Kvartalsdranker - Hvornår ved at det er et problem? 

Hvad vil det egentlig sige at være en kvartals dranker?


Kvartalsdrankere er et udtryk for en der har længere perioder som ædru og andre perioder med druk.


Kvartalsdrankere vil ofte have en velfungerende dagligdag i de ædru perioder, hvor de passer deres ting både arbejds- og familiemæssigt.


I de ædru perioder ser de ikke sig selv som mennesker, der har brug for alkoholbehandling. 

Definition på kvartalsdranker 

Kvartalsdranker er et udtryk for en alkoholiker, som drikker store mængder alkohol periodevis.


Dvs. at, man i nogle perioder drikker meget alkohol, og i andre perioder ingen eller betydeligt mindre mængder.


Varigheden af den ædru periode og de aktive perioder, hvor man som kvartalsdranker ofte drikker voldsomt, svinger fra person til person.


For nogle er perioderne med alkohol længere end de ædru perioder, for andre er det omvendt.


Fælles for dem alle er, at de har svært ved at styre deres alkoholforbrug i de perioder de drikker.


Ofte er drikkeriet for en kvartalsdranker så voldsomt, at man bliver nødt til at holde pauser, for at drikkeriet ikke fører til meget alvorlige alkoholskader.


Mange kvartalsdrankere fortæller, om deres manglende stopknap, når de først starter med at drikke, ender de som regel med at drikke sig meget beruset.


Læs mere om alkoholisme og tilbagefald her.


Hvornår er man kvartalsdranker?


Der er nogle kraftige indikatorer på at man er kvartalsdranker, når:


 • Man oplever perioder hvor man drikker konstant, efterfulgt af afholdende perioder.
 • I den drikkende perioder er misbruget ofte meget voldsomt.


Perioderne hvor en kvartalsdranker drikker eller er ædru, svinger fra person til person.


Vi oplever mange forskellige drikkemønster i vores behandling.


Nogle hvor en måned med misbrug afløses af en måneds afholdenhed, og andre drikker i meget korte perioder, måske kun i nogle få dage.


Det vil være helt forskelligt fra person til person, men de oplever alle, at drikkeriet hurtigt kommer ud af kontrol.


Særligt for kvartalsdrankere, handler det tit om at finde en undskyldning eller en anledning til at drikke alkohol, og i de drikkende perioder vil mange også isolere sig.


Det sker ofte at en kvartalsdranker drikker på sine følelser og vil drikke i perioder hvor det hele opleves lidt trist og kedeligt, eller hverdagen bliver stresset.


Prøv A Misbrugsbehandlings alkoholtest for at se om du har tegn og symptomer på alkoholisme.


Hvordan bliver man kvartalsdranker?

En kvartalsdranker er defineret som en alkoholafhængig person.


Man bliver kvartalsdranker hvis man drikker voldsomt i perioder og har tilsvarende ædru perioder.


Dette betyder ikke at en kvartalsdranker er mindre alkoholiker end en person, som drikker kontinuerligt i måneder eller år.


Det betyder blot at det afhængigheds betingede misbrug har fundet en anden form og andre drikkemønster hos netop denne person.


Kvartalsdrankerens drikkemønster


Drikkemønster:


 • Ædru periode


Efter en periode uden alkohol, ofte med en velfungerende dagligdag, hvor arbejde og familielivet synes at være nogenlunde normalt, melder drikketrangen sig hos en kvartalsdranker.


Det kan være følelsen af stress, det hele føles lidt kedeligt, eller man er utilfreds med noget i sin dagligdag, og når så lejligheden kommer, begynder kvartalsdrankeren at drikke.


  • Voldsomt drikkeri


  Herefter følger en periode med druk, hvor man som kvartalsdranker drikker meget voldsomt og er fuldstændig magtesløs over for alkoholen.


  Længde på perioden kan variere fra et par dage og op til flere uger. Det er meget forskelligt fra person til person.


  • Fysiske og moralske tømmermænd


  Når en kvartalsdranker igen får stoppet sin druktur, har vedkommende typisk både fysiske og moralske tømmermænd og somme tider abstinenser.


  Her hører vi ofte fra misbrugeren at de lover sig selv, familie og andre, at nu skal det stoppe, nu må det være slut og at det aldrig skal ske igen.


  • Frygt og usikkerhed forsvinder


  Når drukturen, tømmermændene og eventuelle abstinenser klinger af, oplever mange en lettelse over at hverdagen og familien stadig er der.


  Perioden med alkoholproblemer og alkoholmisbrug synes at være væk.


  De kan nu igen kan tage del i familielivet og yde en god arbejdsindsats på jobbet.


  • Men det hele starter igen!


  Efter en periode uden alkoholmisbrug melder drikketrangen sig igen hos kvartalsdrankeren.

  Som tiden går, bliver den sidste tur nærmest fortrængt og glemt, som om det aldrig rigtig var sket. 


  Er det skadeligt at være kvartalsdranker? 

  Alkohol er i bund og grund et opløsningsmiddel, en slags gift som påvirker både krop, psyke og omgivelser - både på den korte og lange bane.


  Omkring 3.000 danskere dør hvert år pga. alkohol, som den primære eller medvirkende årsag.


  Det kan have store konsekvenser at drikke mere end det der er anbefalet fra sundhedsstyrelsen, da du udsætter din krop og psyke for en alvorlig belastning - uanset om drikkeriet er i korte eller lange perioder


  Sygdomme relateret til alkohol


  Dertil er alkohol også kædet sammen med en række følgesygdomme, blandt andet i: 


  • Lungerne
  • Skelettet
  • Mavetarmsygdomme
  • Hjertekarsygdomme
  • Leversygdomme
  • Skader i hjernen
  • Kræft /kræftsygdomme
  • Hjerneskade
  • Balancebesvær
  • Angst 
  • Depression
  • Stofskifte
  • Immunforsvar


  Ved et for stort alkoholmisbrug eller som alkoholiker, er du i risiko for mange lidelser, som blandt andet:  ”Alkohol er en af de faktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Ikke alene spiller alkohol en rolle i forhold til udvikling af en lang række sygdomme som fx kræft, leverlidelser og tarmsygdomme, men alkohol forårsager også for tidlig død og ulykker, der sker som følge af alkoholpåvirkning”


  ”Citat fra Sundhedsstyrelsen"

  Det er en stor belastning at leve sammen med et menneske, der har problemer med at styre sit alkoholforbrug.


  Den nærmeste familie udsættes for et vedvarende pres, da alkoholikeren ofte undgår at tale om problemerne med andre.


  Livssituationen kan derfor virke fuldstændig fastlåst.


  Dette gælder for alle slags pårørende, men det er allerværst for børnene, da de har brug for, at de voksne passer på dem.


  Børn, der vokser op med forældre, der drikker, oplever ofte:


  • Brudte løfter
  • Uforudsigelighed, hvor stemningen i hjemmet er helt afhængig af forældres tilstand
  • Skamfølelse overfor venner, som de ikke føler, de kan invitere med hjem
  • Vold, trusler om vold eller verbale øretæver mod barnet eller andre i familien
  • At skulle overtage ansvar og opgaver i hjemmet, som langt overskrider det, som et barn bør varetage
  • Isolation og tavshed, både inden for familien og udadtil
  • Forvirring om loyalitet - hvem skal barnet holde med?
  • Frygt for tab af forældre ved død, skilsmisse, lange sygehusophold osv.
  • Store og usagte forventninger om at tage hensyn til forældrenes tilstand


  Alt dette gælder også for en kvartalsdranker.


  Kvartalsdrankere og alkoholbehandling 

  Js, at være kvartalsdranker er en behandlingskrævende tilstand, sammenlignelig med alt andet alkoholmisbrug der gentagne gange har konsekvenser.


  Alkoholproblemer vil som udgangspunkt, ikke gå væk af sig selv - og vejen tilbage til et normalt liv kan synes lang.


  Ofte er der nogle underliggende årsager, til hvorfor vedkommende drikker ukontrolleret.


  Disse løses mest succesfuldt ved at indgå i ambulant alkoholbehandling.


  Rådgivning til pårørende

  Som pårørende til en alkoholiker kan det være meget hårdt og føles umuligt at stå med alene.


  Samtidig vil det som ofte også påvirke hele familien.


  Man kommer ofte i tvivl, om der virkelig er et problem. 


  Det er meget normalt at en pårørende føler at alt falder fra hinanden.


  Det kan også være rigtig svært at konfronterer eller tale med alkoholikeren, og meget ofte vil alkoholikeren ikke selv mene at der er et problem.


  Det er meget normalt at pårørende og nære relationer opdager misbruget, lang tid før misbrugeren selv synes der er et problem. 


  Hvis en du har tæt på, drikker på en måde, der gør dig ked af det, eller kan skabe problemer for dig og familien, et familiemedlem, nære relationer, børn eller andre.


  Så har personen højst sandsynligt brug for hjælp, råd og vejledning.


  Det er rigtig vigtigt at du lytter til din egen indskydelse, og passer på dig selv.


  Pas på at du ikke lader dig blive manipuleret.


  Som pårørende er du også selv i risiko for, at:


  • Selv begynde at drikke eller misbruge
  • Få økonomiske problemer
  • Blive udsat for psykisk vold, trusler og mere
  • Udvikle angst, PTSD, depression og andre lidelser
  • Blive udsat for fysisk vold
  • Være i anden fare,


  Da mange alkoholikere bringer sig selv eller andre i fare, ved madlavning, havearbejde, rengøring og meget andet.


  Rigtig mange bliver ofte medafhængige og hjælper helt ubevidst alkoholikeren, til at blive i sit misbrug.


  Det kan f.eks. komme ved at man som forældre frygter at misbruget bliver afsløret og er bange for, at afsløringen vil skabe problemer i familiesamspillet, så vil nogle forældre vælge at dække over, hvad der foregår i hjemmet.

  Gratis professionel hjælp og rådgivning

  Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


  Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

  Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.


  Sjælland, København, Amager

  Vi hjælper hele vejen!

  Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

  Her kan du læse mere om NA fællesskab og hjælp

  (Link til NA - Norcotics Anonymous Danmark)


  Her kan du læse mere om AA fællesskab og hjælp

  (Link til AA - Anonyme Alkoholikere)


  Her kan du læse om hjælp som pårørende til en misbruger

  (Link til Al-Anon - Hjælp og håb for familie og venner)


  Her kan du læse mere om hjælp til voksne børn af en alkoholiker

  (Link til ACA Danmark - Adualt Children of Alcoholics)