Tegn og symptomer på kokainmisbrug 

Få vigtig viden om tegn og symptomer på brug af kokain


Kokain er er et af de mest vanedannende stoffer og det er derfor vigtigt at få professionel hjælp, hvis man oplever tegn og symptomer fra et kokainforbrug.


Et højt forbrug eller misbrug af kokain vil ofte påvirke en selv, samt store dele af ens omgangskreds, og have negative konsekvenser for ens fysiske og psykiske trivsel og helbred. 


Hos A Misbrugsbehandling har vi mere end 20 års erfaring med misbrugsbehandling, samt hjælp og rådgivning til pårørende. Vi kan hjælpe dig eller en du nær, til et liv uden misbrug. 


Her på siden kan du få vigtig viden og information om tegn og symptomer ved et forbrug af kokain.

Tegn og symptomer på et kokainmisbrug


Hvis man tager eller bruger kokain, kan man risikere at opleve negative konsekvenser fra dette. Disse tegn og symptomer man risikerer, kan sagtens komme ved blot at bruge kokain i weekenderne. Langt de fleste med et misbrug af kokain bruger det faktisk kun i få eller flere weekender. Kokain påvirker ens hjerne så kraftig, at blot et lille forbrug kan give mange negative konsekvenser. 


Her er nogle af de mest almindelige fysiske og psykiske tegn og symptomer på indtagelse af kokain:


 • Søvnforstyrrelser og søvnløshed.
 • Løbende næse, næseblod og eksem omkring næsen.
 • Tilstoppet næse
 • Nedsat appetit
 • Ligegyldighed
 • Depression.
 • Angst og paranoia.
 • Vrangforestillinger.
 • Mistro til andre.
 • Manglende sexlyst og impotens.
 • Opfarenhed, kort lunte og for nogen voldelig adfærd.
 • Hurtig tale
 • Irritation


En afhængig eller misbruger af kokain vil som ofte få voldsom trang til at tage stoffer for at opleve denne lykkerus igen og igen. Dette vil nødvendigvis ikke opleves daglig, men komme i perioder.


En psykisk afhængig kan vise tegn på adfærdsændringer så som:


 • Unaturlige humørsvingninger
 • Dårlig kommunikation omkring dagligdagsaktiviteter
 • Tendens til at blive mere introvert
 • Et stort pengeforbrug som ikke kan forklares.


Gradvist har man indsnævret sine aktiviteter til at handle mere og mere om kokain og sin omgangskreds til mere og mere at bestå af andre, der også har kokain som et vigtigt livsindhold.


Men vi ser også ofte at misbrugeren går den anden vej og isolere sig mere og mere og tager kokain for sig selv alene og i det skjulte.

Tegn og symptomer ved kokain – nedtur dagen efter


De psykiske bivirkninger ved kokain er mange og når man tager eller bruger kokain, bruger man også meget af sin energi og sit psykiske overskud. Det vil man komme til at mangle til hverdag og specielt dagen derpå vil man ofte være helt energiforladt og manglende overskud


Mange kokainmisbrugere bliver deprimeret og har ”nedtur” dagen efter, de har festet på kokain. de oplever bivirkninger, tegn og symptomer som f.eks. rastløshed, irritabilitet, opfarenhed, træthed. For nogle kan symptomerne udvikle sig til angst og paranoia. Man er generelt uoplagt og i dårligt humør.


Når man er helt "nede", træt, energiforladt og har det dårligt efter at have taget for meget kokain, kan man let fristes til igen at tage en bane kokain for at undgå eller skjule nedturen for f.eks. sin familie eller andre. På den måde kan man nemt blive fristet til at bruge kokain i hverdagen og ikke kun som et fest stof.


Hvornår er man afhængig af kokain?


Tegn og symptomer på indtagelse af stoffer, misbrug og afhængighed kan være at:


 • Du føler, at du skal have stoffet jævnligt, og gerne i bestemte situation og perioder.
 • Du sørger hele tiden for, at stoffet er tilgængeligt eller nemt kan skaffes. (dealer oprettet på mobilen)
 • Du har gjort mislykkede forsøg på at stoppe med at tage stoffet.
 • Du udfører handlinger, du normalt ikke ville gøre, for at skaffe, tage og bruge kokain.
 • Du føler, at du trænger til stoffet for at kunne klare bestemte problemer, situationer eller perioder
 • Du kører bil eller udfører andre handlinger, som udsætter dig selv eller andre for fare, fordi du er under påvirkning af stoffet.


En person med misbrug af kokain og/eller andre stoffer vil i langt de fleste tilfælde forsøge at skjule sin afhængighed for venner og familie.

Derfor kan det være svært som pårørende til en kokain misbruger at opdage, hvis en af dine nære har problemer med kokain eller stoffer.

Behandling for kokainmisbrug og afhængighed


Hos A Misbrug kan vi hjælpe med afvænning og behandling for kokain.


 • Vi benytter kognitiv adfærdsterapi og forandringscirklen, som har vist sig at være det allerbedste til behandling af misbrug og afhængighed


 • Du får Danmarks længste efterbehandling på 12 måneder. hvilket er vigtigt for behandlingsprognosen.


 • Vi har mere end 20 års erfaring inden for misbrug og behandling af afhængighed.


 • Vi hjælper hele familien, med samtaler, familie og pårørendebehandling og meget mere.


 • Vi møder dig og din familie med åbne arme, i øjenhøjde og med stor empati.


 • Vi er alle professionelle misbrugsbehandlere med egen personlig erfaring med misbrug.


 • Hos os er din forandring og trivsel det absolut vigtigste, det er det vi brænder for, og det vi lever af.


Den ambulante behandling mod kokain kan deles op i fire behandlingsstadier.


 1. Forsamtale
 2. Primær behandling for kokainmisbrug
 3. Familie og pårørende behandling
 4. Efterbehandling

Gratis professionel hjælp og rådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkohol misbrug, stofmisbrug, hash misbrug, kokain misbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.


Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København