Hash bivirkninger - Fysiske og psykiske bivirkninger

Få hjælp til symptomer og bivirkninger af hash her


Er du pårørende til en hashmisbruger? Eller måske selv misbruger?


Personer der ryger for meget hash og som har et overforbrug eller misbrug af hash, oplever ofte en række tegn, symptomer, og bivirkninger, som er meget ens. Disse bivirkninger kan være meget ubehagelige og i nogle tilfælde også meget farlige.


Her kan du læse mere om hash og alle de negative konsekvenser der kan komme med et stort forbrug af hash. Se her på siden om du eller en du har kær, måske har behov for professionel hjælp og hashbehandling

Symptomer og bivirkninger på et hashmisbrug

Den, der ryger hash dagligt, oplever ofte, at det er svært at komme i gang med forskellige aktiviteter. Det skyldes sandsynligvis en kombination af selve rygningen og et langt "fravær" fra normalt socialt liv. Gradvist har man indsnævret sine aktiviteter til at handle mere og mere om hash og sin omgangskreds til mere og mere at bestå af andre, der også har hashen som vigtigt livsindhold.


I teenageårene sker der en stor personlig og social udvikling. Her vil et stort hashforbrug præge denne udvikling negativt. Når man holder op, skal man derfor også til at indhente noget af det, man er gået glip af i de år man har røget meget hash.

Fysiske bivirkninger ved hashmisbrug?


Bivirkninger ved et hashmisbrug viser sig i højere grad psykisk end fysisk.

Men der er fysiske konsekvenser, tegn og symptomer som der kan nævnes:


 • Risiko for lungekræft
 • Bliver sløv og ude af stand til at køre bil
 • Større risiko for hjerteanfald
 • Risiko for forhøjet blodtryk og hjerteproblemer
 • Nedsat immunforsvar
 • Hos mænd ses, sterilitet og dårligere sædkvalitet
 • Hos kvinder ses, uregelmæssig menstruation
 • Lavere fødselsvægt, motoriske forstyrrelser og uro for børn født af hashmisbrugere

Psykiske bivirkninger ved hashmisbrug?


Et hashmisbrug vil påvirke både dagligdag og familieliv for misbrugeren.


Det er ikke kun når personen har røget, at hashrygning påvirker ens generelle psykiske tilstand og funktionsniveau.


Ryger man, eller spiser hash i store doser, i form af en joint eller andet, vil man typisk opleve nogle af følgende symptomer og bivirkninger:


 • Nedsat eller helt manglende energi og sløvhed
 • Varig reduktion af kognitive evner og indlæringsevner. Især hos unge
 • Angst
 • Paranoia
 • Manglende engagement
 • Dårlig hukommelse
 • Vanskeligheder med at passe sit arbejde, uddannelse eller andre vigtige ting
 • Ændringer i ens personlighed
 • Svært ved at koncentrere sig


"Der er altid risiko for en hashpsykose!"


Ryger man hash i små doser, vil man også kunne mærke til disse symptomer


Mange hashrygere, der har røget hash over længere tid, oplever desuden, at den positive rus med godt humør og afslappelse, som man havde i starten, bliver afløst af en rus præget af angst og panik

Hashpsykose

Kilde: sundhed.dk

Hvad er en hashpsykose?


I Danmark optræder omkring 250 tilfælde om året af cannabis-induceret psykose, altså en såkaldt hash-psykose. Det er en psykose, der starter under rusen, eller i løbet af 2 uger efter indtaget, og som varer op til 6 måneder.

Disse psykoser er kendetegnet ved vrangforestillinger, altså at personen er overbevist om idéer, der er forkerte, fx at han eller hun er forfulgt. Endvidere kan der være hallucinationer, typisk i form af at personen begynder at høre stemmer.

Omkring 7 ud af 10 af danskere, der får diagnosticeret en cannabis-induceret psykose, genindlægges med en ny psykose, og omtrent halvdelen får diagnosticeret skizofreni i løbet af de efterfølgende 5-10 år. Der er altså ofte ikke tale om et forbigående problem, når nogen indlægges med en hash-psykose.

Konsekvenser ved hashmisbrug


Mange unge mener desværre at hash et harmløst stof.

Faktisk hører man tit at det bliver sammenlignet med alkohol, hvor man her mener at alkohol er meget farligere.


"Men hash er et farligt og vanedannende stof"


Et hashmisbrug kan være lige så farligt som et stofmisbrug, eller alkoholmisbrug.


For almindelige sunde og raske mennesker vil det som udgangspunkt aldrig være sundt eller godt at indtage nogen form for stemningsændrende stoffer.


Det vil altid indebære en risiko.


Man faktisk hurtigt udvikle afhængighed af hash, og efter kort tids hashrygning oplever mange, at der skal mere og mere til for at opnå den ønskede virkning.


Det sker, fordi kroppen udvikler en tolerance over for hashpåvirkningen.


Hashrygning kan hurtigt udvikle sig fra få gange ved festlige lejligheder til et fast forbrug, og kan senere hen ende med et faktisk reelt hashmisbrug.


Derfor skal man tage hashrygning alvorligt!


På linje med brug og misbrug af andre skadelige stoffer.


Har man først udviklet et hashmisbrug vil det som ofte være behandlingskrævende, da det stort set er umuligt at komme ud på egen hånd.


Viljestyrke er på ingen måder nok her.


Heldigvis er der gode muligheder for at modtage professionel behandling, støtte og vejledning.

Hash er vanedannende og afhængighedsskabende


som alle andre rusmidler kan man blive afhængighed af cannabis/hash.

Risikoen for at udvikle afhængighed er ca. den samme som risikoen for at blive afhængig af alkohol.


Jo yngre man er, når man begynder at ryge, desto større er risikoen for at udvikle afhængighed.


Øget tolerance udvikles relativt hurtigt både i forhold til virkningen og i forhold til den sløvende effekt.

Abstinenssymptomerne er uspecifikke og udramatiske, men kan være meget plagsomme.


De kan ofte ses som dårligt humør, rastløshed, irritabilitet, humørsvingninger og søvnforstyrrelser.


Et dagligt forbrug i cirka 2 uger er tilstrækkeligt til, at man udvikler øget tolerance og abstinenssymptomer, når man holder op med at indtage stoffet.  


Abstinenssymptomerne opstår i løbet af 24 timer.

De er mest udtalte de første 10 dage efter ophør, men de kan vare ved i uger og op til to måneder.


"Hash afhængighed er en behandlingskrævende lidelse"

FÅ HJÆLP ALLEREDE I DAG!

Gratis professionel hjælp og alkoholrådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.


Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Hash og bilkørsel

Når man har et misbrug af hash eller er hashafhængig, vil man være i stand til at køre bil, uanset hvornår man sidst har røget eller indtaget hash.


"Cannabis/Hash (THC) binder sig til kroppens fedtvæv. Ved regelmæssigt brug (dagligt) vil mængden af THC derfor ophobes i kroppen og vil kunne spores i urinen i 3 til 4 uger. Den angivne detektionstid på 5-7 dage er derfor relateret til personer som kun anvender stoffet i enkeltstående tilfælde"


Straffen for at køre med de laveste koncentrationer af THC i blodet er et klip i kørekortet og ½ måneds nettoløn i bøde.


Hvis du har højere koncentrationer THC i blodet, får du en bøde på 1 måneds nettoløn og enten en betinget frakendelse eller en ubetinget frakendelse af kørekortet i 3 år.

Læs meget mere om hashmisbrug her

Netdoktor.dk


Læs meget mere om hashafhængighed her

Sundhed.dk