil få tilbudt gratis gennem sin kommune/sygesikring.


Her igen kan være stor forskel, på den enkelte kommune og hvilke tilbud de har.


Bedst til dig, der har et mindre misbrug, drikker lidt for meget i weekenderne og stadig sjældent drikker i hverdagene, og derfor har brug for nogle samtaler, for at misbruget ikke bliver værre eller kommer ud af kontrol. 


Vores ambulante alkohol og misbrugsbehandling


 • 6-7 ugers ambulant behandling
 • Undervisning
 • Foredrag
 • Kognitiv terapi og coaching
 • Gruppeterapi
 • Personlige samtaler
 • Familie samtale
 • Mulighed for meditation, mindfulness og NADA før og efter behandling
 • Hjælp og rådgivning til pårørende
 • Weekend kursus for pårørende
 • Efterbehandling


12 måneders efterbehandling, 2 gange om måneden de første 3 måneder og 1 gang om måneden de resterende 9 måneder.


"Hos os får du meget mere end en samtale!"


Vi hjælper hele vejen rundt!


Der findes rigtig mange forskellige ambulante alkoholbehandlinger, og selvom det altid er bedst at komme i gang hurtigst muligt, kan det godt betale sig, at få lidt hjælp og rådgivning inden.


 • Hvor ofte kommer man til samtale?
 • Hvor lang tid er man til samtalen?
 • Hvilken type samtale er der tale om?
 • Er der terapi?
 • hvor lang tid varer ens alkoholbehandling i alt?
 • Er der gruppesamtaler?
 • Er der gruppeterapi?
 • Er der undervisning?
 • Får man opgaver med mulighed for personlig udvikling, gennem blandt kognitiv adfærdsterapi?
 • Hvad er målet for behandlingen?
 • Hvor længe kan man gå til samtale?


For langt de fleste, ca. 90% af alle alkoholmisbrugere, vil en professionel ambulant alkoholbehandling,

have samme effekt og være lige så god som en døgnbehandling.


Faktisk vil behandlingsprognosen nogle gange være bedre end i døgnbehandling.


Det vigtige er at forløbet starter intensivt og har så lang efterbehandling som muligt.

Akut ambulant alkoholbehandling


Hos A Misbrugsbehandling har vi altid plads til dig. Du kan starte inden for 2 hverdage og med vores ambulante dagbehandlingstilbud vælger du selv, om du vil involvere din arbejdsplads.


Vi hjælper altid hele vejen, og taler gerne med arbejdsgiver hvis det ønskes.


Mere end 20 års erfaring med alkoholbehandling


Vi er alle højt fagligt uddannet og vi har mere end 20 års erfaring med misbrugsbehandling. Vores erfaring kommer fra, døgnbehandling, ambulant og dagbehandling og som misbrugskonsulenter. Så vi har en bred vifte af mange års erfaring. Vi er alle selv tidligere misbruger, som selv har været i behandling.


Den gode relation, og troværdighed mellem behandler og klient, kommer ofte meget hurtigere, når misbrugsbehandler selv er tidligere misbruger.


Hvilket ofte betyder:


 • Øget motivation
 • Gensidig respekt
 • Behandling i øjenhøjde
 • Misbrugeren vil hurtigere åbne op for modtagelse af behandling
 • Tro, håb og mod - når man ved at ens misbrugsbehandler selv har gået vejen.


Det er ganske enkelt umuligt at fuldt forstå hvordan en alkoholmisbruger har det, 

når man ikke selv har prøvet det på egen krop.

Både psykisk og fysisk.


 


Vi møder dig og dine pårørende med stor empati og forståelse. 

Vi brænder for at hjælpe mennesker ud af misbrug, og hjælpe familier med at blive samlet igen.


Central beliggenhed

Vi ligger centralt på Amager i København, på Amagerbrogade tæt på metro og bus.

Der er gratis parkering i området.


Det tager 15 til 20 min fra Vesterbro, Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg, København, Tårnby og Amager.


Vores nyindrettede og lyse lokaler er gjort så optimale som muligt. For at opnå den bedst mulige, behandling og undervisning. Vi har lavet det mest optimale behandlingsprogram i forhold til tid og pris.


Så du får den bedst mulige effekt og behandlingsprognose.


DER FINDES EN LØNING

DU FÅR DEN HER!

Gratis professionel hjælp og rådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus.

Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København