Kognitiv adfærdsterapi og coaching

Få professionel hjælp med Kognitiv adfærdsterapi, som misbruger eller som pårørende til en med et misbrug


Vi kan hjælpe dig som er eller har:

Pårørende - Voksen barn af alkoholiker - Tilbagefald - Afhængighed - Stofmisbrug - Alkoholmisbrug - Hashmisbrug


Kognitiv adfærdsterapi og coaching styrker ens ressourcer, kompetencer, selvværd og selvtillid. I samspil med personlig udvikling, lærring og terapi kan du slippe af med negative tanker og adfærd og derigennem opnå en bedre livskvalitet.


Der kan være en masse bevidste og ubevidste adfærdsmønstre, tanker og følelser fra ens opvækst og erfaringer gennem livet, som man kan have svært ved at komme af med.


Alkohol - stoffer og andre rusmidler er for mange et symptom på andre problemer. Netop derfor har denne form for terapi stor succes i misbrugsbehandling

Kognitiv terapi og coaching forløb i hele København


Vi tilbyder personlig behandling af alkoholmisbrug, afhængighed, hashmisbrug og kokainmisbrug i form af kognitiv adfærdsterapi og coaching!


Vi tilbyder også forløb til pårørende, voksne børn af alkoholikere og tilbagefaldsbehandling! 


Det er 100% anonymt, vi har tavshedspligt og du bliver ikke registreret nogen steder. Du kan altid ringe helt anonymt og tale med en misbrugskonsulent om hvad der kunne være bedst for netop dig.


Vi er eksperter indenfor kognitiv terapi mod misbrug og terapi mod afhængighed og tilbyder både kurser og individuel terapi for pårørende og voksne børn af alkoholikere.


Læs mere om vores forskellige behandlingsforløb her. 


Vi ved, at personlig terapi og coaching mod misbrug af alkohol eller andre stoffer kan være effektfuldt, og kan gøre dig fri af dit misbrug, men også terapi og behandling for pårørende til alkoholikere eller misbrugere, kan det være rigtig givende.


Pårørende terapi kan give den pårørende en helt ny vinkel og nye måder til at agere og håndterer situationer på, som pårørende. (Tanker, følelser, adfærd og krop).


Uanset om man er et voksen barn af en alkoholiker, eller pårørende til en aktiv eller clean og ædru misbruger, alkoholiker vil vores kognitive adfærdsterapi og vores misbrugskonsulenter, i langt de fleste tilfælde hjælpe til en væsentlig forøget livskvalitet. 


"Kognitiv adfærdsterapi og coaching i rusmiddelbehandling og alkoholbehandling er noget af det mest effektive."


Når du kommer fri af et misbrug, er det på mange måder som at blive barn igen. Meget skal opleves, trænes, aflæres og læres på ny - på vejen tilbage mod et normalt liv. Du vil gennemgå store livsforandringer på meget kort tid, derfor er det vigtigt med så meget hjælp og støtte som muligt.


  • Hvem kan hjælpe?
  • Skal jeg gå til en psykolog eller en psykiater for at få behandling og hjælp for mit misbrug?


Vi har mere end 20 års erfaring og hos os er der ingen tvivl!


"Psykoterapi og kognitiv adfærdsterapi er det absolut bedste"


At få hjælp hos en psykolog eller psykiater til et misbrug eller alkoholproblem, kan være rigtig godt, men kognitiv adfærdsterapi og eller gruppeterapi er bare det, der virker bedst. 

Hvorfor alkohol- og misbrugsbehandling med kognitiv adfærdsterapi


Kognitiv terapi er en terapeutisk metode, hvor du får støtte til at forandre negative og uhensigtsmæssige tanker, følelser og handlinger, der knytter sig til afhængigheden, misbruget af alkohol og eller andre stoffer.


Vores professionelle terapeuter og misbrugsbehandlere kan gennem personlig kognitiv adfærds terapi hjælpe og lære dig, til at finde og udvikle de ressourcer der skal til for at du kan overvinde trangen, til alkohol, stoffer eller andre rusmidler og derved forebygge tilbagefald.


"Udover at forebygge for tilbagefald vil det også øge ens livskvalitet!"


Vi hjælper dig ud fra dine erfaring med at identificere de situationer hvor du kan blive udfordret mental og kan opleve trang til at drikke alkohol, eller tage stoffer som en løsning. 


Meget ofte er det ubehagelige følelser og tanker der får os til at drikke eller tage stoffer. 


Det kan både være psykiske og fysiske omstændigheder eller rammer der sætter gang i vores tanker og følelser.


Rigtig meget af vores adfærd sker ubevidst, både det der er uhensigtsmæssigt for os, og det der ikke er.


Vi kan hjælpe med at blive bevidst om dette adfærd og hjælpe med at finde nye sunde adfærdsmønstre.


"Formålet med kognitiv terapi er at ændre tanker, følelser og adfærd."


Kognitiv terapi er en metode, der oprindelig blev udviklet til at behandle depression, men siden har metoden udviklet sig i forskellige adfærdsterapeutiske retninger.

Kognitiv terapi mod misbrug og afhængighed


Ofte har misbruget stået på i mange år, før man kommer i behandling.


Mange misbrugere er vokset op i familier med misbrug eller i dysfunktionelle familier.


Andre har en helt anden vej til deres misbrug.


Misbruget bliver af mange grunde en del af ens identitet, og ens stof bliver brugt som en slags selvmedicinering som forsøg på at manøvrere sig gennem livet!


Derfor er det helt naturligt, at du står foran en stor forandring, når du kommer i behandling. 


For selvom man fjerner alkoholen eller stoffet, vil trangen stadig være der! 


Alkoholen og stoffet har fyldt meget både bevidst og ubevidst, og afhængigheden vil gøre alt for at få misbrugeren til at misbruge igen.


Læs mere om, hvordan du motiverer en alkoholiker til behandling her.


Der vil også bevidst og ubevidst være meget, der kan trigge en i form af oplevelser, opvækst, kultur, lyde, dufte, vaner, overbevisninger og meget mere.


"Slip fri af din afhængighed med kognitiv adfærdsterapi og coaching til misbrug- og alkoholbehandling"


Alt dette har vi mulighed for terapeutisk at arbejde med og derigennem skabe nye veje og positiv forandring!


Du skal lære nye konstruktive tænkemåder, nye værdier skal findes, nye valg skal træffes, og nye sundere adfærdsmønstre skal etableres.


Samtidig styrker disse forløb dine ressourcer, kompetencer samt selvværd, og du får nye værktøjer og muligheder til at manøvrere gennem livet på en ny og mere hensigtsmæssig måde!


FÅ HJÆLP ALLEREDE I DAG!


Ring eller skriv til os, hvis du er pårørende, voksen barn af alkoholiker, eller du har behov for behandling af alkohol, hash misbrug, kokain misbrug, blandingsmisbrug eller medicinmisbrug.

Der er altid en misbrugskonsulent klar til at hjælpe dig eller en du har nær.


Du er også meget velkommen til at besøge vores behandlingscenter på Amager - kun 15-20 minutter fra København, Frederiksberg, Østerbro, Vesterbro, Nørrebro, Tårnby og Dragør.

Priser på kognigtiv terapi - kognitiv adfærdsterapi

og Coaching

Individuelle terapeutiske samtaler á 50 minutter 

800,- kr.


10 individuelle terapeutiske samtaler á 50 minutter 

7.000,- kr.


Ekstra individuelle terapeutiske samtaler á 50 minutter

for A Misbrugsbehandlings klienter og pårørende

600,- kr.


10 individuelle terapeutiske samtaler á 50 minutter

for A Misbrugsbehandlings klienter og pårørende 

5.000,- kr.

Anders Nebelong Olsen

Behandlingsansvarlig

Misbrugskonsulent


MASTER i kommunikation, terapi og forandring

Terapeut og coach


Akademimodul i Kognitiv mentor -

coaching & konflikthåndtering


NADA diplomuddannelse

Steen Oxbøll

Medstifter


Misbrugskonsulent

Rådgiver


Alkolog


NLP Terapeut og coachJohannes Gerskov Hansen


Misbrugskonsulent

Familiebehandler


Psykomotorisk terapeut


MPF Psykoterapeut


Ansvarlig for efterbehandling

Gratis professionel hjælp og rådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, misbrugsbehandling, terapi til pårørende, alkoholvaner, antabus. Kognitiv adfærdsterapi

Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København


Hvad er kognitiv terapi / kognitiv adfærdsterapi?


Kognitiv terapi, også kendt som kognitiv adfærds terapi, er en terapiform, der primært benyttes af psykoterapeuter og psykologer.


Det handler om at ændre ens måde, at tænke på.


Ofte til det mere positive, optimistiske og hensigtsmæssige i modsætning til det selvdestruktive og negative tankemønster.


Der er derfor meget fokus på ens følelser og adfærd, og hvordan disse i høj grad styres af vores tanker.


Terapeuten kan gennem samtaler og øvelser hjælpe med at se sammenhængen mellem tankerne, adfærd, følelser og fornemmelser og gennem det finde frem til, hvordan man ændrer denne til et mere positivt mindset og mere livskvalitet.


Hvordan foregår kognitiv terapi?


I kognitiv terapi vil terapeuten gennem samtale lære dig at kende, og vide og guide dig til hvordan du, med forskellige normalt ret simple øvelser og metoder, kan ændre dit mindset og derved dit adfærd, så du får et bedre liv.


Det handler om, at der ses på den sammenhæng, der er mellem ens personlighed, omverdenen, og den måde man ser det hele på og hvordan det påvirker ens tanker, følelser og adfærd.


Det handler om "det kognitive samspil"


Ofte kan et problem, en udfordring, et misbrug eller en afhængighed skyldes noget udefrakommende, som har påvirket en til at komme i den pågældende tilstand.


Forstået på den måde at det er noget udefrakommende der har sat gang i noget, ofte meget ubevidst. 


"Men ændring mod det negative eller positive sker indefra, IKKE udefra"


Her er det grundlæggende gennem kognitiv adfærdsterapi at ændre denne negative tilstand eller tankegang, som præger en, ved at sætte fokus på at skabe et selvunderstøttende, kreativt og fokuseret tankemønster, som derimod gavner en.