Børn af alkoholikere - Livet for børn i familier med alkohol

Barn af en alkoholiker


Børn, der vokser op i en familie, hvor den ene eller begge forældre har problemer med alkohol, vil ofte få problemer med at forholde sig til sine medmennesker senere i livet.


Som unge og senere som voksne vil mange børn opleve identitetskonflikter, lav selvfølelse og vanskeligheder med at sætte ord på sine følelser.

Børn i familier med alkoholproblemer


I en børnefamilie med alkoholproblem, hvor den voksne drikker, vil der være en uhensigtsmæssig belastning på børn, partner og andre pårørende til en alkoholiker


Det kan medføre alvorlige fysiske og psykiske problemer for alle i familien, og for børnene kan problemerne komme her og nu, men også i opvæksten og senere i livet.


Erfaring viser at rigtig ofte har en alkoholiker haft et alkoholoverforbrug i ca. 10-15 år før de søger hjælp eller går i alkoholbehandling.


Så børn og partner lever som ofte rigtig mange år i en dysfunktionel familie, og man kan ikke undgå at blive påvirket af det.


Hvor mange børn vokser op i familier med alkoholmisbrug?


 • 122.000 børn fra 0-18 år vokser op i familier med alkoholmisbrug
 • 181.000 19-35-årige siger, at de er vokset op i en familie med alkoholmisbrug
 • 329.000 over 35 år siger, at de er vokset op i en familie med alkoholmisbrug
 • 632.000 danskere lever lige nu i eller er vokset op i en familie med alkoholmisbrug


At vokse op i et hjem, hvor en eller flere voksne har et misbrug, betyder ofte, at børnene oplever utrygge situationer og aggressiv adfærd. I undersøgelsen “Alkohol i Danmark 2015” fortalte mere end hver tredje af de personer, der angav at være vokset op med misbrug i familien, at de meget ofte, ofte eller en gang imellem blev råbt ad eller på anden vis verbalt krænket på grund af alkoholforbruget hos personen i husstanden, der drak for meget. 22,9 procent fortalte, at de ofte, eller engang i mellem været vidne til alvorlig vold på grund af alkoholforbruget hos personen i husstanden, der drak for meget.

Konsekvenser for voksne børn fra familier med alkoholmisbrug?


 • Ca. en tredjedel af alle børn, der vokser op i hjem med alkoholmisbrug, udvikler selv et misbrug som voksen
 • Ca. en tredjedel oplever psykiske vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser
 • Ca. 40 % af personer i alkoholbehandling er vokset op med forældre, der drak
 • Voksne børn til en alkoholmisbruger har en brugsrate af sundhedssystemet, som er op til fire gange større end almenbefolkningen


Kilde: Sygdomsbyrden i Danmark

Partneren belastes ofte psykisk


For partneren vil der ofte også være en belastning i lige så høj grad som hos den voksne, der drikker.


For børnene betyder dette at ens forældre ikke vil være følelsesmæssigt til stede, hvilket er rigtig vigtigt for et barn, for at få en god og tryg opvækst.


At miste sine forældres opmærksom kan have alvorlige konsekvenser, og jo tidligere man kan sætte hjælpen ind, jo bedre vil det altid være. 


Der vil altid være sket en skade, der kan påvirke barnets trivsel og udvikling, men den kan mindskes betydeligt alt efter hvor hurtigt man sætter hjælp ind.


En familie og pårørende behandling, hvor man inddrager hele familien vil som ofte være det allerbedste. 


Læs også mere om, hvordan man motiverer en alkoholiker til behandling her.

17 procent af de børn, der lever med alkoholproblemer eller alkoholmisbrug i hjemmet, oplever ugentligt at have fem til otte former for fysiske og psykiske symptomer på mistrivsel som hovedpine, mavepine, nervøsitet og vanskeligheder ved at falde i søvn. Til sammenligning er tallet blandt andre børn seks procent. Pårørende børns adfærd og trivsel bliver altså påvirket af forælderens alkoholmisbrug. 

Tallene om alkoholproblemer i hjemmet indgår i rapport, der baseret på 2465 spørgeskemabesvarelser fra elever i 5. og 8. klasse og interviews med 30 børn i 5. klasse og 23 børn i 8. klasse. I alt bliver 13 forskellige former for svigt undersøgt i rapporten.

Det ved vi i dag:  


 • Børn føler, at de mister forældrenes opmærksomhed, når forældrene drikker.


 • Børn går glip af gode og hyggelige oplevelser med forældrene.


 • Børn bliver utrygge ved den forandring, der sker med forældrene, når de drikker.


 • Børn tør ikke invitere kammerater med hjem. Børn taler ikke om problemet, hverken i eller uden for familien. Børn bliver ensomme.


 • Børn ved, når deres forældre drikker for meget – også små børn ned til 3-4-års-alderen.


 • Børn tror, det er deres skyld, at forældrene drikker.


 • Børn overtager ofte forældres forpligtelser – et ansvar, der er alt for stort.


 • Børn føler, det er deres ansvar at få forældrene til at holde op med at drikke.


 • Børns største ønske er, at forældrene holder op med at drikke.


Vi ved også, at hele familien kan få det bedre, når både voksne børn af alkoholikere og andre pårørende får hjælp gennem alkoholbehandling.


Sådan kan forældre og børn få hjælp


Det virker:


 • at forældre, pædagoger og lærere taler sammen om, hvordan de bedst kan hjælpe børnene


 • at pædagoger og lærere giver børnene daglig støtte i daginstitutionen og skolen


 • at forældre får hjælp til at ændre forbruget af alkohol


   • at forældre og børn får hjælp til at tale om alkoholproblemet, og hvordan de fungerer sammen i familien.


   Kilde: Når forældre drikker for meget

   Vores alkoholkultur i Danmark


   ”Vores alkoholkultur i Danmark kan gøre det svært at få øje på, hvornår et misbrug er problematisk, fordi vi drikker alkohol i mange forskellige sammenhænge.


   Men det er rigtig vigtigt, at vi lægger mærke til, om der er børn, der ikke trives, og er opmærksomme på, at det kan være i alle sociale lag i samfundet.


   Det er både pædagoger, lærere og andre voksne omkring børnene, der skal være opmærksomme på, om et barn vokser op i en familie med alkoholproblemer.


   Og så er det vigtigt, at man søger hjælp, hvis der er tegn og symptomer på alkoholisme.


   Mange venter for længe, og familierne lider imens”, siger Maria Koch Aabel. 


   Se mere her

   (Link til Sundhedsstyrelsen)

   Gratis professionel hjælp og rådgivning

   Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


   Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

   Alkoholbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus.

   Sjælland, København, Amager

   Vi hjælper hele vejen!

   Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København