Hvad er alkohol?

Den alkohol vi kender fra øl, vin og spiritus, ethanol. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel, som har nogle ret specielle evner og egenskaber.


Det er et effektivt stof som man kan finde i mange produkter. Alkohol kan nemlig binde sig til fedt og opløse det, samtidig med, at det kan opløses i vand.


Derfor er alkohol også skadelig for vores hjerne, da vores nerveceller er isoleret med fedt. Når man indtager alkohol, vil det gennem blodet og vores blodtilførsel, blive ledt op til hjernen og begynde at opløse fedtet der isolerer vores nerveceller.


Dette vil ofte forstyrre hjernens signaler og man vil opleve en langsommere reaktionsevne og sløvhed. 

Fremstilling af alkohol

Alkohol kan fremstilles på forskellige måder og den ældste måde, alkohol blev fremstillet på, var af gærede frugter, dadler og mjød som var gæret af honning.


Natur fremstilling af alkohol:


Ethanol som er den kemiske betegnelse for alkohol, bliver dannet gennem en naturlig gæringsproces, som omdanner f.eks. frugtsukker, rørsukker eller andre typer af sukker fra korn til alkohol.


Alkohol i sin rene form er helt klar som vand.


Teknisk fremstilling af alkohol:


Den tekniske måde at fremstille alkohol på er ofte ved destillation af en gæringsmæsk. Det er en vandblanding hvor alkoholen bliver dannet gennem gæring af kulhydrater.


Ved denne fremstilling vil der være ca. 10% alkohol (10 vol.% ethanol) og resten vil bestå primært af vand.


Koncentreret alkohol som består af 96% (96 vol.% ethanol) kan ikke fremstilles på denne måde

Hvordan omsætter vi alkohol i kroppen?

Når man indtager alkohol, vil størstedelen (90%) gå gennem leveren, hvor det bliver omsat ved hjælp af enzymer. leveren kan ikke omsætte store mængder alkohol på kort tid. Den kan kun omsætte i vis mængde alkohol pr. time. 


Denne mængde kan ikke ændres motion, dans eller andet aktivitet. 


Som udgangspunkt og under normale forhold, vil mænd omsætte alkoholen lidt hurtigere end kvinder.


De resterende 10% alkohol, som ikke går gennem leveren bliver udskilt via vores urin, afføring, udåndingsluft og sved. Det er de 10% alkohol der gør, at man kan teste og måle ens promille ved at puste gennem et alkometer.

Hvordan påvirker alkohol hjernen og andre organer i kroppen?

Når man indtager alkohol, er man i risiko for flere forskellige sygdomme og det vil have en påvirkning på vores krop, organer og hjerne. Alkohol er et opløsningsstof, et giftstof og påvirker både direkte og indirekte flere organer i kroppen. Jo mere man indtager af alkohol, jo større vil risikoen være. 


Sygdomme som alkohol bidrager til:


  • Kræftsygdomme
  • Mavetarmsygdomme
  • Hjertekarsygdomme
  • Leversygdomme
  • Forhøjet blodtryk
  • Nedsat immunforsvar
  • Angst
  • Depression
  • Stofskifte
  • Alkoholdemens


Alkohol i større mængder er farligt og skadeligt og intet alkoholforbrug er risikofrit. Dertil er man er i risiko for at udvikle et alkoholmisbrug eller en alkoholafhængighed, som har mange negative konsekvenser med sig.


Vores hjerne og nerver har en vigtig funktion til at styre vores muskler og vores indre organer. Når man indtager alkohol, er der risiko for at få opløst det fedt som isolerer vores nerveceller, rundt om nervetrådene. Det kan betyde at signaler fra blandt andet celler til muskler kan blive forstyrret, forsinket eller nedsat.


Rigtig mange danskere drikker mere end hvad sundhedsstyrelsen anbefaler og et for stort alkoholforbrug kan påvirke hele familien, arbejde og andre relationer. Der findes mange tegn og symptomer på alkoholisme og mange danskere for hvert år hjælp gennem alkoholbehandling og terapi med alkoholisme og tilbagefald


Hvis et alkoholoverforbrug ikke bliver standset, kan det give farlige og livstruende alkoholabstinenser

Gratis professionel hjælp og rådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus.

Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København