Hvad er Hash? - Hvor kommer hash fra?

Hash, cannabis, skunk, marihuana og pot. Hvad er det egentlig?


Hvor kommer hash fra og hvorfor er det så populært blandt mange at ryge hash? 


Mange danskere nyder hver dag at bruge og ryge hash. Selvom hash er ulovligt, er det et af de mest brugte stemningsændrende stof i Danmark. 


Desværre viser det sig også at ca. 10% af brugerne udvikler en afhængighed eller et misbrug af hash.


Læs her om hash og hvorfor det virker som det gør, og hvorfor man kan blive afhængig.

Hvad er Hash og hvorfor bliver man afhængig?

Definition


 • Cannabis, hash er det mest brugte illegale rusmiddel i Danmark og internationalt 
 • Cannabis, hash er en samlebetegnelse på produkter fra planten Cannabis sativa og de mest kendte former er hash, pot, skunk og cannabisolie
 • Cannabis, hash virker primært gennem det aktive stof THC (delta-9-tetrahydracannabinol), og indholdet af THC i cannabis-produkter har været støt stigende de sidste 50 år
 • Det er fundet, at ca. 10 % af brugere udvikler afhængighed og misbrug

kilde: sundhed.dk

Hash udvindes af indisk hamp også kaldet Cannabis Sativa og indeholder det aktive stof THC.


Det er en etårig plante, der almindeligvis er op til et par meter høj - den kan dog blive helt op til 9 meter høj.


Det er især hunplanterne, der udsondrer den harpiks, der bruges til fremstilling af hash.


Hampeplanter bruges også til fremstilling af tekstil og tovværk og af frøene udvindes hampeolie, der bl.a. bruges i kosmetik.


Cannabisplanten kan bruges til at lave flere former for rusmidler, hvor hash er den mest kendte rusmiddel. 


Der findes flere forskellige slags cannabis:


 • Hash

Kommer af plantedele og bindemiddel der bliver presset sammen med harpiks. Hash findes i klumper eller plader, og farven kan være sort, brun, rød eller grøn. Hash indeholder gennemsnitligt 10-40 % THC.


Hash er et rusmiddel og bliver på gadeplan ofte solgt i klumper, og langt de fleste ryger det, ved at rulle en joint. Men man kan både spise og drikke det for at få virkning og blive skæv. Der er dog stor forskel på hvor hurtigt stoffet virker på os alt efter hvordan vi indtager det.


 • Cannabisolie

Det er det tyktflydende udtræk af hash eller marihuana, som er brunt eller sort. Denne hasholie indeholder gennemsnitlig 10-50 % THC


 • Skunk

Skunk består af topskud som er tørrede. Det ligner marihuana, men det er en del stærkere og skunk indeholder en gennemsnitlig THC på 10-30 % 


 • Marihuana/pot

Det består af findelte, tørrede blade, topskud og blomster fra hampeplanten. Det ligner tørret, hakket græs. Marihuana indeholder gennemsnitligt 3-10 % THC

   Afhængighed af cannabis/hash har flere årsager


   Der kan være flere årsager til, at nogle mennesker har svært ved eller slet ikke kan stoppe med at ryge hash, og en lille klump kan give en hashrus, man ønsker igen og igen. 


   Selv om man stopper med at ryge hash, kan man have trang til det resten af livet, fordi hjernen bliver ved med at udløse dopamin, når den bliver mindet om rusmidlet


   • Hjernen

   Når man begynder at ryge hash og man får, en fed fornemmelse at være skæv, kan alene tanken om rusmidlet medføre, at der bliver udløst et stof i hjernen, der hedder dopamin. Dopamin giver øget trang og lyst til at ryge stoffet igen og igen. Ved de gode oplevelser opnår man en sindstilstand som er rar og behagelig at være i, og en sindstilstand som hjernen gerne vil have mere af. Desværre kan der ske en ret hurtig tilvænning.


   • Selvmedicinering

   Hvis man har psykiske problemer som f.eks. depression, angst eller andre lidelser, kan det føles, som om problemerne forsvinder, når man ryger hash. Det kan også være på grund af at man har det svært i skolen, derhjemme og andre steder.


   • Netværk

   Hvis man har venner, som taler positivt om hash og opfatter det som harmløst at ryge, er der større risiko for, at man selv bliver interesseret i at prøve at ryge og i værste fald bliver afhængig.


   Hash kan udløse lykkestof i hjernen

   her er forskernes forklaringer.


   Vi starter i hjernen. Hvis man ryger hash nogle gange og får optur over at være skæv, får erindringen om rusmidlet hjernen til at udskille et kemisk stof, der hedder dopamin, når man tænker på at være skæv.


   Dopamin forstærker lysten til at ryge. Dopamin er et signalstof – også kaldet en neurotransmitter – som sender besked mellem hjernecellerne om, at der skal ske noget, som føles godt.


   Dopamin gør os glade og motiverede. Som når vi er forelskede, tænker på noget, der smager godt, er seksuelt ophidsede, eller i det hele taget glæder os til noget, får vi en dopaminudløsning i hjernen.


   Dopamin hjælper os med at værdisætte ting.


   Stoffet fortæller os, at vi vil have mere af det, der føles eller smager godt,« siger Morten Hesse, der er lektor på Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet. 


   »Det er en indlært respons: Hjernen lærer, at noget føles godt – for eksempel at være skæv – og så frigiver den dopamin,« siger Morten Hesse.


   kilde: Videnskab.dk

   Hvordan virker hash?


   Påvirkning af hash/cannabis afhænger meget af, hvad man forventer sig af rusen, hvordan betingelserne er og hvordan man har det ved indtagelse.

   .

   Virkningen kan også være meget forskelligt alt efter, hvem man er sammen med. 


   Rusen bliver forskellig alt efter hvor meget man indtager i forhold til, hvor tilvænnet man er til stoffet.


   "Sløvende stoffer gør brugeren rolig, sløv og afslappet.

   Det sker, fordi centralnervesystemet går i slowmotion."


   De første tegn på påvirkning vil som udgangspunkt være lidt hjertebanken, en smule tørhed i øjnene og munden, smat let eller meget svimmelhed.


   Derefter kommer den virkning, man som ryger gerne vil opnå og for langt de fleste grunde til at de ryger hash.


   Det er en følelse af glæde, lykkefølelse og øget selvtillid.


   Tit kan man høre at personer som er påvirket, oplever, at de tænker "bedre'", de bliver langt mere kreative eller ligefrem "filosofiske".


   De kan opleve ved at ryge hashen, at deres evne til at tænke på et højere plan forbedres.


   Videnskabelige forsøg viser dog, at man bliver dårligere til det.


   Mange vil få en fornemmelse og følelse af at slappe af, give slip, slippe ens bekymringer og spændinger og en generel følelse af at have det behageligt og rart.


   Ved en moderat rus kan man opleve at få mere energi, men ellers virker hash mest sløvende.


   Opfattelse af tid kan ændres, ligesom oplevelsen af farver, former og lyde også kan ændre sig.

   Mange får det man kalder "grineflip" og har svært ved at stoppe og mange oplever også en stor pludselig sult "ædeflip"


   Hashrygning påvirker også kroppens motorik.


   Man kan blive ustabil, få problemer med balance og reaktionsevne, ligesom hvis man havde drukket alkohol.


   For eksempel bliver evnen til at køre bil forringet. 


   Korttidshukommelsen kan blive hæmmet, og det kan være svært at tænke langt tilbage eller ud i fremtiden.


   Det kan være svært at "holde styr" på sine tanker, og man vil måske gentage sig selv og kan få problemer med at adskille drøm fra virkelighed.


   Bivirkninger ved brug af hash

   De mulige bivirkninger ved hash er for eksempel akutte angstanfald, panikreaktioner og paranoia. 


   Ved brug i længere perioder med høje doser af hash vil mange opleve tydelige abstinenssymptomer, når de forsøger at sige stop/stoppe med at ryge hash.


   Symptomerne kan være blandt andet, søvnbesvær, irritation og ukontrollerede bevægelser, uro i kroppen, negative tanker, diarré og mavesmerter.


   Blandt dem, der har røget hash igennem lang tid, findes der tilfælde, hvor abstinenserne kan være ganske svære.

   Den, der ryger hash dagligt, oplever ofte, at det er svært at komme i gang med forskellige aktiviteter. Det skyldes sandsynligvis en kombination af selve rygningen og et langt "fravær" fra normalt socialt liv. Gradvist har man indsnævret sine aktiviteter til at handle mere og mere om hash og sin omgangskreds til mere og mere at bestå af andre, der også har hashen som vigtigt livsindhold.


   I teenageårene sker der en stor personlig og social udvikling. Her vil et stort hashforbrug præge denne udvikling negativt. Når man holder op, skal man derfor også til at indhente noget af det, man er gået glip af i de år man har røget meget hash.

   FÅ HJÆLP ALLEREDE NU!

   Gratis professionel hjælp og alkoholrådgivning

   Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


   Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

   Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.


   Sjælland, København, Amager

   Vi hjælper hele vejen!

   Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København