Gode råd til pårørende til en misbruger

Gratis hjælp til pårørende til en alkoholiker eller misbruger

Langt de fleste opkald vi får hos A misbrugsbehandling er fra pårørende til en misbruger.


Pårørende der søger hjælp og vejledning til hvordan de kan motivere den, der drikker til at få hjælp,

og gå komme i behandling


Ofte har misbruget stået på i årevis og er gradvist blevet værre og værre.

Gratis professionel hjælp og rådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus.

Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Få hjælp allerede i dag

Hos A Misbrugsbehandling København kan vi hjælpe dig, og være med hele vejen.

Det kan være frustrerende og hårdt arbejde at leve med en misbruger, og der kan være rigtig mange spørgsmål.

Alt dette hjælper vi dig med.


  Vigtigt at vide, som pårørende til en misbruger eller alkoholiker

  Du er langt fra alene, der findes rigtig mange andre pårørende til en alkoholiker eller misbruger, som er i samme situation som dig.


  Sundhedsstyrelsen estimerer at ca. 585.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol. 


  Der er flere tusinde mennesker der hvert år går i behandling for problemer med et misbrug af enten alkohol, hash og eller stoffer.


  Faktisk findes der mindst en person med et skadeligt forbrug af alkohol i næsten alle danske familier.


  Du er ikke alene!


  • Alkoholisme og afhængighed er en sygdom, som længe har været anerkendt hos WHO


  • Når først man har udviklet et stort misbrug eller en afhængighed, har man behov for professionel hjælp


  • Næsten ingen alkoholikere vælger selv at søge behandling


  • De pårørende i familien eller andre nære relationer opdager som udgangspunkt misbruget lang tid før alkoholikeren/misbrugeren selv


  • Man kan ikke alene behandle alkoholisme med antabus, det er nødvendigt med behandling i form af samtaleterapi.


  • Få altid råd og vejledning om hjælp til motivation og behandling, før du taler med misbrugeren om det


  • Det handler ikke om manglende viljestyrke hos alkoholikeren, der er meget mere i spil


  • Et alkoholmisbrug er ikke et personligt problem, det skader hele familie


  • Som pårørende til en misbruger er det rigtig vigtigt, at du beskytter dig og børnene, og ikke lader dig manipulere


  Tag alkoholtesten her


  Se vores behandling her

  Er der et misbrug eller en afhængighed?


  Herunder kan du se nogle indikatorer på om man har et misbrug, en afhængighed, og derfor brug for behandling.


  Kan der svares ja til flere af disse kan der være brug for professionel hjælp og behandling.


  Det er vigtigt at vide, at for at svare ja behøver man ikke nødvendigvis at opleve disse symptomer hver gang eller hver dag.

  De vil over en længere tid og perioder være genkendelige.


  Samtidig handler det faktisk ikke så meget om hvor meget man drikker.


  Det handler om mange konsekvenser drikkeriet, misbruget har!

   

  Trang

  Et stærkt ønske om eller følelse af tvang til at indtage alkohol / stoffer
  (abnorm trang til alkohol / stoffer - engelsk "craving")

   

  Kontroltab

  Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen af alkohol / stoffer

   

  Abstinenser

  Udvikling af abstinenssymptomer, når alkohol- / stofindtagelsen stopper eller nedsættes (tremor, sved, uro m.fl.), eller indtagelse af alkohol / stoffer for at ophæve eller undgå abstinenssymptomer (abstinenser)

   

  Toleransudvikling

  Det vil sige indtagelse af større og større mængder alkohol / stoffer for at opnå den samme effekt


  Dominerende rolle

  Med hensyn til prioritering og tidsforbrug. Dette indebærer tiltagende tilsidesættelse af andre glæder og interesser på grund af indtagelse af alkohol / stoffer, og et øget forbrug af tid på indtagelse af alkohol / stoffer og til at komme sig over alkoholens / stoffernes virkning (nedsat social funktion pga. alkoholindtagelse / stofindtagelse)

   

  Fortsat brug

  Mod bedre viden - det vil sige fortsættelse med brug af alkohol / stoffer på trods af erkendt skadevirkning eller viden om klare, skadelige konsekvenser af alkoholindtagelse / stofindtagelse


  Hvordan skaber jeg motivation?

  Sygdommen gør desværre det, at det som udgangspunkt altid vil være umuligt for alkoholikeren, misbrugeren at indse der er et problem.


  De er fyldt op med benægtelse, som er en forsvarsmekanisme.

  Dette gør at misbrugeren ikke selv ser alkoholforbruget, overforbruget som noget problem.


  Faktisk er mange alkoholikere af den overbevisning, at de sagtens selv kan sige stop/stoppe når det passer dem.

  Det er dog desværre aldrig tilfældet. Nogle få formår at kontrollere deres forbrug i kortere periode, men aldrig på den lange bane.


  Sætninger som:


  • Hvorfor stopper du ikke bare


  • Nu må du simpelthen tage dig sammen


  • Kan du ikke se at den er helt gal


  • Har du ingen rygrad


  • Har du slet ingen respekt for os eller andre


  • Og mange flere


  Vil næsten altid give den helt modsatte effekt.


  For hvis det var nemt at sige stop/stoppe havde misbrugeren gjort det allerede.


  Det kan være så frustrerende og mange pårørende føler sig totalt magtesløse.


  Og da sygdommen er med til at skabe en manglende erkendelse hos den der misbruger, vil den bedste motivation og mest effektive i langt de fleste tilfælde være, at stille et ultimatum.


  Det bedste man kan gøre, er at blive på sin egen banehalvdel og fortælle hvordan man selv har det og hvad man ønsker for sig selv og sine børn.


  Man bliver nødt til at beskytte sig selv og sine nærmeste.


  I sidste ende er det altid op til alkoholikeren, misbrugeren selv at vælge hvad de vil.


  Men husk, at du altid selv har mulighed for at vælge hvad du så vil.

  Bedst mulige konfrontation som pårørende til misbruger

  1. Kontakt os

  Du kan altid kontakte A Misbrugsbehandling inden du/i konfronterer misbrugeren. Uanset om du ønsker hvor deltagelse eller ej.

  Det er altid fornuftigt at få råd og vejledning før, og det er vigtigt, at du har sat dig ind i, hvad professionel behandling indebærer.

  Desto bedre du er forberedt og klædt på til det, desto større er chancen for succes.


  2. Jo flere, jo bedre

  Jo flere der deltager i interventionen, desto større vil chancen være for at få misbrugeren i behandling.

  Det er vigtigt, at alle deltagere er enige om målet og enige om, hvordan konfrontationen skal foregå.

  Det er altid bedst, at alle mødes før og taler sammen, inden misbrugeren konfronteres.

  Du kan få hjælp til dette hos A Misbrugsbehandling sammen med en professionel rådgiver.


  3. Tidspunkt

   Få det gjort og vent ikke på bedre tider. Konfronter dog som udgangspunkt ikke misbrugeren, når vedkommende er påvirket eller meget påvirket.

  Det er ofte bedst at tage snakken tidligt på dagen.


  4. Forberedelse

  Forbered dig godt på hvad du vil sige. Du kan med fordel skrive det ned eller have lavet nogle stikord, så du er sikker på, at du får sagt alt det, du ønsker at sige.


  5. Eksempler

  Præsenter misbrugeren med helt klare eksempler på episoder, oplevelser og anden adfærd, der er uacceptabelt. Eksempelvis svigt, løgne, spirituskørsel, svingende humør, ubehagelig opførsel, misvedligeholdte aftaler, svingende præstationer mm.


  6. Dine følelser

  Forklar hvordan dette påvirker dig, børnene og andre i familien. Det er meget vigtigt, at du kommunikerer klart og tydeligt. 

  Som f.eks. Jeg bliver enormt bange og ked af det, når du er påvirket, mens du er sammen med børnene.

  Jeg bliver rigtig flov og utryg, når du møder beruset op til familiefødselsdage.

  Jeg bliver frustreret, vred og ked af det, når du ikke overholder vores aftaler. 


  7. Fremtid

  Fortæl om hvad du savner og hvordan du ser jeres fremtid, såfremt misbrugeren går i behandling.


  8. Ingen diskussion

  Det er vigtigt, at du ikke går ind i en diskussion med misbrugeren, om hvor meget personen drikker, ryger eller andet, og om personen er afhængig eller ej. 


  9. Ét behandlingssted

  Er det besluttet at stille krav om behandling, er det vigtigt, at der ikke bliver forhandlet om, hvilken behandling der skal vælges.

  Det er derfor vigtigt at have undersøgt, hvor og hvornår behandlingen skal foregå

  og have en klar aftale med behandlingsstedet herom.


  10. Ultimatum

  Inden du starter processen, skal du have gjort dig delt klart hvilke konsekvenser, du er parat til at sætte handling på,

  hvis misbrugeren fravælger behandling.