Alkoholabstinenser - Symptomer og behandling af abstinenser

Behandling til dig med abstinenser efter alkoholmisbrug

Det kan være rigtig svært at blive ædru, hvis man har haft et stort alkoholforbrug over en længere periode.

Faktisk kan det være farligt at stoppe med at drikke på egen hånd, hvis man har ubehandlede abstinenssymptomer.

Der kan være behov for medicinsk behandling, og det er altid en god idé at søge professionel hjælp.

Her på siden kan du få vigtig viden og information om alkoholabstinenser.

Hvad er alkoholabstinenser?

Alkoholabstinenser er betegnelsen for de fysiske og psykiske symptomer, der kan opstå, hvis du har et stort alkoholmisbrug og forsøger at tage en kold tyrker.

Du kan også opleve fysiske abstinenser og psykiske abstinenser, hvis du skærer markant ned på dit alkoholforbrug.

Alkoholabstinenser kan have forskellig varighed og intensitet. De kan variere fra milde symptomer til meget alvorlige og i værste fald livstruende abstinenssymptomer.

Hvis du oplever svære abstinenssymptomer fra alkohol, eller er pårørende til én med abstinenser, er det meget vigtigt at søge professionel behandling med det samme.

Hos A Misbrugsbehandling står vi altid klar til at hjælpe med spørgsmål og rådgivning angående alkohol abstinenser/afrusning/abstinensbehandling.

Du kan altid ringe til os på 9340 4567 eller skrive til os på info@amisbrugsbehandling.dk.

Se vores video om alkoholabstinenser

Typiske tegn på ubehandlede abstinenssymptomer

Overordnet kan alkoholabstinenser deles op i to kategorier, nemlig fysiske abstinenser og psykiske abstinenser.

 

Fysiske alkoholabstinenser:

 • Hjertebanken
 • Rystelser
 • Kvalme
 • Opkast
 • Hovedpine
 • Svedeture

 

Psykiske alkoholabstinenser:

 • Indre uro
 • Angst
 • Tristhed
 • Depression
 • Irritation
 • Søvnproblemer

Hvorfor får vi alkoholabstinenser?

Når du stopper med at drikke alkohol eller sætter dit alkoholforbrug kraftigt ned, nedsætter du også brugen af psykoaktive stoffer. Denne mangel af psykoaktive stoffer er årsagen til, at du kan opleve abstinenser.

Typisk vil abstinenser opstå 6-24 timer, efter man sidst har indtaget små eller store mængder af alkohol, og de kan allerede begynde, inden alkoholen er ude af vores system.

De mest almindelige fysiske abstinenser er typisk lettere at få øje på og dermed også lettere at handle på i forhold til de psykiske abstinenser.

Alkohol er et psykoaktivt stof

Psykoaktive stoffer er beroligende, stimulerende og euforiserende stoffer af forskellig slags, som findes i f.eks. alkohol, hash og sove- og nervemedicin.

Fælles for stofferne er, at de har en beroligende effekt, men kan give alvorlige skader på både psyke og legeme ved indtagelse af store mængder.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Psykisk afhængighed

En psykisk afhængighed menes at være tæt knyttet til hjernens såkaldte belønningssystem, nærmere bestemt de dopaminerge neuroner i limbiske dele af basalgangliesystemet.

Når dopamin frigives i dette område, kan det medføre eufori og velvære.

En række andre transmitterstoffer, som f.eks. serotonin og glutamat, menes også at have betydning for etablering af psykisk afhængighed.

Fælles for kemiske stoffer og rusmidler, er, at de kan aktivere belønningssystemet og således medføre psykisk afhængighed, da man vænner hjernen til rusen.

For nogle personer er trangen til rusmidlet så udtalt, at de på trods af gentagne forsøg ikke er i stand til at kontrollere eller ophøre rusmiddelforbruget.

Der udvikles en kronisk afhængighedstilstand, som ofte medfører alkoholisme og tilbagefald samt et kontinuerligt misbrug og andre alkoholproblemer.

Kilde: Pro.medicin.dk

Hvordan føles alkoholabstinenser?

Abstinenser er som ofte kendetegnet ved indre uro, rysten, svedeture, søvnforstyrrelser, høj puls, blodtryksforhøjelse og forhøjet temperatur.

I nogle tilfælde vil man opleve abstinenser som værende ganske ubehagelige, og der kan være en stor trang til at indtage store mængder alkohol, når man føler disse.

Hvis du undlader abstinensbehandling, kan det øge risikoen for, at dine abstinenser i fremtiden kan blive værre og værre. Man kan samtidig også øge risikoen for abstinenskramper og delirium tremens.

 

Se en klinisk inddeling af alkoholabstinenser herunder:

Mild

 • Uro
 • Angst
 • Nedtrykthed
 • Søvnløshed

 

Moderat

 • Tremor (rysten)
 • Sveden
 • Hovedpine
 • Kvalme
 • Let takykardi (hurtig hjerterytme)
 • Hyperventilation (uhensigtsmæssig vejrtrækning)
 • Systolisk hypertension (forhøjet blodtryk)

 

Alvorlig

 • Betydelig uro
 • Forbigående hallucinationer eller illusioner
 • Udtalt autonom hyperaktivitet (f.eks. sveden, hjertebanken, tør mund, kolde hænder, ørhed, svimmelhed, kortåndethed) med kraftige rystelser, kvalme og opkast
 • Almentilstanden er tydelig svækket

 

Kompliceret

 • Delirium tremens
Den største ulempe med benzodiazepiner er dog, hvis man bruger disse præparater over lang tid. Dette kan medføre, at man bliver afhængig og gradvist må øge dosis for at opnå samme beroligende effekt. Stofferne kan også misbruges som et rusmiddel og er meget farlige, hvis man kombinerer dem med andre stoffer og med alkohol.

Delirium tremens

Delirium tremens eller “drankergalskab” er den medicinske betegnelse for en tilstand, som kan opstå hos alkoholikere, der er tilvænnet alkohol og pludselig stopper med at drikke.

Typisk har der været talrige forsøg for at stoppe med at indtage alkohol med abstinenser til følge. Disse kommer typisk 2-4 døgn efter, at man er holdt op med at drikke alkohol.

Man bliver irritabel, får søvnproblemer, rastløshed, mareridt og angst – og så opstår der illusioner og hallucinationer, hvilket vil sige, at personen får uvirkelige sanseindtryk.

Rastløsheden tiltager, og personen ved snart ikke, hvad han/hun skal gøre af sig selv. Personen er desorienteret i tid, sted og egen situation.

Vedkommende sveder kraftigt, får hjertebanken, rysten og krampeanfald. Anfaldene kan i sig selv være farlige, men kan også medføre, at den syge kommer til skade.

Kilde: Sundhed.dk

Hvor lang tid har man alkoholabstinenser?

Hvis man ikke drikker alkohol i en længere periode, kan man opleve alkoholabstinenser – og det varer som udgangspunkt mellem 1-5 dage.

Får du almindelige abstinenser som hjertebanken, svedeture, søvnforstyrrelser og rysten, skal du kontakte egen læge eller en vagtlæge.

Ved kramper eller akut forværring skal du altid ringe 112!

Er der forskel på afrusning og abstinensbehandling?

Der er stor forskel på abstinensbehandling og alkoholafvænning.

Ved afrusning er det vigtigt at hjælpe personen med at blive ædru. Det er rigtig vigtigt at instruere person i at sige til med det samme, hvis der opstår abstinenssymptomer.

Behandling af alkoholabstinenser

Symptomerne kan opstå i takt med, at ens promille falder, og her kan abstinensbehandling hjælpe med at lindre de ubehagelige symptomer, der kan opstå.

Dette bliver også kaldt for medicinsk afrusning.

Meget ofte bliver der brugt Klopoxid eller Risolid, som er Benzodiazepiner.

Benzodiazepiner virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer), og hermed hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.

De går aktivt ind og giver hjernen tæt på samme oplevelse som ved indtagelse af alkohol. Effekten kommer inden for ca. 30 min.

Vigtigt om afrusning og abstinensbehandling

Benzodiazepiner øger den CNS-deprimerende effekt og kan forværre tilstanden (læs mere hos Pro.medicin)

Det er også vigtigt at vide, at antabus ikke bruges til behandling af alkoholabstinenser.

Det er meget normalt, at benzodiapeziner gives over en meget kort periode, typisk 5 dage.

Der bliver ofte lavet en abstinensscore på behandlingsstedet. Ved en abstinensscore tager man små test, stiller nogle få spørgsmål og måler puls og blodtryk.

Derefter bliver der lavet en plan for en medicinsk afrusning.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

NADA øreakupunktur som abstinensbehandling

Som supplement til alkoholbehandling har mange glæde af NADA-akupunktur og behandling.

Det er vigtigt at se NADA som en metode, der hjælper med at stabilisere organismen såvel fysisk som psykisk.

NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men kan bruges i situationer, hvor en person har brug for stabilitet, bedre stresshåndtering, fokus og kognitive funktioner.

Metoden bruges til at lindre alle typer abstinenser. Dette er dog kun en mindre del af NADA-metoden, hvorfor metoden er et supplement til den medicinske behandling på dette felt.

NADA er en recovery, som har til formål at afbalancere og styrke kroppens funktioner.

NADA kan bl.a. bruges i forbindelse med stress, alkoholafhængighed, angst, depression, søvnløshed, personlig udvikling og psykiatriske symptomer – og virker ved at stimulere belønningssystemet.

Mange oplever, at de vedvarende NADA-forløb er med til at skabe ro – fysisk såvel som følelsesmæssigt.

Pårørende til en alkoholiker med alkoholabstinenser

Det er aldrig nemt at være pårørende til en alkoholiker! Hvis du som pårørende oplever en person, der udviser symptomer på abstinenser, skal du reagere.

Du skal reagere, fordi det ofte kræver medicinsk behandling, og det er derfor vigtigt, at du hjælper personen med at kontakte egen læge, vagtlæge eller 112 i akutte tilfælde.

Kontakt os anonymt i dag