Pårørende til en misbruger - Få hjælp og vejledning her

Få akut hjælp som pårørende til en misbruger


Som pårørende til en med et misbrug er det ofte svært at vide hvad man skal gøre. Man føler sig ofte helt alene og magtesløs. Mange misbrugere har svært ved at indse, og erkende deres misbrugsproblem og det kan være enormt frustrerende, som pårørende.


Hos A Misbrugsbehandling kan vi hjælpe dig som pårørende til en med et misbrug. Vi kan hjælpe med professionel rådgivning og vejledning til hvordan du bedre kan hjælpe dig selv, og hvordan du kan få misbrugeren motiveret til at gå i misbrugsbehandling og få hjælp. 


Vi er professionelle misbrugsbehandlere med egen personlig erfaring som pårørende til en med et misbrug og som misbrugere selv.

Pårørende til misbrugere oplever ofte:

Nedsat eller ligefrem dårlig livskvalitet!

og det er desværre langt fra ualmindeligt, at få følelser som:

 • Angst
 • Tristhed
 • Frustration
 • Afmagt
 • Magtesløshed
 • Sorg
 • Vrede
 • Ensomhed
 • Skyld
 • Skam
 • Stress
 • Og meget mere.

Som pårørende til en misbruger kan det være meget hårdt og føles umuligt at stå med alene. Samtidig vil det som også påvirke hele familien.


Man kan ofte komme i tvivl, om der virkelig er et problem. Det er meget normalt at en pårørende føler at alt falder fra hinanden. Det kan også være rigtig svært at konfronterer eller tale med misbrugeren, og meget ofte vil personen ikke selv mene at der er et problem. Det er meget normalt at pårørende og nære relationer opdager misbruget, lang tid før misbrugeren selv synes der er et problem. 


Hvis du har en tæt på, der misbruger på en måde, der gør dig ked af det, eller kan skabe problemer for dig og familien, et familiemedlem, nære relationer, børn eller andre. Så har personen højst sandsynligt brug for hjælp, råd og vejledning.


Det er rigtig vigtigt at du lytter til din egen indskydelse, og passer på dig selv. Pas på at du ikke lader dig blive manipuleret.


Som pårørende er du også selv i risiko for at:


 • Selv begynde at drikke eller misbruge
 • Få økonomiske problemer
 • Blive udsat for psykisk vold, trusler og mere
 • Udvikle angst, PTSD, depression og andre lidelser
 • Blive udsat for fysisk vold
 • Være i anden fare, da mange misbrugere bringer sig selv og andre i fare, ved madlavning, havearbejde, rengøring og meget andet.


Rigtig mange bliver desværre ofte medafhængige og hjælper helt ubevidst misbrugeren, til at blive i sit misbrug.


Dette kan f.eks. komme ved at den ene forælder er nervøs for at hvis misbruget bliver afsløret, vil det have store konsekvenser for samspillet i familie, og vil derfor i nogle tilfælde hellere holde hånden over misbrugeren.


Sundhedsstyrelsen skønnede i 2019, at 84.430 personer har et højrisikoforbrug af stoffer.


Der findes en person med misbrugsproblemer i mange danske familier, og en familie med bare en enkelt misbruger kan nemt blive dysfunktionel og udfordret.


"På baggrund af ovenstående estimeres det, at der i Danmark i dag findes omkring 50.000 personer,
der ryger hash stort set hver dag (hvilket her altså defineres som et misbrug),

at omkring 20.000 har et forbrug af opioider (hvoraf 13.000 injicerer),

og at 10.000-20.000 har et misbrug af andre illegale stoffer end hash.

I alt omkring 70.000-90.000 danskere misbruger illegale stoffer. Omkring 17.000 af disse er unge under 25 år, som bruger hash stort set hver dag."

Citat fra www.stofbladet.dk "stof nr. 25"

Hjælp til pårørende til misbruger


Her kan du se eksempel på hvordan et misbrug typisk defineres.


 • Svækket evne til at styre indtagelsen, nedsætte, sige stop/stoppe med forbruget
 • Toleranceudvikling, forbruget stiger over tid og der skal en større og større dosis til at opnå samme virkning 
 • Trang til at tage stoffer, ryge, drikke
 • Abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve disse
 • Vedblivende selvom personen ved at forbruget skader personen selv eller de nærmeste
 • Drikker som en slags medicinering. For at sove, berolige, mod stress, angst, bekymringer og andet.
 • Misbruget spiller en dominerende rolle i forhold til prioriteringer og tidsforbrug.


Her er der tale om både illegale og legale stoffer/rusmidler så som f.eks. Alkohol, cannabis, kokain og hårdere stoffer

Sådan reagere en misbruger


I rigtig mange tilfælde vil misbrugeren benægte at der overhovedet er et problem.

 

Personen vil som ofte ikke selv mene at der er tale om et misbrug, eller en afhængighed. Det er en helt almindelig forsvarsmekanisme, der desværre gør det rigtig svært for personen at se sit eget problem. Det kan derfor være rigtig svært at motivere ham eller hende, til at få støtte og hjælp.


Det sker også ofte at misbrugeren lover sin familie, arbejde eller nære relationer at sige stop/stoppe helt eller skrue ned for misbruget. Men det er desværre rigtig ofte tomme løfter og i langt de fleste tilfælde er der brug for professionel hjælp. Så det er altid bedst at få hjælp og vejledning, samt planlægning inden man tager den svære samtale.


Gode råd til konfrontationen med en misbruger


Det er altid vigtigt er lytte til sig selv og søge hjælp.


Tænke over:

 • hvad kunne du ønske for dig selv
 • hvor kan jeg få hjælp
 • kender jeg nogen i mit netværk


Under her har vi lavet nogle forslag til hvordan du bedst mulig kan konfrontere en misbruger.


Du er altid velkommen til at ringe til os.

Sådan konfronterer du bedst en misbruger


1. Kontakt os

Du kan altid kontakte A Misbrugsbehandling inden du/i konfronterer misbrugeren. Uanset om du ønsker hvor deltagelse eller ej. Det er altid fornuftigt at få råd og vejledning før, og det er vigtigt, at du har sat dig ind i, hvad professionel behandling indebærer. Desto bedre du er forberedt og klædt på til det, desto større er chancen for succes.


2. Jo flere, jo bedre

Jo flere der deltager i interventionen, desto større vil chancen være for at få misbrugeren i behandling. Det er vigtigt, at alle deltagere er enige om målet og enige om, hvordan konfrontationen skal foregå. Det er altid bedst, at alle mødes før og taler sammen, inden misbrugeren konfronteres. Du kan få hjælp til dette hos A Misbrugsbehandling sammen med en professionel rådgiver.


3. Tidspunkt

 Få det gjort og vent ikke på bedre tider. Konfronter dog som udgangspunkt ikke misbrugeren, når vedkommende er påvirket eller meget påvirket. Det er ofte bedst at tage snakken tidligt på dagen.


4. Forberedelse

Forbered dig godt på hvad du vil sige. Du kan med fordel skrive det ned eller have lavet nogle stikord, så du er sikker på, at du får sagt alt det, du ønsker at sige.


5. Eksempler

Præsenter misbrugeren med helt klare eksempler på episoder, oplevelser og anden adfærd, der er uacceptabelt. Eksempelvis svigt, løgne, spirituskørsel, svingende humør, ubehagelig opførsel, misvedligeholdte aftaler, svingende præstationer mm.


6. Dine følelser

Forklar hvordan dette påvirker dig, børnene og andre i familien. Det er meget vigtigt, at du kommunikerer klart og tydeligt. Som f.eks. Jeg bliver enormt bange og ked af det, når du er påvirket, mens du er sammen med børnene.

Jeg bliver rigtig flov og utryg, når du møder beruset op til familiefødselsdage. Jeg bliver frustreret, vred og ked af det, når du ikke overholder vores aftaler. 


7. Fremtid

Fortæl om hvad du savner og hvordan du ser jeres fremtid, såfremt misbrugeren går i behandling.


8. Ingen diskussion

Det er vigtigt, at du ikke går ind i en diskussion med misbrugeren, om hvor meget personen drikker, ryger eller andet, og om personen er afhængig eller ej. 


9. Ét behandlingssted

Er det besluttet at stille krav om behandling, er det vigtigt, at der ikke bliver forhandlet om, hvilken behandling der skal vælges.

Det er derfor vigtigt at have undersøgt, hvor og hvornår behandlingen skal foregå og have en klar aftale med behandlingsstedet herom.


10. Stil et ultimatum

Inden du starter processen, skal du have gjort dig delt klart hvilke konsekvenser, du er parat til at sætte handling på,

hvis misbrugeren fravælger behandling.

Gratis hjælp for pårørende til en misbruger


Der findes faktisk flere selvhjælpsgrupper som er rigtig gode og værd at anbefale.


Se links herunder

Her kan du få hjælp til børn og unge med misbrug i familien

(Link til TUBA)


Her kan du læse om hjælp som pårørende til en misbruger

(Link til Al-Anon - Hjælp og håb for familie og venner)


Her kan du læse mere om hjælp til voksne børn af en alkoholiker

(Link til ACA Danmark - Adualt Children of Alcoholics)

Gratis professionel hjælp og rådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus.

Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København