Kokain bivirkninger

Bivirkninger ved kokain misbrug

Langvarigt misbrug af det euforiserende stof kokain kan medføre alvorlige bivirkninger i form angst, søvnforstyrrelser og meget andet.

Personer, som tager kokain, har ofte karakteristiske træk som rystelser, udvidede pupiller, løbende næse og eksem omkring næsebor. Kokain er også ætsende, hvilket kan føre til hul i væggen mellem næseborene.

Hvis man oplever kokain bivirkninger, og ikke kan stoppe med at tage kokain, bør man søge professionel behandling og hjælp. Kokain er meget farligt og ekstremt vanedannende.

Hvilke bivirkninger er der ved misbrug af kokain?

Der er en stor risiko forbundet med et kokain misbrug, og der er mange bivirkninger ved et langvarigt forbrug af stoffet kokain. Det kan have fatale konsekvenser, allerede første gang man vælger at indtage stoffet.

Brugen af kokain kan skjule mange af de alvorlige problemer og bivirkninger, fordi man ikke på normal vis kan mærke sin krop og de naturlige signaler, kroppen kommer med.

Når man indtager kokain, skader man sin krop – både psykisk og fysisk.

 

De psykiske bivirkninger ved kokain, vil typisk være:

 • Søvnløshed, søvnbesvær og søvnforstyrrelser

 • Sygelig mistænksomhed

 • Angst

 • Irritation og voldelig adfærd

 • Vrangforestillinger

 • Paranoid

 • Depression

 • Manglende sexlyst

 

De fysiske bivirkninger, når man tager kokain, vil typisk være:

 • Blodpropper i hjertet

 • Blodpropper i hjernen

 • Forstyrrelser i hjerterytmen

 • Åndedrætsbesvær hypertermi (voldsomt forøget legemstemperatur)

 • Hjerneblødning

 • Epileptiske anfald

 • Appetitten påvirkes – man mærker ingen sult

 

Risikoen for at dø eller få andre skader er ikke kun et resultat af, hvor meget kokain man tager, men også hvor ofte, man tager kokain.

Kokain er suverænt det stof, hvor der findes allerflest tilsætningsstoffer med meget uheldige bivirkninger og abstinenser. Stoffet bliver nemlig ofte blandet op med andre produkter for at kunne tjene mere på det.

Andre bivirkninger af kokain

Der findes også andre meget alvorlige bivirkninger på kokain, og de kan indtræffe allerede første gang, man tager stoffet!

Hvis man indtager meget kokain på en gang eller tager meget kokain kort tid efter hinanden, kan det resultere i en kokain overdosis. Kokain overdosis er meget alvorligt, og det kan have fatale konsekvenser.

Over tid med indtag af kokain kan man blive mere følsom over for de ubehagelige effekter af kokainen og blandt andet opleve kramper og uregelmæssig hjerterytme. 

Normalt ligger den dødelige dosis på ca. 1,2 gram, men dødsfald er indtrådt efter så lidt som 25 mg. Altså meget lidt over den dosis, der er almindelig, når man tager en bane. 

Overlever du en kokainoverdosis, vil det i mange tilfælde have påvirket nogle af kroppens vitale funktioner.

 

Kokainforgiftning:

Når der sker en kokainforgiftning, kan kroppen reagere på flere forskellige måder.

Tegn på kokainforgiftning vil være en stærk rastløshed sammen med store pupiller, en høj puls, et hurtigt åndedræt og pludselig temperaturstigning. Der kan også komme kramper og bevidstløshed.

Risikoen for forgiftning vil blive større ved indtagelse af store doser og gentagen brug af kokain flere gange efter hinanden. Kokain kan give en dødelig forgiftning med kramper, stop af åndedræt eller hjertesvigt.

 

Kokainpsykose:

Kokain påvirker også i høj grad vores funktioner i hjernen. 

Ved brug af kokain i en længere periode kan der være risiko for at udvikle en kokainpsykose med vrangforestillinger (paranoia og forfølgelsesvanvid), hallucinationer, angst og mere.

En kokainpsykose kommer af et indtag af kokain over en længere periode, hvilket påvirker hjernen, at der udvikles en psykose. En kokainpsykose vil typisk vare nogle uger, og kræve psykiatrisk behandling.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Behandling for kokainmisbrug

Er du kommet ud i et kokainmisbrug, og oplever få eller flere af disse bivirkninger på kokain, så findes der en løsning. Det er nemlig muligt at komme i behandling, der kan hjælpe dig ud af kokainmisbruget.

Hos A Misbrugsbehandling tilbyder vi blandt andet kokainafvænning og kokainbehandling, hvor du kommer ud af afhængigheden. Du kan også få hjælp som pårørende til en kokainmisbruger.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Kontakt os anonymt i dag