Gode råd til pårørende - Professionel hjælp til pårørende

Professionel hjælp, rådgivning og behandling til pårørende af misbrug


Som pårørende til en der misbruger er det vigtigt at få professionel hjælp og rådgivning. Et misbrug er ikke et privat problem. Et misbrug går ud over hele familien og det går aldrig over af sig selv. Specielt familier med børn skal være ekstra opmærksomme på, at børn som vokser op med misbrug, ofte skal leve med negative konsekvenser og psykiske lidelser, resten af livet.


Hos A Misbrugsbehandling er det altid en professionel misburgskonsulent du taler med, og vi er altid klar til at hjælpe dig som pårørende. Vi kan hjælpe med at få hjælp til hele familie og med hjælp til at få misrugeren i misbrugsbehandling.  


Vi har ekspertviden inden for misbrug og vi har alle selv personlig erfaring som pårørende og som misbrugere selv. Derfor møder vi altid dig og din familie med stor empati.

Vigtigt at vide som pårørende


  Som pårørende til en misbruger eller alkoholiker er du langt fra alene, der findes rigtig mange andre pårørende til en alkoholiker eller misbruger, som er i samme situation som dig. Hvert år modtager flere tusinde danskere hjælp til behandling for et misbrug af enten alkohol, hash, kokain eller andre stemningsændrende stoffer. Der er dog stadig alt for mange som aldrig får hjælp eller kommer i behandling.


  Alkoholisme, misbrug og afhængighed er sygdom som rammer mange danskere og sundhedsstyrelsen estimerer at ca. 585.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol. Omkring 150.000 danskere er afhængige af alkohol og der findes som regel mindst en person med et skadeligt forbrug af alkohol eller stoffer i næsten alle danske familier. Stort set alle har brug for professionel hjælp i form af samtaler, rådgivning, behandling og terapi.


  Det er frustrerende og alt for hårdt at leve med en misbruger, og man er selv som pårørende i stor risiko for mange negative følgevirkninger.


  "Ingen kommer ud af et misbrug alene!"


  • Alkoholisme og afhængighed er en sygdom, som længe har været anerkendt hos WHO


  • Når først man har udviklet et stort misbrug eller en afhængighed, har man behov for professionel hjælp


  • Næsten ingen misbrugere eller alkoholikere vælger selv at søge hjælp og behandling


  • De pårørende i familien eller andre nære relationer opdager som udgangspunkt misbruget lang tid før alkoholikeren/misbrugeren selv. Stol på dig selv.


  • Man kan ikke alene behandle alkoholisme med antabus, det er nødvendigt med behandling i form af samtaler, rådgivning og terapi.


  • Få altid råd og vejledning om hjælp til motivation og behandling, før du taler med misbrugeren om det


  • Det handler ikke om manglende viljestyrke hos alkoholikeren, der er meget mere i spil


  • Et misbrug af alkohol eller stoffer er ikke et personligt problem, det skader hele familien


  • Som pårørende til en misbruger er det vigtigt, du beskytter dig og børnene, søger hjælp og ikke lader dig manipulere


  Her kan du som pårørende til en misbruger se vores misbrugs- og alkoholtest. 


  Se vores behandling for alkohol og læs om vores misbrugscenter for behandling af andre misbrug.


  Hos A Misbrugsbehandling København kan vi hjælpe dig, og din familie ud af misbruget og til et liv uden negative konsekvenser fra alkohol eller stoffer.


  Vi har et gennemtestet og evidensbaseret behandlingsprogram som hjælper familien, gennem misbrugs- og alkholbehandling, familesamtaler, familiekurser og meget mere. Vores behandling giver hele familien de nødvendige værktøjer og muligheder for at leve et liv uden misbrug og medafhængighed.


  "Alle i familen har brug for hjælp"

  Er der et misbrug eller en afhængighed?


  Herunder kan du se nogle indikatorer på om man har et misbrug, en afhængighed, og derfor brug for behandling.


  Kan der svares ja til flere af disse kan der være brug for professionel hjælp og behandling.


  Det er vigtigt at vide, at for at svare ja behøver man ikke nødvendigvis at opleve disse symptomer hver gang eller hver dag. De vil over en længere tid og perioder være genkendelige. Samtidig handler det faktisk ikke så meget om hvor meget man drikker. Det handler om mange konsekvenser drikkeriet, misbruget har!

   

  Trang

  Et stærkt ønske om eller følelse af tvang til at indtage alkohol / stoffer
  (abnorm trang til alkohol / stoffer - engelsk "craving")

   

  Kontroltab

  Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen af alkohol / stoffer

   

  Abstinenser

  Udvikling af abstinenssymptomer, når alkohol- / stofindtagelsen stopper eller nedsættes (tremor, sved, uro m.fl.), eller indtagelse af alkohol / stoffer for at ophæve eller undgå abstinenssymptomer (abstinenser)

   

  Toleransudvikling

  Det vil sige indtagelse af større og større mængder alkohol / stoffer for at opnå den samme effekt


  Dominerende rolle

  Med hensyn til prioritering og tidsforbrug. Dette indebærer tiltagende tilsidesættelse af andre glæder og interesser på grund af indtagelse af alkohol / stoffer, og et øget forbrug af tid på indtagelse af alkohol / stoffer og til at komme sig over alkoholens / stoffernes virkning (nedsat social funktion pga. alkoholindtagelse / stofindtagelse)

   

  Fortsat brug

  Mod bedre viden - det vil sige fortsættelse med brug af alkohol / stoffer på trods af erkendt skadevirkning eller viden om klare, skadelige konsekvenser af alkoholindtagelse / stofindtagelse

  Hvordan skaber jeg motivation som pårørende?


  Sygdommen gør desværre det, at det som udgangspunkt altid vil være umuligt for alkoholikeren, misbrugeren at indse der er et problem. De er fyldt op med benægtelse, som er en forsvarsmekanisme. Dette gør at misbrugeren ikke selv ser alkoholforbruget, overforbruget som noget problem.


  Faktisk er mange alkoholikere af den overbevisning, at de sagtens selv kan sige stop/stoppe når det passer dem.

  Det er dog desværre aldrig tilfældet. Nogle få formår at kontrollere deres forbrug i kortere periode, men aldrig på den lange bane.


  Sætninger som:


  • Hvorfor stopper du ikke bare?
  • Nu må du simpelthen tage dig sammen
  • Kan du ikke se at den er helt gal?
  • Har du ingen rygrad?
  • Har du slet ingen respekt for os eller andre?
  • Og mange flere


  Vil næsten altid give den helt modsatte effekt. For hvis det var nemt at sige stop/stoppe havde misbrugeren gjort det allerede.


  Det kan være så frustrerende og mange pårørende føler sig totalt magtesløse. Da sygdommen er med til at skabe en manglende erkendelse hos den der misbruger, vil den bedste motivation og mest effektive i langt de fleste tilfælde være at stille et ultimatum.


  Det bedste man kan gøre, er at blive på sin egen banehalvdel og fortælle hvordan man selv har det og hvad man ønsker for sig selv og sine børn. Man bliver nødt til at beskytte sig selv og sine nærmeste. I sidste ende er det altid op til alkoholikeren, misbrugeren selv at vælge hvad de vil.


  Men husk, at du altid selv har mulighed for at vælge hvad du så vil.

  Gratis professionel hjælp og rådgivning

  Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


  Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

  Alkoholbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus.

  Sjælland, København, Amager

  Vi hjælper hele vejen!

  Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

  Bedst mulige konfrontation som pårørende


  1. Kontakt os

  Du kan altid kontakte A Misbrugsbehandling inden du/i konfronterer misbrugeren. Uanset om du ønsker hvor deltagelse eller ej. Det er altid fornuftigt at få råd og vejledning før, og det er vigtigt, at du har sat dig ind i, hvad professionel behandling indebærer. Desto bedre du er forberedt og klædt på til det, desto større er chancen for succes.


  2. Jo flere, jo bedre

  Jo flere der deltager i interventionen, desto større vil chancen være for at få misbrugeren i behandling. Det er vigtigt, at alle deltagere er enige om målet og enige om, hvordan konfrontationen skal foregå. Det er altid bedst, at alle mødes før og taler sammen, inden misbrugeren konfronteres. Du kan få hjælp til dette hos A Misbrugsbehandling sammen med en professionel rådgiver.


  3. Det bedste tidspunkt

  Få det gjort og vent ikke på bedre tider. Konfronter dog som udgangspunkt ikke misbrugeren, når vedkommende er påvirket eller meget påvirket. Det er ofte bedst at tage snakken tidligt på dagen.


  4. En god Forberedelse

  Forbered dig godt på hvad du vil sige. Du kan med fordel skrive det ned eller have lavet nogle stikord, så du er sikker på, at du får sagt alt det, du ønsker at sige.


  5. Klare eksempler

  Præsenter misbrugeren med helt klare eksempler på episoder, oplevelser og anden adfærd, der er uacceptabelt. Eksempelvis svigt, løgne, spirituskørsel, svingende humør, ubehagelig opførsel, misvedligeholdte aftaler, svingende præstationer mm.


  6. Fortæl om dine følelser

  Forklar hvordan dette påvirker dig, børnene og andre i familien. Det er meget vigtigt, at du kommunikerer klart og tydeligt. Som f.eks. Jeg bliver enormt bange og ked af det, når du er påvirket, mens du er sammen med børnene.

  Jeg bliver rigtig flov og utryg, når du møder beruset op til familiefødselsdage. Jeg bliver frustreret, vred og ked af det, når du ikke overholder vores aftaler. 


  7. Tal om fremtiden

  Fortæl om hvad du savner og hvordan du ser jeres fremtid, såfremt misbrugeren går i behandling.


  8. Diskuter aldrig med misbrugen

  Det er vigtigt, at du ikke går ind i en diskussion med misbrugeren, om hvor meget personen drikker, ryger eller andet, og om personen er afhængig eller ej. 


  9. Vælg Ét behandlingssted

  Er det besluttet at stille krav om behandling, er det vigtigt, at der ikke bliver forhandlet om, hvilken behandling der skal vælges. Det er derfor vigtigt at have undersøgt, hvor og hvornår behandlingen skal foregå og have en klar aftale med behandlingsstedet herom.


  10. Konsekvenser og ultimatum

  Inden du starter processen, skal du have gjort dig delt klart hvilke konsekvenser, du er parat til at sætte handling på,

  hvis misbrugeren fravælger behandling.