Tegn og symptomer på hashmisbrug

Alt for mange danskere havner i et hashmisbrug!


Det kan have alvorlige negative konsekvenser.


Hash er ikke ufarligt og mange bliver desværre afhængige af hash.


Et hashmisbrug påvirker både det fysiske og psykiske helbred, trivslen i hverdagen og forholdet til familie, kæreste og venner.


Her kan du læse om, hvordan det er at have et misbrug af hash, og hvad man kan gøre ved det.

Tegn og symptomer på et hash misbrug

Hvis man bruger eller ryger hash/cannabis jævnligt, vil man typisk opleve nogle af følgende symptomer og bivirkninger:


 • Manglende energi og sløvhed.
 • Angst og paranoia.
 • Manglende engagement.
 • Permanente skader på hjernen
 • Indlæringsproblemer
 • Hukommelsesproblemer
 • Koncentrationsbesvær
 • Vanskeligheder med at passe arbejde eller uddannelse.
 • Personlighedsændringer.


Den, der ryger hash dagligt, oplever ofte, at det er svært at komme i gang med forskellige aktiviteter. Det skyldes sandsynligvis en kombination af selve rygningen og et langt "fravær" fra normalt socialt liv.


Gradvist har man indsnævret sine aktiviteter til at handle mere og mere om hash og sin omgangskreds til mere og mere at bestå af andre, der også har hashen som vigtigt livsindhold.

Hvornår er man hashmisbruger?


Det er for mange vanskeligt at se hvornår et hashforbrug bliver problematisk. Altså hvornår er man hash misbruger?


Det handler ikke så meget om mængden af hash du indtager eller ryger, men mere om hvilke konsekvenser det har.

Hvis du er i tvivl, kan du prøve at stille dig selv følgende spørgsmål:


 • Har jeg svært ved at undvære hash i min hverdag?
 • Har jeg brug for mere hash for at blive skæv, end da jeg startede med at ryge?
 • Har hashrygningen negative konsekvenser for min hverdag, f.eks. for min uddannelse, venner, familie og min sindstilstand?
 • Får jeg hash abstinenser, så som søvnproblemer, irritation, rastløshed, hvis jeg ikke ryger en hel dag?
 • Bringer hashrygningen mig tættere på mine mål for livet eller længere væk fra dem?


Et problematisk forbrug af hash udvikles typisk i ungdomsårene og mange af de unge der ryger hash udvikler et misbrug af hash eller en afhængige.


Den primære eksperimentelle brug af hash foregår blandt unge, og det er meget få, der prøver hash første gang, efter de er fyldt 20 år.

Behandling for hash misbrug og afhængighed


Hos A Misbrug kan vi hjælpe med afvænning og behandling for hash.


 • Vi benytter kognitiv adfærdsterapi og forandringscirklen, som har vist sig at være det allerbedste til behandling af misbrug og afhængighed


 • Du får Danmarks længste efterbehandling på 12 måneder. hvilket er vigtigt for behandlingsprognosen.


 • Vi har mere end 20 års erfaring inden for misbrug og behandling af afhængighed.


 • Vi hjælper hele familien, med samtaler, familie og pårørendebehandling og meget mere.


 • Vi møder dig og din familie med åbne arme, i øjenhøjde, med stor empati.


 • vi er alle professionelle misbrugsbehandlere og terapeuter.


  • Vi er alle selv tidligere misbrugere.


  • Hos os er din forandring og trivsel det absolut vigtigste, det er det vi brænder for, og det vi lever af.


  Den ambulante behandling mod hash kan deles op i fire behandlingsstadier.


  1. Forsamtale
  2. Primær behandling for hashmisbrug
  3. Familie og pårørende behandling
  4. Efterbehandling

  Gratis professionel hjælp og rådgivning

  Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


  Alkohol misbrug, stofmisbrug, hash misbrug, kokain misbrug, pårørende, afvænning

  Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.


  Sjælland, København, Amager

  Vi hjælper hele vejen!

  Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København