Medafhængig til misbrug af alkohol, stoffer eller hash 

Medafhængighed - kan være et stort problem og tage den sunde fornuft fra dig


Et stof- hash- medicin- eller alkoholmisbrug er på mange måder en familesygdom og det påvirker hele familien og de nærmeste.


Ofte sker der også det, at den pårørende bliver medafhængig ved at udvikle med-afhængighed.


Det at være medafhængig ses også som et misbrug.

Man er i en mental tilstand, hvor man tilsidesætter sine egne personlige behov, for at opfylde andres.


Man lever meget på misbrugerens betingelser og det kan få store konsekvenser for hele familien og den pårørende selv.

Hvad er medafhængighed?

Som medafhængig til en alkoholiker eller en stofmisbruger mister man på måder sig selv. Det er en psykisk tilstand som ofte sker helt ubevidst.


Men hvornår er man medafhængig?


Medafhængighed er en mekanisme der opstår i samspillet med en misbruger.


Medafhængighed betyder ikke nødvendigvis, at man lader sig påvirke til selv at tage stoffer med stofmisbrugeren, drikke sammen med alkoholmisbrugeren, eller ryge sammen med hashmisbrugeren.


Det kan man måske gøre, men det der kendetegner medafhængigheden er, at man indgår i et nært samspil med den afhængige, hvor man dækker over misbrugsproblemerne og undertrykker sine følelser omkring det.


Med-afhængighed er en betegnelse for den psykologiske tilstand, som påvirker mange mennesker, som er i nær berøring med en person med misbrugsproblemer.


Et misbrug vil altid påvirke og involvere misbrugerens nærmeste familie og pårørende.


Det vigtigste kendetegn ved med-afhængigheden er en manglende evne til at udtrykke sine følelser og kommunikere åbent om sine personlige og relationelle problemer. Man strukturerer ofte sit liv omkring den afhængige/misbrugeren, og bruger det meste af sin tid, samt energi på dette.


Man ender derfor med at tilsidesætte sine egne behov, ønsker og grænser.

Hvorfor bliver man medafhængig?


Børn, hvis forældre (den ene eller begge) har et stof- og eller alkoholmisbrug, er særligt udsatte for at blive voksne medafhængige.


For børn, der vokser op i en dysfunktionel familie med problemer i form af alkoholmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug eller andet stofmisbrug, vil ofte forsøge at opretholde den sociale facade udadtil. Især hvis der også fra forældrenes side sker megen hemmeligholdelse af problemerne, både overfor børnene og andre. 


Det bliver en slags overlevelsesstrategi som børnene tager videre med i deres voksenliv.


Man kan også blive medafhængig af at leve sammen med en afhængig eller en misbruger f.eks. én, der drikker. Det kan ske ved at man drages ind i en relation med misbrugsproblemer, og selv bliver en del af relationen, også selv om man ikke altid har kendt til misbruget. Der er noget i en selv som gør, at man overhører faresignalerne og samtidig sker der det, at samlivet med misbrugeren yderligere nedbryder selvværdet, hvilket forstærker den medafhængige adfærd, hvor man dækker over den anden, og tilsidesætter sine egne følelser og behov.

Kendetegn ved medafhængighed


Medafhængighed kan blandt andet ses ved:


 • Man til tider benægter, pynter på eller dækker over realiteterne
 • Svært ved at udtrykke ens egne følelser
 • Stort behov for bekræftelse
 • Mistillid
 • Føler skyld og skam
 • Utryghed
 • Perfektionisme - bange for at begå fejl
 • Handlingslammelse i visse situationer
 • Lader deres behov gå forud for deres egne
 • Stoler ikke på sig selv og sine følelser
 • Kontrol - en medafhængig vil gerne kontrollere alt og alle omkring sig


Det vigtigste kendetegn ved medafhængighed er nok den manglende evne til at udtrykke sine følelser og tale åbent om sine egne problemer. 

Hvorfor bliver man i forholdet?


Der kan være rigtig mange grunde til, at personen forbliver medafhængig i et forhold. Selvom det er usundt og langt fra det der er bedst for en.


 • Skyldfølelse
 • Angst for at blive alene
 • Angst for den fremtid og forandring
 • Trang til at føle sig overlegen
 • Behov for at ville fikse fortiden
 • Føler at det beskytter familien
 • Behov for at føle sig betydningsfuld for et andet menneske


Den, der elsker en misbruger eller en anden person, siger ofte til sig selv, "han har brug for mig" og jeg kan ikke tillade mig at forlade ham. Han vil forandre sig for min skyld.

Gratis professionel hjælp og rådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus.

Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Hvordan kommer man ud af sin medafhængighed?


Når man er medafhængig, har man sit fokus væk fra sig selv.


Man har struktureret sit liv omkring misbrugeren, man bruger langt det meste af sin tid og energi på ham/hende, og man har tilsidesat sine egne behov, ønsker og grænser.


Man er opslugt af den afhængige person - misbrugeren, som denne person er af sit eget stof.


Derfor gælder det først og fremmest om at finde tilbage til sig selv igen og begynde helt bevidst at vælge ikke at leve misbrugerens liv og hans problemer, men i stedet forholde sig til:


 • hvem man selv er
 • hvad man kan lide og ikke kan lide
 • hvad der interesserer én.


Hos A Misbrugsbehandling har vi personlige terapeutiske forløb hvis man vil have hjælp, som medafhængig.


Se mere her

Her kan du læse om hjælp til medafhængige i København

(Link til Familieværkstedet)


Her kan du læse om hjælp som pårørende til en misbruger

(Link til Al-Anon - Hjælp og håb for familie og venner)


Her kan du læse mere om hjælp til voksne børn af en alkoholiker

(Link til ACA Danmark - Adualt Children of Alcoholics)