Misbrugscenter med 20 års erfaring - Få hjælp i dag

Misbrugscenter centralt på Sjælland og i Aalborg

Hos A Misbrugsbehandling i København, Hørsholm og Aalborg får du mere end 20 års erfaring med professionel behandling af alkoholmisbrug, stofmisbrug, medicinmisbrug og hashmisbrug. Vi tilbyder gratis rådgivning, hjælp og støtte til pårørende.

Alle vores medarbejdere er professionelle misbrugsbehandlere og ædru alkoholikere, som selv har haft gavnlig effekt af alkoholbehandling og/eller misbrugsbehandling.

Ring til os helt uforpligtende, gratis og anonymt på 93404567. Du bliver ikke registeret nogle steder. 

Effektivt og gennemtestet misbrugsbehandling

Vores misbrugsbehandling og alkoholbehandling er et effektivt og gennemtestet behandlingsforløb, som består af undervisning, individuelle opgaver, terapi og samtaler.

Der vil også være mulighed for samtaler, hjælp og gratis rådgivning til familier, pårørende og andre mennesker i den pågældende misbrugers liv. Alt dette i samspil med kognitiv adfærdsterapi.

 

På vores misbrugscenter kan vi hjælpe med:

 

Vi tilbyder også tilbagefaldsbehandling, terapi og coaching, samt familie- og pårørende behandling. Der kan være stor forskel på omfanget af misbruget. 

Vi ved, at der er mange faktorer i spil i forbindelse med et misbrug. Derfor vil det også være meget forskelligt, hvilken form for misbrugsbehandling eller alkoholbehandling, der vil virke bedst.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Et nyt liv uden alkohol

Jeg har efter et mangeårigt alkoholmisbrug, været i gennem et behandlingsforløb hos A-misbrugsbehandling, som har gjort at jeg siden behandlingen, har været ædru alkoholiker.

A-misbrugsbehandling er drevet af personer der selv er ædru alkoholikere, og som har et inderligt ønske om at hjælpe andre med samme problemer.

Dette sammen med den intensive behandlingsform, har gjort at jeg i dag kan leve “det fede liv” uden alkohol.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Varm anbefaling

Jeg vil gerne give dette forløb mine bedste anbefalinger. Det er mere end blot et afvænnings program, det er et personligt udviklingsprogram.

Jeg tror også, at det er derfor, at det er så effektivt. Forløbet handlede primært om at skabe et godt liv uden alkohol, ikke et liv med afsavn, men et liv hvor jeg har sat andet i stedet. Det har skabt en ny tilværelse både for mig og for min familie.

Kvaliteten af programmet skal dels tilskrives de metoder som anvendes, men også at Anders udfylder sin behandlerrolle med et stort engagement og megen faglig viden.

Den uforpligtende samtale

På vores misbrugscenter kan du få en helt uforpligtende samtale i trygge rammer, så du kan se vores behandlingscenter. Her kan vi sammen kan tale om, hvilket behandlingstilbud, der er det rette for dig.

Vores team tilbyder også at hjælpe med interventioner – både med og uden vores deltagelse.

Et misbrug eller en afhængighed?

Uanset om man har et kokainmisbrug, alkoholmisbrug, stofmisbrug, medicinmisbrug, hashmisbrug eller en decideret afhængighed, vil det altid være en stor fordel, at henvende sig til at behandlingscenter.

Stort set ingen kan forvente at komme ud af et misbrug på egen hånd.

Risikoen for tilbagefald vil også være mindre, hvis man har modtaget professionel misbrugsbehandling. Et alkoholmisbrug, medicinmisbrug eller hashmisbrug går aldrig over af sig selv.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager, Hørsholm, Aalborg
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig

Få et godt liv med ambulant misbrugsbehandling

I vores ambulante behandlingscenter kan du fortsat passe og have fokus dit arbejde eller skole, og være sammen med din familie og venner.

De individuelle behandlingsforløb foregår udenfor normal arbejdstid, og du bestemmer selv, hvem du vil fortælle, at du er i misbrugsbehandling eller alkoholbehandling.

Misbrugscenter med ambulant behandling

A Misbrugsbehandling tilbyder vi alkohol- og misbrugsbehandling i vores misbrugscenter. Ambulant behandling kan for rigtig mange være lige så god som døgnbehandling.

Man har som klient mulighed for at være sammen med sin familie og nærmeste pårørende i samme periode, som man modtager behandlingen i vores behandlingscenter. 

For rigtig mange er det en fordel, at behandlingen griber mindst muligt ind i hverdagen.

Misbrugsbehandling

Misbrugscenter med mere end 20 års erfaring

Hos A Misbrugsbehandling har vi stor erfaring. Du får du mere end 20 års erfaring med behandling af alkohol- og stoffer – både fra ambulant og døgnbehandling. 

Den primære behandling er færdig efter 6-7 uger, og du vil være klar til at leve et liv uden misbrug, medicin og alkohol. Derefter vil der være hele 12 måneders efterbehandling, som er inkluderet i prisen.

Vi hjælper hele familien gennem forløbet med familiesamtaler og pårørende kursus.

Empati og forståelse

I vores behandlingscenter bliver du mødt i øjenhøjde med fokus på empati og forståelse for din situation.

Du får personlig undervisning, professionel terapi og behandling, som har stort fokus på begrebet misbrug og sygdommen afhængighed.

Misbrugscentre i København, Hørsholm og Aalborg

Vi tilbyder dig behandling i vores rusmiddelcenter, hvor der er plads med det samme.

Behandlingscenteret ligger centralt i København, tæt på bus og metro – samt gode muligheder for gratis parkering og i Hørsholm, Nordsjælland.

 

Hvad koster misbrugsbehandling?

 • Alkoholbehandling: 30.000,- kr.
 • Hashbehandling: 30.000,- kr.
 • Kokainbehandling: 30.000,- kr.
 • Misbrugsbehandling: 30.000,- kr.
 • Behandling af blandingsmisbrug: 30.000,- kr.

Misbrugsbehandling
Amager

 • 6-7 ugers ambulant behandling
 • Undervisning
 • Foredrag
 • Terapi
 • Gruppeterapi
 • Personlig og individuel samtale
 • Familiesamtale
 • Mulighed for meditation, mindfulness og NADA før og efter alkoholbehandling
 • Hjælp og rådgivning til pårørende
 • Weekendkursus for pårørende
 • 12 måneders efterbehandling

Familie- og tilbagefaldskurser

 • Weekendkursus for familie og pårørende
 • Kursus i tilbagefaldets faser og advarselstegn

Tilbagefaldsbehandling

 • 3-4 ugers ambulant behandling
 • Undervisning
 • Foredrag
 • Terapi
 • Gruppeterapi
 • Personlige samtaler
 • Familiesamtale
 • Mulighed for meditation, mindfulness og NADA før og efter alkoholbehandling
 • Hjælp og rådgivning til pårørende
 • Weekendkursus for pårørende
 • 12 måneders efterbehandling

Sådan foregår behandlingen i vores misbrugscenter

Den primære behandling består af en ambulant behandling i vores behandlingscenter, der varer 6-7 uger – og indeholder følgende elementer:

Der vil alle dage være uddannelse i misbrug og afhængighed.

Undervisningen giver svar på:

 • Hvilke mekanismer er i spil, når man har et problem med alkohol/stoffer?
 • Hvad skal man være opmærksomhed på, når man drikker alkohol/stoffer?
 • Hvilke konsekvenser har et misbrug?
 • Hvordan kan man lave en positiv forandring i sin hverdag?

 

Det er en meget inddragende proces, hvor vi tager udgangspunkt i din situation og i dit misbrug.

Der vil alle dage være foredrag om misbrug.

Foredragene handler om:

 • Følelser
 • Vaner
 • Alkoholisme/stofafhængighed
 • Livet efter et misbrug

Der vil alle dage være gruppeterapi.

Gruppeterapi handler om:

 • At dele erfaringer med andre
 • At sætte ord på sit misbrug

 

Vi taler om, hvordan vi hver især kan skabe en positiv forandring og hjælpe os selv til et liv uden misbrug.

Som en del af behandlingen får du skriftlige opgaver, kognitiv terapi og coaching.

Kognitiv terapi og coaching hjælper dig til:

 • Personlig udvikling
 • Positiv forandring
 • Styrke din motivation
 • Større selvindsigt

 

Vi arbejder meget med kognitiv adfærdsterapi og forandringscirklen i behandlingen.

Behandlingen består også af en række personlige, individuelle og terapeutiske samtaler.

Samtalerne har til hensigt:

 • At give dig det optimale udbytte af at gå i behandling

 

Personlige og individuelle samtaler foregår udenfor normal behandlingstid efter aftale.

Hos A Misbrugsbehandling tilbyder vi NADA behandling og akupunktur til alle vores klienter. NADA er en behandlingsform, som har til formål at afbalancere og styrke kroppens funktioner.

Behandlingen står som en af de mest effektive behandlingsmetoder til alle former for misbrug, stress, angst, depression, søvnløshed, personlig udvikling og psykiatriske symptomer.

Alle klienter bliver tilbudt en familie og pårørende samtale med én af vores professionelle misbrugsbehandlere.

Familiesamtalen har til hensigt:

 • At man slår en streg i sandet
 • At man får talt om det der fylder
 • At man får lagt en plan for fremtiden

 

Vi har mange positive erfaringer med familiesamtalen, som er enormt givende for alle parter.

Misbrugscenter i København

Vi ønsker at tilbyde dig den absolut bedste behandling og undervisning i hele landet.

Derfor har vi også valgt vores beliggenhed med omhu og fundet de mest optimale lokaler til vores behandlingscenter i København, Hørsholm og Aalborg

Uanset om du kommer fra Sjælland, Nordsjælland, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro, Tårnby og Dragør eller en anden kommune, kan vi altid hjælpe dig.

Behandlingssted for alkohol
Behandlingssted for kokain

Få professionel misbrugsbehandling allerede i dag

Uanset om du er pårørende til én med et misbrug, eller om du selv er misbruger, kan vi hjælpe med samtaler, motivation, professionel behandling og terapi døgnet rundt.

Vi kan også hjælpe med rådgivning, hvis du er i tvivl om dine alkoholvaner, og hvorvidt der er et misbrug eller ej eller andre relevante spørgsmål.

Vores dygtige medarbejdere kan hurtigt vurdere, om der er et behandlingsbehov. Du kan altid henvende dig til vores behandlingscenter helt anonymt og uden registrering.

Kontakt os i dag.

Kontakt os anonymt i dag

Mere information

Her kan du læse mere om NA fællesskab og hjælp
(Link til NA – Narcotics Anonymous Danmark)

Her kan du læse mere om AA fællesskab og hjælp
(Link til AA – Anonyme Alkoholikere)

Her kan du læse om hjælp som pårørende til en misbruger
(Link til Al-Anon – Hjælp og håb for familie og venner)

Her kan du læse mere om hjælp til voksne børn af en alkoholiker
(Link til ACA Danmark – Adult Children of Alcoholics)

Her kan du få hjælp til børn og unge med misbrug i familien
(Link til TUBA)

Her kan du læse mere om alkohol og se nøgletal fra Sundhedsstyrelsen
(Link til Sundhedsstyrelsen)