Unge i misbrugsfamilier

Information og fakta om unge i familier med misbrug

Unge, som vokser op i en familie med misbrug, kan selv få alvorlige udfordringer både her og nu og senere i livet. 

Mange unge oplever store udfordringer og problemer i deres daglige udvikling og trivsel. 

Der er risiko for at de selv udvikler et misbrug senere i livet.

Støtte og hjælp er vigtigt!

Misbrug påvirker også børnene

At vokse op i et hjem, hvor en eller flere voksne har et misbrug, betyder ofte, at børnene oplever utrygge situationer og aggressiv adfærd.

I undersøgelsen “Alkohol i Danmark 2015” fortalte mere end hver tredje af de de personer, der angav at være vokset op med misbrug i familien, at de meget ofte, ofte eller engang imellem blev råbt ad.

22,9 procent fortalte, at de ofte, eller engang i mellem været vidne til alvorlig vold på grund af alkoholforbruget hos personen i husstanden, der drak for meget.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Misbrug påvirker hele familien

Sundhedsstyrelsen anslår, at 122.000 børn og unge mellem 0-18 år i dag vokser op i familier med misbrug af alkohol, hash, kokain eller stoffer.

I familier med misbrugsproblemer opstår ofte det, der kaldes det organiserende princip. Det går ud på, at alle i familien indordner sig efter misbruget eller personen med misbruget.

Også den forælder, der ikke har noget misbrug, vil forsøge at beskytte barnet mod misbruget og hele tiden have fokus på misbrugeren for at aflæse og skærme. Det fjerner fokus fra barnet og familielivet.

Det er hårdt arbejde både psykisk og fysisk, og det kræver meget energi og overskud at være i et parforhold med en misbruger. Energi og overskud, som skulle tilgå barnet/den unge i familien.

Konfliktniveauet vil typisk være højt i disse familier, og det vil præge børnene, som også tit vil påtage sig skylden for konflikterne. 

Børnene bliver også ofte nødt til at vælge side, hvilket efterlader børnene i en usund loyalitetskonflikt.

Som forældre er man ikke ordentligt følelsesmæssigt til stede, når man har et misbrug, og derfor ikke følelsesmæssigt tilgængelig for barnet. 

Børn og unge har behov for, at man som forældre er psykisk tilgængelig for dem, for at kunne imødekomme deres behov for at blive set og hørt.

Kilde: Øjvind Kvello

Fakta

 • Et stort alkoholforbrug skader ikke kun den drikkende, men udsætter hele familien for et psykisk pres
 • Det går i særlig alvorlig grad ud over børnene og kan have afgørende betydning for deres barndom
 • Børnene kan få adfærdsforstyrrelser eller egentlig psykisk sygdom, som angst eller depression, ligesom der er øget risiko for at udvikle alkoholafhængighed

 

Kilde: Sundhed.dk

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

At leve med en misbruger

Det har stor belastning for børn og unge at leve sammen med en eller flere personer, der misbruger. Ofte lukker man i og undgår at tale om problemet med andre.

Derfor kan ens livssituation virke fuldstændig fastlåst, og det går allerværst ud over børn og unge. Børn og unge har brug for, at voksne passer på dem.

 

Børn og unge, der vokser op med misbrug i familien, oplever ofte:

 • Uforudsigelighed, hvor stemningen i hjemmet er helt afhængig af forældrenes tilstand
 • Brudte løfter
 • Isolation og tavshed, både i familien og udadtil
 • Forvirring om loyalitet, hvem skal barnet holde med?
 • Store og usagte forventninger om at tage hensyn til forældrenes tilstand
 • Vold, trusler om vold eller verbale øretæver mod barnet eller andre i familien
 • At skulle overtage ansvar og opgaver i hjemmet, som langt overskrider det, som et barn bør varetage
 • Skamfølelse over for venner, som de ikke føler, de kan invitere med hjem
 • Frygt for tab af forældre ved død, skilsmisse, lange sygehusophold, med mere

 

Børn vil ofte få problemer med at forholde sig til deres medmennesker senere i livet. Som unge og voksne vil mange opleve identitetskonflikter, lav selvfølelse og vanskeligheder med at sætte ord på deres følelser.

Nogle børn og unge får derfor psykiske problemer senere i livet. Problemer som depression, angst, apati, spiseforstyrrelser og følelsen af ensomhed kan vare ved, selv når de bliver voksne og flytter væk.

De kan også opleve, at de undertrykker følelser af glæde, sorg, samt føler sig afmægtige eller har overdreven forståelse for andre.

Dertil er de også i risiko for selv at udvikle et misbrug senere i livet, og de skal derfor være ekstra opmærksomme på deres eget alkoholforbrug.

Kilde: Sundhed.dk

Børn af misbrugere fravælger julen!

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling
Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling
Statistik fra TUBA

Unge i misbrugsfamilier oplever udfordringer i voksenlivet

Herunder er et uddrag af artiklen “Når forældre er til stede uden at være det – om at arbejde med forældre i terapien med voksne unge fra familier med rusmiddelproblemer”, skrevet af Helle Lindgaard.

Unge, der er vokset op med en eller flere forældre med rusmiddelproblemer, vil ofte have en lang række udfordringer med sig ind i voksenlivet.

Når de henvender sig for hjælp, kan der derfor være mange forskellige problemstillinger på programmet, som de kan have brug for hjælp til at tackle.

En ganske afgørende udfordring, som stort set alle unge kender til, og ønsker hjælp til er; hvordan håndterer jeg mine forældre, både den med rusmiddelproblemet og den uden (hvis der er en sådan).

For dem, der ikke længere har enten den ene eller begge forældre, kan det være håndtering af erindringer og de svære følelser knyttet til fortiden. Uanset, er relationen til forældrene som regel altid en udfordring.

Derfor er forældrene stort set altid ”til stede” i det terapeutiske rum, om end sjældent fysisk tilstede. I hvert fald ikke hos de voksne unge. Det kan der være mange grunde til.

Kilde: TUBA fra forældrefokus til jeg-fokus

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Mere information

Kontakt os anonymt i dag