Unge i misbrugsfamilier

Information og fakta

om unge af misbrugere


Unge som vokser op i en familie med misbrug, 

kan selv få alvorlige udfordringer.


Mange unge oplever store udfordringer og problemer i deres daglig udvikling og trivsel


Der er risiko for at de selv udvikler et misbrug senere i livet


Støtte og hjælp er vigtigt!

Misbrug påvirker også børnene

At vokse op i et hjem, hvor en eller flere voksne har et misbrug, betyder ofte, at børnene oplever utrygge situationer og aggressiv adfærd. I undersøgelsen “Alkohol i Danmark 2015” fortalte mere end hver tredje af de de personer, der angav at være vokset op med misbrug i familien, at de meget ofte, ofte eller engang imellem blev råbt ad eller på anden vis verbalt krænket på grund af alkoholforbruget hos personen i husstanden, der drak for meget. 22,9 procent fortalte, at de ofte, eller engang i mellem været vidne til alvorlig vold på grund af alkoholforbruget hos personen i husstanden, der drak for meget.

Misbrug påvirker hele familien


Sundhedsstyrelse anslår at 122.000 børn og unge mellem 0-18 år i dag vokser op i familier med misbrug af alkohol, hash eller stoffer.


At vokse op i en familie med misbrug


I familier med misbrugsproblemer opstår ofte det, der kaldes det organiserende princip.

Det går ud på, at alle i familien indordner sig efter misbruget eller personen med misbruget.


Også de forældre, der ikke har noget misbrug, vil forsøge at beskytte barnet mod misbruget,

og hele tiden have fokus på misbrugeren for at aflæse og skærme.


Hvilket fjerner fokus fra barnet og fra familielivet.

Det er hårdt arbejde både psykisk og fysisk, og det kræver meget energi og overskud at være i et parforhold med en misbruger - energi og overskud som skulle tilgå barnet/den unge i familien.


Konfliktniveauet vil typisk være højt i disse familier og det vil præge børnene, som også tit vil påtage sig skylden for konflikterne. 


Børnene bliver også ofte nødt til at vælge side, hvilket efterlader børnene i en usund loyalitetskonflikt.


Som forældre er man ikke ordentligt følelsesmæssigt til stede når man har et misbrug, og derfor ikke følelsesmæssigt tilgængelige for barnet.


Børn og unge har behov for at man som forældre er psykisk tilgængelig for dem, for at kunne imødekomme deres behov for at blive set og hørt.


Kilde: Øjvind Kvello

Fakta


 • Stort alkoholforbrug skader ikke kun den drikkende, men udsætter hele familien for et stort psykisk pres
 • Det går i særlig alvorlig grad ud over børnene og kan have afgørende betydning for deres barndom
 • Børnene kan få adfærdsforstyrrelser eller egentlig psykisk sygdom, som angst eller depression ligesom der er øget risiko for at udvikle alkoholafhængighed

At leve med en misbruger


Det er en stor belastning for børn og unge at leve sammen med en eller flere personer, der misbruger.

Ofte lukker man sig selv, og undgår at tale om problemer med andre.


Derfor kan ens livssituation virke fuldstændig fastlåst og det går allerværst ud over børn og unge.


Børn og unge har brug for at voksne passer på dem, og de børn og unge der vokser op med misbrug i familien, oplever ofte:


 • Uforudsigelighed, hvor stemningen i hjemmet er helt afhængig af forældrenes tilstand
 • Brudte løfter
 • Isolation og tavshed, både i familien og udadtil
 • Forvirring om loyalitet, hvem skal barnet holde med?
 • Store og usagte forventninger om at tage hensyn til forældrenes tilstand
 • Vold, trusler om vold eller verbale øretæver mod barnet eller andre i familien
 • At skulle overtage ansvar og opgaver i hjemmet, som langt overskrider det, som et barn bør varetage
 • Skamfølelse overfor venner, som de ikke føler, de kan invitere med hjem
 • Frygt for tab af forældre ved død, skilsmisse, lange sygehusophold, med mere


Når børn og unge vokser op


Børn vil ofte få problemer med at forholde sig til sine medmennesker, senere i livet.

Som unge og senere som voksne vil mange opleve identitets konflikter, lav selvfølelse og vanskeligheder med at sætte ord på sine følelser. 


Nogle børn og unge får derfor psykiske problemer senere i livet.

Problemer som depression, angst, apati, spiseforstyrrelser og følelsen af ensomhed kan vare ved, selv når de bliver voksne og flytter væk hjemmefra.


De kan også opleve at de undertrykker følelser af glæde, sorg, samt føle sig afmægtige eller have overdreven forståelse overfor andre.


Dertil er de også i risiko for selv at udvikle et misbrug senere i livet, og de skal derfor være ekstra opmærksomme på deres eget alkoholforbrug.


kilde: sundhed.dk

Børn af misbrugere fravælger julen!

Når forældre er til stede uden at være det – om at arbejde med forældre i terapien med voksne unge fra familier med rusmiddelproblemer.


Af Helle Lindgaard, faglig leder i TUBA


Unge, der er vokset op med en eller flere forældre med rusmiddelproblemer, vil ofte have en lang række udfordringer med sig ind i voksenlivet.


Når de henvender sig for hjælp, kan der derfor være mange forskellige problemstillinger på programmet, som de kan have brug for hjælp til at tackle.


En ganske afgørende udfordring, som stort set alle unge kender til, og ønsker hjælp til er; hvordan håndterer jeg mine forældre, både den med rusmiddelproblemet og den uden (hvis der er en sådan).


For dem, der ikke længere har enten den ene eller begge forældre, kan det være håndtering af erindringer og de svære følelser knyttet til fortiden. Uanset, er relationen til forældrene som regel altid en udfordring.


Derfor er forældrene stort set altid ”til stede” i det terapeutiske rum, om end sjældent fysisk tilstede. I hvert fald ikke hos de voksne unge. Det kan der være mange grunde til.


Kilde: TUBA fra-foraeldre-fokus-til-jeg-fokus/


Vi ved fra forskning at man kan se et målbart tab/nedsat empati ved indtag af blot 1 til 2 genstande. Når man som mange misbrugere stort set hele tiden har en promille i blodet, er man derved heller ikke stand til at se andre familiemedlemmers behov


Du er ikke alene


Du er langt fra den eneste med misbrug i familien og heldigvis er der god hjælp at hente mange steder.

Her kan du få hjælp til børn og unge med misbrug i familien

(Link til TUBA)


Her kan du læse om hjælp som pårørende til en misbruger

(Link til Al-Anon - Hjælp og håb for familie og venner)


Her kan du læse mere om hjælp til voksne børn af en alkoholiker

(Link til ACA Danmark - Adualt Children of Alcoholics)

Gratis professionel hjælp og rådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus.

Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København