Pårørende til alkoholiker - Få hjælp og rådgivning her

Akut hjælp til pårørende til en alkoholiker 


Få hjælp som pårørende til en alkoholiker, hjælp til hvordan du kan passe bedre på dig selv og hjælp til hvordan du bedst kan motivere en alkoholiker, eller en med et alkoholmisbrug, til at gå i alkoholbehandling og få professionel hjælp til at komme ud af sit alkoholmisbrug.


Hos A Misbrugsbehandling kan vi hjælpe dig og din familie med misbrug af alkohol. Vi er professionelle alkoholbehandlere med egen personlig erfaring som pårørende til en alkoholiker, og som alkoholikere selv. 


Vi tilbyder professionel og helt anonym hjælp. Du bliver ikke registreret nogen steder.

Pårørende til alkoholikere oplever ofte:

Nedsat eller ligefrem dårlig livskvalitet!

og det er desværre langt fra ualmindeligt, at få følelser som:

 • Angst
 • Tristhed
 • Frustration
 • Afmagt
 • Magtesløshed
 • Sorg
 • Vrede
 • Ensomhed
 • Skyld
 • Skam
 • Stress
 • Og meget mere

Pårørende til en alkoholiker føler sig ofte meget alene


Som pårørende til en alkoholiker kan det være meget hårdt og føles umuligt at stå med, helt alene. Samtidig vil det som ofte også, påvirke hele familien. Man kommer ofte i tvivl, om der virkelig er et alkoholmisbrug


Det er meget normalt at en pårørende føler at alt falder fra hinanden. Det kan også være rigtig svært at konfronterer eller tale med alkoholikeren, og meget ofte vil alkoholikeren ikke selv mene at der er et problem eller et misbrug.

Det er samtidig også meget normalt at pårørende til en alkoholiker og de nære relationer opdager misbruget, lang tid før misbrugeren selv synes der er et alkoholproblem, et misbrug eller en afhængighed. 


Få professionel hjælp som pårørende, du er ikke alene


Hvis en du har tæt på, drikker på en måde, der gør dig ked af det, eller kan skabe problemer for dig og familien, et familiemedlem, nære relationer, børn eller andre. Så har personen højst sandsynligt brug for professionel hjælp, rådgivning og alkoholbehandling


Se også vores misbrugscenter hvis der er andre misbrug end alkohol eller et blandingsmisbrug.


Du er langt fra alene om dette, der findes tusindvis af pårørende til en alkoholiker og vi har mere end 20 års erfaring med rådgivning og behandling af misbrug og afhængighed.


Hos os møder du altid en professionel alkoholbehandler, terapeuter og vi benytter den meget anerkendte Minnesotakur, samspil med opgaver, foredrag,  samtaler og kognitiv adfærdsterapi som en del af vores behandling, hvilket hjælper langt de fleste ud af deres misbrug eller afhængighed.


Det er meget vigtigt at du lytter til din egen indskydelse, og passer på dig selv. Pas på at du ikke lader dig blive manipuleret. Et misbrug af alkohol, stoffer eller medicin går ikke over af sig selv!


Som pårørende til alkoholiker er du også selv i risiko for at:


 • Selv begynde at drikke eller misbruge
 • Få økonomiske problemer
 • Blive udsat for psykisk vold, trusler og mere
 • Udvikle angst, PTSD, depression og andre lidelser
 • Blive udsat for fysisk vold
 • Være i anden fare, da mange alkoholikere bringer sig selv eller andre i fare ved madlavning, havearbejde, rengøring og meget andet


Rigtig mange bliver ofte fanget i medafhængighed og hjælper helt ubevidst alkoholikeren, til at blive i sit misbrug. Det kan f.eks. komme ved at man som forældre frygter at misbruget bliver afsløret og er bange for, at afsløringen vil skabe problemer i familiesamspillet, så vil nogle forældre vælge at dække over, hvad der foregår i hjemmet.


Ca. 585.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol. Der findes som ofte mindst en person med et alkoholproblem, eller andet misbrug i stort set alle danske familier, og en familie med bare en enkelt misbruger kan nemt blive dysfunktionel og udfordret.


Et alkoholmisbrug påvirker hele familien


Det har indvirkning for alle i familien, og en misbruger kan på mange måder virke som en tornado i andres liv. Børn har det ofte rigtig svært, og børn af alkoholikere bliver ofte mere og mere isolerede, ensomme og har rigtig svært ved at håndtere deres følelser, både i nuet og senere i livet. Mange af dem har desværre også en forhøjet risiko for selv at udvikle misbrug. 


Ifølge Sundhedsstyrelsen er der 122.000 børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer.


Læs også om voksne børn af alkoholikere og hvad er alkohol?

Hjælp til pårørende til alkoholikere


Her kan du se, hvilke symptomer og tegn der kan være på et alkoholproblem og alkoholisme:


 • Har svært ved at sige stop/stoppe efter få genstande, nedsætte sit alkoholforbrug eller helt holde op med at drikke.


 • Øget tolerance, forbruget stiger over tid og der skal mere alkohol til, for at få samme effekt. De kan som ofte drikke mere end andre. 


 • Meget bliver planlagt efter om personen kan drikke alkohol. 


 • Personen drikker alene. Dette betyder ofte at det handler om effekten i stedet for det sociale.


 • Selvom personen oplever og bliver bevidst om at forbruget skader personen selv eller de nærmeste, fortsætter personen med at drikke alkohol.


 • Der bliver drukket i det skjulte, taler uden om når der bliver talt om problemet, gemmer alkohol og negligere hvor meget de drikker.


 • Drikker som en slags medicinering. For at sove, berolige, mod stress, angst, bekymringer og andet.


 • Blackout, personen oplever nogle gange blackout, hvor han eller hun ikke kan huske hvad der skete dagen før, da personen var beruset.


 • Bliver irriteret, vred, aggressiv når samtaler handler om alkohol og problemer. Samtalen fører ofte til et skænderi.


 • Der er hele tiden en grund, undskyldning for at drikke. 


Prøv vores alkoholtest her og se om der er behov for familie og pårørende behandling.


Sådan reagere en alkoholiker

I rigtig mange tilfælde vil alkoholikeren benægte at der overhovedet er et problem.

 

Personen vil som ofte ikke selv mene at der er tale om et misbrug, eller en afhængighed. Det er en helt almindelig forsvarsmekanisme, der desværre gør det rigtig svært for personen at se sit eget problem. Det kan derfor være rigtig svært at motivere ham eller hende, til at få støtte og hjælp.


Det sker også ofte at misbrugeren lover sin familie, arbejde eller nære relationer at stoppe helt eller skrue ned for drikkeriet. Men det er desværre rigtig ofte tomme løfter og i langt de fleste tilfælde er der brug for professionel hjælp.


Så det er altid bedst at få hjælp og vejledning, samt planlægning inden man tager den svære samtale.


Gode råd til konfrontationen som pårørende


Det er altid vigtigt er lytte til sig selv og søge hjælp.


Tænke over:


 • Hvad kunne du ønske for dig selv?
 • Hvor kan jeg få hjælp?
 • Kender jeg nogen i mit netværk?


Under her, har vi lavet nogle forslag til hvordan du kan konfrontere og hvordan motiverer du en alkoholiker til behandling?


Du er altid velkommen til at ringe til os.

Sådan konfronterer du bedst en alkoholiker som pårørende


1. Kontakt os


Du kan altid kontakte A Misbrugsbehandling inden du eller I konfronterer misbrugeren - uanset om du ønsker deltagelse eller ej. Det er altid fornuftigt at få råd og vejledning før, og det er vigtigt, at du har sat dig ind i, hvad professionel behandling indebærer. Desto bedre du er forberedt og klædt på til det, desto større er chancen for succes.


2. Jo flere, jo bedre


Jo flere der deltager i interventionen, desto større vil chancen være for at få misbrugeren i behandling. Det er vigtigt, at alle deltagere er enige om målet og enige om, hvordan konfrontationen skal foregå. Det er altid bedst, at alle mødes før og taler sammen, inden misbrugeren konfronteres.


3. Tidspunkt


Få det gjort og vent ikke på bedre tider. Konfronter dog som udgangspunkt ikke misbrugeren, når vedkommende er påvirket eller meget påvirket. Det er ofte bedst at tage snakken tidligt på dagen.


4. Forberedelse


Forbered dig godt på, hvad du vil sige. Du kan med fordel skrive det ned eller have lavet nogle stikord, så du er sikker på, at du får sagt alt det, du ønsker at sige.


5. Eksempler


Præsenter misbrugeren med helt klare eksempler på episoder, oplevelser og anden adfærd, der er uacceptabelt. 

Eksempelvis svigt, løgne, spirituskørsel, svingende humør, ubehagelig opførsel, misvedligeholdte aftaler, svingende præstationer mm.


6. Dine følelser


Forklar, hvordan dette påvirker dig, børnene og andre i familien. Det er meget vigtigt, at du kommunikerer klart og tydeligt. 


Som f.eks.:


 • Jeg bliver enormt bange og ked af det, når du er påvirket, mens du er sammen med børnene.
 • Jeg bliver rigtig flov og utryg, når du møder beruset op til familiefødselsdage.
 • Jeg bliver frustreret, vred og ked af det, når du ikke overholder vores aftaler. 


7. Fremtid


Fortæl om, hvad du savner og hvordan du ser jeres fremtid, såfremt misbrugeren går i behandling.


8. Ingen diskussion


Det er vigtigt, at du ikke går ind i en diskussion med misbrugeren, om hvor meget personen drikker, ryger eller andet, og om personen er afhængig eller ej. 


9. Ét behandlingssted


Er det besluttet at stille krav om behandling, er det vigtigt, at der ikke bliver forhandlet om, hvilken behandling der skal vælges. Det er derfor vigtigt at have undersøgt, hvor og hvornår behandlingen skal foregå og have en klar aftale med behandlingsstedet herom.


10. Stil et ultimatum


Inden du starter processen, skal du have gjort dig delt klart hvilke konsekvenser, du er parat til at sætte handling på,

hvis misbrugeren fravælger behandling.

Gratis hjælp til pårørende til en alkoholiker


Der findes flere selvhjælpsgrupper, som er rigtig gode og værd at anbefale.

Her kan du få hjælp til børn og unge med misbrug i familien

(Link til TUBA)


Her kan du læse om hjælp som pårørende til en misbruger

(Link til Al-Anon - Hjælp og håb for familie og venner)


Her kan du læse mere om hjælp til voksne børn af en alkoholiker

(Link til ACA Danmark - Adualt Children of Alcoholics)

Gratis professionel hjælp og rådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus.

Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København