Hvad er kokain? - Hvorfor er kokain så farligt?

Få fakta og vigtig viden om kokain - hvad er kokain lavet af?


Kokain er et af de mest afhængighedsskabende stof man kan indtage. Misbrug af kokain vil ofte være et behandlingskrævende problem.

 

Langvarigt brug af kokain kan medføre angst, søvnløshed og psykose.


Kokain har mange navne som, Coke, sne, speedball, crack, cocain, én snitte, én streg, én bane, free-base og mange flere.


Faktisk var det sådan at da Coca-Cola blev lanceret i sin tid, indeholdte det dengang lidt stoffer fra Cocaplanten som også ruges til at udvinde kokain. DET GØR DET IKKE LÆNGERE!

Hvad består kokain af?


Kokain udvindes af bladene fra kokaplanten og denne plante kommer oprindeligt fra Sydamerika. Det blev blandt andet brugt af sydamerikanske indianere til at modvirke træthed og højdesyge. De tyggede på cocabladende for at få energi og derved en kokain rus.


Men der er stor forskel på at tage kokain og tygge cocabladende. Da bladene kun indeholder ca. 1% kokain og virkningen/rusen derfor er meget begrænset. Der findes flere typer af kokain og under fremstillingen bliver der brugt forskellige kemikalier.

Der findes mere end 250 arter af busken, der vokser vildt i bjergområder f.eks. Andesbjergene.


Cocaplanten har været dyrket i blandt andet Peru, men også i flere andre lande i Sydamerika, i næsten 4.000 år.


Nogle af buskene dyrkes og noget af høsten bruges lokalt og for mange blev planten set som nærmest guddommelig. Grundet til det var at man oplevede mindre træthed, mere energi og mindre sult.


Men det meste af høsten sælges til illegale laboratorier, der udvinder kokain og gennem en kemisk proces omdanner det til et bittert, hvidt saltkrystal.


Saltkrystallet hedder kokainhydroklorid, og består almindeligvis af 30-40% rent kokain.

Men der er stor forskel på at tygge cocablade og tage kokain. Cocabladene indeholder kun ca. 1% kokain og virkningen er derfor meget begrænset.


Kokain er et stimulerende og euforiserende stof - rusmiddel, som i rigtig mange henseender har samme effekt og virkning, som amfetamin. Dog er en kokain rus noget anderledes fra amfetaminens rus.

Hvordan indtages kokain?


Kokain kommer som ofte i et hvidt pulver, som man kan sniffe eller injicere, og kommer også som kokainpasta og crack, som man kan ryge.

Især den sidste form er udbredt blandt misbrugere. 


Ved rygning og injektion opnår man et kortvarigt sus.

Ellers er virkningen, uafhængigt af indtagelsesmåden, eufori med forbedret humør, øget selvtillid og hurtigere reaktioner samt undertrykkelse af søvntrang og appetit.

Rusens varighed vil være ca. 1 time.


Kokain tages ofte i perioder fra timer til flere dages varighed og afløses af andre perioder hvor man restituerer og er derfor er stoffri.


På grund af den korte virkningstid kan nogle mennesker have behov for at indtage stoffet mange gange i døgnet, hvad der gør brugen af stoffet meget hektisk og meget dyrt.


Kokain er en dødelig forgiftning!


Hvordan virker kokain?

Kokain er et stimulerende og euforiserende stof. Det har på mange måder den samme virkning og bivirkninger som amfetamin. Virkningstiden/varigheden af rusen er dog væsentligt kortere, og som ofte ikke meget mere end en time.


Kokain udløser et stof i hjernen som hedder dopamin (en slags lykke stof). Dopaminen frigiver lykkefølelsen og giver en form for tilfredshed, glæde og eufori.


Ved indtagelse af kokain bliver der frigivet ret store mængder af dopamin, hvilket giver en meget overvældende følelse af glæde. eufori.


Denne følelse, vil som ofte få førstegangsbrugere til at vende tilbage til kokainen og bruge det igen og igen.


Første fase:


Det er "suset" som indtræder ind og det kommer få minutter efter indtagelsen af stoffet.

Tilstanden er præget af kraftig eufori, øget selvtillid og en stærk lystfølelse. Nogle bliver ophidset.

Efter kun nogle få minutter går denne hurtige rusoplevelse væk, og nu indtræder den næste fase


Anden fase:


I denne fase bliver man "høj" af kokainen. 

Der er tale om psykisk velvære, men ikke helt på samme niveau og intensitet som under suset. 

Personen vil typisk føle sig vågen, frisk, snakkesalig, og idérig. Sult og søvnbehov bliver undertrykket. Store Pupiller og adfærd i form af generthed og social hæmning ophæves til en vis grad. Man får en følelse af kontrol på en behagelig måde. 


Men man kan også blive ophidset, vred, ty til vold og andet tragisk adfærd. 


Kokainbrugeren vil typisk være høj i cirka en time, hvorefter abstinenserne begynder at melde sig.


Tredje fase:


Efter kun 1 time ca. begynder abstinenserne og personen føler sig her typisk rastløs, irritabel, angst, vred, nedtrykt og i nogle tilfælde deprimeret.

Disse symptomer vil ofte udløse trangen til igen at indtage kokain og derved øge ens kokain tolerans. 


Blandingsmisbrug af kokain og alkohol


Kokainmisbrug og alkohol:


For rigtig mange er kokain et stof der bliver brugt til fest, bytur og andre begivenheder. Derfor bliver kokain også ofte taget i forbindelse med alkohol.


Alt blandingsmisbrug er rigtig farligt og dette er ikke en undtagelse.


Alkohol og kokain virker nærmest som 2 modsætninger til hinanden og man kan derfor indtage farlige mængder af begge, uden at lægge mærke til det.


Man kan være i alvorlig fare for at få en alkoholforgiftning, når kokainens virkning aftager.


Hvordan får man hjælp til et forbrug af kokain?


Læs mere om vores kokainbehandling her


Læs mere om pårørende til en kokainmisbruger


Her kan du læse mere om afhængighed

(Link til Sundhed.dk)


Her kan du læse mere om kokain

(Link til Sundhed.dk)

FÅ HJÆLP ALLEREDE NU!

Gratis professionel hjælp og rådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Vi kan hjælpe med råd og vejleding om misbrugs- og alkoholbehandling i hele Danmark.


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus, center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.


Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København