Minnesota behandling - De 12 trin

Behandling af misbrug ved hjælp af minnesotakur

Derfor gør vi også brug af Minnesota behandling og de 12 trin som en del af vores ambulante behandling (udenfor normal arbejdstid).

Vi har mere end 20 års erfaring og et effektiv behandlingsprogram, hvor vi gennem Minnesotakuren og kognitiv adfærdsterapi hjælper alkoholikere og misbrugere til et ædru og clean liv.

Vores team består af professionelle misbrugsbehandlere. Vi møder dig i øjenhøjde med evidensbaseret og terapeutiske metoder.

Hvad er en Minnesota behandling?

En Minnesota behandling et behandlingsprogram, som blev grundlagt, da man på et psykiatrisk hospital i staten Minnesota, USA, begyndte at få hjælp fra ædru alkoholiker i Anonyme Alkoholikere (AA).

Her tog man deres erfaringer med i arbejdet med at få alkoholikere til at stoppe med at drikke.

En Minnesotakurens grundlæggende principper er baseret på AA’s 12 Trin, der er en beskrivelse af, hvad andre alkoholikere gjorde for at slippe fri fra sygdommen alkoholisme.

Tanken er, at hvis du gør det samme som dem, er der store muligheder for, at du også slipper fri af dit alkoholmisbrug og din afhængighed.

Minnesotakuren og Minnesotabehandling bruges både til hash-, kokain-, medicin-, stof– og alkoholmisbrug.

Målet i en Minnesotamodel er ikke kun, at du kvitter misbrug af alkohol. Det er også at få alkoholikere og deres familier på rette spor igen med fornyet gensidig respekt, livsglæde og selvværd.

Minnesotakuren er i dag et af de mest effektive behandlingsprogrammer i forhold til succesrate og behandlingsprognose.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Hemmeligheden bag Minnesota behandling

Minnesota behandling er unik for inddragelsen af ædru alkoholikere, da det er et vigtigt og essentielt kriterium for metodens succes.

Minnesotakuren var den første behandlingsform, som begyndte at eksperimentere med at inddrage tidligere alkoholikere, som en del af behandlingen.

Det skulle vise sig at være en genistreg i sådan en grad, at man ikke kan lade være at tænke, hvorfor er der aldrig nogen, der har tænkt på det før?

Inddragelsen af ædru alkoholikere i Minnesotakuren virkede, fordi de kunne byde ind med dyb empati og erfaringer fra selv at have været igennem en effektiv alkoholbehandling.

I løbet af alle alkoholbehandlinger vil man støde på modstand fra alkoholikeren. Abstinenserne begynder at melde deres ankomst, og det er her man som behandler skal være stærk.

Samtidig er det her de ædru alkoholikere, som led i Minnesotakuren, for alvor kommer til deres ret. De kan byde ind med erfaringer og statuere et eksempel på, at det er muligt at komme ud på den anden side.

Minnesotamodellen er meget mere end det, men det særligt 2 faktorer, der har gjort behandlingen så populær og effektiv, som den er i dag.

Først at anerkende, at det at være alkoholiker er en sygdom, og dernæst at inddrage ædru alkoholikere i behandlingen. Det er nøglen til en effektiv behandling og hemmeligheden bag den kendte Minnesotakur.

Citat fra rejsemanden.dk

Baseret på egne erfaringer

Noget af det mest effektfulde i Minnesotakuren er, at behandlerne/terapeuterne selv er ædru alkoholikere.

Dette behandlingsprogram er grundlæggende lavet af alkoholikere og deres erfaringer. I sagens natur ved de nøjagtig, hvad det drejer sig om ud fra erfaringer på egen krop.

Hos A Misbrugsbehandling er alle ansatte uden undtagelse tidligere misbrugere og ædru alkoholikere.

Hvad går Minnesota behandlingen og de 12 trin ud på?

Minnesotakuren kom til verden tilbage i 1950’erne, og tager udgangspunkt i 12 trins-programmet, som er kendt fra Anonyme Alkoholikere.

Folkene i Minnesota lavede nogle tilføjelser, som er med til at gøre det til den mest effektive behandling for alkoholikere den dag i dag.

Minnesotabehandling var den første behandlingsmetode, som så det at være alkoholiker som værende en sygdom, hvilket viste sig at være revolutionerende for alkoholbehandlingen.

 

Erkendelsen kommer i 2-trin:

  1. Først skal man acceptere, at det at være alkoholiker er en sygdom

  2. Derefter skal den alkoholiserede erkende, at han/hun er alkoholiker

 

Efterfølgende er det vigtigt at accepten medfører, at alkoholikeren eller misbrugeren accepterer at gå i behandling og kognitiv terapi.

 

Vi anbefaler, at deltagere går til møder i anonyme fællesskaber og professionelle faggrupper, som f.eks.

  • AA (Anonyme Alkoholikere)

  • NA (Anonyme Narkomaner)

  • CA (Anonyme Kokainmisbrugere)

  • MA (Anonyme Hashmisbrugere)

 

I disse anonyme fællesskaber møder man andre, som også har et ønske om at blive ædru og clean, når diagnosen afhængighed er stillet.

Langt de fleste har løst deres misbrugs- og alkoholproblemer, og man kan trække på deres erfaringer og støtte til fortsat at holde sig ædru og clean.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Minnesota behandling hos A Misbrugsbehandling

Hos A Misbrugsbehandling bruger vi meget fra Minnesotamodellen, da den har vist sig som den absolut mest effektive behandlingsform.

Når man hos A Misbrugsbehandling modtager behandling med Minnesotakuren som en del af programmet, kommer man til at møde andre mennesker, der ønsker en løsning på nogle af de samme problemer.

Man kommer til at modtage kognitiv terapi i grupper, hvor alle deltagende er ude i et misbrug. Det kan virke grænseoverskridende at skulle tale med fremmede om alle de følelser, der er involveret i et misbrug.

Men vi ved af erfaring, at klienterne bliver glade for denne del af behandlingen. Det er gruppesamtaler og gruppeterapi, der har den mest positive effekt på behandlingsprognosen.

Samtidig oplever man også en fællesskabsfølelse, og det er en stor støtte at dele sine oplevelser og situation med andre misbrugere i nogenlunde samme situation.

Hos A Misbrugsbehandling vil man også modtage individuel terapeutisk og ambulant behandling, hvor man kan snakke med terapeuterne for at komme i dybden med det, der rør sig inden i.

Disse værktøjer vil klienten altid have med i bagagen, og de kan være altafgørende for, at behandlingen er effektiv og virksom, også på længere sigt.

Mere information

Her kan du læse mere om NA fællesskab og hjælp
(Link til NA – Narcotics Anonymous Danmark)

Her kan du læse mere om AA fællesskab og hjælp
(Link til AA – Anonyme Alkoholikere)

Her kan du læse om hjælp som pårørende til en misbruger
(Link til Al-Anon – Hjælp og håb for familie og venner)

Her kan du læse mere om hjælp til voksne børn af en alkoholiker
(Link til ACA Danmark – Adult Children of Alcoholics)

Kontakt os anonymt i dag