Hash misbrug - Vigtig viden om hashmisbrug

Få akut hjælp og professionel behandling af hashmisbrug

Mange unge danskere ryger hash jævnligt og har et hashmisbrug. Nogle bruger hash til festlige lejligheder, hvor alkohol er involveret, andre bruger det regelmæssigt. 

Det kan desværre få store fysiske konsekvenser og psykiske skader at ryge hash, og for mange hashmisbrugere bliver det svært at overkomme deres forpligtelser i dagligdagen.

Hos A Misbrugsbehandling kan vi hjælpe dig ud af dit hashmisbrug eller hashafhængighed med professionel og effektiv behandling.

Hvornår har man et hashmisbrug?

Er du pårørende til en person med et stort forbrug af hash, eller er du usikker på, om din egen hashrygning har taget overhånd? 

Det kræver professionel hjælp og rådgivning at vurdere, hvornår der er tale om et decideret hashmisbrug, en hashpsykose eller en decideret afhængighed.

 

Hvis du kan nikke genkendende til et eller flere af følgende 6 spørgsmål, kan du eller en pårørende have udviklet et hashmisbrug:

 1. Hvis du oplever at have trang eller kraftig lyst til hashrygning. 
 2. Hvis du oplever at have en manglende stopklods og svækket evne til at stoppe din hashrygning, når først du er gået i gang.
 3. Hvis du oplever abstinenser, når du stopper et hashmisbrug.  Disse kan være mere eller mindre intense, bl.a. rastløshed, uro, irritabilitet, dårligt humør, søvnbesvær, intense drømme eller mareridt og voldsomme svedeture.
 4. Hvis du oplever toleransudvikling, og at et hashmisbrug eskalerer. Det sker ofte langsomt gennem årene, at ens tolerance for stoffer bliver større og større.
 5. Hvis du oplever, at et hashmisbrug bliver en dominerende rolle i dit liv, og at dine tanker kredser om stoffer døgnet rundt.
 6. Hvis du oplever, at et hashmisbrug påvirker dit liv negativt, enten gennem egen erfaring eller fra pårørende, så fortsætter du med at ryge hash.

 

Du kan altid ringe til A Misbrugsbehandling helt anonymt og gratis på telefon 93 40 45 67 og få en fortrolig samtale om dit hashmisbrug med en professionel misbrugskonsulent.

Hør Niklas historie om behandling hos A Misbbrugsbehandling

Tegn og symptomer på hashmisbrug

Symptomerne er både psykiske og fysiske bivirkninger, når man ryger hash.

 

Herunder har vi listet nogle af de mest almindelige symptomer, tegn og fysiske konsekvenser ved at have et misbrug eller en hashafhængighed:

 • Engagement – Et misbrug kan være medvirkende til et lavere engagement. Mange hashmisbrugere har svært ved at blive motiveret til aktiviteter og fællesskab.
 • Humørsvingninger – Et misbrug kan give humørsvingninger, som både kan være store og små. Mange hashmisbrugere kan nemt blive irriterede på deres omgivelser.
 • Manglende trivsel – Et misbrug vil give dig problemer i skolen, på arbejdspladsen eller under uddannelsen. Du kan ikke løse problemer og de samme opgaver, som tidligere.
 • Udskiftning af omgangskreds – En misbruger vil erstatte tidligere venner, bekendte og pårørende med nye relationer, som også har et hashmisbrug.
 • Depression og isolation – Hvis man ryger meget hash, vil man ofte blive mere indelukket, og mange trækker sig ret hurtigt og søger isolationen.
 • Følelser og adfærd – Et af de mest almindelige symptomer på hashmisbrug er sløvhed og træthed. 

Bivirkninger og abstinenser ved hashmisbrug

Du kan opleve både fysiske og psykiske abstinenser og bivirkninger, når du har røget hash. Mange begynder at ryge dagligt for ikke at opleve disse bivirkninger, som kan være mere eller mindre ubehagelige.

 

Bivirkninger ved at være afhængig af hash kan være:

 • Rastløshed
 • Uro
 • Irritabilitet
 • Dårligt humør
 • Depression
 • Humørsvingninger
 • Søvnbesvær
 • Mareridt
 • Svedeture

 

Det er vigtigt at få hjælp og behandling eller afvænning, hvis man er afhængig af hash.

Definition

 • Cannabis er det mest brugte illegale rusmiddel i Danmark og internationalt.
 • Cannabis er en samlebetegnelse for produkter fra planten Cannabis sativa. De mest kendte former er hash, pot, skunk og cannabisolie.
 • Cannabis virker primært gennem det aktive stof THC (delta-9-tetrahydracannabinol), og indholdet af THC i cannabis-produkter har været støt stigende de sidste 50 år.
 • Ca. 10 % af brugere udvikler afhængighed og misbrug.

 

Kilde: Sundhed.dk

Konsekvenser ved hashmisbrug

Når man har røget hash, vil der altid være en risiko for at udvikle en hashpsykose.

En af de mest almindelige symptomer på en hashpsykose er vrangforestillinger, altså at personen er overbevist om idéer, ting og oplevelser, der er forkerte, f.eks. at man bliver forfulgt.

Endvidere kan man få hallucinationer, ofte i form af, at man begynder at høre lyde og stemmer.

Omkring 7 ud af 10 danskere, der får en hashpsykose, vil blive indlagt med en ny psykisk tilstand, og ca. halvdelen får diagnosticeret skizofreni i løbet af de efterfølgende 5-10 år.

Der er altså tale om seriøse konsekvenser og symptomer på hashmisbrug, hvis man oplever en hashpsykose.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Hashmisbrug og hashafhængighed

Hash er det mest anvendte rusmiddel i verden, kun overgået af alkohol. I den muslimske verden har hash fået en stor udbredelse, fordi man siden 1.600-tallet har haft et forbud mod at drikke alkohol.

Hash har været anvendt i mindst 10.000 år. Inden for religionsudøvelse og folkemedicin har det spillet en vigtig rolle i Kina og Indien.

Der findes mange forskellige måder at indtage hash på. Langt de fleste ryger små doser i en joint, hvor hash og tobak blandes sammen, men det kan også ryges i en pibe, vandpibe eller bambusrør.

 

Her er nogle af de mange anvendelsesmetoder og navne på hash:

 • Blunt – En blunt er en joint, hvor papiret er erstattet af cigarblade
 • Phillies – Cigarillos, mini-blunt eller blunt er en cigar med smag
 • Grinder – Redskab, som bruges til at knuse plade/skud, så det kan ryges
 • Jointrør – Rør, som bruges i stedet for et filter i en joint
 • Troldmand – En joint med to slags cannabis i
 • Pind – En pind er et slang for en joint
 • Stødtand – En stødtand er et slang for en joint
 • Spliff – En spliff er et jamaicansk ord for en konisk joint
 • Skolejoint – En skolejoint er en cigaret, hvor man har skiftet filter, tømt tobakken og erstattet med små doser af hash
 • Ganja – Ganja er det jamaicanske ord for cannabis

 

Nogle spiser hash, som oftest i form af en hashkage, for at opnå en psykisk tilstand af ro.

Desværre kan forbruget af hash hurtigt blive til et decideret hashmisbrug – og senere en hashafhængighed. Faktisk bliver ca. 10 % af dem, der ryger hash og misbruger cannabis, afhængige af det.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager, Hørsholm
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Professionel og effektiv behandling af hashmisbrug

Hos A Misbrugsbehandling tilbyder vi dig og dine pårørende en professionel og effektiv behandling af hashmisbrug og hashafhængighed i vores behandlingscenter. 

Vi har mere end 20 års erfaring med misbrugsbehandling. I vores gennemtestede behandlingsforløb gør vi brug af de mest anerkendte metoder.

Vi arbejder terapeutisk med fysiske og psykiske bivirkninger og gør bl.a. brug af kognitiv adfærdsterapi, som er en af de mest effektive processer for personer i forandring.

Vores behandling for misbrug af hash indeholder er et ambulant behandlingsforløb, som betyder, at du sideløbende med behandlingen fortsat kan være sammen med dine pårørende.

Derefter vil der være en lang efterbehandling på 12 måneder, hvor du kan få støtte og hjælp til dit nye liv uden et hashmisbrug og hashrygning.

Hos os kan du altid starte din behandling med det samme. Vi ved, hvor vigtigt det er at få hjælp, så snart man opdager sit hashmisbrug og symptomerne på dette.

Pårørende til en hashmisbruger

Hvis du er pårørende til en hashmisbruger, er det vigtigt, at du opsøger professionel hjælp.

 

Det er umuligt at stå med alene, og det kan derfor være godt at tænke over:

 • Hvad kunne du ønske af dig selv?
 • Hvor kan du få hjælp?
 • Kender du nogen i dit netværk?
 • Hvem kan du ringe til og have en fortrolig samtale med?

 

Husk at du altid kan ringe anonymt og gratis til A Misbrugsbehandling på telefon 93 40 45 67 døgnet rundt – helt uden registrering i de offentlige registre.

Hvad koster behandling af hashmisbrug?

Priser på vores primære ambulante behandlinger:

 • Alkoholbehandling: 30.000,- kr.
 • Hashbehandling: 30.000,- kr.
 • Kokainbehandling: 30.000,- kr.
 • Misbrugsbehandling: 30.000,- kr.
 • Behandling af blandingsmisbrug: 30.000,- kr.

 

Det er muligt at aftale forskellige former for betaling. Husk at A Misbrugsbehandling er et privat tilbud til alle borgere.

Behandlingssted for alkohol
Behandlingssted for kokain
Behandlingssted for hash

Overblik over information for hashmisbrug?

Vi har en helt del information og hjælp, som der kan hjælpe dig til at finde svar om hashmisbrug. Her har vi samlet en liste.