Stofmisbrug

Misbrug og afhængighed


Psykiske lidelser og belastende livsvilkår kan medvirke til, at du udvikler et stofmisbrug eller en afhængighed.


En afhængighed som kan være både psykisk og fysisk


Sociale og kulturelle forhold spiller en stor rolle for, hvilke rusmidler der er tilgængelige,

og som derved vil være med til at bestemme,

hvilke stoffer vi ser på gaden og i bylivet


Har man et stofmisbrug eller en afhængighed,

så er der behov for professionel hjælp 

Definition af et stofmisbrug

Stofmisbrug kan meget bredt blive defineret som en slags adfærd, der er kendetegnet ved et brugsmønster af rusmiddel eller lægemiddel, som medfører fysisk, psykisk eller social skade.


Socialstyrelsen

Misbrug kan defineres som en adfærd, der er kendetegnet ved et brugsmønster af rusmiddel eller lægemiddel, som medfører en fysisk, psykisk eller social skade.

 

I forståelsen af problemerne ved unges rusmiddelforbrug kan det være nyttigt at se på, om forbruget er en enkeltstående begivenhed, eller om der er et gentagelsesmønster. Endvidere om forbruget afstedkommer negative følgevirkninger socialt, skole/uddannelses- og jobmæssigt, fysisk og/eller psykisk.


I bogen Udvikling af Misbrug og Afhængighed af Rusmidler fra Center for Rusmiddelforskning (2005) defineres misbrug som en social, kulturel og politisk bestemt diagnose. Der foretages endvidere en omfattende diskussion af begreberne misbrug, brug, risiko-brug, afhængigt brug og afhængigt misbrug:


Misbrug defineres i bogen som:


Et forbrug, der afstedkommer klart påviselige sociale problemer, men som ikke opfylder mindst tre kriterier for afhængighed (se nedenfor). Hvad der defineres som sociale problemer, og hvad der betinger disse problemer, er i vid udstrækning kulturelt og politisk bestemt. Afhængigt misbrug defineres i bogen som: Et forbrug, der afstedkommer rusmiddelrelaterede sociale problemer, samtidig med at der er opfyldt mindst tre kriterier for afhængighed.


Kilder

vidensportalen.dk og Pedersen, Mads Uffe, (2005): Udvikling af misbrug og afhængighed af rusmidler. Aarhus Universitetsforlag.


"Hvis du indtager, forbruger forskellige kemiske stoffer og eller alkohol for at opnå en rusvirkning eller for at få dine problemer på afstand, eller som en løsning, kan der være du har et misbrug." 


Hvornår har man et stofmisbrug?

Seks tegn på, at du har et stofmisbrug eller en afhængighed

 1. Du oplever fysisk eller psykisk at trænge til alkohol eller stoffer
 2. Du har svært ved at stoppe efter få genstande eller indtagelse af stoffer, helt holde op med at drikke/tage stoffer eller at nedsætte dit forbrug
 3. Du har symptomer på abstinenser (uro, rastløshed, hjertebanken, svedeture), som holder op, når du drikker eller tager stoffer
 4. Dit forbrug stiger over en længere periode, og du kan tåle mere, før du føler dig påvirket
 5. Du prioriterer dine handlinger og din tid efter, om du kan drikke alkohol eller tage stoffer – for eksempel til arrangementer, du er inviteret til
 6. Du drikker eller tager stoffer, selvom dit forbrug skader dig eller dine nærmeste


Kilde: WHO´s godkendte ICD-10 skala

Her kan du læse mere om vores misbrugsbehandling og misbrugscenter, samt se hvordan du kan få hjælp som pårørende til en stofmisbruger.


Du kan også se vores misbrugstest her

Er et stofmisbrug farligt?


Ja.


Misbrugere kan dø af deres misbrug. Dødsårsagerne er meget forskellige og som regel afhængig af hvilket misbrug, der er tale om, men kan f.eks. være overdosis, infektioner mm.


I 2018 mistede 252 personer i Danmark livet som følge af narkotika. Langt de fleste undgår dødsfald, men her er der stadig store konsekvenser.


"Et stofmisbrug går ud over hele familien, arbejde og andre nære relationer"


Misbrug af enten alkohol eller stoffer giver store samfundsmæssige problemer og store udgifter i Danmark.


I Sundhedsstyrelsens rapport om genstandsgrænser er anført, at ca. 24 % af trafikulykker med dødelig udgang er alkoholrelateret, og at alkohol er medvirkende årsag til ca. 50 % af alle trafikdødsfald.


Alkohol resulterer hvert år i 50.000 tabte leveår for mænd og 20.000 for kvinder.


Opgørelser viser, at omkring 3.000 dødsfald i Danmark hvert år kan relateres til alkohol, enten som den primære eller medvirkende dødsårsag. Det svarer til 6 % af alle dødsfald.


To ud af tre alkoholrelaterede dødsfald sker blandt mænd.


Symptomer ved stofmisbrug

Ved indtagelse af stoffer sker der en række ændringer af normale psykologiske funktioner, men meget afhængig af hvilket stof, der indtages.


Fælles er dog et løftet stemningsleje med øget velvære.


Morfinlignende stoffer og cannabis virker sløvende, mens centralstimulerende stoffer fører til øget legemlig aktivitet og øget taletrang.  

 

Ved regelmæssig brug i nogen tid kan der optræde afhængighed, der viser sig ved:


 • En stærk trang og lyst til at indtage stofferne
 • Man tilsidesætter andre forhold i dagligdagen for at få fat i sit stof.
 • Når man forsøger at sige stop/stoppe, får man symptomer fra kroppen som f.eks. uro, svedtendens, smerter i maven, de såkaldte abstinenssymptomer.
 • Som misbruget udvikler sig, må du efterhånden tage en større mængde af stoffet for at opnå en rus.


Forløbet kan og vil ofte variere meget, men som udgangspunkt vil der være gode perioder, hvor misbruget er under kontrol, og dårlige perioder, hvor misbruget er ude af kontrol.


Har man først udviklet afhængighed, er forløbet langvarigt og præget af mange følgetilstande, f.eks. kan man få:


 • Dårligt helbred
 • Nedsat arbejdsevne
 • Dårlig økonomi


Læs mere om stofmisbrug her:

medicin.dk


Der vil altid være behov for professionel hjælp på den ene eller den anden måde.


"Stort set ingen kommer ud af et misbrug eller en afhængighed alene"

Psykiske og fysiske symptomer ved stofmisbrug


Der er ikke langt fra brug ved festlige lejligheder til afhængighed af stoffer.


En stofafhængighed kan komme meget hurtigt og vil vise som en, psykisk afhængighed og en fysisk afhængighed.


Langt de fleste stoffer vi ser på gaden og i nattelivet er nemlig stærkt vanedannende, og det kan ofte betyde at en evt. afvænning af stoffer, kan blive en vanskelig opgave, som kun de færreste kan klare på egen hånd.


Når man er afhængig af stoffer, medicin eller andet tager man det fordi man har en voldsom trang til stoffet.


Denne trang kan både være psykisk og fysisk.


 • Psykisk afhængighed af stoffer


Ved en Psykisk afhængighed af stoffer vil kendetegnet ofte være, at man har stærke cravings, en stærk trang, efter den følelse af behag, velvære og tilfredsstillelse, som ens stof/stoffet giver en. Når hjernen ikke bliver påvirkes af stoffet, kan man ofte opleve psykisk ustabilitet i form af tristhed, depression, uro, frustration, angst, irritation og vrede.


 • Fysisk afhængighed af stofferLigesom hjernen vænner sig til at blive påvirket, så vænner kroppen sig også til stoffets påvirkning. Det betyder, for mange at de kan opleve fysiske symptomer på afhængighed af stoffer og medicin. Det kan f.eks. være rysten, fysisk uro, feberkrampe, hovedpine og diarre, når stoffet ikke er til stede i kroppen.


Den fysiske og psykiske stofafhængighed kan betyde, at afvænning af stoffer skal ske gradvist i stedet for at stoppe helt fra den ene dag til den anden. Det er en af grundene til, at de fleste som er afhængig af stoffer, har brug for hjælp til at stoppe.

FÅ HJÆLP ALLEREDE NU!

Gratis professionel hjælp og alkoholrådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.


Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Vi tilbyder altid en helt uforpligtende og gratis forsamtale.


Her vil vi sammen se på dit behandlingsbehov, din situation, og hvordan vi bedst kan hjælpe dig.


Vi taler om din situation og dit misbrug eller afhængighed. som: 


 • Medicinmisbrug
 • Kokainmisbrug
 • Hashmisbrug
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrugs vaner
 • Blandingsmisbrug
 • evt. andet misbrug
 • Behov for afvænning
 • Familiesituation
 • Pårørende og andre nære relationer


Din familie og andre pårørende må meget gerne deltage i samtalen.


Til samtalen laver vi en udredning og diagnosticering.


Den svære samtale, som pårørende til en stofmisbruger


Hvis du som pårørende læser dette, og gerne vil have gratis råd, hjælp eller vejledning til hvordan, du kan hjælpe den person, som du mener har et stofmisbrug og motivere til en forsamtale og i behandling.


Du altid velkommen til at ringe til os.

Hvorfor vælge vores misbrugsbehandling?


 • Vi tilbyder en professionel anonym behandling af stofmisbrug, centralt i København


 • Du er færdig behandlet efter kun 6-7 uger og klar til dit nye liv.


 • Vi er alle selv tidligere misbrugere og alkoholikere. 


 • Vi har prøvet misbrug på egen krop og ved hvordan man slipper fri fra sit misbrug.


 • Vi går gerne turen igen, sammen med dig!


 • Vi har familiesamtaler, samt familie og pårørende behandling.


 • Efterbehandling i 12 måneder, hos os har du mulighed for støtte og hjælp i hele 12 måneder efter du er færdigbehandlet.


 • Hos os kan du fortsat passe dit arbejde, være sammen med din familie og andre nære venner.


 • hos os bestemmer du selv hvem du vil fortælle, at du er i behandling. I vores behandling af misbrug møder man ind efter normal arbejdstid. 100% anonymt.


 • Vi har mere end 20 års erfaring indenfor stofmisbrug, alkoholmisbrug, pårørende og misbrugsbehandling.


 • Vi møder dig og din familie i øjenhøjde, og med stor empati.


 • Hos os er du den vigtigste, og din forandring og trivsel det absolut vigtigste, det er det vi brænder for, og det vi lever af.

A Misbrugsbehandling, er i allerhøjeste grad et seriøst behandlingssted med den til dato oprigtige tilstedeværende behandler, der ganske enkelt har den fornødne tid til dig i pårørende behandlingen, hvor det hele føles forløsende 'let' at snakke om - en ganske særlig evne har Anders, en evne der gør dig rolig i al din sorg over det, der er ulykkeligt i dit liv, nemlig din partners misbrug. Her hos Anders føles det naturligt og forløsende at snakke om hverdagens problemer og udfordringer. Jeg vil aldrig glemme hans favnende og tilstedeværende attitude. HER er godt at være!

Trustpilot.dk

Jeg har været i behandling de seneste 4 uger hos A-Misbrugsbehandling på Amagerbrogade i Kbh. og er meget lykkelig over min nuværende situation som ædru alkoholiker. Med Anders Nebelong som leder får man en praktisk og ligefrem tilgang til problemet alkohol, som har været mit problem i mange år. I situationer, hvor jeg tidligere typisk ville have drukket, kan jeg nu løse en øjeblikkelig trang til at drikke, ved at bruge de værktøjer, som Anders har lært mig og det gør livet så meget lettere og har givet mig en helt anden livskvalitet. Tilgangen til et misbrugsproblem kan løses hos A-Misbrugsbehandling fordi tilgangen er praktisk og ikke teoretisk og kan bruges fra dag 1. Finn 63 år