Alkoholdemens - Lidelsen kan behandles og standses

Symptomer og behandling


Langvarigt alkoholmisbrug medfører kronisk forgiftning af hjernen, som ofte vil forsvinde, når man ophører med misbruget, sat i kontrast med andre demensrelaterede sygdomme. Der er derfor stor sandsynlighed for at den eventuelle skadevirkning kan helbredes ved hurtig behandling.


Mange vil dog få uoprettelige skader i hjernen efter at drikke alkohol, primært på grund af manglende B1-vitamin indtagelse (thiamin) under misbruget. 


Det er ikke uset at alle skader i hjernen nødvendigvis er uoprettelige. Visse skader kan godt standses, behandles og genoprettes!

Hvad er alkoholdemens?


Alkoholdemens er en afart af demens, som kommer til udtryk på forskellig vis, i forskellige former, og som rammer personer, der har et langvarigt overforbrug eller misbrug af alkohol.


Den egentlige årsag er, at alkoholen skader hjernecellerne, hvis kroppen konstant er under alkoholpåvirkning.


Det er omdiskuteret, om personer der har fået hjerneskade pga. alkohol nødvendigvis er permanent eller om den kan forsvinde igen, hvis alkoholmisbruget ophører.


Det er også omdiskuteret, om det er stoffet ethanol, der i sig selv har en varig toksisk effekt på hjernen, eller om skadevirkningen snarere skyldes en usund livsstil, der ofte er knyttet til et for stort alkoholforbrug.


Funktionsniveauet hos personer med alkoholdemens kan vise sig på følgende måder:


 • Øget risiko for hovedtraumer (hvis man ofte falder)
 • Fejlernæring
 • Vitaminmangel (særlig vitamin B1)
 • Leversygdom
 • For lidt motion
 • Rygning
 • Sukkersyge m.v.


Ovenstående kan skyldes den usunde livsstil med et alkoholmisbrug.


Mennesker, som der er ramt af alkoholdemens, kan desuden få forværret deres demens og situation, hvis der sideløbende foregår en fejlernæring, og dette vil der oftest gøre, da personer ramt af alkoholdemens ikke husker eller har styr på at opretholde en ordentlig og sund kost.

alkoholdemens

Symptomer på alkoholdemens


Forvirring er sandsynligt nok det mest tydelige tegn og symptom på alkoholisme og alkoholdemens, men med forvirringen kommer ofte også af åbenlyse hukommelsesproblemer.


Mennesker, der lider af alkoholdemens, kan muligvis, huske detaljer og begivenheder, som fandt sted mange år tilbage, men have besvær ved at huske, hvad der skete for blot få minutter siden.

 

Et andet symptom man ser er, at personer ramt af alkoholdemens ofte fortæller den samme historie igen og igen, eller stiller de samme spørgsmål gang på gang uden rigtig at kunne huske, at historien lige er blevet fortalt, eller at spørgsmålet besvaret.

 

I samtaler kan mennesker med alkoholdemens gentage de samme informationer flere gange uden at være klar over, at de gentager sig selv.


Vi taler altså om den samme historie, der bliver fortlat med præcis samme vinkel igen og igen.

 

Andre fysiske symptomer og psykiske symptomer på alkoholdemens kan være:

 

 • Nedsat eller dårlig koncentrationsevne
 • Mangel på motivation
 • Nedtrykthed eller decideret depression
 • Klinisk depression
 • Langsom gang
 • Manglende motivation i hverdagen
 • Nedtrykthed
 • Problemer med koordinationen
 • Lammelse af øjenmusklerne
 • Generelle personlighedsændringer


Man kan holde øje med flere symptomer såsom begyndende ændringer i personligheden, f.eks.:


 • Frustration, vrede og irritabilitet
 • Nedsat eller decideret dårlig dømmekraft
 • Emotionel labilitet, humørsvingninger
 • Paranoia, mistænksomhed og jalousi
 • Følelsesløshed over for andre mennesker
 • Følelsesmæssigt tomme reaktioner
 • Tab af hæmninger
 • Frygt for at være alene


Faktisk ser man, at de fleste mennesker, der lider af alkoholdemens, er i stand til at ræsonnere, regne, komme med vittige bemærkninger eller spille spil, som kræver mentale evner såsom skak eller kort, samtidig med, at de oplever ovenstående symptomer.

alkohol demens

Behandling af alkoholdemens


Det er heldigvis muligt at behandle alkoholdemens i modsætning til f.eks. Alzheimers, Parkinsons og andre demenssygdomme, hvor det desværre ikke er umuligt at standse udviklingen.


Behandlingsmetoden meget enkel, selvom den kan være svær for vedkommende at gennemføre: 


Det drejer sig om at stoppe alkoholindtaget 100 %, for at komme alkoholproblemer effektivt til livs og for at alkoholdemens bremses.


Derudover hjælper det gevaldigt på forløbet, hvis patienten samtidig opbygger og vedholder en sund ernæring.


Vigtigt at vide:


 • Det tager ca. to år for en patient at blive fuldstændig behandlet for alkoholdemens


 • Omkring 50 % af behandlede patienter bliver delvist helbredt, hvormed de stadig kan have brug for hjælp i hverdagen


 • Omkring 25 % af alle sygdomsramte bliver komplet helbredt efter forløbet


 • De sidste 25 % kan hverken helbredes helt eller delvist, da det mislykkes af forskellige årsager


Generelt gælder det om at starte behandlingen af alkoholdemens så tidligt som muligt, idet sandsynligheden for fuldstændig helbredelse herved forøges.


Du kan læse mere om vores alkoholbehandling her.

anders nebelong

Gratis professionel hjælp og alkoholrådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.


Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København