Alkohol- og misbrugspolitik på arbejdspladen

Har din virksomhed en

misbrugs- og alkoholpolitik? 


Der findes en misbruger i langt de fleste større og mellemstore danske virksomheder.

"Sundhedsstyrelsen anslår at ca. 585.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol."


En misbrugspolitik vil både hjælpe og forebygge dette.


Få hjælp til det, her på siden eller kontakt os, hvis du vil have besøg af en konsulent

Hvorfor en alkohol- og misbrugspolitik?


Når samtalen kommer til at dreje sig om alkohol, misbrug og de mange følgeskader der kan være til dette, oplever vi ofte at mange ansatte bliver usikre, har berøringsangst eller slet ikke ved eller er informeret i hvordan, de skal gribe situation an.   


Dette skyldes ofte en manglende alkohol- og misbrugspolitik i virksomheden.


Ved at indføre en sådan politik, vil man styrke kompetencerne blandt virksomhedens medarbejdere.

Som virksomhed vil man også være med til at forebygge, at ansatte kommer i uføre grundet alkoholmisbrug, eller andet misbrug af rusmidler.


Det er ikke kun mistet arbejdskraft og effektivitet, er er i spil her. 


Det danske samfund og dermed virksomhederne, betaler tocifret milliard beløb om året på at rette op på disse skader, som blandt andet sociale problemer, alkoholrelaterede sygedage og misbrugsrelaterede skader.  


Der er mange gode grunde til at have en god misbrugspolitik i virksomheden

Misbrugs- og alkoholpolitik i virksomheden - Skal der tilbydes misbrugsbehandling?


Det er vigtigt at man som virksomhed, gør sig klart, hvad man ønsker, at denne politik skal indeholde.


Et meget vigtigt punkt er, om der skal være et tilbud, om misbrugsbehandling i politikken.

Hvis der skal være dette, er det også vigtigt at beslutte, hvilke muligheder der så skal være for de ansatte i forhold til betaling af misbrugsbehandling.


Virksomheden kan vælge at betale helt eller delvist for behandlingen, og det kan også gives som et lån til medarbejderen. 


Vi hos A Misbrugsbehandling anbefaler altid at virksomheden på en eller anden måde er en del af behandlingen.

Alle i vores behandling for tilbudt en arbejdsgiver samtale, og vi har rigtig gode erfaringer, med dette samarbejde.


Det giver klart den mest optimale behandlingsprognose.


Dertil er der også nogle skattemæssige fordele for begge parter, hvis behandling er en del af politikken. 


Dertil er der også en række andre punkter, som vil være vigtige for en god misbrugspolitik.

Læs mere om det længere nede!

"Hvis arbejdsgiveren som led i den generelle personalepolitik betaler udgifter til behandling af medarbejderens misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller rygeafvænning, beskattes medarbejderen ikke.


En rentefordel, som en medarbejder opnår ved, at arbejdsgiveren yder medarbejderen et lån til dækning af udgifterne ved behandlingen, medregnes heller ikke ved opgørelsen af medarbejderens skattepligtige indkomst."

Læs mere om sundhedsydelser her: DI.dk

Statistikken viser, at ca. 2/3 af dem, der går i behandling, bliver fuldt arbejdsdygtige igen, og at de efterfølgende vil være endnu mere værdifulde og loyale over for virksomheden efter en vellykket behandling. 


En misbrugers arbejdsevne forringes i gennemsnit med mindst 25%, mens misbruget står på. Så jo hurtigere, der tages hul på problemerne, jo bedre for virksomhedens produktivitet og for misbrugerens helbred. 


Én ud af hver tiende dansker over det fyldte femtende år kommer på et eller andet tidspunkt ud i et misbrug. Så ud over de rent statistiske og målbare følgevirkninger er der her tale om store menneskelige omkostninger.

En god misbrugs- og alkoholpolitik i virksomheden

Udover om virksomheden ønsker at have et behandlingstilbud, er der også en række andre ting man skal huske, at beslutte og tage højde for.


Så som:


 • Hvorfor har vi en misbrugspolitik?
 • Virksomhedens kultur og holdninger
 • Ansvar og kompetence
 • Hvor og hvornår gælder misbrugs- og alkoholpolitikken?
 • Hvem gælder den for?
 • Fortrolighed/ evt. anonymitet
 • Undtagelser for indtagelse af alkohol
 • Konsekvenser og muligheder
 • Handlingsplan ved misbrug
 • Kontaktpersoner / evt. udvalgte troværdige kollegaer
 • de ansattes rettigheder
 • Hvordan bliver den implementeret?
 • og andre relevante punkter


Dette er nogle af de vigtigste, og dette er naturligvis kun overskrifter til de punkter, man bør have med i sin alkohol- og misbrugspolitik.


Vi har igennem tiden set mange virksomheder uden en misbrugspolitik, og rigtig mange virksomheder, hvor der kun lige er nævnt meget kort, hvilke konsekvenser der er ved at indtage alkohol eller misbruge på arbejdspladsen. 


Der er ingen tvivl om, at det er en god forretning at have en konstruktiv misbrugs- og alkoholpolitik.

Både set fra et økonomisk perspektiv og endnu mere vigtigt, et menneskeligt perspektiv.


"Hver tiende dansker over 15 år kommer på et eller andet tidspunkt ud i et misbrug.

Så det har store menneskelige omkostninger,

og stort set ingen virksomheder kan se sig fri her!"


Hos A Misbrugsbehandling hjælper vi gerne med en komplet misbrugs- og alkoholpolitik,

som passer til din virksomhed.

Gratis professionel hjælp og alkoholrådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.


Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København