Alkoholskader - Sygdomme og skader relateret til alkohol

Fra tømmermænd til skrumpelever!


Skrumpelever, kræft, knoglebrud, depression og skader i hjernen er nogle af de sygdomme der kan komme med et forbrug af alkohol.


Selv om alkohol mange gange forbindes med nydelse, hygge og glade stunder, er der desværre også en bagside af medaljen.


Omkring 3.000 danskere dør hvert år pga. alkohol, som den primære eller medvirkende årsag.


Alkohol øger risikoen for mindst 7 forskellige kræft sygdomme og ifølge cancer.dk får ca. 1.100 danskere hvert år kræft som følge af alkohol.

Alkoholskader på kroppen

Alkohol skader din krop

 • Demens og hjerneblødning
 • Depression og angst
 • Kræft i mund og hals
 • Brystkræft
 • Svag hjerte-muskel
 • Fosterskader
 • Fedtlever
 • Skrumpelever
 • Kræft i leveren
 • Nedsat potens og fertilitet
 • Betændelse bugspytkirtel
 • Forhøjet blodtryk

Faktisk kan alkohol knyttes til 200 forskellige sygdomme

Alkohol er i bund og grund et opløsningsmiddel, en slags gift som påvirker både krop, psyke og omgivelser - både på den korte og lange bane.


Omkring 3.000 danskere dør hvert år pga. alkohol, som den primære eller medvirkende årsag.


Det kan have store konsekvenser at drikke mere end det der er anbefalet fra sundhedsstyrelsen, da du udsætter din krop og psyke for en alvorlig belastning.


Et intens, kort alkoholforbrug kan medføre akutte virkninger og konsekvenser, som ofte kun varer meget kort, og kan blandt andet mærkes i form af tømmermænd.


Derimod kan indtag af alkohol over en længere periode medføre kroniske virkninger og konsekvenser - både psykisk og fysisk.


Sygdomme og lidelser der over en længere tid kan udvikle sig til skrumpelever og forskellige kræftsygdomme, angst, depression og mange flere.


Alkohol kan skade hjernen og nervesystemet.


Sygdomme relateret til alkohol


Dertil er alkohol også kædet sammen med en række følgesygdomme, som blandt andet: 


 • sygdom i lungerne
 • Sygdom i Skelettet
 • Mavetarmsygdomme
 • Hjertekarsygdomme
 • Leversygdomme
 • Skader i hjernen
 • Kræft /kræftsygdomme
 • Hjerneskade
 • Balancebesvær
 • Angst 
 • Depression
 • Stofskifte
 • Immunforsvar


Ved et for stort alkoholmisbrug eller som alkoholiker, er du i risiko for mange lidelser, som blandt andet:Man hører ofte at alkoholmisbrug eller alkoholisme er en folkesygdom, og sundhedsstyrelsen estimere at tæt på 600.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol. 


Alkohol er ikke sundt

Det er en myte at lidt alkohol om dagen er sundt!


Et glas vin til maden, en lille om aftenen eller en øl til frokost, styrket helbredet.


Det er desværre en myte!


Lidt fakta fra Sundhedsstyrelsen, Alkoholstatistik 2015 (link):


 • Ca. 3.000 dør hvert år på grund af alkohol
 • Blandt de 35 til 54-årige mænd skyldes ca. hver tredje dødsfald alkohol
 • 36.000 hospitalsindlæggelser årligt
 • 87.000 ambulante besøg årligt
 • 7.300 skadestuebesøg årligt


Der er forskelle på hvordan alkohol nedbrydes i kroppen og hvordan vi skades af alkohol.


Samme forbrug kan have store konsekvenser for den ene og stort set ingen for en anden.


Men uanset hvor lidt man drikker, løber man altid helbredsmæssig risiko.


Dertil kan et menneskes alkoholforbrug også have konsekvenser for omgivelserne.


Det kan være lige fra, ødelagte parforhold, omsorgssvigt af børn, ulykker, kriminalitet, svigt, isolation og meget mere.


Prøv vores alkoholtest for at se om du har risiko for at udvikle alkoholskader.


Alkoholskader på hjernen


Alkohol er farligt for hjernen, især i de unge år.


De unge danskere ligger desværre i toppen når det gælder forbrug af alkohol.


Af de få unge danskere som vælger ikke at drikke, føler de sig ofte udenfor.


De føler ofte socialt pres og mobning:


 • 60 procent siger, at de har prøvet alkohol inden de var 15 år
 • De fleste siger, at de var omkring 12 år
 • 8 procent siger, at de fik deres debut med alkohol, inden de fyldte 9 år.


Det er faktisk en stor fordel at vente lid, da alkohol forstyrrer nemlig hjernens udvikling. 


Teenageårene er en periode med store hjernemæssige forandringer.


Det er her vores hjerne modnes og specielt i årene 10 - 20 år er forandringen dramatisk.


Det er som sådan ikke fordi, at mange unge ikke kommer relativt velbevaret igennem ungdommen, og denne periode.


For det gør de ofte.


Men vigtigt at vide, at hjernen fysisk forandrer sig, og gør de unge mentalt dårligere.


Det kan og bør give stof til eftertanke.


Hvis når man tester unge, som drikker meget alkohol, ser man at de klarer sig dårligere på mange måder:


Dårligere koncentration og hukommelse er blot nogle af problemerne.


Jo mere man drikker, Jo større skade

Store mængder alkohol på samme tid, skader mest, som det ser ud.


Mens moderate mængder i løbet af ugen skader mindre. 


Derfor tyder meget på at weekend-druk er en af de største syndere.


Så ens drikkestil kan være meget afgørende.


Undersøgelser peger på at unge kan tåle at drikke mere alkohol før de viser rus-tegn. 


Men deres tolerance for alkoholens giftige side er lavere.


Så teenagere drikker mere, fordi de kan tåle det, men forgiftes meget mere!


Se meget mere her (Link til videnskab.dk).


Hvornår er det for meget


Det kan være rigtig svært at vide hvornår der bliver drukket for meget.


Den bedste måde at anskue det på er nok at se på hvor mange konsekvenser det medfører.


Gør drikkeriet andre kede af det.


Bliver ens nære relationer som familie, børn, venner eller kollegaer bekymrede, fordi der bliver drukket for meget og fordi de oplever symptomer og tegn, som nævnt nedenfor.


Sundhedsstyrelsen har formuleret nogle anvisninger:


 • Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred
 • Drik ikke alkohol for sundheds skyld
 • Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på mere end 10 genstande om ugen for både kvinder og mænd
 • Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis du drikker mere end 14/21 om ugen
 • Stop før genstande ved samme lejlighed
 • Er du gravid - undgå alkohol. Prøver du at blive gravid - undgå alkohol foren sikkerheds skyld
 • Er du ældre - vær særlig forsigtig med alkohol


Særligt for børn og unge


 • Børn og unge under 18 år anbefales ikke at drikke alkohol
 • voksne over 18 år anbefales at drikke mindst muligt og stoppe før 5 genstande ved samme lejlighed.


Symptomer og tegn på skader fra alkoholmisbrug


For mange er det meget tabubelagt at tale om misbrug, rigtig mange mennesker er bange for at blive stigmatiseret.


Derfor bliver mange med stort og skadeligt alkoholforbrug, ikke opdaget af lægen og sundhedspersonalet, da der som ofte, ikke bliver talt om det.


Samtidig er der også kroppens gradvise udvikling af problemerne, og evne til at tilpasse sig det øgede misbrug.


Hvilket også gør det vanskeligt at opdage tidligt. 


Pårørende til en alkoholiker bliver ofte medafhængig


Uden at have et ønske om det, bidrager familiemedlemmer mange gange til at den drikkende fortsætter drikkeriet. 


De holder ofte drikkeriet skjult over for børn og andre, i forsøg på at passe på den drikkende. 


De overtager mange gange ansvaret for familien og dagligdagen.


Tidlige symptomer og tegn


Der kan være mange forskellige tegn på, at et menneske har problemer med alkohol.


Dette er blot nogle af dem:


 • Vægttab
 • Fravær fra arbejde eller skole
 • Angst
 • Søvnbesvær
 • Tab af job
 • Falder oftere
 • Mange blå mærker
 • Irritabilitet
 • Depression
 • Skilsmisse eller separation
 • Økonomiske problemer
 • Evne til at drikke store mængder alkohol uden at synes nævneværdigt påvirket
 • Spirituskørsel


Nogle kan desuden have brug for at starte dagen med at drikke alkohol for at undgå abstinenser. 


Sene symptomer og tegn


Sene symptomer og tegn kan være medicinske tilstande som:


 • Maveproblemer
 • Betændelse i bugspytkirtlen
 • Leversygdom
 • Nerveskader (neuropati)
 • Blodmangler (anæmi)
 • Hjerneskade
 • Mavesår
 • maveblødning


Personer med alkoholproblemer er også i højrisiko for psykiske sygdomme og for at begå selvmord.


Nedtrykthed, skyld og skam er en meget normal følelse.


De føler sig magtesløse over for alkohol, når de forsøger at sænke eller stoppe deres misbrug. 


Misbruget fører til store personlige tab som f.eks. 


Tab af arbejde, venner, kæreste, status, økonomisk tryghed eller fysisk helbred.


Læs meget mere om dette her (Link til sundhed.dk).


Restitution 

Forskning viser at der selv for alkoholafhængige er fordele ved at stoppe eller nedsætte forbruget.


Vigtigt at sige er, at når man stopper med at drikke, er der rigtig meget, der ændrer sig til det bedre.


Det sker også indenfor en overskuelig periode.


Kroppen kan restituere sig fra langt de fleste alkoholskader, som f.eks. depression, eller for højt blodtryk. 


Den psykologiske afhængighed kan have lidt længere perspektiv i forhold til restitution, og mange skal arbejde med den resten af livet.


Men det er aldrig for sent at stoppe og gå i professionel alkoholbehandling.


De fleste oplever at få mange gaver, i form af personlig forandring, relationer, familie, mm.


Medfødte alkoholskader


Føtalt alkoholsyndrom (FAS) er fysiske skader hos barnet, som skyldes, at moderen har drukket alkohol under graviditeten.


Ifølge sundhedsstyrelsen kan et forbrug på én genstand om dagen eller derover give skader hos fosteret.


Alkohol er det farligste af alle rusmidler for et foster.


Hvert år fødes der ca. 2.000 børn af mødre med stort alkoholforbrug eller forbrug af andre afhængighedsskabende stoffer.


Mange af disse børn vil få vanskeligheder gennem opvæksten og gennem resten af livet.

Dokumentaren ”Sårbare Sjæle” handler om unge med føtalt alkoholsyndrom (FAS). 


Filmen viser de alvorlige konsekvenser, som indtag af alkohol under graviditeten kan have for børn.

Du kan læse mere om filmen og FAS her: www.facebook.com/saarbaresjaele

Føtalt alkoholsyndrom omfatter


 • Hjerneskade
 • Væksthæmning
 • Specielle ansigtstræk
 • Forsinkelse i mentalog motorisk udvikling
 • Hyperaktivitet
 • Ændret søvnmønster
 • Spiseproblemer
 • IQ gennemsnitligt mellem 60-89
 • Sprogproblemer
 • Generelle indlæringsproblemer
 • Perceptionsforstyrelser


Læs meget mere om føtalt alkoholsyndrom her (Link til dedrikkerderhjemme.kk.dk).

Gratis professionel hjælp og rådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus.

Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København