Alkoholforbug

Hvornår bliver et alkoholforbrug til et overforbrug og et alkoholproblem?

Sundhedsstyrelsen anslåer at ca. 585.000 danskere har et skadeligt overforbrug af alkohol.


Et alkoholforbrug der er vokset til et alkoholproblem 


Dertil anslår de også at ca. 140.000 danskere er afhængige af alkohol


Få råd og vejledning her!

Hvad er et normalt alkoholforbug?

Det gennemsnitlige alkoholforbrug (2018) for voksne danskere (+15 år) er 9,1 liter ren alkohol per år svarende til knap 2 genstande dagligt.


I en rapport fra sundhedsstyrelsen om danskernes alkoholvaner fra 2008 skønnes det at


Danskernes alkoholforbrug


ca. 860.000 danskere drikker over genstandsgrænserne.

585.000 har et skadeligt forbrug.

140.000 er alkoholafhængige.


Er det så et normalt forbrug af alkohol?


Ifølge sundhedsstyrelsens anbefalinger så bør et lavt alkoholforbrug ligge på maks.


"7 genstande for kvinder og 14 genstande for mænd"


"Maks. 5 genstande på én gang f.eks. en aften"


Dette er lavrisikogrænsen af mængder, for et alkoholforbrug på en uge.


Hvad er et alkoholoverforbrug? 


Hvis du over en længere periode drikker flere genstande end de anbefalet, altså, 7 genstande for kvinder og 13 genstande for mænd om ugen.


"Så har du et alkoholoverforbrug"


Disse genstandsgrænser er sat og anbefalet på baggrund af flere undersøgelser, hvor man har set på hvilken sammenhæng der er mellem folks sygdomme og deres alkoholforbrug.


Der er her tale om gennemsnitsbetragtninger, og vil derfor betyde at visse personer vil tage skade af et langt mindre forbrug, mens andre kan tåle at drikke mere end de genstandsgrænser der anbefales.


Fra alkoholoverforbrug til alkoholproblem

Hvad er et alkoholproblem?


Alkoholproblemer kan have forskellige sværhedsgrader.


Et stort alkoholforbrug, storforbrug er defineret ved et forbrug på mere end


"14 genstande pr. uge for kvinder og mere end 21 genstande pr. uge for mænd."


Et større alkoholforbrug kan føre til mere end 200 legemlige og psykiske sygdomme og kaldes derfor ofte også et risikofyldt forbrug af alkohol. 


Et skadeligt forbrug er et alkoholforbrug, der er så stort, at det har medført en alkoholskade.

Når man er alkoholafhængig, har man ikke mere kontrol over sit forbrug af alkohol.


Afhængighed vil blandt andet indebære ubehagelige og i værste fald livstruende abstinenser, når man forsøger at holde op med at drikke.


"Det er derfor vigtigt at få professionel hjælp."


Et alkoholproblem er ikke et personligt problem,

det påvirker forholdet til ens familie, venner og kolleger og fører til ensomhed.


Alkoholafhængighed har som ofte rigtig mange sociale konsekvenser med risiko for at miste arbejde, blive skilt og føre til dårlig økonomi. 


Alle mennesker kan udvikle alkoholafhængighed, hvis alkoholforbruget er stort og varer i længere tid.


Hvor meget og hvor lang tid man skal drikke, før man bliver afhængig varierer fra person til person.


Arvelighed spiller ind på, hvor hurtigt man udvikler afhængighed og måske også på, hvor svært afhængig, man bliver. 


Tegn på et alkoholoverforbrug eller alkoholproblem

Der findes flere forskellige tegn og symptomer på alkoholisme, elelr alkoholoverforbrug, men alligevel oplever vi at mange har svært ved selv at afgøre, om de har et for stort alkoholforbrug.


Hvis du også er i tvivl kan du stille dig selv disse spørgsmål:


  • Føler du selv, at du har et for stort alkoholforbrug – overvejer du ofte på at skære forbruget ned?  • Drikker du mere end det du harplanlagt.  Har du svært ved at kontrollere dit alkoholforbrug, når du først er startet med at drikke.


  • Bliver dit alkoholforbrug påtalt af dine nærmeste, giver de udtryk for bekymring?, eller synes de at du drikker for meget.


  • Oplever du eller har du oplevet blackouts, hvor du ikke kan huske ting, fra da du var beruset? Det kan være alt fra få minutter til hele aftener.


  • Forsøger du at skjule dit alkoholforbrug for dine nærmeste?


  • Er du ofte uoplagt,  fordi du har drukket dagen i forvejen?


Hvis du kan genkende nogle af disse tegn og symptomer, har du højst sandsynligvis et for stort forbrug af alkohol og kan have brug for alkoholafvænning og professionel alholbehandling.


Du kan også tage vores alkoholtest her

FÅ HJÆLP ALLEREDE NU!

Gratis professionel hjælp og alkoholrådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.


Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København