Gode råd til pårørende

Professionel hjælp, rådgivning og behandling til pårørende af misbruger

Som pårørende til en misbruger er det vigtigt at få professionel hjælp og rådgivning.

Et misbrug er ikke et privat problem. Det går ud over hele familien, og det går aldrig over af sig selv.

Hos A Misbrugsbehandling taler du altid med en professionel misbrugskonsulent. Vi er altid klar til at hjælpe dig som pårørende, og vi kan hjælpe med at få hjælp til hele familien og få misbrugeren i behandling.

Vigtigt at vide som pårørende

Som pårørende til en kokainmisbruger, hashmisbruger eller alkoholiker, er du langt fra alene. Der findes rigtig mange andre pårørende til en alkoholiker eller misbruger, som er i samme situation som dig.

Hvert år modtager flere tusinde danskere hjælp til behandling for et misbrug af enten alkohol, hash, kokain eller andre stoffer. Der er dog stadig alt for mange, som aldrig får hjælp eller kommer i behandling.

Sundhedsstyrelsen estimerer, at ca. 585.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol.

Omkring 150.000 danskere er afhængige af alkohol, og der findes som regel mindst én person med et skadeligt forbrug af alkohol eller stoffer i næsten alle danske familier. 

Stort set alle har brug for professionel hjælp i form af samtaler, rådgivning, behandling og terapi.

Det er frustrerende og alt for hårdt at leve med en misbruger. Man er tilmed selv som pårørende i stor risiko for mange negative følgevirkninger.

 

Alkoholisme og afhængighed er en sygdom, som længe har været anerkendt hos WHO:

 • Når først man har udviklet et stort misbrug eller en afhængighed, har man behov for professionel hjælp
 • Næsten ingen misbrugere eller alkoholikere vælger selv at søge hjælp og behandling
 • De pårørende i familien eller andre nære relationer opdager som udgangspunkt misbruget lang tid før alkoholikeren/misbrugeren selv
 • Man kan ikke alene behandle alkoholisme med antabus, det er nødvendigt med behandling i form af samtaler, rådgivning og terapi
 • Få altid råd og vejledning om hjælp til motivation og behandling, før du taler med misbrugeren om det
 • Det handler ikke om manglende viljestyrke hos alkoholikeren, der er meget mere i spil
 • Et misbrug af alkohol eller stoffer er ikke et personligt problem, det skader hele familien
 • Som pårørende til en misbruger er det vigtigt, du beskytter dig og børnene, søger hjælp og ikke lader dig manipulere
 • Her kan du som pårørende til en misbruger se vores misbrugs- og alkoholtest
 • Se vores behandling for alkohol og læs om vores misbrugscenter for behandling af andre misbrug

 

Hos A Misbrugsbehandling København kan vi hjælpe dig og din familie ud af misbruget og til et liv uden negative konsekvenser fra alkohol eller stoffer.

Vi har et gennemtestet og evidensbaseret behandlingsprogram, som hjælper familien, gennem kokain-, hash– og alkoholbehandling, familesamtaler, familiekurser og meget mere.

Vores behandling giver hele familien – også børn og unge i misbrugsfamilier – de nødvendige værktøjer og muligheder for at leve et liv uden misbrug og medafhængighed.

Er der et misbrug eller en afhængighed?

Herunder kan du se nogle indikatorer på, om man har et misbrug, en afhængighed, og derfor brug for behandling. Kan der svares ja til flere af disse, kan der være brug for professionel hjælp og behandling.

Det er vigtigt at vide, at for at svare ja behøver man ikke nødvendigvis at opleve disse symptomer hver gang eller hver dag. De vil være genkendelige over en længere tid og periode.

Samtidig handler det faktisk ikke så meget om, hvor meget man drikker, ryger eller på anden måde indtager. Det handler om de mange konsekvenser, misbruget har!

Et stærkt ønske om eller følelse af tvang til at indtage alkohol/stoffer
(abnorm trang til alkohol / stoffer – på engelsk “craving”).

Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen af alkohol/stoffer.

Udvikling af abstinenssymptomer, når alkohol-/stofindtagelsen stopper eller nedsættes (tremor, sved, uro m.fl.), eller indtagelse af alkohol/stoffer for at ophæve eller undgå abstinenssymptomer.

Det vil sige indtagelse af større og større mængder alkohol/stoffer for at opnå den samme effekt.

Med hensyn til prioritering og tidsforbrug.

Dette indebærer tiltagende tilsidesættelse af andre glæder og interesser på grund af indtagelse af alkohol/stoffer.

Mod bedre viden – det vil sige fortsættelse med brug af alkohol/stoffer på trods af erkendt skadevirkning eller viden om klare, skadelige konsekvenser af alkoholindtagelse/stofindtagelse.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Hvordan skaber jeg motivation som pårørende?

Sygdommen betyder desværre, at det som udgangspunkt altid vil være umuligt for alkoholikeren og misbrugeren at indse, at der er et problem.

En misbruger er fyldt af benægtelse, som er en forsvarsmekanisme. Dette gør, at misbrugeren ikke selv ser alkoholforbruget el. stofforbruget som noget problem.

Faktisk er mange misbrugere af den overbevisning, at de sagtens selv kan sige stop/stoppe, når det passer dem. Det er dog desværre aldrig tilfældet.

Nogle få formår at kontrollere deres forbrug i kortere periode, men aldrig på den lange bane.

 

Sætninger som:

 • Hvorfor stopper du ikke bare?
 • Nu må du simpelthen tage dig sammen
 • Kan du ikke se at den er helt gal?
 • Har du ingen rygrad?
 • Har du slet ingen respekt for os eller andre?
 • .. og mange flere

 

Vil næsten altid give den helt modsatte effekt. For hvis det var nemt at stoppe, havde misbrugeren gjort det allerede.

Da sygdommen er med til at skabe en manglende erkendelse hos den, der misbruger, vil den bedste og mest effektive motivation i langt de fleste tilfælde være at stille et ultimatum.

Det bedste man kan gøre, er at blive på sin egen banehalvdel og fortælle, hvordan man selv har det, og hvad man ønsker for sig selv og sine børn. 

Man bliver nødt til at beskytte sig selv og sine nærmeste. I sidste ende er det altid op til alkoholikeren og misbrugeren selv at vælge, hvad de vil.

Bedst mulige konfrontation som pårørende

Du kan kontakte A Misbrugsbehandling døgnet rundt, inden du eller I konfronterer misbrugeren.

Det er altid fornuftigt at få råd og vejledning før, og det er vigtigt, at du har sat dig ind i, hvad behandling indebærer. Desto bedre du er forberedt og klædt på til det, desto større er chancen for succes.

Jo flere pårørende, der deltager i interventionen, desto større vil chancen være for at få misbrugeren i behandling.

Det er vigtigt, at alle deltagere er enige om målet og enige om, hvordan konfrontationen skal foregå. Det er altid bedst, at alle mødes før og taler sammen, inden misbrugeren konfronteres.

Få det gjort og vent ikke på bedre tider.

Konfronter dog som udgangspunkt ikke misbrugeren, når vedkommende er påvirket. Det er ofte bedst at tage snakken tidligt på dagen.

Forbered dig godt på, hvad du vil sige. Du kan med fordel skrive det ned eller have lavet nogle stikord, så du er sikker på, at du får sagt alt det, du ønsker at sige.

Præsenter misbrugeren for helt klare eksempler på episoder, oplevelser og anden adfærd, der gentagne gange er fundet uacceptabelt.

Eksempelvis svigt, løgne, spirituskørsel, svingende humør, ubehagelig opførsel, misvedligeholdte aftaler, svingende præstationer mm.

Forklar hvordan misbruget påvirker dig, børnene og andre i familien. Det er meget vigtigt, at du kommunikerer klart og tydeligt.

Sig f.eks.:

 • Jeg bliver enormt bange og ked af det, når du er påvirket, mens du er sammen med børnene
 • Jeg bliver rigtig flov og utryg, når du møder beruset op til familie fødselsdage
 • Jeg bliver frustreret, vred og ked af det, når du ikke overholder vores aftaler.

Fortæl om, hvad du savner, og hvordan du ser jeres fremtid, såfremt misbrugeren går i behandling.

Det er vigtigt, at du ikke går ind i en diskussion med misbrugeren om, hvor meget personen drikker, ryger eller andet, og om personen er afhængig eller ej.

Er det besluttet at stille krav om behandling, er det vigtigt, at der ikke bliver forhandlet om, hvilken behandling der skal vælges.

Det er derfor vigtigt at have undersøgt, hvor og hvornår behandlingen skal foregå – og have en klar aftale med et behandlingscenter herom.

Inden du starter processen, skal du have gjort dig klart, hvilke konsekvenser du er parat til at sætte handling på, hvis alkoholikeren fravælger behandling.

Kontakt os anonymt i dag