Alkoholbehandling - Få hjælp til et godt liv uden alkohol

Ambulant behandling af alkoholmisbrug

A Misbrugsbehandling har mere end 20 års erfaring med og ekspertise inden for ambulant behandling af alkoholmisbrug, anonym afrusning og effektiv alkoholbehandling.

Vi har hjulpet mange alkoholikere til et normalt og ædru liv, hvor negative konsekvenser fra et alkoholmisbrug ikke længere dominerer hverdagen.

Når du vælger ambulant alkoholbehandling hos os, bliver du mødt af gennemprøvede metoder og professionelle alkoholbehandlere.

Få hjælp, råd og vejledning i højeste kvalitet allerede i dag!

Professionel alkoholbehandling

A Misbrugsbehandling tilbyder en professionel, effektiv, anonym og ambulant alkoholbehandling, som i høj grad består af et gennemtestet og evidensbaseret ambulant behandlingsforløb.

Når man først har udviklet et alkoholmisbrug og er blevet afhængig af alkohol, er der brug for professionel hjælp og konkret handling til at gå i alkoholbehandling.

Alkoholbehandlingen foregår udenfor normal arbejdstid, hvilket betyder, at du fortsat bor hjemme og kan passe dit arbejde, samt være sammen med dine nærmeste, mens du får professionel alkoholbehandling.

Du bestemmer selv, hvem du vil fortælle, at du er i ambulant alkoholbehandling. Derfor kan du opsøge hjælp hos os, og begynde din rejse mod din nye livsstil helt anonymt.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Et nyt liv uden alkohol

Jeg har efter et mangeårigt alkoholmisbrug, været i gennem et behandlingsforløb hos A-misbrugsbehandling, som har gjort at jeg siden behandlingen, har været ædru alkoholiker.

A-misbrugsbehandling er drevet af personer der selv er ædru alkoholikere, og som har et inderligt ønske om at hjælpe andre med samme problemer.

Dette sammen med den intensive behandlingsform, har gjort at jeg i dag kan leve “det fede liv” uden alkohol.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Varm anbefaling

Jeg vil gerne give dette forløb mine bedste anbefalinger. Det er mere end blot et afvænnings program, det er et personligt udviklingsprogram.

Jeg tror også, at det er derfor, at det er så effektivt. Forløbet handlede primært om at skabe et godt liv, ikke et liv med afsavn, men et liv hvor jeg har sat andet i stedet. Det har skabt en ny tilværelse både for mig og for min familie.

Kvaliteten af programmet skal dels tilskrives de metoder som anvendes, men også at Anders udfylder sin behandlerrolle med et stort engagement og megen faglig viden.

Til dem der som jeg tvivlede på, at det er muligt at finde et indholdsrigt liv uden alkohol, vil jeg anbefale at give dette program en chance – det virker.

Anonym alkoholbehandling hos A Misbrugsbehandling

Ambulant alkoholbehandling hos A Misbrugsbehandling består af:

 • Forsamtale
 • Primær alkoholbehandling
 • Familie og pårørende behandling
 • Efterbehandling

 

Forskning viser, at det næsten altid er den nærmeste familie, der er altafgørende for, at en person med et behandlingskrævende alkoholproblem går i ambulant alkoholbehandling.

Derfor anbefaler vi altid, at hele familien og pårørende deltager i den ambulante alkoholbehandling, da det har stor positiv betydning for behandlingsresultatet og behandlingsprognosen.

Vi har ingen ventelister, og du kan starte din effektive alkoholbehandling inden for 2 hverdage, når først den svære, men nødvendige beslutning er truffet.

Det er aldrig for sent at søge hjælp til svær alkoholafhængighed.

Alkoholbehandling

Uforpligtende forsamtale

En ambulant alkoholbehandling hos A Misbrugsbehandling starter med en uforpligtende og indledende samtale i vores behandlingscenter, hvor vi sammen får indsigt i dit alkoholmisbrug.

På den måde kan vi finde frem til den bagvedliggende årsag til dit misbrug, og sammensætte den rigtige alkoholbehandling til dig.

 

Alkoholbehandlingen tager udgangspunkt i:

 • Dine alkoholvaner

 • Dit forbrug af alkohol

 • Dit misbrug

 • Dine psykiske lidelser

 • Dit mentale helbred

 • Din afvænning

 

Vi udarbejder en udredning og en diagnosticering, hvilket giver dig de bedste forudsætninger for at få et succesfuldt behandlingsforløb og en god alkoholbehandling hos os.

Dine nærmeste må også gerne deltage i den uforpligtende samtale. Vi har personlig erfaring med, at det giver gode resultater, hvis hele familien deltager i de personlige samtaler.

Se film med tidligere misbruger og pårørende til en alkoholiker

Se nedenstående videoer og hør, hvad alkoholbehandlingen hos A Misbrugsbehandling har betydet for Søren som misbruger, og Jane som pårørende til en alkoholiker.

Primær alkoholbehandling

Den primære behandling hos A Misbrugsbehandling består af en ambulant og effektiv behandling i vores behandlingscenter, der varer 6-7 uger.

 

Alkoholbehandlingen indeholder følgende elementer:

Der vil alle dage være uddannelse i misbrug og afhængighed.

 

Undervisningen giver svar på:

 • Hvilke mekanismer er i spil, når man har et problem med alkohol?
 • Hvad skal man være opmærksomhed på, når man drikker alkohol?
 • Hvilke konsekvenser har et misbrug?
 • Hvordan kan man lave en positiv forandring i sin hverdag?

 

Det er en meget inddragende proces, hvor vi tager udgangspunkt i din situation og i dit misbrug.

Der vil alle dage være foredrag om misbrug.

 

Foredragene handler om:

 • Følelser
 • Vaner
 • Alkoholisme
 • Alkoholafhængighed
 • Livet efter et misbrug

 

Der vil været et nyt foredrag hver dag.

Der vil alle dage være gruppeterapi.

 

Gruppeterapi handler om:

 • At dele erfaringer med andre
 • At sætte ord på sit misbrug

 

Vi taler om, hvordan vi hver især kan skabe en positiv forandring og hjælpe os selv til et liv uden alkoholproblemer.

Som en del af alkoholbehandlingen får du skriftlige opgaver, kognitiv terapi og coaching.

 

Kognitiv terapi og coaching hjælper dig til:

 • Personlig udvikling
 • Positiv forandring
 • Styrke din motivation
 • Større selvindsigt

 

Vi arbejder rigtig meget med kognitiv adfærdsterapi og forandringscirklen i behandlingen.

Alkoholbehandlingen består også af en række personlige, individuelle og terapeutiske samtaler.

 

Samtalerne har til hensigt:

 • At give dig det optimale udbytte af at gå i alkoholbehandling

 

Personlige og individuelle samtaler foregår udenfor normal behandlingstid efter aftale.

Hos A Misbrugsbehandling tilbyder vi NADA behandling og akupunktur til alle vores klienter.

NADA er en behandlingsform, som har til formål at afbalancere og styrke kroppens funktioner gennem belønningssystemet.

Behandlingen står som en af de mest effektive behandlingsmetoder til alle former for misbrug, stress, angst, depression, søvnløshed, personlig udvikling og psykiatriske symptomer.

Alle klienter bliver tilbudt en familie og pårørende samtale med én af vores professionelle alkoholbehandlere.

 

Familiesamtalen har til hensigt:

 • At man slår en streg i sandet
 • At man får talt om det der fylder
 • At man får lagt en plan for fremtiden

 

Vi har mange positive erfaringer med familiesamtalen, som er enormt givende for alle parter.

Behandling af alkoholmisbrug

Familie og pårørende behandling

Vi ved af erfaring, at et alkoholmisbrug rammer mange pårørende, og derfor tilbyder vi i forbindelse med alkoholbehandlingen, at familie og pårørende kan deltage i vores familiebehandling.

 

Familie og pårørende behandlingen består af:

 • Undervisning

 • Foredrag

 • Gratis hjælp og rådgivning

 • Mundlige og skriftlige opgaver

 • Gruppeterapi og gruppesamtaler

 

Vores familieprogram skaber de bedste forudsætninger for hele familien til at klare presset og komme godt videre som en samlet enhed.

Lang efterbehandling

Når du er færdig med din alkoholbehandling, er det vigtigt med en lang efterbehandling for at forhindre tilbagefald og et nyt problematisk forbrug af alkohol.

Hos A Misbrugsbehandling får du Danmarks længste behandling på 12 måneder, hvilket er rigtig vigtigt for et godt og stabilt resultat, samt  behandlingsprognosen.

 

Sådan foregår behandlingen:

 • De første 3 måneder vil det være 2 gange om måneden

 • De resterende 9 måneder vil det være 1 gang om måneden

 

Det er på mange måder en helt ny livsstil, du skal i gang med, og der vil derfor være brug for sparring, støtte og hjælp det første lange stykke tid.

Professionelle alkoholbehandlere med stor erfaring

Alle vores dygtige misbrugskonsulenter er professionelle og uddannede alkoholbehandlere med mange års erfaring med alkoholbehandling og forståelse af de bagvedliggende årsager til sygdommen alkoholisme.

Teamet arbejder hele tiden på at kunne tilbyde dig den ypperste alkoholbehandling i Danmark, og derfor stopper vores nysgerrighed, udvikling og læring aldrig.

Vi har selv været i behandling for alkoholmisbrug

Vi er tidligere alkoholikere, som alle har haft et alkoholmisbrug og et alkoholproblem tæt inde på livet, og som har prøvet at gå i alkoholbehandling eller alkoholafvænning for udviklet alkoholafhængighed.

Derfor møder vi altid dig og dine nærmeste i øjenhøjde med stor empati og forståelse, da vi selv har stået i samme situation som vores klienter.

Hos A Misbrugsbehandling er du i gode og trygge hænder – både før, under og efter du modtager selve alkoholbehandlingen.

Se film om A Misbrugsbehandling, hvem man møder i behandlingen og hvordan behandling af alkoholmisbrug foregår:

Ambulant behandling af sygdommen alkoholisme

Vores alkoholbehandling er en ambulant behandling med en kortvarig intensiv indsats, hvilket i langt de fleste tilfælde er bedre end længerevarende døgnbehandling hos et behandlingscenter.

Det har store fordele, at man bor hjemme, når man modtager sin behandling – og at behandlingen griber så lidt ind i ens liv og sin dagligdag som muligt. 

Hos A Misbrugsbehandling mener vi, at den almindelige ambulante alkoholbehandling er lige så god som en længerevarende døgnbehandling (med behov for tilsyn af læge og ordineret receptpligtig medicin).

Er alkoholbehandling virkelig nødvendigt?

Stort set ingen formår at slippe fri fra et alkoholmisbrug og stoppe med at drikke alkohol i dagligdagen uden at søge alkoholbehandling i et behandlingscenter.

Er du i tvivl om, hvorvidt du eller en pårørende har udviklet sygdommen alkoholisme og har brug for at gå i alkoholbehandling, hjælper vi gerne med anonym rådgivning, gode råd og veljledning, samt udredning.

Du er velkommen til at ringe til os døgnet rundt på 9340 4567 og få besvaret dine spørgsmål om alkoholisme, afrusning, alkoholbehandling, antabus, døgnbehandling mm.

Vi har udviklet en alkoholtest, hvor du kan blive afklaret om, hvorvidt du eller en pårørendes alkoholproblem har behov for intensiv behandling.

Er du pårørende til en alkoholiker?

Mange pårørende til alkoholikere henvender sig til os, fordi de har en person i sit liv, der har et alkoholmisbrug og brug for alkoholbehandling.

De fleste nære pårørende oplever, at de ikke kan trænge igennem til alkoholikeren og få vedkommende til at gå i alkoholbehandling, hvilket er utrolig hårdt.

Vi ved om nogen, hvordan situationen skal gribes professionelt an, når de nærmeste pårørende og andre relationer henvender sig til os.

Hos A Misbrugsbehandling tilbyder vi hjælp og gratis tilbagefaldsbehandling og alkoholrådgivning, hvor vi igennem individuelle samtaler får indsigt i misbruget og de mange årsager til for meget alkohol.

Akut alkoholbehandling

Akut alkoholbehandling efter Minnesotakuren

Hos A Misbrugsbehandling tilbyder vi alkoholbehandling efter Minnesotakuren til alle klienter i terapeutiske behandling, der nok er den mest anerkendte behandlingsform af alkohol i verden.

 

Minnesotakuren indeholder følgende principper:

 • Vi er alle selv tidligere alkoholikere, som har haft et alkoholproblem

 • Familie og pårørende tilbydes også behandling

 • Vores klienter opfordres til at deltage i Anonyme Alkoholikere

 

Derudover bruger vi kognitiv adfærdsterapi og forandringscirklen i forbindelse med vores alkoholbehandling og tilbagefaldsbehandling.

Privat alkoholbehandling til overkommelige priser

Priser på vores primære ambulante behandlinger:

 • Alkoholbehandling: 30.000,- kr.

 • Hashbehandling: 30.000,- kr.

 • Kokainbehandling: 30.000,- kr.

 • Misbrugsbehandling: 30.000,- kr.

 • Behandling af blandingsmisbrug: 30.000,- kr.

 

Det er muligt at aftale forskellige former for betaling. Husk at A Misbrugsbehandling er et privat tilbud til alle borgere om at gå i behandling.

Kontakt os anonymt hele døgnet på telefon 93 40 45 67 og få en fortrolig samtale om dit alkoholproblem.

Behandlingssted for alkohol

Velafprøvet alkoholbehandling med en central placering

A Misbrugsbehandling er måske det mest centralt beliggende misbrugscenter og behandlingssted for alkohol og alkoholisme i København.

Behandlingen foregår i vores helt nyindrettede lokaler på Amagerbrogade, hvilket giver de mest effektive og trygge rammer for alle klienter.

Buslinje 5C og Amagerbro St. er i gåafstand fra vores behandlingscenter, og der er desuden gratis parkering i området.

Vores behandlingscenter ligger 20 minutter fra Østerbro, Nørrebro, Vesterbro, Frederiksberg og København.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager, Hørsholm
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Alkoholbehandling v. Anders Nebelong

Anders Nebelong er stifter, behandlingsansvarlig og misbrugskonsulent i A Misbrugsbehandling.

Han er tidligere alkoholiker og misbruger, som selv har haft alkohol og stoffer tæt inde på livet. Anders ved om nogen, hvordan alkoholproblemerne opstår, samt vigtigheden i at søge hjælp og gå i behandling.

Anders har, siden han var færdig med sin behandling i 2015, været fast besluttet på, at en stor del af hans liv skal gå til at hjælpe andre tilbage til en tilværelse uden at drikke alkohol og indtage stoffer.

Du kan læse mere om Anders og hans historie her.

Mere information om alkohol

Kontakt os helt anonymt i dag

FAQ

Hvad er alkoholbehandling?

Alkoholbehandling er, kort og godt, behandling af alkoholmisbrug. Behandlingen kan bestå af intensiv terapi, rådgivning, foredrag undervisning, personlige opgaver og kognitiv adfærdsterapi.

Hvad er den bedste alkoholbehandling?

Blandt de bedste og mest anerkendte terapiformer til alkoholbehandling er Minnesotakuren, som består af et 12-trinsprogram. Behandlingen er kendt fra Anonyme Alkoholikere, og har hjulpet tusindvis af alkoholikere.

Hvordan foregår alkoholbehandling?

Alkoholbehandling hos os starter med en forsamtale, hvor vi får indsigt i dit alkoholmisbrug. Dernæst følger den primære behandling, familie- og pårørende behandling og efterbehandling.

Er alkoholbehandling gratis?

Alkoholbehandling hos A Misbrugsbehandling er ikke gratis. Du kan dog få gratis rådgivning over telefonen eller via mail, hvis du har spørgsmål som misbruger eller pårørende.

Hvad koster alkoholbehandling?

Alkoholbehandling hos A Misbrugsbehandling koster 30.000,- kr. Behandlingen er et privat tilbud, som kan være dækket af en Sundhedsforsikringen.