Hashmisbrug

Hashmisbrug - Få professionel behandling af afhængighed nu


Rigtig mange unge danskere ryger hash jævnligt og har et decideret hashmisbrug. Nogle unge bruger hashrygning og andre stoffer til festlige lejligheder, hvor alkohol også er involveret, og andre bruger det til regelmæssigt brug.


Det kan desværre få store fysiske konsekvenser og psykiske skader at ryge hash, og for mange hashmisbrugere bliver det svært at overkomme sine forpligtelser i dagligdagen.


Hos A Misbrugsbehandling kan vi hjælpe dig ud af dit hashmisbrug eller hashafhængighed med en professionel og effektiv behandling. Hvis du oplever alvorlige konsekvenser som følge af dit misbrug af hash og din hashrygning, så kan vi hjælpe dig.

Hvornår har man et hashmisbrug?


Hvis du er pårørende til en person med et stort forbrug af hash, eller er usikker på om din egen hashrygning har taget overhånd, så kan det være svært selv at vurdere, om der reelt er tale om et behandlingskrævende hashmisbrug.


Det kræver professionel hjælp og rådgivning til at vurdere, hvornår der er tale om et decideret hashmisbrug, en hashpsykose eller en afhængighed.


Hvis du kan nikke genkendende til én eller flere af følgende 6 spørgsmål, så kan du eller en pårørende have udviklet et hashmisbrug:


 1. Hvis du oplever at have trang eller en kraftig lyst til hashrygning. Disse psykiske bivirkninger vil nødvendigvis ikke være der hele tiden, men at du gentagende gange over det sidste år, har oplevet dette.
 2. Hvis du oplever at have en manglende stopklods og svækket evne til at stoppe din hashrygning, når først du er gået i gang.
 3. Hvis du oplever abstinenser, når du stopper et hashmisbrug. Disse psykiske bivirkninger kan være mere eller mindre intense, og kan bl.a. være rastløshed, uro, irritabilitet, dårligt humør, søvnbesvær, intense drømme eller mareridt og voldsomme svedeture.
 4. Hvis du oplever toleransudvikling, og at et hashmisbrug eskalerer. Det sker ofte langsomt gennem årene, at ens tolerance for stoffer bliver større og større.
 5. Hvis du oplever, at et hashmisbrug bliver en dominerende rolle i dit liv, og at dine tanker kredser om stoffer døgnet rundt.
 6. Hvis du oplever, at et hashmisbrug påvirker dit liv negativt, enten gennem egen erfaring eller fra pårørende, så fortsætter du med at ryge hash.


Du kan altid ringe til A Misbrugsbehandling helt anonymt og gratis på telefon 93 40 45 67 og få en fortrolig samtale om dit hashmisbrug med en professionel misbrugskonsulent.


Vi svarer hele døgnet rundt, så tøv ikke med at tage kontakt til os.

Tegn og symptomer på hashmisbrug


Herunder har vi listet nogle af de mest almindelige symptomer, tegn og fysiske konsekvenser ved at have et misbrug eller en hashafhængighed:


 • Engagement - Et misbrug kan være medvirkende til et lavere engagement. Mange hashmisbrugere har svært ved at blive motiveret til aktiviteter og fællesskab.
 • Humørsvingninger - Et misbrug kan give humørsvingninger, som både kan være store og små. Mange hashmisbrugere kan nemt blive irriteret på sine omgivelser.
 • Manglende trivsel - Et misbrug vil give dig problemer i skolen, på arbejdspladsen eller under uddannelsen. Du kan ikke løse problemer og de samme opgaver, som tidligere.
 • Udskiftning af omgangskreds - En misbruger vil erstatte tidligere venner, bekendte og pårørende med nye relationer, som også har et hashmisbrug.
 • Depression og isolation - Hvis man ryger meget hash, så vil man ofte blive mere indelukket, og mange trækker sig tit ret hurtigt og søger isolationen.
 • Følelser og adfærd - En af de mest almindelige symptomer på hashmisbrug er sløvhed og træthed. Symptomerne er både psykiske og fysiske bivirkninger, når man ryger hash.

Bivirkninger og abstinenser ved hashmisbrug


Du kan opleve både fysiske og psykiske abstinenser og bivirkninger, når du har røget hash og er ved at udvikle afhængighed.


Mange begynder at ryge dagligt for ikke at opleve disse bivirkninger, som kan være mere eller mindre ubehagelige.


Bivirkninger ved at være afhængig af hash kan være:


 • Rastløshed
 • Uro
 • Irritabilitet
 • Dårligt humør
 • Depression
 • Humørsvingninger
 • Søvnbesvær
 • Mareridt
 • Svedeture


Det er vigtigt at få hjælp og behandling, hvis man er afhængig af hash, så man ikke begynder at ryge hash igen.

hash

Definition


 • Cannabis er det mest brugte illegale rusmiddel i Danmark og internationalt 
 • Cannabis er en samlebetegnelse på produkter fra planten Cannabis sativa og de mest kendte former er hash, pot, skunk og cannabisolie
 • Cannabis virker primært gennem det aktive stof THC (delta-9-tetrahydracannabinol), og indholdet af THC i cannabis-produkter har været støt stigende de sidste 50 år
 • Det er fundet, at ca. 10 % af brugere udvikler afhængighed og misbrug

kilde: sundhed.dk

Konsekvenser ved hashmisbrug


Når man har røget hash eller gør brug af hash i øvrigt, vil der altid være en risiko for at udvikle en hashpsykose.


En af de mest almindelige symptomer på en hashpsykose er vrangforestillinger, altså at personen er overbevist om idéer, ting og oplevelser, der er forkerte, f.eks. at man bliver forfulgt.


Endvidere kan man få hallucinationer, som ofte kommer i form af, at man begynder at høre lyde og stemmer.


Omkring 7 ud af 10 danskere, der får en hashpsykose, vil blive indlagt med en ny psykisk tilstand, og ca. halvdelen får diagnosticeret skizofreni i løbet af de efterfølgende 5-10 år.


Der er altså tale om seriøse konsekvenser og symptomer på hashmisbrug, hvis man oplever en hashpsykose.

Hashmisbrug og hashafhængighed


Hash er det mest anvendte rusmiddel i verdenen, kun overgået af alkohol.


I den muslimske verden har hash fået en stor udbredelse, fordi man siden 1.600-tallet har haft et forbud mod at drikke alkohol.


Hash og medicinsk cannabis har været anvendt i mindst 10.000 år, og inden for religionsudøvelse og folkemedicin har det spillet en vigtig rolle i Kina og Indien.


Der findes mange forskellige måder at indtage hash på.


Langt de fleste ryger små doser i en joint, hvor hash og tobak blandes sammen, men det kan også ryges i en pibe, vandpibe eller bambusrør.


Her er nogle af de mange anvendelsesmetoder og navne på hash:


 • Blunt - En blunt er en joint, hvor papiret er erstattet af cigarblade
 • Phillies - Cigarillos, mini-blunt eller blunt er en cigar med smag
 • Grinder - Redskab, som bruges til at knuse plade/skud, så det kan ryges
 • Jointrør - Rør, som bruges i stedet for et filter i en joint
 • Troldmand - En joint med to slags cannabis i
 • Pind - En pind er et slang for en joint
 • Stødtand - En stødtand er et slang for en joint
 • Spliff - En spliff er et jamaicansk ord for en konisk joint
 • Skole-joint - En skole-joint er en cigaret, hvor man har skiftet filter, tømt tobakken og erstattet med små doser af hash
 • Ganja - Ganja er det jamaicanske ord for cannabis


Nogle spiser også hashen, som oftest i form af en hashkage for at opnå en psykisk tilstand af ro.


Desværre kan forbruget af hash hurtigt blive til et decideret hashmisbrug - og senere til en hashafhængighed - faktisk bliver ca. 10 % af dem, der ryger hash og misbruger cannabis, afhængige af det.

anders nebelong

Gratis professionel hjælp og rådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Vi kan hjælpe med råd og vejleding om misbrugs- og alkohol afvænning i hele Danmark.


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

alkoholafvænning, afvænningsklinik, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus,

Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Professionel og effektiv behandling af hashmisbrug


Hos A Misbrugsbehandling tilbyder vi dig og dine pårørende en professionel og effektiv behandling af hashmisbrug og hashafhængighed i vores misbrugscenter på Amager.


Vi har mere end 20 års erfaring med misbrugsbehandling, bivirkninger og symptomer, og gennem vores gennemtestede behandlingsforløb gør vi brug af de mest anerkendte metoder.


Vi arbejder meget terapeutisk med fysiske og psykiske bivirkninger, og gør bl.a. brug af kognitiv adfærdsterapi, som er en af de mest effektive processer for personer i forandring.


Vores behandling for misbrug af hash indeholder er et ambulant behandlingsforløb, som betyder, at du sideløbende med behandlingen, fortsat kan være sammen med dine pårørende.


Hos A Misbrugsbehandling har vi en meget intensiv behandling af en lang række fysiske bivirkninger og symptomer, og du er derfor færdigbehandlet på ca. 7 uger.


Derefter vil der være en lang efterbehandling på 12 måneder, hvor du kan få støtte og hjælp til dit nye liv uden et hashmisbrug og hashrygning.


Hos os kan du altid starte din behandling med det samme, da det er vigtigt, at få hjælp så snart, man opdager sit hashmisbrug og symptomerne på dette.

Pårørende til en hashmisbruger


Hvis du er pårørende til en hashmisbruger, så er det vigtigt, at du lytter til dig selv og opsøger professionel hjælp.


Det er umuligt at stå med alene, og det kan derfor være godt at tænke over:


 • Hvad kunne du ønske af dig selv?
 • Hvor kan jeg få hjælp?
 • Kender jeg nogen i mit netværk?
 • Hvem kan jeg ringe til og have en fortrolig samtale med?


Husk, at du altid kan ringe anonymt og gratis til A Misbrugsbehandling på telefon 93 40 45 67 døgnet rundt - helt uden registrering i de offentlige registre.

Hvad koster behandling af hashmisbrug?


Priser på vores primære ambulante behandlinger:


 • Alkoholbehandling: 30.000,- kr.
 • Hashbehandling: 30.000,- kr.
 • Kokainbehandling: 30.000,- kr.
 • Misbrugsbehandling: 30.000,- kr.
 • Behandling af blandingsmisbrug: 30.000,- kr.


Det er muligt at aftale forskellige former for betaling.


Husk at A Misbrugsbehandling er et privat tilbud til alle borgere.

a misbrugsbehandling
misbrugscenter
behandlingssted

FÅ HJÆLP ALLEREDE NU!