Tegn og symptomer på hashmisbrug

Hvilke tegn og symptomer er normale hvis man har et stort forbrug eller misbrug af hash


Rygning af hash kan give alvorlige problemer og komme med mange negative konsekvenser. Hash er ikke ufarligt og mange bliver desværre afhængige af hash.


Her på siden kan du få hjælp til hvilke tegn og symptomer man typisk oplever hvis man har et for stort brug af hash


Et hashmisbrug påvirker både det fysiske og psykiske helbred, trivslen i hverdagen og forholdet til familie, kæreste og venner.

Tegn og symptomer på et hashmisbrug


Hvis man bruger eller ryger hash/cannabis jævnligt, vil man typisk opleve nogle af følgende tegn og symptomer:


 • Manglende energi og sløvhed.
 • Angst og paranoia.
 • Manglende engagement.
 • Permanente skader på hjernen
 • Indlæringsproblemer
 • Hukommelsesproblemer
 • Koncentrationsbesvær
 • Vanskeligheder med at passe arbejde eller uddannelse.
 • Personlighedsændringer.


Den, der ryger hash dagligt, oplever ofte, at det er svært at komme i gang med forskellige aktiviteter. Det skyldes sandsynligvis en kombination af selve rygningen og et langt "fravær" fra normalt socialt liv.


Gradvist har man indsnævret sine aktiviteter til at handle mere og mere om hash og sin omgangskreds til mere og mere at bestå af andre, der også har hashen som vigtigt livsindhold.

Andre typiske tegn og symptomer


Ruseffekter


 • Effekten kommer hurtigt ved rygning, med maksimal rusoplevelse efter kun 20-30 minutter
 • Ved fortsat indtag kan denne tilstand holdes ved lige længe

 Efter 3-6 timer er rusen ovre og personen vender tilbage til en normaltilstand, men vil typisk være træt og ukoncentreret


Normale fysiske effekter under indtagelse af hash/cannabis:


 • Røde øjne 
 • Tør mund 
 • Øget puls 
 • Øget appetit


Ud over de ønskede effekter af rusen er der nogle almindelige supplerende effekter: 


 • Træthed og svimmelhed kan forekomme
 • Ens Koncentrationsevne svækkes som regel sammen med reaktionsevnen og ens evne til kritisk vurdering 
 • Svækket reaktion og koncentration kan påvises op til 24 timer efter, at den akutte rus er ovre. Derfor er bilkørsel ikke lovligt, så længe cannabis kan påvises i urinen (det kan påvises i mindst 5 døgn – ofte længere
 • Korttidshukommelsen og tidsopfattelsen forstyrres 
 • Korttidshukommelsen kan være svækket op til 2 døgn efter rusen
 • Akutte depressioner, akutte angstanfald eller forfølgelsesforestillinger kan forekomme 
 • Virkelighedsopfattelsen kan forstyrres, og der kan udvikles egentlig hash psykose
 • Både virkninger og bivirkninger kan ændres og forstærkes ved samtidig brug af andre narkotiske stoffer eller alkohol, blandingsmisbrug

Definition


 • Cannabis er det mest brugte illegale rusmiddel i Danmark og internationalt 
 • Cannabis er en samlebetegnelse på produkter fra planten Cannabis sativa og de mest kendte former er hash, pot, skunk og cannabisolie
 • Cannabis virker primært gennem det aktive stof THC (delta-9-tetrahydracannabinol), og indholdet af THC i cannabis-produkter har været støt stigende de sidste 50 år
 • Det er fundet, at ca. 10 % af brugere udvikler afhængighed og misbrug

kilde: sundhed.dk

Hvornår er man hashmisbruger?


Det er for mange vanskeligt at se hvornår et hashforbrug bliver problematisk. Altså hvornår er man hash misbruger?


Det handler ikke så meget om mængden af hash du indtager eller ryger, men mere om hvilke konsekvenser det har.

Hvis du er i tvivl, kan du prøve at stille dig selv følgende spørgsmål:


 • Har jeg svært ved at undvære hash i min hverdag?
 • Har jeg brug for mere hash for at blive skæv, end da jeg startede med at ryge?
 • Har hashrygningen negative konsekvenser for min hverdag, f.eks. for min uddannelse, venner, familie og min sindstilstand?
 • Får jeg hash abstinenser, så som søvnproblemer, irritation, rastløshed, hvis jeg ikke ryger en hel dag?
 • Bringer hashrygningen mig tættere på mine mål for livet eller længere væk fra dem?


Et problematisk forbrug af hash udvikles typisk i ungdomsårene og mange af de unge der ryger hash udvikler et misbrug af hash eller en afhængige.


Den primære eksperimentelle brug af hash foregår blandt unge, og det er meget få, der prøver hash første gang, efter de er fyldt 20 år.

Behandling for hash misbrug og afhængighed


Hos A Misbrug kan vi hjælpe med afvænning og behandling for hash.


 • Vi benytter kognitiv adfærdsterapi og forandringscirklen, som har vist sig at være det allerbedste til behandling af misbrug og afhængighed


 • Du får Danmarks længste efterbehandling på 12 måneder. hvilket er vigtigt for behandlingsprognosen.


 • Vi har mere end 20 års erfaring inden for misbrug og behandling af afhængighed.


 • Vi hjælper hele familien, med samtaler, familie og pårørendebehandling og meget mere.


 • Vi møder dig og din familie med åbne arme, i øjenhøjde, med stor empati.


 • vi er alle professionelle misbrugsbehandlere og terapeuter.


  • Vi er alle selv tidligere misbrugere.


  • Hos os er din forandring og trivsel det absolut vigtigste, det er det vi brænder for, og det vi lever af.


  Den ambulante behandling mod hash kan deles op i fire behandlingsstadier.


  1. Forsamtale
  2. Primær behandling for hashmisbrug
  3. Familie og pårørende behandling
  4. Efterbehandling

  Gratis professionel hjælp og rådgivning

  Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


  Alkohol misbrug, stofmisbrug, hash misbrug, kokain misbrug, pårørende, afvænning

  Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.


  Sjælland, København, Amager

  Vi hjælper hele vejen!

  Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København