Blandingsmisbrug - Få hjælp til misbrug af stoffer

Behandling til et blandingsmisbrug

Når først man har udviklet et misbrug af stemningsændrende præparater eller stoffer, er der brug for professionel hjælp.

Langt de fleste misbruger mere end kun alkohol eller et stof. 

Ofte har man et favoritstof, men bruger også andre rusmidler og stemningsændrende stoffer/medicin.

Hos A Misbrugsbehandling kan vi hjælpe dig ud af dit blandingsmisbrug med professionel og effektiv behandling.

Det er 100 % anonymt!

Hvad vil det sige at have et blandingsmisbrug?

Et blandingsmisbrug indebærer misbrug af flere stoffer. Nogle af de mest almindelige blandingsmisbrug er misbrug af stoffer, medicin og andre misbrug.

Det er meget almindeligt, at vi ser misbrugere blander flere forskellige stoffer, medicin og alkohol. Typisk har misbrugeren et fortrukket stof og derudover andre stoffer, som også ofte bliver brugt.

Det kan være rigtig farligt at blande flere stoffer og alkohol for at opnå en “bedre” effekt, og man er i stor risiko for overdosis. I forhold til behandling er der ikke den store forskel på, hvilke stoffer man misbruger.

Grunden til, at man tager stoffer, misbruger alkohol eller medicin er ofte er den samme. Vi arbejder med vaner og forandring og med at ændre den adfærd, der ligger til grund for vores misbrug.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Hvordan behandler man to misbrug på én gang?

Når først man har udviklet et misbrug af flere forskellige stemningsændrende præparater, alkohol og eller stoffer, er der brug for professionel behandling, rådgivning og hjælp.

Stort set ingen formår at komme fri af et blandingsmisbrug alene. Ofte kræver det  en længere nedtrapning, alt efter, hvilke misbrug der er tale om.

Vores primære behandling af misbrug er et ambulant behandlingsforløb, der varer 6 til 7 uger. Forløbet kan varer længere, når vi har med blandingsmisbrug at gøre.

Behandlingen foregår i vores behandlingscenter, uanset om du selv er misbruger eller pårørende til en – udenfor normale arbejdstider.

Behandling af blandingsmisbrug

Vores behandling er baseret på 20 års erfaring, og indeholder:

Hver dag vil der være undervisning i misbrug og afhængighed.

Hvilke mekanismer er i spil, hvordan påvirker det en, hvad skal man være opmærksom på, hvordan kan man lave en positiv forandring, forandringscirklen, vaner og meget mere.

Det er en meget inddragende undervisning, hvor vi tager udgangspunkt i din situation.

Hver dag vil der være et foredrag om forskellige relevante emner.

Det kan blandt andet være om:

  • Følelser
  • Vaner
  • Afhængighed
  • Livet efter misbrug

Der vil være gruppeterapi hver dag, hvor vi deler erfaringer. Vi taler om, hvordan vi hver især kan skabe en positiv forandring og hjælpe os selv, samt hinanden til et liv uden misbrug.

Vi arbejder rigtig meget med kognitiv adfærdsterapi samt vaner, forandring og forandringscirklen.

I behandlingsforløbet vil man få personlig terapi og personlige terapeutiske opgaver. Dette har til hensigt at hjælpe og styrke til en personlig udvikling, og til en positiv forandring.

Hensigten er også at styrke ens motivation, få en større selvindsigt og blive klædt på til et nyt liv uden misbrug.

I behandlingsforløbet vil der også være personlige terapeutiske samtaler. Disse holdes uden for normal behandlingstid, efter aftale.

De har til hensigt at hjælpe til, at du får det mest optimale udbytte af vores alkoholbehandling.

Vi tilbyder NADA-akupunktur til alle vores klienter gennem hele forløbet. Det er muligt at få meditation, mindfulness og NADA 1 time før hver undervisning og på andre tidspunkter efter aftale.

NADA er en behandlingsform, som har til formål at afbalancere og styrke kroppens funktioner.

NADA kan bl.a. bruges i forbindelse med stress, afhængighed, angst, depression, søvnløshed, personlig udvikling og psykiatriske symptomer.

Alle bliver tilbudt en familie og pårørende samtale med en af terapeuterne. 

Samtalen har til hensigt, at man som familie slår en streg i sandet og ser fremad. At man får talt om det, der fylder, og hvordan fremtiden skal se.

Denne samtale har vi mange positive erfaringer med, og det er enormt givende for alle parter. Alle bliver klædt rigtig godt på til samtalen.

Vi tilbyder hjælp til de pårørende gennem behandling, undervisning, foredrag, terapi og samtaler.

I vores familieprogram er målet at skabe nogle gode forudsætninger for hele familien til at komme godt videre – både for den enkelte pårørende og for familien som en samlet helhed.

Et misbrug et nemlig ikke et privat problem. Det påvirker hele familien og andre nære relationer.

Vi anbefaler altid, at de pårørende går i behandling.

Se hvordan NADA-behandling foregår.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Kontakt os anonymt i dag