Foredrag om misbrug, stoffer og afhængighed

Når afhængigheden tager fat!


Få indblik i et liv med misbrug i familien og hvilke konsekvenser der ofte kommer ud af det.


Vi holder foredrag for virksomheder, skoler og privat.

Vi er top professionelle og har mange års erfaring med foredrag om misbrug.


Vi tilpasser foredraget til din virksomhed, skole og arrangement.


Priser på foredrag fra kun 5.000, - kr.

Vores foredrag om unge og misbrug af stoffer og alkohol

  Vores foredrag til skoler, virksomheder og unge om misbrug og stoffer kan inspirere, forebygge og motivere alle deltagere.


  Vi tilpasser naturligvis vores foredrag om misbrug så det passer til jeres behov.


  Udover at vi alle er tidligere misbrugere, så arbejder vi også dagligt, med misbrugsbehandling og afhængighed.

  Vi er eksperter indenfor misbrug og forandring af vaner og adfærd.


  Vi har en enorm stor viden om emnet misbrug og afhængighed, samt vi også har en personlig og professionel vinkel, indsigt og forståelse til emnet.


  Vi har også god erfaring med at være til rådighed i noget tid efter foredraget, til andre spørgsmål og snakke, som altid er 100% anonyme.


  Vores foredrag om misbrug, handler ikke kun vores egen historie. Det kan også handle om: 


   • Unge og deres misbrugsvaner
   • Hvordan påvirker et misbrug os fysisk og psykisk?
   • Hvordan man ved, om man har et misbrug af alkohol eller andre stoffer?
   • Forebyggelse
   • Hvilke konsekvenser kan et misbrug af stoffer have nu, og senere i livet
   • Sygdommen afhængighed
   • Familie og pårørende til en misbruger
   • Hvordan får man hjælp til et stofmisbrug, alkoholmisbrug eller en afhængighed
   • Hvordan kan må få et godt liv uden alkohol og andre stemningsændrende stoffer?
   • inspiration og konkrete redskaber der virker forebyggende og som også hjælper pårørende og andre alkoholikere


  Vores foredrag er til skoler, uddannelsessteder i Danmark, virksomheder, privat, klubber og meget mere.


  Vores foredrag kan inspirere og motivere alle deltagere, samtidig med at alle vil få vigtig information og viden om misbrug, stoffer, alkohol, alkoholisme og afhængighed.


  Vi er alle selv ædru alkoholikere og tidligere misbrugere, og vores historier handler om meget mere end kun alkohol og stofmisbrug. De handler også om:

   • Motivation
   • Viljestyrke
   • Mod til forandring
   • Ændring af vaner og adfærd
   • Konsekvenser
   • Selvindsigt
   • Tanker, følelser og adfærd
   • Magtesløshed
   • Skyld og skam
   • Savn og afmagt
   • selvværd og selvtillid
   • Isolation og ensomhed
   • Kamp og overlevelse
   • Vejen tilbage til livet
   • og meget mere


  Få et tilbud eller book en foredragsholder her og læs meget mere under billedet

      
      
      
      
      
      
      
      
      

     Hvorfor bliver nogen mennesker misbrugere?

     Hash, kokain, alkohol og andre stoffer er desværre nemt tilgængeligt i København.

     Specielt stoffer kan være ekstremt farlige, og når først misbruget har taget fat, kan det være svært at blive stoffri igen.


     Fire ud af fem voksne danskere drikker alkohol i løbet af et år, og danskerne har generelt et højt alkoholforbrug.


     Et stort forbrug af alkohol kan have personlige, sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser for den, der drikker, men også for pårørende, ligesom der er betydelige samfundsøkonomiske konsekvenser relateret til alkohol.


     Stoffer og alkohol kan have store konsekvenser


     • I 2018 døde 252 personer som følge af narkotika
     • Man estimerer at ca. 585.000 har et skadeligt alkoholforbrug
     • 3.000 dødsfald om året relateres til alkohol
     • Alkohol er et kræftfremkaldende stof
     • Alkohol bidrager til udviklingen af over 60 forskellige sygdomme
     • Der vurderes at være 122.000 børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer


     Læs her om medarbejdere med alkoholmisbrug


     At vokse op i et hjem, hvor en eller flere voksne har et misbrug, betyder ofte, at børnene oplever utrygge situationer og aggressiv adfærd. I undersøgelsen “Alkohol i Danmark 2015” fortalte mere end hver tredje af de de personer, der angav at være vokset op med misbrug i familien, at de meget ofte, ofte eller engang imellem blev råbt ad eller på anden vis verbalt krænket på grund af alkoholforbruget hos personen i husstanden, der drak for meget. 22,9 procent fortalte, at de ofte, eller engang i mellem været vidne til alvorlig vold på grund af alkoholforbruget hos personen i husstanden, der drak for meget.

     Følgevirkninger for børn i misbrugsfamilier


     Der kan være rigtig mange følgevirkninger og det er meget forskelligt hvordan det påvirker hvert enkelt barn.


     Det er rigtig mange forskellige faktorer der kan spille ind her, som f.eks.


     • Er der opmærksomhed og hjælp fra andre i familien
     • Er det kendt i skolen
     • Hjælp fra nære relationer eller andre
     • Kommer der aktivt hjælp udefra som f.eks. fra TUBA eller andre instanser.
     • Hvor ressourcestærke er familien
     • og meget mere.


     Men alt efter den daglige trivsel, læring, udvikling og opvækst, kan der være mange følgevirkninger som ses her og nu, og på den længere bane.


     Det kan være følgevirkninger som kan være meget forskellige og som kan komme til udtryk både som fysiske, psykiske sociale og kognitive problemer.


     Her kan blandt andet være tale om:


     • Psykosociale problemer
     • depression
     • ensomhed
     • udvikling af eget misbrug
     • øget udsathed for overgreb og vold
     • Adfærdsproblemer
     • Ustabil skolegang og/eller manglende udbytte af skolegang
     • Posttraumatisk stress
     • Manglende uddannelse
     • Arbejdsløshed


     Kilder: M. Christoffersen, Danmark i 1966. Ugeskrift for Læger 166/41, 4. oktober 2004, m.fl. og Rambøll, 2016

     Gratis professionel hjælp og rådgivning

     Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


     Vi kan hjælpe med råd og vejleding om misbrugs- og alkohol afvænning i hele Danmark.


     Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

     alkoholafvænning, afvænningsklinik, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus,

     Sjælland, København, Amager

     Vi hjælper hele vejen!

     Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København