Hash problemer

Få hjælp hvis du oplever problemer med hash og har svært ved at stoppe


En hashafhængighed rammer ca. 10 % af dem som ryger og der er derfor mange der oplever at have problemer med hash. 


Problemer som kan give store negative konsekvenser for den der ryger og for de pårørende. Derfor er det vigtigt at få hjælp så hurtigt som muligt, når man oplever problemer i dagligdagen på grund af hash.


Hos A Misbrugsbehandling kan vi hjælpe med rådgivning, terapi og behandling af hash misbrug. Vi hjælper også de pårørende med familiesamtale og pårørende/familie kursus.


Vi har mere end 20 års erfaring med misbrugsbehandling

Hvad sker der hvis man ryger for meget hash?

Hvis man oplever problemer med hash og ryger for meget, kan det have store negative konsekvenser med sig. Hvis man ryger for meget hash kan det hurtigt udvikle sig til et misbrug eller en hashafhængighed


Problemer med hash kan gå ud over skolegang, studie, arbejde, familieliv og ens udvikling generelt. For meget rygning af hash kan komme med mange bivirkninger og hvis man ryger jævnligt, vil det gå ud over ens hukommelse, koncentration og evne til at løse opgaver og problemer. 


Man kan også risikere at få andre psykiske lidelser som f.eks. en hashpsykose. Omkring 7 ud af 10 af danskere, der får diagnosticeret en cannabis-induceret psykose, genindlægges med en ny psykose, og omtrent halvdelen får diagnosticeret skizofreni i løbet af de efterfølgende 5-10 år.


Det er derfor noget man skal tage meget alvorligt og søge hjælp når man oplever tegn og symptomer på et hashproblem eller misbrug


Hvornår har man problemer med hash?


Hvis man oplever at man ryger mere end tidligere og at hashen begynder at fylde mere og mere, kan det være et problem og begyndelsen på et misbrug af hash.


Personer med hashproblemer oplever ofte at ens tanker begynder at kredse sig mere og mere om hash og man oplever perioder hvor man har en stor lyst til at ryge.


Hashen begynder at fylde mere og mere i ens liv og mange begynder at planlægge weekender og hverdage efter hvornår de skal ryge hash. 


Hash begynder at få en mere dominerende rolle ens liv og mange oplever flere humørsvingninger når man ikke har røget. 


En klar indikator på at man har et hashmisbrug er også, hvis man begynder at skjule og lyve om misbruget.

Hvad gør man, hvis man har problemer med hash?


Hvis man oplever problemer og negative konsekvenser som følge af et overforbrug eller misbrug af hash er det vigtigt at søge professionel hjælp. 


Hjælp og rådgivning til hvornår er man hashmisbruger og derved har et behandlingskrævende problem med hash.


Hvis man har et behandlingskrævende problem med hash, er det vigtigt at få hjælp og rådgivning til hvilken behandling der vil være den bedste, så den rigtige hjælp kan blive sat ind med det samme.


Der findes mange personer i Danmark, som oplever problemer med hash og man er langt fra alene. Der findes også rigtig mange unge mennesker som har brug for rådgivning og behandling af hash. 


Hos A Misbrug kan vi hjælpe med en helt uforpligtende og gratis forsamtale, hvor vi sammen laver en udredning og ser på misbruget omfang og hvilken behandling der vil være bedst. Alt foregår i nogle trygge rammer og er helt anonymt og uden nogen former for registrering.


Vi kan tilbyde flere forskellige former for behandling som f.eks. døgnbehandling eller ambulant hashbehandling udenfor normal arbejdstid. 


i vores misbrugscenter kan vi hjælpe med behandling og hash afvænning, hvor vi gør brug af de mest optimale, effektive og evidens baserede behandlingsmetoder som:Vi hjælpe hele familien til de bedste muligheder for et liv uden misbrug og alle de negative konsekvenser.


Gratis professionel hjælp og rådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkohol misbrug, stofmisbrug, hash misbrug, kokain misbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.


Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Pårørende til en med hash problemer


Hvis man som pårørende oplever at en man har nær, har problemer med hash, kan man få hjælp og rådgivning her hos os. Vi er klar til at hjælpe med gode råd og vejledning til hvordan man som pårørende til en hashmisbruger, kan få hjælp til den svære samtale og hjælp til hvordan du bedst mulig kan motiverer en hashmisbruger til behandling.


Problemer med hash vil sjældent gå over af sig selv og i langt de fleste tilfælde vil en professionel behandling være det rigtige at gøre, hvis man vil godt ud af misbruget og få hjælp til at undgå problemerne igen.