Misbrugscenter

Misbrugscenter centralt på Sjælland

Hos A Misbrugsbehandling i København og Hørsholm får du mere end 20 års erfaring med professionel behandling af alkoholmisbrug, stofmisbrug, medicinmisbrug og hashmisbrug. Vi tilbyder gratis rådgivning, hjælp og støtte til pårørende.

Alle vores medarbejdere er professionelle misbrugsbehandlere og ædru alkoholikere, som selv har haft gavnlig effekt af alkoholbehandling og/eller misbrugsbehandling.

Ring til os helt uforpligtende, gratis og anonymt på 9340 4567. Du bliver ikke registeret nogle steder. 

Effektivt og gennemtestet behandling på misbrugscenter

Vores misbrugsbehandling og alkoholbehandling er et effektivt og gennemtestet behandlingsforløb, som består af undervisning, individuelle opgaver, terapi og samtaler.

Der vil også være mulighed for samtaler, hjælp og gratis rådgivning til familier, pårørende og andre mennesker i den pågældende misbrugers liv. Alt dette i samspil med kognitiv adfærdsterapi.

På vores misbrugscenter kan vi hjælpe med:

 • Professionel misbrugsbehandling
 • Ambulant behandling af alkoholmisbrug
 • Behandling af kokainmisbrug
 • Behandling af medicinmisbrug
 • Behandling af blandingsmisbrug

 

Vi tilbyder også tilbagefaldsbehandling, terapi og coaching, samt familie- og pårørende behandling. Der kan være stor forskel på omfanget af misbruget.

Vi ved, at der er mange faktorer i spil i forbindelse med et misbrug. Derfor vil det også være meget forskelligt, hvilken form for misbrugsbehandling eller alkoholbehandling, der vil virke bedst.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Et nyt liv uden alkohol

Jeg har efter et mangeårigt alkoholmisbrug, været i gennem et behandlingsforløb hos A-misbrugsbehandling, som har gjort at jeg siden behandlingen, har været ædru alkoholiker.

A-misbrugsbehandling er drevet af personer der selv er ædru alkoholikere, og som har et inderligt ønske om at hjælpe andre med samme problemer.

Dette sammen med den intensive behandlingsform, har gjort at jeg i dag kan leve “det fede liv” uden alkohol.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Varm anbefaling

Jeg vil gerne give dette forløb mine bedste anbefalinger. Det er mere end blot et afvænnings program, det er et personligt udviklingsprogram.

Jeg tror også, at det er derfor, at det er så effektivt. Forløbet handlede primært om at skabe et godt liv uden alkohol, ikke et liv med afsavn, men et liv hvor jeg har sat andet i stedet. Det har skabt en ny tilværelse både for mig og for min familie.

Kvaliteten af programmet skal dels tilskrives de metoder som anvendes, men også at Anders udfylder sin behandlerrolle med et stort engagement og megen faglig viden.

Den uforpligtende samtale

På vores misbrugscenter kan du få en helt uforpligtende samtale i trygge rammer, så du kan se vores behandlingscenter. Her kan vi sammen kan tale om, hvilket behandlingstilbud, der er det rette for dig.

Vores team tilbyder også at hjælpe med interventioner – både med og uden vores deltagelse.

Et misbrug eller en afhængighed?

Uanset om man har et alkoholmisbrug, stofmisbrug, medicinmisbrug, hashmisbrug eller en decideret afhængighed, vil det altid være en stor fordel, at henvende sig til at behandlingscenter.

Stort set ingen kan forvente at komme ud af et misbrug på egen hånd.

Risikoen for tilbagefald vil også være mindre, hvis man har modtaget professionel misbrugsbehandling. Et alkoholmisbrug, medicinmisbrug eller hashmisbrug går aldrig over af sig selv.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager, Hørsholm
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig

Få hjælp til et godt liv

I vores ambulante behandlingscenter kan du fortsat passe og have fokus dit arbejde eller skole, og være sammen med din familie og venner.

Behandlingen foregår udenfor normal arbejdstid, og du bestemmer selv, hvem du vil fortælle, at du er i misbrugsbehandling eller alkoholbehandling.

Misbrugscenter med ambulant behandling

A Misbrugsbehandling tilbyder vi alkohol- og misbrugsbehandling i vores misbrugscenter. Ambulant behandling kan for rigtig mange være lige så god som døgnbehandling.

Man har som klient mulighed for at være sammen med sin familie og nærmeste pårørende i samme periode, som man modtager behandlingen i vores behandlingscenter. 

For rigtig mange er det en fordel, at behandlingen griber mindst muligt ind i hverdagen.

Misbrugsbehandling

Misbrugscenter med mere end 20 års erfaring

Hos A Misbrugsbehandling har vi stor erfaring. Du får du mere end 20 års erfaring med behandling af alkohol- og stoffer – både fra ambulant og døgnbehandling. 

Den primære behandling er færdig efter 6-7 uger, og du vil være klar til at leve et liv uden misbrug, medicin og alkohol. Derefter vil der være hele 12 måneders efterbehandling, som er inkluderet i prisen.

Vi hjælper hele familien gennem forløbet med familiesamtaler og pårørendekursus.

Empati og forståelse

I vores behandlingscenter bliver du mødt i øjenhøjde med fokus på empati og forståelse for din situation.

Du får personlig undervisning, professionel terapi og behandling, som har stort fokus på begrebet misbrug og sygdommen afhængighed.

Akut misbrugscenter for alkohol- og stofmisbrug

Vi tilbyder dig behandling i vores rusmiddelcenter, hvor der er plads med det samme.

Behandlingscenteret ligger centralt i København, tæt på bus og metro – samt gode muligheder for gratis parkering og i Hørsholm, Nordsjælland.

Hvad koster misbrugsbehandling?

 • Alkoholbehandling: 30.000,- kr.
 • Hashbehandling: 30.000,- kr.
 • Kokainbehandling: 30.000,- kr.
 • Misbrugsbehandling: 30.000,- kr.
 • Behandling af blandingsmisbrug: 30.000,- kr.

Misbrugsbehandling
Amager

 • 6-7 ugers ambulant behandling
 • Undervisning
 • Foredrag
 • Terapi
 • Gruppeterapi
 • Personlig og individuel samtale
 • Familiesamtale
 • Mulighed for meditation, mindfulness og NADA før og efter alkoholbehandling
 • Hjælp og rådgivning til pårørende
 • Weekendkursus for pårørende
 • 12 måneders efterbehandling

Familie- og tilbagefaldskurser

 • Weekendkursus for familie og pårørende
 • Kursus i tilbagefaldets faser og advarselstegn

Tilbagefaldsbehandling

 • 3-4 ugers ambulant behandling
 • Undervisning
 • Foredrag
 • Terapi
 • Gruppeterapi
 • Personlige samtaler
 • Familiesamtale
 • Mulighed for meditation, mindfulness og NADA før og efter alkoholbehandling
 • Hjælp og rådgivning til pårørende
 • Weekendkursus for pårørende
 • 12 måneders efterbehandling

Sådan foregår behandlingen i vores misbrugscenter

Den primære behandling består af en ambulant behandling i vores behandlingscenter, der varer 6-7 uger – og indeholder følgende elementer:

Der vil alle dage være uddannelse i misbrug og afhængighed.

Undervisningen giver svar på:

 • Hvilke mekanismer er i spil, når man har et problem med alkohol/stoffer?
 • Hvad skal man være opmærksomhed på, når man drikker alkohol/stoffer?
 • Hvilke konsekvenser har et misbrug?
 • Hvordan kan man lave en positiv forandring i sin hverdag?

 

Det er en meget inddragende proces, hvor vi tager udgangspunkt i din situation og i dit misbrug.

Der vil alle dage være foredrag om misbrug.

Foredragene handler om:

 • Følelser
 • Vaner
 • Alkoholisme/stofafhængighed
 • Livet efter et misbrug

Der vil alle dage være gruppeterapi.

Gruppeterapi handler om:

 • At dele erfaringer med andre
 • At sætte ord på sit misbrug

 

Vi taler om, hvordan vi hver især kan skabe en positiv forandring og hjælpe os selv til et liv uden misbrug.

Som en del af behandlingen får du skriftlige opgaver, kognitiv terapi og coaching.

Kognitiv terapi og coaching hjælper dig til:

 • Personlig udvikling
 • Positiv forandring
 • Styrke din motivation
 • Større selvindsigt

 

Vi arbejder meget med kognitiv adfærdsterapi og forandringscirklen i behandlingen.

Behandlingen består også af en række personlige, individuelle og terapeutiske samtaler.

Samtalerne har til hensigt:

 • At give dig det optimale udbytte af at gå i behandling

 

Personlige og individuelle samtaler foregår udenfor normal behandlingstid efter aftale.

Hos A Misbrugsbehandling tilbyder vi NADA behandling og akupunktur til alle vores klienter. NADA er en behandlingsform, som har til formål at afbalancere og styrke kroppens funktioner.

Behandlingen står som en af de mest effektive behandlingsmetoder til alle former for misbrug, stress, angst, depression, søvnløshed, personlig udvikling og psykiatriske symptomer.

Alle klienter bliver tilbudt en familie og pårørende samtale med én af vores professionelle misbrugsbehandlere.

Familiesamtalen har til hensigt:

 • At man slår en streg i sandet
 • At man får talt om det der fylder
 • At man får lagt en plan for fremtiden

 

Vi har mange positive erfaringer med familiesamtalen, som er enormt givende for alle parter.

Misbrugscenter i København

Vi ønsker at tilbyde dig den absolut bedste behandling og undervisning i hele landet.

Derfor har vi også valgt vores beliggenhed med omhu og fundet de mest optimale lokaler til vores behandlingscenter i København og Hørsholm.

Uanset om du kommer fra Sjælland, Nordsjælland, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro, Tårnby og Dragør eller en anden kommune, kan vi altid hjælpe dig.

Behandlingssted for alkohol
Behandlingssted for kokain

Få professionel misbrugsbehandling allerede i dag

Uanset om du er pårørende til én med et misbrug, eller om du selv er misbruger, kan vi hjælpe med samtaler, motivation, professionel behandling og terapi døgnet rundt.

Vi kan også hjælpe med rådgivning, hvis du er i tvivl om dine alkoholvaner, og hvorvidt der er et misbrug eller ej eller andre relevante spørgsmål.

Vores dygtige medarbejdere kan hurtigt vurdere, om der er et behandlingsbehov. Du kan altid henvende dig til vores behandlingscenter helt anonymt og uden registrering.

Kontakt os i dag.

Kontakt os anonymt i dag

=

Mere information