Sådan motiverer du en hashmisbruger

Motivation til behandling - Hvordan motiverer du en hashmisbruger?

For en hashryger, som er aktiv i sit misbrug, vil det altid være svært – om ikke umuligt – selv at træffe den gode beslutning om at søge hjælp eller gå i behandling.

Her på siden giver vi dig gode råd til, hvordan du kan motivere en hashryger til at gå i behandling. 

I langt de fleste tilfælde er det familie, venner, kollegaer, chefen eller andre nære relationer, der hjælper misbrugeren med at søge hjælp.

Sådan vil en misbruger af hash ofte reagere

I langt de fleste tilfælde vil en hashmisbruger, der bliver konfronteret med sit problem,  benægte misbrugets alvor. Misbrugeren vil benægte, at omfanget af hash ikke er så stort, som der bliver lagt op til.

Det kan bl.a. være ved at sige, at den pårørende overdriver, eller sige “det har jeg styr på”. Misbrugeren vil prøve at slå det hen og tale om andre ting eller skyde igen med beskyldninger.

 

Ofte vil de også love ting for at undgå behandling og hjælp, som:

  • De vil holde en lang pause
  • De vil stoppe med at se de venner, de ryger hash med
  • De vil kun ryge hash i weekenderne eller andre korte perioder
  • De vil stoppe helt med at ryge hash
  • Andre forslag som kan hjælpe til at undgå det at komme i behandling

 

Dette er altid tomme løfter og vil sjældent holde særlig længe, hvis de overhovedet holder! Andre kan reagere ved at blive aggressive, skyde igen og starte skænderier.

De vil kæmpe for deres ret til at kunne ryge eller bruge hash. Det hele er en forsvarsmekanisme, en slags kamp fra misbrugeren om at fortsat kunne bruge hashen i fremtiden.

Derfor vil de fleste pårørende opleve, at det er yderst vanskeligt – mange vil mene umuligt – at få motiveret en misbruger af hash til at få hjælp og komme i behandling.

Mange har dog held med at få misbrugeren til at tage en samtale med os hos A Misbrugsbehandling, hvis det er helt uforpligtende!

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Sådan konfronterer du bedst en hashmisbruger

Du kan kontakte A Misbrugsbehandling døgnet rundt, inden du eller I konfronterer misbrugeren.

Det er altid fornuftigt at få råd og vejledning før, og det er vigtigt, at du har sat dig ind i, hvad behandling indebærer. Desto bedre du er forberedt og klædt på til det, desto større er chancen for succes.

Jo flere pårørende, der deltager i interventionen, desto større vil chancen være for at få misbrugeren i behandling.

Det er vigtigt, at alle deltagere er enige om målet og enige om, hvordan konfrontationen skal foregå. Det er altid bedst, at alle mødes før og taler sammen, inden misbrugeren konfronteres.

Få det gjort og vent ikke på bedre tider.

Konfronter dog som udgangspunkt ikke misbrugeren, når vedkommende er påvirket. Det er ofte bedst at tage snakken tidligt på dagen.

Forbered dig godt på, hvad du vil sige. Du kan med fordel skrive det ned eller have lavet nogle stikord, så du er sikker på, at du får sagt alt det, du ønsker at sige.

Præsenter misbrugeren for helt klare eksempler på episoder, oplevelser og anden adfærd, der gentagne gange er fundet uacceptabelt.

Eksempelvis svigt, løgne, spirituskørsel, svingende humør, ubehagelig opførsel, misvedligeholdte aftaler, svingende præstationer mm.

Forklar hvordan misbruget påvirker dig, børnene og andre i familien. Det er meget vigtigt, at du kommunikerer klart og tydeligt.

Sig f.eks.:

  • Jeg bliver enormt bange og ked af det, når du er påvirket, mens du er sammen med børnene
  • Jeg bliver rigtig flov og utryg, når du møder beruset op til familie fødselsdage
  • Jeg bliver frustreret, vred og ked af det, når du ikke overholder vores aftaler.

Fortæl om, hvad du savner, og hvordan du ser jeres fremtid, såfremt misbrugeren går i behandling.

Det er vigtigt, at du ikke går ind i en diskussion med misbrugeren om, hvor meget personen drikker, ryger eller andet, og om personen er afhængig eller ej.

Er det besluttet at stille krav om behandling, er det vigtigt, at der ikke bliver forhandlet om, hvilken behandling der skal vælges.

Det er derfor vigtigt at have undersøgt, hvor og hvornår behandlingen skal foregå – og have en klar aftale med et behandlingscenter herom.

Inden du starter processen, skal du have gjort dig klart, hvilke konsekvenser du er parat til at sætte handling på, hvis alkoholikeren fravælger behandling.

Hør Nicklas’ historie og hvordan han oplevede vores misbrugsbehandling.

Kontakt os anonymt i dag