Om misbrug

Alkoholisme, misbrug og afhængighed er en sygdom. Sygdommen bør og kan behandles.


WHO har i mange år anerkendt alkoholisme og afhængighed som en sygdom.

Er sygdommen først aktiveret, bliver den som ubehandlet ofte kronisk og udvikler sig progressivt.

Genforskning tyder på, at sygdommen kan være arvelig,

og at man kan være mere eller mindre disponeret for at udvikle alkoholisme eller afhængighed.

De unge her i landet ligger i top på de europæiske lister over alkoholforbrug, og vi har en alkoholkultur i Danmark, der ofte er uhensigtsmæssig.


Af de meget få unge, der ikke drikker, oplever mange at føle sig udenfor. Rigtig mange mener at hygge og alkohol hænger sammen.


Der findes mindst en alkoholiker i stort set alle danske familier og på større arbejdspladser.


Stoffer og alkohol kan have store konsekvenser


  • I 2018 døde 252 personer som følge af narkotika
  • Man estimerer at ca. 585.000 har et skadeligt alkoholforbrug
  • 3.000 dødsfald om året relateres til alkohol
  • Alkohol er et kræftfremkaldende stof
  • Alkohol bidrager til udviklingen af over 60 forskellige sygdomme
  • Der vurderes at være 122.000 børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer


Det er desværre samtidigt tabubelagt, hvilket ofte har den konsekvens, at misbrugeren hverken tør eller har lyst til at bede om hjælp eller tale om problemet i det hele taget.


Mange misbrugere føler sig meget ensomme midt i deres lidelse og tror, at det kun er dem, der har det på denne måde.


Men du er ikke alene!


Det er helt almindelige mennesker, der bliver ramt af alkoholisme eller afhængighed.

Det er altså ikke kun ham eller hende, der sidder på bænken. 

Gratis professionel hjælp og rådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus.

Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Misbrug i familien


Der findes mindst en misbruger i stort set alle danske familier,

og en familie med bare en enkelt misbruger kan nemt blive dysfunktionel og udfordret.


Det har indvirkning for alle i familien, og en misbruger kan på mange måder virke som en tornado.

Børn har det ofte rigtig svært, og børn af alkoholikere bliver ofte mere og mere isolerede, ensomme og har rigtig svært ved at håndtere deres følelser, både i nuet og senere i livet.

Mange af dem har desværre også en forhøjet risiko for selv at udvikle misbrug. 


Ifølge Sundhedsstyrelsen er der 122.000 børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer.


Andre pårørende i familien er ofte bekymrede, vrede og kede af det, samtidig med at de føler sig magtesløse.

Der er der rigtig mange pårørende, der bliver medafhængige og helt ubevidst og imod deres intention på mange måder hjælper misbrugeren til at fortsætte misbruget.


Så selv når misbrugeren kommer i behandling, er der stadig rigtig meget, der kan være dysfunktionelt i familien og alle i familien alt efter alder, og alt efter hvordan og hvor længe der har været misbrug, vil være påvirkede langt ind i fremtiden.

Derfor er det vigtigt at alle i familien bliver en del af behandlingen og at alle får hjælp!


A Misbrugsbehandling hjælper hele familien.


Misbrug på arbejdspladsen

Som virksomhed er det vigtigt at have en klar og tydelig alkoholpolitik.

Som ansat er det vigtigt at vide, hvem man skal gå til, hvis man har udfordringer.


Et misbrug er ikke et personligt problem.


Det påvirker hele virksomheden og vil ofte resultere i manglende effektivitet, mere fravær og man er stort set aldrig fuldt funktionel, hvis man har et misbrug.

Det gælder også selvom misbruget kun foregår udenfor arbejdstid.

Hvis man som virksomhed opfordrer til en kultur, hvor man bliver anerkendt, hvis man er åben og ærlig, så kommer man rigtig langt. 

Vi ved af erfaring, at de virksomheder der støtter misbrugeren til behandling og stiller krav derom,

ofte får medarbejdere, der er langt mere effektive og pålidelige end før behandling.  


A Misbrugsbehandling tilbyder at deltage i samtaler med arbejdsgiver.