NADA behandling - Øreakupunktuy og recovery

Hos A Misbrug tilbyder vi NADA Øreakupunktur - Behandling


Hjælper blandt andet med:

 • Stoftrang og alkoholtrang

 • Rygetrang

 • Trang generelt
 • Psykisk uro og stress

 • Tankemylder

 • Angst og panikanfald

 • Irritabilitet

 • Søvnløshed og mareridt

 • Depression


Læs mere om, hvordan NADA er kommet til og hvordan det virker.

NADA-Recovery Øreakupunktur


NADA er recovery samt empowerment og ikke en lægelig eller medicinsk behandling. I dag kan man sige, at NADA er en vigtig indsats for at bedre trivsel og mental sundhed.


NADA er som udgangspunkt en gruppebehandling.


NADA er et supplement til andre metoder og bør foregå inden disse, da eksempelvis samtaler, medicinsk behandling, coaching, mindfulness m.m. vil profitere af NADA.


Det er således vigtigt at se NADA som en metode, der hjælper med at stabilisere organismen såvel fysisk som psykisk. NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men kan bruges i alle situationer, hvor en person har brug for stabilitet, bedre stress-håndtering (herunder bl.a. vrede, søvnproblemer, rastløshed, angst m.m.), fokus, bedre håndtering af følelser og kognitive funktioner.

Metoden kan bruges til at lindre alle typer abstinenser, men dette er kun en mindre del af NADA-metoden, hvorfor metoden er et supplement til den medicinske behandling på dette felt.


NADA er de samme fem akupunkturpunkter i begge ører over 45 min. med standard-nåle (ikke permanente nåle) i rolige omgivelser. Det er vigtigt, at man sidder i ro med nålene under forløbet.

NADA er oprindeligt udviklet som en gruppebehandling, hvilket også giver de bedste resultater.


NADA-metoden rummer et meditativt element. Målet er, at klienten får kontakt til sig selv og egne ressourcer.


NADA er tænkt som støtte i et psykosocialt recovery-forløb som regel af længere varighed.


NADA kan dog også anvendes til lindring her og nu ved f.eks. akut stress, abstinenser, angst eller søvnproblemer.


Filosofien i NADA er, at metoden kan gives af alle, hvor der er behov for det. Og til en pris hvor alle kan være med.


Michael Smith: “NADA er en samtale med sig selv”.


Kilde: NADA-Danmark


Afhængighed

NADA Øreakupunktur bruges over hele landet ved behandling af alkoholafhængighed, stoftrang og abstinenser. Såvel i privat som offentligt regi.

NADA kan også anvendes i primær sektor eksempelvis på gadeplan.


NADA Behandling kan bruges til alle typer abstinenser. Bedst effekt opnås, når nålene sættes inden abstinenserne optræder.

Klienten må således gerne være påvirket, når behandlingen startes.


I Tyskland har man på flere behandlingssteder siden 2001 anvendt NADA som det primære redskab i medicinfri behandling.


NADA er dog ikke kun til abstinensfasen.

Metoden påvirker desuden mange de andre faktorer, som dominerer den afhængige persons liv.


NADA-Øreakupunktur - hvad hjælper det med?


NADA hjælper bl.a. følgende fysiske symptomer:


 • Dårlig el. manglende søvn

 • Træthed

 • Stress

 • Aggressiv adfærd

 • Svedtendens

 • Hovedpine og smerter generelt

 • Rysten og muskelkramper

 • Kvalme og tarmproblemer

 • Hurtig puls, hjertebanken og højt blodtryk

 • Kuldefølelse og snue


NADA hjælper bl.a. følgende psykiske symptomer:


 • Stoftrang og alkoholtrang

 • Rygetrang

 • Trang generelt
 • Psykisk uro og stress

 • Tankemylder

 • Angst og panikanfald

 • Irritabilitet

 • Søvnløshed og mareridt

 • Depression

 • PTSD


NADA-Recovery metoden fremmer også:


 • Samarbejde, positiv adfærd og motivation

 • Bevidsthed om ens følelser

 • Fokuseret tænkning

 • Større udbytte af anden behandling

 • Lavere medicinforbrug


Anvendelse

NADA-metoden blev oprindeligt i 1974 udviklet til at afhjælpe afhængighed og behandle abstinenser samt symptomer hos primært dobbeltdiagnoseklienter som et led i deres behandling.


Mange forbinder stadig NADA med afhængighed selvom indikationerne er blevet betydeligt flere i de sidste 30 år.


I dag er indsats mod afhængighed kun en lille del af de mange sammenhænge, som NADA-Behandling anvendes i.


NADA kan beskrives som en vigtig strategi i mental sundhed.


Det er således vigtigt at se NADA som en metode, der hjælper med at stabilisere organismen såvel fysisk som psykisk.


NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men kan bruges i alle situationer, hvor en person har brug for stabilitet, bedre stress-håndtering (herunder bl.a. vrede, søvnproblemer, rastløshed, angst m.m.),

fokus, bedre håndtering af følelser og kognitive funktioner.


Metoden kan bruges til at lindre alle typer abstinenser, men dette er kun en mindre del af NADA-metoden, hvorfor metoden er et supplement til den medicinske- og terapeutiske behandling på dette felt.


I andre lande ses det i flere tilfælde, at NADA-metoden anvendes som primære metode i alkoholbehandling, misbrugsbehandling og blandingsmisbrug, herunder kokain, hash og medicin


Kilde: NADA-Danmark


Recovery

At komme sig helt eller delvis både hvad diagnose angår og socialt hvad livskvalitet angår, er en af de grundliggende beskrivelser af “Recovery”.


NADA er en recovery-model. Nålene er blot en del af redskabet.


Metoden går ud på at styrke personen til at turde og kunne arbejde med sig selv og fremme de ressourcer allerede har til dette formål.


NADA Øreakupunktur kan give indre ro og lindre en række symptomer (angst, stress, søvnproblemer m.m.)

med samtidig hjælper metoden borgeren med at kunne mærke sig selv og arbejde med sine følelser.


NADA skal opfattes som en indre proces. Borgeren oplever gennem NADA-metoden, at han har ressourcer, som han ikke var klar over.


Dette lægger grunden til at turde prøve at gøre noget nyt.


Det er vigtigt, at NADA også kobles til andre metoder samt recovery-metoder, da NADA skal opfattes som fundamentet for de øvrige tilbud.


Er man bedre til at holde sammen til sig selv, tænker klarere og håndterer angst bedre, så vil man i langt højere grad profitere af samtaler, mindfulness, vejledning osv.


Det er vigtigt, at rammerne for NADA-metoden overholdes så godt som muligt.


Det er ikke kun nålene, der virker i sig selv.

Den efterfølgende ro og de gentagne behandlinger er afgørende for, at borgeren bliver i stand til at skabe forandringer.


Ideen med NADA er, at den skal bruges så snart behovet opstår og gerne inden andre tilbud tages i brug.


Alle kan lære metoden og NADA opfordrer såvel brugere som pårørende og andre borgere til at bruge metoden.


Kilde: NADA-Danmark