Vejen tilbage til et normalt liv

Hvordan er livet efter en behandling?


Den første perioden efter behandling kan være svær for rigtig mange. Pludselig kan man føle sig lidt ensom eller helt alene.


Der er en stor forskel på at være i behandling 12-15 om ugen, i en gruppe med andre, som har samme mål og som er i nogenlunde samme situation. 


Til efter endt behandling at være derhjemme, for nogle alene og for andre med familien.


Det kræver fokus og hårdt arbejde.

Perioden efter den primære alkoholbehandling

Perioden efter behandling kræver et vedvarende konstruktivt arbejde og indsats.


Du er nødt til at erstatte din gamle adfærd og uhensigtsmæssige mønstre med en ny og sundere livsstil.


Du kan godt bryde gamle mønstre alene ved at fjerne stoffer, piller og eller alkohol fra dit liv eller ved at undgå bestemte steder og relationer.


Men gør du ikke andet, end at fjerne nogle gamle vaner, dømmer du dig selv til et liv fuldt af afsavn og længsel.


Nogle kalder det et liv som tørlagt alkoholiker eller "Dry Drunk"


At udholde en sådan længsel kræver bestandig og voldsom viljestyrke.


Og tilbagefald vil være tilnærmelsesvist uundgåeligt.


Det handler ikke bare om at vedligeholde den forandring, de processer og det hårde arbejde, du har været igennem:


 • Hold en sund distance
 • Skab en ny livsstil
 • Få nye sunde vaner
 • Mental sundhed / psykisk balance
 • Vær opmærksom på dine tanker
 • Anerkend og mind dig om hvorfor du har det godt
 • Tålmodighed og vedholdenhed
 • Ærlighed og åbenhed
 • Struktur og rutiner
 • Hjælpsomme og støttende relationer
 • Fortæl dig selv dagligt hvor taknemmelig du er for at være ædru og clean
 • Fortæl dig selv dagligt at du er afhængig og ikke kan tåle alkohol og stoffer
 • Erkend at du er magtesløs overfor alkohol og stoffer
 • Tro på dig selv


Opbyg gode vaner


Det gælder om at arbejde hen mod en dagligdag uden usikkerhed og frygt for tilbagefald, gennem nye velfungerende sunde vaner der giver en ny, bedre mening med livet.


Vær opmærksom på at for de fleste mennesker omkring dig bliver din nye livsstil hurtigt en ny normalitet, og deres ros og anerkendelse vil gradvist aftage.


Derfor kræver det endnu mere af dig selv for at fortsætte din nye sunde livsstil og holde motivationen.


Her er alkoholrådgivning og støttegrupper som AA, NA eller CA effektive, og for langt de fleste er de en nødvendighed for at forblive ædru og clean.


Husk!

Det at stoppe med at drikke alkohol eller tage stoffer kræver store forandringer, og det er langt fra nemt. 


Det kræver planlægning, hårdt arbejde, vedholdenhed, tålmodighed og du er nødt til at være åben og villig.


Når det handler om så store forandringer som at komme ud af aktiv afhængighed af alkohol, piller og eller stoffer, bliver du nødt til at give disse forandringer din højeste prioritet.


Men det betyder altså ikke at det nødvendigvis vil være surt og kedeligt hele tiden.


Der er mange gode og positive stunder, ting og oplevelser ved denne udvikling og forandring.


Stille og roligt vil det blive bedre og bedre og det nye unormale vil blive det nye normale.


Undgå tilbagefald


Vær opmærksom på nedenstående faldgruber:


 • At tage for let på forberedelserne


Mange tror at handling er lig forandring og kan derfor nemt overse behovet for den nødvendige forberedelse.


Handling uden forberedelse holder ofte kun i meget kort tid, og uden det nødvendige forarbejde bliver fristelsen til at vende tilbage til misbruget alt for ofte alt for stærk.


 • Billig forandring


Virkelig forandring kræver arbejde, og jo mere du anstrenger dig med din overvejelse og forberedelse, jo større er sandsynligheden for, at din handling vil føre til succes.


At aflægge en vane kan ud over en stor investering af energi, undertiden også koste smerte i form af utilfredshed, uro og vrede, som du forbigående kan opleve under forandringsprocessen.


 • Myten om at der kan ske mirakler


Troen på en ”magisk kur” kan føre dig på afveje og til overspringshandlinger.


Komplekse adfærdsproblemer løses ikke bare med et knips i fingrene eller falder ikke bare ned fra himlen.


Kvartalsdranker


For kvartalsdrankere er der her tale om en alkoholiker der ikke drikker hver dag, men i stedet i perioder.


Deres drikkemønster er anderledes og de skal derfor være ekstra opmærksomme når de rammer perioder i deres liv hvor de tidligere drak.


Det kræver en god disciplin og selvindsigt.


Det vil altid være rigtig godt at nærstudere sit drikkemønster til mindste detalje, og blive bevidst om ens følelser, tanker og adfærd, specielt op til der hvor drikkeperioden normalt vil komme.  


Er du pårørende til en alkoholiker i behandling?

Det er en stor forandring også for de pårørende når misbrugeren, i familien kommer i behandling.


Derfor gælder det først og fremmest som pårørende til misbruger, om at finde tilbage til sig selv igen.


Begynde helt bevidst at vælge ikke at leve misbrugerens liv og hans problemer, men i stedet forholde sig til:


 • Hvem man selv er
 • Hvad man kan lide og ikke kan lide
 • Hvad der interesserer én


Vi anbefaler altid at de pårørende går i behandling, gennem vores familieprogram, som er en del af den primære behandling.


Det kan nemlig have stor positiv betydning for behandlingsresultatet og behandlingsprognosen.


Det vil også medvirke til, at I som familie kommer hurtigere og bedre ovenpå igen.


Læs om, hvordan du motiverer en alkoholiker til at gå i behandling her.

Gratis professionel hjælp og rådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.


Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Her kan du læse mere om NA fællesskab og hjælp

(Link til NA - Norcotics Anonymous Danmark)


Her kan du læse mere om AA fællesskab og hjælp

(Link til AA - Anonyme Alkoholikere)


Her kan du læse om hjælp som pårørende til en misbruger

(Link til Al-Anon - Hjælp og håb for familie og venner)


Her kan du læse mere om hjælp til voksne børn af en alkoholiker

(Link til ACA Danmark - Adualt Children of Alcoholics)