Alkoholdemens - Få behandling til at bremse lidelsen i dag

Professionel hjælp til alkoholdemens

Et langvarigt alkoholmisbrug medfører kronisk forgiftning af hjernen, hvilket ofte vil forsvinde, når man ophører med misbruget.

Der er derfor stor sandsynlighed for, at den evt. skadevirkning kan helbredes ved hurtig behandling.

Mange vil dog få uoprettelige skader i hjernen efter at drikke alkohol, primært på grund af manglende B1-vitamin indtagelse (thiamin).

Det er ikke garanteret, at alle skader i hjernen er uoprettelige. Visse skader kan dog godt standses, behandles og genoprettes!

Hvad er alkoholdemens?

Alkoholdemens er en afart af demens, som kommer til udtryk på forskellig vis i forskellige former. Det rammer personer, der har et langvarigt overforbrug eller misbrug af alkohol.

Den egentlige årsag er, at alkoholen skader hjernecellerne, hvis kroppen konstant er under alkoholpåvirkning.

Det er omdiskuteret, om personer der har fået hjerneskade pga. alkohol, nødvendigvis er permanent, eller om den kan forsvinde igen, hvis alkoholmisbruget ophører.

Det er også omdiskuteret, om det er stoffet ethanol, der i sig selv har en varig toksisk effekt på hjernen, eller om skadevirkningen snarere skyldes en usund livsstil, der ofte er knyttet til et for stort alkoholforbrug.

Funktionsniveauet hos personer med alkoholdemens kan vise sig på følgende måder:

 • Øget risiko for hovedtraumer (hvis man ofte falder)
 • Fejlernæring
 • Vitaminmangel (særlig vitamin B1)
 • Leversygdom
 • For lidt motion
 • Rygning
 • Sukkersyge m.v.

 

Ovenstående kan skyldes den usunde livsstil med et alkoholmisbrug.

Mennesker, som der er ramt af alkoholdemens, kan desuden få forværret deres demens og situation, hvis der sideløbende foregår en fejlernæring.

Dette vil der oftest gøre, da personer ramt af alkoholdemens ikke husker eller har styr på at opretholde en ordentlig og sund kost.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Symptomer på alkoholdemens

Forvirring er nok det mest tydelige tegn og symptom på alkoholisme og alkoholdemens. Forvirringen kommer ofte også af åbenlyse hukommelsesproblemer.

Mennesker, der lider af alkoholdemens, kan muligvis, huske detaljer og begivenheder, som fandt sted mange år tilbage. De kan have besvær ved at huske, hvad der skete for blot få minutter siden.

Et andet symptom er, at personer ramt af alkoholdemens ofte fortæller den samme historie igen og igen, eller stiller de samme spørgsmål gang på gang uden rigtig at kunne huske, at historien lige er blevet fortalt.

I samtaler kan mennesker med alkoholdemens gentage de samme informationer flere gange uden at være klar over, at de gentager sig selv.

Andre fysiske symptomer og psykiske symptomer på alkoholdemens kan være:

 • Nedsat eller dårlig koncentrationsevne
 • Mangel på motivation
 • Nedtrykthed eller decideret depression
 • Klinisk depression
 • Langsom gang
 • Manglende motivation i hverdagen
 • Nedtrykthed
 • Problemer med koordinationen
 • Lammelse af øjenmusklerne
 • Generelle personlighedsændringer


Man kan holde øje med flere symptomer såsom begyndende ændringer i personligheden, f.eks.:

 • Frustration, vrede og irritabilitet
 • Nedsat eller decideret dårlig dømmekraft
 • Emotionel labilitet, humørsvingninger
 • Paranoia, mistænksomhed og jalousi
 • Følelsesløshed over for andre mennesker
 • Følelsesmæssigt tomme reaktioner
 • Tab af hæmninger
 • Frygt for at være alene

 

Faktisk ser man, at de fleste mennesker, der lider af alkoholdemens, er i stand til at ræsonnere, regne, komme med vittige bemærkninger eller spille spil, som kræver mentale evner såsom skak eller kort.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Behandling af alkoholdemens

Det er heldigvis muligt at behandle alkoholdemens i modsætning til f.eks. Alzheimers, Parkinsons og andre demenssygdomme, hvor det desværre ikke er umuligt at standse udviklingen.

Behandlingsmetoden er meget enkel, selvom den kan være svær for vedkommende at gennemføre.

Det drejer sig om at stoppe alkoholindtaget 100 %, for at komme alkoholproblemer effektivt til livs og for at alkoholdemens bremses.

Derudover hjælper det gevaldigt på forløbet, hvis patienten samtidig opbygger en sund ernæring.

Vigtigt at vide:

 • Det tager ca. 2 år for en patient at blive fuldstændig behandlet for alkoholdemens
 • Omkring 50 % af behandlede patienter bliver delvist helbredt
 • Omkring 25 % af alle sygdomsramte bliver komplet helbredt efter forløbet
 • De sidste 25 % kan hverken helbredes helt eller delvist, da det mislykkes af forskellige årsager
 • Generelt gælder det om at starte behandlingen af alkoholdemens så tidligt som muligt

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Kontakt os anonymt i dag

=

Her kan du læse mere om alkoholdemens