Medarbejdere med alkoholmisbrug

Et misbrug er ikke et personligt problem! Få hjælp til en kollega med et alkoholmisbrug


Et misbrug påvirker hele familien, ens arbejdsplads og vil ofte resultere i manglende effektivitet, mere fravær og man er stort set aldrig fuldt funktionel, hvis man har et misbrug.


Det gælder også selvom misbruget kun foregår udenfor arbejdstid, hvilket ofte er tilfældet.


Misbrugsbehandling til en medarbejder

Statistikken viser, at ca. 2/3 af dem, der går i behandling, bliver fuldt arbejdsdygtige igen, og at de efterfølgende vil være endnu mere værdifulde og loyale over for virksomheden efter en vellykket behandling. 


En misbrugers arbejdsevne forringes i gennemsnit med mindst 25%, mens misbruget står på. Så jo hurtigere, der tages hul på problemerne, jo bedre for virksomhedens produktivitet og for misbrugerens helbred. 


Én ud af hver tiende dansker over det fyldte femtende år kommer på et eller andet tidspunkt ud i et misbrug. Så ud over de rent statistiske og målbare følgevirkninger er der her tale om store menneskelige omkostninger.

Har din virksomhed en medarbejder, der har udviklet misbrug af alkohol, hash, medicin eller stoffer?


Så kan A Misbrug hjælpe med en professionel behandling af alkohol og misbrug.


A Misbrugsbehandling tilbyder en ambulant alkoholbehandling, som gør at jeres medarbejder fortsat kan bo hjemme, og passe sit arbejde, mens behandlingen står på i 6-7 uger.


Efter det primære forløb på 6-7 uger har vi hos A Misbrugsbehandling 12 måneders efterbehandling, hvor vi hjælper og støtter.


Vi tilbyder tilsvarende forløb til ansatte, der har problemer med hash, kokain eller medicinafhængighed.


Dog kan behandlingstiden varierer, alt efter hvilket misbrug der er tale om. 


Læs meget mere om virksomheder og misbrug længere nede på siden


Ring og få hjælp i dag

Gratis professionel hjælp og alkoholrådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.


Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Hvorfor ambulant misbrug- eller alkoholbehandling i stedet for døgnbehandling?

Eftersom der generelt ikke er forskel på effekten af døgn-, dag- og ambulant behandling, er fokus i stigende grad rettet på at identificere hvilke alkoholmisbrugere, der får større udbytte af behandling i døgnregi og hvilke, der får ligeså godt eller bedre udbytte af at blive behandlet i det langt billigere
ambulante regi.

Symptomer på et alkoholmisbrug hos din ansatte


Alkoholmisbrug eller andre misbrug er ofte forbundet med mange fordomme og for mange er der en del berøringsangst.

Er du bekymret for en kollega, kan du være opmærksom på en række signaler, der kan være tegn på misbrug.

Det er vigtigt at gribe ind og få lagt en plan.


 • Sygedage falder omkring fridage
 • Meget sammenhængende sygdom eller tilbagevendende perioder med sygdom
 • Opsigelse uden at have et andet arbejde
 • Ændret/nedsat arbejdsevne
 • Deadlines der ikke overholdes
 • Aflysning af møder og aftaler, ofte i sidste øjeblik
 • Aggressiv, svært ved kritik
 • Manipulerende, god til at skifte emne
 • Dårlige forklaringer eller bortforklaringer
 • Pludselige stemningsskift
 • Forsvarende, forklarende og undskyldende
 • Følelsesmæssig ustabil
 • Friskfyragtig
 • Ser slidt og træt ud
 • Vigende i blikket
 • Svedende
 • Opsvulmet i ansigtet
 • Rystende hænder
 • Meget make-up, meget parfume
 • Lugter af alkohol eller pastiller
 • Lugter af "bag-brandert"


andre abstinenssymptomer


Det er vigtigt at gribe ind og få lagt en plan.

Hvordan hjælper du en alkoholiker? 


At have et misbrug er for langt de fleste en sygdom og hvis vi betragter misbrugeren som syg, så kan perspektivet måske drejes væk fra om vi skal hjælpe, men nærmere hvordan vi kan hjælpe.


For vi bør alle have en interesse i at hjælpe syge medarbejdere så hurtigt som muligt, så de kan vende stærkere og bedre tilbage til deres arbejdsplads og lige så vigtigt også til deres privatliv. 

En god balance giver kvalitet alle vegne.


Der er bare det specielle ved denne sygdom, at de som er syge, ikke altid har selvindsigt nok til at erkende, at de har brug for hjælp.


De vil tit forsvarer deres ret til et privatliv og se en konfrontation som en trussel mod sit drikkeri. Dette holdepunkt er ofte en del af sygdommen og kommer ganske ubevist for langt de fleste.


Men husk, et misbrug er ikke et personligt problem, det påvirker alle omkring misbrugeren.

Så man har som virksomhedsleder ret til at forlange at der skal ske en forandring, hos personen.


De vil ofte forsøge at holde facaden, af frygt for fyring og ikke mindst kollegaernes reaktion.


Og her kan virksomheden og virksomhedslederen have en ekstra stor og væsentlig rolle, og hjælpe misbrugeren, og være med til at skabe åbenhed og nedbryde fordomme og tabuer om emnet.


Intervention på arbejdspladsen


Hos A Misbrugsbehandling tilbyder vi altid at hjælpe med en intervention, fra start til slut.

Vi deltager gerne ude i virksomheden.


Det har en stor betydning at få professionel hjælp.


Vi hjælper med hele forberedelsen og deltager som mægler til interventionen, hvor vi sørger for, at alle der deltager er klædt på til opgaven.


Vi har rigtig gode erfaringer med disse!


Nogle af de ting der skal planlægges før man konfronterer en misbruger:


 • Hvem skal deltage?
 • Hvordan viser problemet sig, både personligt og arbejdsmæssigt?
 • Hvilke konsekvenser har misbruget for dig, kollegerne og arbejdspladsen?
 • Hvordan har personens ressourcer/evner/færdigheder ændret sig?
 • Hvilken hjælp kan jeres arbejdsplads tilbyde? 
 • Hvilke konsekvenser skal det have, hvis problemet benægtes?
 • Hvordan ser fremtiden ud hvis personen takke ja til hjælp?
 • Hvordan skal der følges op på dette?
 • Hvem er tovholder?


Hvis man vælger vores ambulante behandling af misbrug, kan vi tilbyde mange års erfaring med dette samarbejde, og vi kan tilbyde mange forskellige løsninger, som hjælper til et godt samarbejde i fremtiden, for alle parter. 


Vi samarbejder gerne med virksomhedsleder, familiemedlemmer, læge, psykiater eller andre alt efter behov.


For langt de fleste virksomheder kan det altid betale sig at investerer i sine medarbejdere. 


Det giver bare en bedre trivsel, og gladere medarbejder der arbejder endnu mere effektivt og et langt bedre arbejdsmiljø.

Samtidig giver det også en bedre bundlinje.

Gratis professionel hjælp og alkoholrådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.


Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Har virksomheden en alkoholpolitik?

Alkohol, medicin og andre narkotiske stoffer kan gribe forstyrrende ind i vores liv.


Dette gælder i alle sociale lag, både på jobbet og i privaten.


Det er vigtigt at have et holdepunkt og en politik ang. alkohol og andre misbrug.


Et alkoholforbud er ikke nok, bør også være en alkoholpolitik


Ved at indføre en alkoholpolitik tager virksomheder et stort skridt i forhold til at forebygge, at nogle ansatte kommer i uføre og må sygemeldes pga. misbrug af rusmidler.


Udover mistet arbejdskraft og effektivitet, mandags- og fredagssyge, sociale problemer og misbrugsrelaterede skader, betaler det danske samfund, og dermed virksomhederne, ca. 10 til 15 milliarder kroner om året på at rette op på skaderne


Inden I går i gang med at udarbejde politikken, skal I gøre jer klart, om der skal være behandlingstilbud inkluderet i politikken. Derudover skal I beslutte, om virksomheden betaler helt eller delvis for behandlingen.


Anbefalingen er dog, at medarbejderne tilbydes en behandling, hvor virksomheden er en del af processen.


Det er ledelsen der har det overordnede ansvar for medarbejdernes sikkerhed og sundhed, og dermed også de følgevirkninger et misbrug kan medføre.


Erfaringen viser, at det er af stor betydning, hvis der også er en eller flere nøglepersoner, andre end en leder der kan handle når et misbrug viser sig!


Læs om misbrugs- og alkoholpolitik her

Arbejdsgiverbetalt behandling


Arbejdsgiverbetalt behandling af misbrug


Hvis arbejdsgiveren som led i den generelle personalepolitik betaler udgifter til behandling af medarbejderens misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller rygeafvænning, beskattes medarbejderen ikke.


En rentefordel, som en medarbejder opnår ved, at arbejdsgiveren yder medarbejderen et lån til dækning af udgifterne ved behandlingen, medregnes heller ikke ved opgørelsen af medarbejderens skattepligtige indkomst.


Hvis arbejdsgiveren har tegnet en forsikring til dækning af udgifter i forbindelse med de nævnte behandlinger, eller såfremt medarbejderen har tegnet en sådan forsikring, og arbejdsgiveren dækker medarbejderens udgifter hertil, medregnes tilsvarende ikke forsikringspræmien eller det fra arbejdsgiveren modtagne beløb ved opgørelsen af medarbejderens skattepligtige indkomst. (For medicinudgifter er der en max. periode på 6 måneder for skattefriheden.)


Skal gælde alle medarbejdere


Det er en betingelse for skattefriheden, at udgiften som led i den generelle personalepolitik afholdes for alle virksomhedens medarbejdere, herunder at en forsikring tegnet af arbejdsgiveren tilbydes samtlige virksomhedens medarbejdere.


Der kan dog ske en begrænsning efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer.


Sygemelding og lægeerklæring


Derudover er skattefriheden betinget af en skriftlig lægeerklæring om, at medarbejderen har behov for behandlingen (skal ved forsikring fremgå af forsikringsbetingelserne). 

Kravet om lægeerklæring gælder ikke ryge-afvænning.


Evt. sygemelding aftales individuelt alt efter behov ved behandling af misbrug.


Kilde: Danskindustri (DI.DK)