Voksne børn af alkoholikere

Hjælp til voksne børn af alkoholikere, som er vokset op med misbrug i familien


Børn som vokser op i en familie med alkoholmisbrug, 

kan selv få alvorlige udfordringer senere i livet.


De kan komme i form af sociale og psykiske problemer.


Rigtig mange voksne børn fra dysfunktionelle familier, kan få uhensigtsmæssigt adfærd senere i livet


De er også i risiko for selv at udvikle et alkoholmisbrug

Statistik for voksne børn af alkoholikere


Det er svært at sige præcis hvor mange voksne børn der er, men det er helt sikkert at der er rigtig mange pårørende til en alkoholiker.


Sundhedsstyrelsen skønner alene, at der årligt er ca. 122.000 0-18 årige børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer – altså voksne børn af alkoholikere.


181.000 af de 19-35 årige og 329.000 de 35+ årige, udtaler at de er vokset op i familier med et alkoholmisbrug.


Ikke alle voksne børn af alkoholikere har problemer eller har erkendt deres voksen-barn problematikker.


Alderen er ikke afgørende. Som voksent barn af alkoholiker kan man være 12 eller 72 år gammel.


Når der er blot en misbruger i familien bliver hele familien ramt, og rigtig ofte går det hårdest ud over børnene


Rigtig mange af dem der har et alkoholmisbrug lever med det i ca. 10-15 år før de får hjælp eller vælger at gå i behandling.


Disse tal genkender vi også fra vores erfaring med alkoholbehandling og familie og pårørende behandling.


Dette betyder at der som ofte kan være tale om børn der har haft en misbruger tæt på i næsten hele deres barndom.


Det vil ofte have konsekvenser gennem hele livet.


Vi tilbyder psykoterapi og coaching, samt hjælp, støtte og rådgivning.


Du kan ændre dit adfærd og finde dig selv og dit indre barn på ny, udvikle kærlighed til dig selv, få bedre selvværd, flere kompetencer, styrke dine ressourcer og derigennem træffe sundere valg, skabe mere mening og få et godt liv.

 

Det er aldrig for sent at få hjælp.

Er jeg et voksent barn af en alkoholiker?


Hos ACA - Danmark (Adult Children of Alcoholics) kan du læse følgende:

 

ACA er en helt gratis selvhjælpsgruppe, som vi altid anbefaler (se link i bunden).


Rigtig mennesker er blevet hjulpet her helt gratis og har derigennem fundet vej til et bedre liv!


De følgende spørgsmål kan hjælpe dig med at afgøre, om der var alkoholisme eller anden dysfunktion i din familie.


Hvis dine forældre ikke drak, har dine bedsteforældre måske drukket og videregivet sygdommen familiedysfunktion til dine forældre.


Hvis alkohol eller stoffer ikke var et problem, kan det være, at dit hjem var kaotisk, utrygt og uden opdragelse ligesom mange alkoholiske hjem.


Nedenstående spørgsmål giver indsigt i nogle af de måder, hvorpå børn kan være påvirket af at være vokset op med en problemdrikker selv år efter, at de har forladt hjemmet.


Spørgsmålene henvender sig også til voksne, som er vokset op i hjem, hvor der forekom misbrug af mad, sex, arbejde eller ekstrem religiøsitet.


Plejebørn, som nu er voksne, kan også relatere sig til mange af nedstående tegn og symptomer:


 1. Kan du huske, om der var nogen, der drak, tog stoffer eller var involveret i anden adfærd, som du nu betragter som dysfunktionel?
 2. Undlod du at tage venner med hjem på grund af drikkeri eller anden dysfunktionel adfærd i hjemmet?
 3. Undskyldte den ene af dine forældre den anden forælders drikkeri eller andre former for adfærd?
 4. Fokuserede dine forældre så meget på hinanden, at det var, som om de ignorerede dig?
 5. Skændtes dine forældre eller slægtninge konstant?
 6. Blev du trukket ind i diskussioner eller uenigheder og bedt om at vælge side til fordel for én forælder eller slægtning imod en anden?
 7. Prøvede du at beskytte dine brødre eller søstre mod druk eller anden adfærd i familien?
 8. Føler du dig umoden som voksen? Føler du det, som om du er et barn indeni?
 9. Føler du som voksen, at du bliver behandlet som et barn, når du taler med dine forældre? Fortsætter du med at udleve en barndomsrolle sammen med dine forældre?
 10. Mener du, at det er dit ansvar at tage dig af dine forældres følelser og bekymringer? Opsøger andre slægtninge dig for at få løst deres problemer?
 11. Er du bange for autoritetsfigurer og vrede mennesker?
 12. Søger du konstant bekræftelse eller ros, men har svært ved at tage imod en kompliment, når du får én?
 13. Opfatter du de fleste former for kritik som personlige angreb?
 14. Overforpligter du dig for derefter at blive vred, når andre ikke værdsætter, hvad du gør?
 15. Tror du, at du er ansvarlig for den måde, et andet menneske føler eller opfører sig på?
 16. Har du svært ved at identificere følelser?
 17. Fokuserer du uden for dig selv i din søgen efter kærlighed eller tryghed?
 18. Involverer du dig i andres problemer? Føler du dig mere levende, når der er krise?
 19. Sætter du lighedstegn mellem nærhed og sex?
 20. Har du svært ved at skelne mellem kærlighed og medlidenhed?
 21. Har du befundet dig i et forhold med en tvangspræget eller farlig person og undret dig over, hvordan du var havnet dér?
 22. Dømmer du dig selv uden nåde og gætter dig til, hvad der er normalt?
 23. Opfører du dig på én måde offentligt og på en anden måde derhjemme?
 24. Tror du, at dine forældre havde problemer med alkohol eller stoffer?
 25. Tror du, at du blev påvirket af dine forældres eller familiens drikkeri eller anden dysfunktionelle adfærd?


Hvis du svarede ja til tre eller flere af disse spørgsmål, kan det være, at du lider under følgerne af at være vokset op i en alkoholisk eller på anden måde dysfunktionel familie.


Kilde: ACA, Danmark

At vokse op i et hjem, hvor en eller flere voksne har et misbrug, betyder ofte, at børnene oplever utrygge situationer og aggressiv adfærd. I undersøgelsen “Alkohol i Danmark 2015” fortalte mere end hver tredje af de de personer, der angav at være vokset op med misbrug i familien, at de meget ofte, ofte eller engang imellem blev råbt ad eller på anden vis verbalt krænket på grund af alkoholforbruget hos personen i husstanden, der drak for meget. 22,9 procent fortalte, at de ofte, eller engang i mellem været vidne til alvorlig vold på grund af alkoholforbruget hos personen i husstanden, der drak for meget.

Særlige kendetegn hos voksne børn af alkoholikere


 • Svært ved at sætte grænser
 • Udfordringer med lavt selvværd
 • Kan være plaget af skyld og skam
 • Har svært ved at indgå i relationer
 • Føler sig anderledes og ensomme
 • Kan have et stort behov for hele tiden at hjælpe andre, men glemme sig selv
 • Svært ved at mærke deres følelser
 • Svært ved at tale om deres følelser


Det er ikke altid man mærker alle sammen og rigtig mange af disse vil være helt ubevidste.


Voksne børn af alkoholikere kan få et anstrengt forhold til alkohol, eller selv senere i livet udvikle et alkoholproblem.


Det vil også kunne vise sig i andre former for misbrug eller afhængighed, som fx sukker, mad, spil, sport, sex, porno, internet, arbejde.


Ofte kan der være behov for professionel hjælp og støtte til deres afhængighed, og deres voksen barn problematik.


Du kan få et bedre liv!

 

Mennesker er heldigvis ikke ens. Nogle voksne børn af alkoholikere lever et godt liv med god balance og uden uhensigtsmæssig adfærd pga. fortiden.


Men mange af disse kan have en større risiko for at gå ned med stress, angst, depression.


Andre lever med store problemer psykisk og har svært ved at fungere normalt. I f.eks. forhold, relationer, socialt, intimt og i andre situationer.

 

Langt de fleste voksne børn af alkoholikere har det sværest i alderen 25-45 år og det er ofte her vi ser at de søger hjælp.

 

Vi tilbyder psykoterapi og coaching, samt hjælp, støtte og rådgivning.


Du kan ændre dit adfærd og finde dig selv og dit indre barn på ny, udvikle kærlighed til dig selv, få bedre selvværd, flere kompetencer, styrke dine ressourcer og derigennem træffe sundere valg, skabe mere mening og få et godt liv.

 

Det er aldrig for sent at få hjælp.


Det værste du kan gøre, er ikke at gøre noget.

Individuelle terapeutiske samtaler á 50 minutter 

800 kr.


Ekstra individuelle terapeutiske samtaler á 50 minutter

for A Misbrugsbehandlings klienter og pårørende

600 kr.


10 individuelle terapeutiske samtaler á 50 minutter 

7.000 kr.


10 individuelle terapeutiske samtaler á 50 minutter

for A Misbrugsbehandlings klienter og pårørende 

5.000 kr.

Priser

Her kan du få hjælp til børn og unge med misbrug i familien

(Link til TUBA)


Her kan du læse om hjælp som pårørende til en misbruger

(Link til Al-Anon - Hjælp og håb for familie og venner)


Her kan du læse mere om hjælp til voksne børn af en alkoholiker

(Link til ACA Danmark - Adualt Children of Alcoholics)

Gratis professionel hjælp og rådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus.

Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København