Kognitiv terapi til behandling mod misbrug

Professionel hjælp med kognitiv adfærdsterapi til misbrug og afhængighed

Vi kan hjælpe dig, som er pårørende, voksen barn af alkoholiker, misbruger, alkoholiker eller afhængig. Vi kan også hjælpe dig, der oplever tilbagefald, afhængighed, stofmisbrug, alkoholmisbrug eller hashmisbrug.

Kognitiv adfærdsterapi og coaching styrker ens ressourcer, kompetencer, selvværd og selvtillid. I samspil med personlig udvikling, læring og terapi kan du slippe af med negative tanker og adfærd og derigennem opnå en bedre livskvalitet.

Kognitiv terapi og coaching forløb

Vi tilbyder personlig behandling af alkoholmisbrug, afhængighed, hashmisbrug og kokainmisbrug i form af kognitiv adfærdsterapi og coaching!

Vi tilbyder også forløb til pårørende, voksne børn af alkoholikere og tilbagefaldsbehandling!

Det er 100 % anonymt, vi har tavshedspligt, og du bliver ikke registreret nogle steder. Du kan altid ringe helt anonymt og tale med en misbrugskonsulent om hvad der kunne være bedst for netop dig.

Vi er eksperter inden for kognitiv terapi mod misbrug og terapi mod afhængighed og tilbyder både kurser og individuel terapi for pårørende og voksne børn af alkoholikere.

Vi ved, at personlig terapi og coaching mod misbrug af alkohol eller andre stoffer kan være effektfuldt, og kan gøre dig fri af dit misbrug.

Pårørende terapi kan give den pårørende en helt ny vinkel og nye måder til at agere og håndtere situationer på, som pårørende. Det kan være tanker, følelser, fysiske reaktioner og adfærd.

Uanset om man er voksen barn af en alkoholiker eller pårørende til en aktiv eller clean/ædru misbruger/ alkoholiker, vil vores kognitive adfærdsterapi hjælpe til en væsentlig forøget livskvalitet.

Kognitiv adfærdsterapi i misbrugs- og alkoholbehandling er noget af det mest effektive

Når du kommer fri af et alkoholmisbrug, er det på mange måder som at blive barn igen. Meget skal opleves, trænes, aflæres og læres på ny – på vejen tilbage mod et normalt liv.

Du vil gennemgå store livsforandringer på meget kort tid, derfor er det vigtigt med så meget hjælp og støtte som muligt:

  • Hvem kan hjælpe?
  • Skal jeg gå til en psykolog eller en psykiater for at få behandling og hjælp for mit misbrug?

Vi har mere end 20 års erfaring med alkoholbehandling og hos os er der ingen tvivl!

Psykoterapi og kognitiv adfærdsterapi er det absolut bedste

At få hjælp hos en psykolog eller psykiater til et misbrug eller alkoholproblem kan være rigtig godt, men kognitiv adfærdsterapi og eller gruppeterapi er bare det, der virker bedst.

Behandlingssted for alkohol
Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling
Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Hvorfor behandling med kognitiv adfærdsterapi?

Kognitiv terapi er en terapeutisk metode, hvor du får støtte til at forandre negative og uhensigtsmæssige tanker, følelser og handlinger, der knytter sig til afhængigheden, misbruget af alkohol og eller andre stoffer.

Vores professionelle terapeuter og misbrugsbehandlere kan gennem personlig kognitiv adfærds terapi hjælpe og lære dig, til at finde og udvikle de ressourcer, der skal til for at du kan overvinde trangen.

 

Udover at forebygge for tilbagefald vil det også øge ens livskvalitet!

Vi hjælper dig ud fra dine erfaring med at identificere de situationer, hvor du kan blive udfordret mentalt og kan opleve trang til at drikke alkohol, eller tage stoffer som en løsning.

Meget ofte er det ubehagelige følelser og tanker, der får os til at drikke eller tage stoffer. Det kan både være psykiske og fysiske omstændigheder eller rammer, der sætter gang i vores tanker og følelser.

Rigtig meget af vores adfærd sker ubevidst, både det der er uhensigtsmæssigt for os, og det der ikke er. Vi kan hjælpe med at blive bevidst om dette adfærd og hjælpe med at finde nye sunde adfærdsmønstre.

 

Formålet med kognitiv terapi er at ændre tanker, følelser og adfærd

Kognitiv terapi er en metode, der oprindelig blev udviklet til at behandle depression, men siden har metoden udviklet sig i forskellige adfærdsterapeutiske retninger.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Kognitiv terapi mod misbrug og afhængighed

Ofte har misbruget stået på i mange år, før man kommer i behandling.

Mange misbrugere er vokset op i familier med misbrug eller i dysfunktionelle familier. Andre har en helt anden vej til deres misbrug.

Misbruget bliver en del af ens identitet, og ens stof bliver brugt som en slags selvmedicinering som forsøg på at manøvrere sig gennem livet!

Derfor er det helt naturligt, at du står foran en stor forandring, når du kommer i behandling. For selvom man fjerner alkoholen eller stoffet, vil trangen stadig være der!

Alkoholen og stoffet har fyldt meget både bevidst og ubevidst, og afhængigheden vil gøre alt for at få misbrugeren til at misbruge igen.

Der vil også bevidst og ubevidst være meget, der kan trigge en i form af oplevelser, opvækst, kultur, lyde, dufte, vaner, overbevisninger og meget mere.

 

“Slip fri af din afhængighed med kognitiv adfærdsterapi og coaching til misbrug- og alkoholbehandling”

Alt dette har vi mulighed for terapeutisk at arbejde med og derigennem skabe nye veje og positiv forandring!

Du skal lære nye konstruktive tænkemåder, nye værdier skal findes, nye valg skal træffes, og nye sundere adfærdsmønstre skal etableres.

Samtidig styrker disse forløb dine ressourcer, kompetencer samt selvværd, og du får nye værktøjer og muligheder til at manøvrere gennem livet på en ny og mere hensigtsmæssig måde!

Få hjælp allerede i dag

Ring eller skriv til os, hvis du er pårørende, voksen barn af alkoholiker, eller du har behov for behandling af alkohol, hash misbrug, kokain misbrug, blandingsmisbrug eller medicinmisbrug.

Der er altid en misbrugskonsulent klar til at hjælpe dig eller en, du har nær.

Anders Nebelong Olsen

Behandlingsansvarlig
Misbrugskonsulent

MASTER i kommunikation, terapi og forandring
Terapeut og coach

Akademimodul i Kognitiv mentor – coaching & konflikthåndtering

NADA diplomuddannelse

Kognitiv terapi til pårørende til en misbruger

Bibi Seebach

NLP Psykoterapeut, MPF

Pårørende terapeut og konsulent

Advokatsekretær og Ejendomsadministrator

Kontakt Bibi på tlf: 30344567 eller e-mail.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Johannes Gerskov Hansen

Misbrugskonsulent
Familiebehandler

Psykomotorisk terapeut

MPF Psykoterapeut

Ansvarlig for efterbehandling

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Steen Oxbøll

Medstifter

Misbrugskonsulent
Rådgiver

Alkolog

NLP Terapeut og coach

Priser på kognitiv terapi og coaching

Individuelle terapeutiske samtaler af 50 minutter:
900 kr.

10 individuelle terapeutiske samtaler af 50 minutter:
8.000 kr.

Ekstra individuelle terapeutiske samtaler af 50 minutter for A Misbrugsbehandlings klienter og pårørende:
750 kr.

10 individuelle terapeutiske samtaler af 50 minutter for A Misbrugsbehandlings klienter og pårørende:
7.000 kr.

Hvad er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi, også kendt som kognitiv adfærdsterapi, er en terapiform, der benyttes af psykoterapeuter og psykologer.

Terapiformen handler om at ændre ens måde at tænke på. Ofte til det mere positive, optimistiske og hensigtsmæssige i modsætning til det selvdestruktive og negative tankemønster.

Der er derfor meget fokus på ens følelser og adfærd, og hvordan disse i høj grad styres af vores tanker.

Terapeuten kan gennem samtaler og øvelser hjælpe med at se sammenhængen mellem tankerne og adfærd finde frem til, hvordan man ændrer denne til et mere positivt mindset og mere livskvalitet.

Hvordan foregår kognitiv terapi?

I kognitiv terapi vil terapeuten gennem samtale lære dig at kende, og guide dig til, hvordan du, med forskellige  øvelser og metoder, kan ændre dit mindset og derved dit adfærd, så du får et bedre liv.

Det handler om, at der ses på den sammenhæng, der er mellem ens personlighed, omverdenen, og den måde man ser det hele på og hvordan det påvirker ens tanker, følelser og adfærd.

 

Det handler om “det kognitive samspil”

Ofte kan et problem, en udfordring, et misbrug eller en afhængighed skyldes noget udefrakommende, som har påvirket en til at komme i den pågældende tilstand.

Forstået på den måde at det er noget udefrakommende der har sat gang i noget, ofte meget ubevidst.

 

Ændring mod det negative eller positive sker indefra, IKKE udefra

Her er det grundlæggende gennem at ændre denne negative tilstand eller tankegang, som præger en, ved at sætte fokus på at skabe et selvunderstøttende og fokuseret tankemønster, som derimod gavner en.

Kontakt os anonymt i dag