Unge og hash - Hvem ryger hash og hvor ofte?

Hashmisbrug og konsekvenser blandt unge - Hvor mange unge ryger hash?


Her kan du læse meget mere om hashmisbrug blandt de unge mennesker og om du eller en du har kær, måske har behov for professionel hjælp og hashbehandling.


Hos A Misbrugsbehandling har vi mere end 20 års erfaring indenfor misbrug, alkohol og stoffer, samt hjælp og rådgivning til pårørende.


Vi har et gennemtestet og evidensbaseret behandlingsprogram, som kan hjælpe dig eller en du har nær ud af et hashmisbrug. 

Hvornår eksperimenteres der med Hash?


Forbruget af illegale stoffer i Danmark er størst blandt unge under 25 år.

Et af de mest populære stoffer er hash/cannabis.


  • Blandt de unge mellem 16 og 24 år har hele 41 procent prøvet at ryge hash. Knap 20 procent af dem har gjort det inden for det seneste år.


  • 7,8 procent af de unge mellem 16 og 24 år har røget hash inden for den seneste måned. Af dem har 30 procent røget hash mindst 10 gange inden for den seneste måned. 58 procent har brugt stoffet 1-3 gange, mens 12 procent har prøvet det 4-9 gange.


  • Hashforbruget er blandt unge steget siden 1990'erne og frem til 2010, hvor der skete et knæk nedad på kurven, inden forbruget atter igen steg i årene efter.


Kilde: Narkotikasituationen i Danmark 2017, Sundhedsstyrelsen.

Hvor ofte ryges der?


Unges hashmisbrug er langt mere udbredt end hidtil antaget.


Mange unge ryger hash og eksperimentere med stoffer når de fester. De prøver grænser af og desværre sker det også efter skoletid og normal fyraften og ikke kun når det er weekend.


17.000 unge ryger hash stort set dagligt. Det er primært unge drenge, som har problemer og udfordringer i skolen, der ryger hash, og deres misbrug kan ofte få store negative konsekvenser. Både for dem selv og deres omgivelser.


Hele 17.000 unge danskere mellem 15 og 25 år ryger hash 20 dage om måneden eller mere.


Det viser en undersøgelse foretaget af Center for Rusmiddel forskning på Aarhus Universitet. Dette tal som der kommer bag på mange eksperter indenfor området, eftersom at Sundhedsstyrelsen i en årrække har opereret med et skøn, der gik på 11.000 hashmisbrugere i alle aldre.

I undersøgelsen har man spurgt 3064 unge mennesker mellem 15 og 25 år om deres liv, ressourcer og problemer. Det betegnes som et misbrug, når en person ryger hash mindst 20 dage på en måned.

Hvem er de unge, der udvikler et misbrug af et rusmiddel, og hvordan ser de selv på deres forbrug?


Center for Rusmiddelforskning estimerer, at 16.000-20.000 unge i alderen 15 til 25 år har et brug af illegale rusmidler (Socialstyrelsen 2015a). De unges hovedstof er cannabis.


  • 16-17.000 unge i alderen 15 til 25 år har et dagligt eller næsten dagligt brug af hash. Det svarer til 2 pct. af 15-25-årige


  • 19-20.00 unge har et dagligt eller næsten dagligt brug af hash og/eller brug af amfetamin, kokain eller andre illegale rusmidler mindst fire gange om måneden (Pedersen et al 2015).

Hvor mange udvikler et misbrug?


Hash er vanedannende.


Fra en enkelt hashrus til et reelt misbrug eller en afhængighed. At blive skæv kan have store konsekvenser for de unge.


Det vil sige, at man kan udvikle et hashmisbrug eller en hash afhængighed. Risikoen for hashafhængighed er størst blandt de unge.


Ca. 10-20 procent af de unge, der prøver hash, udvikler et regelmæssigt brug/misbrug med stor risiko for at udvikle et hashmisbrug eller en hashafhængighed. 


Hvor mange kommer i behandling for hashmisbrug?


I følge en opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsens register over stofmisbrugere (SIB) kommer flere unge i behandling for deres stofmisbrug end tidligere.


  • I 2016 var 45 procent af de danskere, som er i stofmisbrugsbehandling, unge mellem 18 og 25 år. I 2006 udgjorde de unge 25 procent.


  • I 2016 var 16.500 mennesker i Danmark i stofmisbrugsbehandling. I 2006 var der 13.000.


  • I 2016 angav 62 procent af de unge, som var i stofmisbrugsbehandling, hash som hovedstof. I 2002 var det 15 procent. 


Kilde: KL's nyhedsbrev Momentum.

Unge fylder mere og mere i stofmisbrugsbehandlingen


Ny Momentum-analyse viser, at unge stofmisbrugeres andel af personer der kommer i behandling næsten, er fordoblet på 10 år, og nu udgør knap halvdelen af hele gruppen. Bedre opsporing og flere sårbare unge har skabt udviklingen, og fordi det især er hashmisbrug, der fylder, er der brug for en helhedsorienteret indsats med vægt på at få unge tilbage på sporet frem for den klassiske medicinske tilgang.

Konsekvenser ved at ryge hash som ung


De unge, der kan karakteriseres som storforbrugere, bliver smidt ud af skole og har svært ved at holde fast i en uddannelse.


"Den, der ryger hash dagligt, oplever ofte, at det er svært at komme i gang med forskellige aktiviteter. Det skyldes sandsynligvis en kombination af selve rygningen og et langt "fravær" fra normalt socialt liv. Gradvist har man indsnævret sine aktiviteter til at handle mere og mere om hash og sin omgangskreds til mere og mere at bestå af andre, der også har hashen som vigtigt livsindhold.


I teenageårene sker der en stor personlig og social udvikling. Her vil et stort hashforbrug præge denne udvikling negativt. Når man holder op, skal man derfor også til at indhente noget af det, man er gået glip af i de år man har røget meget hash."


Citat fra: ungeogrusmidler.kk.dk


Her er nogle af de mest almindelige tegn og symptomer på hash misbrug eller hash afhængighed og derved også nogle af de konsekvenser et hashmisbrug medfører


Disse symptomer ses ofte hos hashmisbrugere men kan også skyldes andre ting.


Manglende eller meget lavt engagement

Der kan være tegn på et hashmisbrug, når man opgiver eller ikke har lyst til fritidsinteresser og har svært ved at finde og føle glæde ved nogle af de aktiviteter, man tidligere har været glad for og måske gået op i.


Store og små humørsvingninger

Mange med et hashmisbrug eller en hashafhængighed kan ofte skifte fra at være i godt humør til at være triste og utilgængelige. Det kan også vise sig som et tegn på hashmisbrug, hvis man er irriteret og opfarende, når man ikke er påvirket og falder til ro, når man har røget.


Dårlig trivsel

Mange hashmisbrugere har eller får problemer på arbejdet, i skolen eller på uddannelsen. Specielt hvis man tidligere har været godt fungerende, kan det være et symptom på hashmisbrug, hvis man ikke længere kan overkomme sine forpligtelser.


Skiftende relationer

Når man skifter sin omgangskreds ud og erstatter tidligere venner med andre, der også ryger hash. Så er det et typisk tegn på hash misbrug eller afhængighed


Isolerer sig selv

Mange hashmisbrugere trækker sig ofte følelsesmæssigt fra andre mennesker, og som pårørende vil man ofte føle, at hashmisbrugeren lukker af og virker indelukket.


Ændringer i ens adfærd og følelser

Et af de mest almindelige symptomer på hashmisbrug er, at man bliver træt og sløv, både psykisk og fysisk, fordi man ryger hash jævnligt, og at man derfor har det svært ved at kunne overkomme hverdagens forpligtelser som f.eks.  de praktiske ting i hjemmet, lektierne, aftaler, samt andre ting og opgaver.

Kilde: sundhed.dk

Hvad er en hashpsykose?


I Danmark optræder omkring 250 tilfælde om året af cannabis-induceret psykose, altså en såkaldt hash-psykose. Det er en psykose, der starter under rusen, eller i løbet af 2 uger efter indtaget, og som varer op til 6 måneder.

Disse psykoser er kendetegnet ved vrangforestillinger, altså at personen er overbevist om idéer, der er forkerte, fx at han eller hun er forfulgt. Endvidere kan der være hallucinationer, typisk i form af at personen begynder at høre stemmer.

Omkring 7 ud af 10 af danskere, der får diagnosticeret en cannabis-induceret psykose, genindlægges med en ny psykose, og omtrent halvdelen får diagnosticeret skizofreni i løbet af de efterfølgende 5-10 år. Der er altså ofte ikke tale om et forbigående problem, når nogen indlægges med en hash-psykose.

Sammenhæng med andre illegale stoffer


Dét at prøve stoffer er typisk et ungdomsfænomen, og de fleste fortsætter ikke brugen ud over ungdomsårene.


Befolkningsundersøgelser viser, at det eksperimenterende brug af stoffer topper i aldersgruppen 16-19 år, og at meget få prøver stoffer første gang efter 20-års alderen.


Fra 2013 til 2017 ses et lille fald i udbredelsen af hash, og en lille stigning i brugen af andre illegale stoffer end hash i den voksne befolkning.


Ser man dog på hele perioden 2000 frem til i dag, er udviklingen overordnet set stabil.


Ser man på stofferne enkeltvist, er kokain, amfetamin og ecstasy de mest udbredte stoffer efter hash.


Blandt de unge under 25 år, hvor udbredelsen af de illegale stoffer er størst, har 41 pct. nogensinde prøvet hash, og 11 pct. har nogensinde prøvet andre illegale stoffer end hash.


kilde:Narkotikasituationen i Danmark 2017

Unges forbrug i Europa


Sammenlignet med gennemsnittet blandt europæiske unge har en mindre andel blandt danske unge brugt stoffer, herunder både hash, ecstasy og amfetamin.


Brug af hash

• Andelen af elever, der nogensinde har prøvet at ryge hash, er faldet fra 24,0 % i 1999 til 12,4 % i 2015, hvorefter andelen stiger til 17,0 % i 2019. I 2019 er andelen større blandt drenge (21,9 %) end blandt piger (12,5 %).


• Andelen af elever, der har røget hash i løbet af de sidste 30 dage, er faldet fra 7,9 % i 1999 til 4,9 % i 2015, hvorefter andelen stiger til 7,4 % i 2019. I 2019 er andelen større blandt drenge (9,1 %) end blandt piger (5,8 %).


Risikovurdering af hash


• I alt tror 27,0 % af eleverne i 2019, at der er ingen eller lille risiko forbundet med at ryge hash en gang imellem. Andelen er større blandt drenge (35,5 %) end blandt piger (19,4 %).

FÅ HJÆLP ALLEREDE NU!

Gratis professionel hjælp og alkoholrådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.


Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København