Alkohol demens

Demens som følge af et skadeligt forbrug af alkohol


Langvarigt alkoholmisbrug medfører kronisk forgiftning af hjernen, som ofte vil forsvinde, når man ophører med misbruget.


Mange vil dog få uoprettelige skader i hjernen efter alkoholmisbrug, primært på grund af manglende B1-vitamin indtagelse (thiamin) under misbruget.


Visse skader kan dog genoprettes!

Hvad er alkohol demens?


Alkoholdemens er en afart af demens, som kommer til udtryk på forskellig vis, i forskellige former, og som rammer personer, der har et langvarigt overforbrug eller misbrug af alkohol.


Den egentlige årsag er, at alkoholen skader hjernecellerne, hvis kroppen konstant er under alkoholpåvirkning.


Det er omdiskuteret, om den eventuelle skadevirkning af alkohol på hjernen nødvendigvis er permanent eller om den kan forsvinde igen, hvis alkoholmisbruget ophører.


Det er også omdiskuteret, om det er alkohol (ethanol), der i sig selv har en varig toksisk effekt på hjernen, eller om skadevirkningen snarere skyldes den usunde livsstil, der ofte er knyttet til et for stort alkoholforbrug.


Forhold som:


 • Øget risiko for hovedtraumer (hvis man ofte falder)
 • Fejlernæring,
 • Vitaminmangel (særlig vitamin B1)
 • Leversygdom
 • Mangel på motion,
 • Rygning
 • Sukkersyge m.v.


Mennesker, som der er ramt af alkoholdemens, kan desuden få forværret deres demens og situation, hvis der sideløbende foregår en fejlernæring, og dette vil der oftest gøre, da personer med alkoholdemens ikke husker eller har styr på at opretholde en ordentlig og sund kost.


Læs også om andre alkoholskader her.

Symptomer på alkohol demens


Forvirring er højst sandsynligt nok det mest tydelige tegn og symptom på alkoholisme og alkoholdemens, men med forvirringen kommer ofte også af åbenlyse hukommelsesproblemer.


Mennesker, der lider af alkoholdemens, kan muligvis, huske detaljer og begivenheder, som fandt sted mange år tilbage, men have besvær ved at huske, hvad der skete for blot få minutter siden.

 

Et andet symptom man ser er, at alkoholdemente ofte fortæller den samme historie igen og igen, eller stiller de samme spørgsmål gang på gang uden rigtig at kunne huske, at historien lige er blevet fortalt, eller at spørgsmålet besvaret.

 

I samtaler kan alkoholdemente mennesker gentage de samme information flere gange uden at være klar over, at de gentager sig selv.

 

Andre symptomer på alkoholdemens kan være:

 

 • Nedsat eller dårlig koncentrationsevne
 • Mangel på motivation
 • Nedtrykthed eller decideret depression
 • Klinisk depression
 • Langsom gang
 • Manglende motivation i hverdagen
 • Nedtrykthed
 • Problemer med koordinationen
 • Lammelse af øjenmusklerne
 • Generelle personlighedsændringer


Man kan holde øje med flere symptomer såsom begyndende ændringer i personligheden, f.eks.:


 • Frustration, vrede og irritabilitet
 • Nedsat eller decideret dårlig dømmekraft
 • Emotionel labilitet, humørsvingninger
 • Paranoia, mistænksomhed og jalousi
 • Følelsesløshed over for andre mennesker
 • Følelsesmæssigt tomme reaktioner
 • Tab af hæmninger
 • Frygt for at være alene


Faktisk ser man, at de fleste mennesker, der lider af alkoholdemens, er i stand til at ræsonnere, regne, komme med vittige bemærkninger eller spille spil, som kræver mentale evner såsom skak eller kort, samtidig med, at de oplever ovenstående symptomer.

Behandling af alkohol demens


Det er heldigvis muligt at behandle alkoholdemens i modsætning til f.eks. Alzheimers, Parkinsons og andre demensrelaterede sygdomme.


Og derudover er behandlingsmetoden meget enkel, selvom den kan være svær for vedkommende at gennemføre: 


Det drejer sig simpelthen om at stoppe alkoholindtaget 100 %, for at komme alkoholproblemet effektivt til livs.


Derudover hjælper det gevaldigt på forløbet, hvis patienten samtidig opbygger og vedholder en sund ernæring.


Vigtigt at vide om alkoholbehandlingen:


 • Det tager ca. to år for en patient at blive fuldstændig behandlet for alkoholdemens


 • Omkring 50 % af behandlede patienter bliver delvist helbredt, hvormed de stadig kan have brug for hjælp i hverdagen


 • Omkring 25 % af alle sygdomsramte bliver komplet helbredt efter forløbet


 • De sidste 25 % kan hverken helbredes helt eller delvist, da det mislykkes af forskellige årsager


Generelt gælder det om at starte behandlingen af alkoholdemens så tidligt som muligt, idet sandsynligheden for fuldstændig helbredelse herved forøges.


Prøv alkoholtesten for at se om du har et skadeligt overforbrug af alkohol.

Gratis professionel hjælp og alkoholrådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.


Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København