Misbrugs- og alkoholpolitik

Har din virksomhed brug for en misbrugs- og alkoholpolitik?

Der findes en misbruger i langt de fleste større og mellemstore danske virksomheder. 

Sundhedsstyrelsen anslår, at ca. 585.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol.

En misbrugspolitik vil både hjælpe og forebygge dette. 

Få professionel hjælp og kontakt os, hvis du vil have besøg af en misbrugskonsulent.

Hvorfor have en alkohol- og misbrugspolitik?

Når samtalen drejer sig om et alkoholmisbrug oplever vi ofte, at mange ansatte har ikke ved, hvordan de skal gribe situation an. Dette skyldes ofte en manglende alkohol- og misbrugspolitik i virksomheden.

Ved at indføre en sådan politik, vil man styrke kompetencerne blandt virksomhedens medarbejdere. Som virksomhed vil man også være med til at forebygge, at ansatte kommer i uføre grundet misbrug.

Det er ikke kun mistet arbejdskraft og effektivitet, der er i spil. Det danske samfund og virksomhederne, betaler et tocifret milliard beløb om året, for at rette op på skaderne af misbrug.

Misbrugs- og alkoholpolitik i virksomheden

Det er vigtigt, at man gør sig klart, hvad man ønsker, at ens misbrugspolitik skal indeholde. Et meget vigtigt punkt er, om der skal være et tilbud om misbrugsbehandling i politikken.

Hvis der skal være dette, er det også vigtigt at beslutte, hvilke muligheder de ansatte skal have i forhold til betaling af misbrugsbehandling. Virksomheden kan vælge at betale helt eller delvist for behandlingen.

Hos A Misbrugsbehandling anbefaler vi altid, at virksomheden på en eller anden måde er en del af behandlingen. Alle i vores behandling får tilbudt en arbejdsgiversamtale.

Skal der tilbydes misbrugsbehandling?

Der er nogle skattemæssige fordele for begge parter, hvis behandling er en del af politikken.

“Hvis arbejdsgiveren som led i den generelle personalepolitik betaler udgifter til behandling af medarbejderens misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller rygeafvænning, beskattes medarbejderen ikke. En rentefordel, som en medarbejder opnår ved, at arbejdsgiveren yder medarbejderen et lån til dækning af udgifterne ved behandlingen, medregnes heller ikke ved opgørelsen af medarbejderens skattepligtige indkomst.”

Læs mere om sundhedsydelser her: DI.dk

En god misbrugs- og alkoholpolitik i virksomheden

Udover spørgsmålet om, hvorvidt man som virksomhed ønsker at have et behandlingstilbud, er der også en række andre ting, man skal huske at beslutte og tage højde for, såsom:

 • Hvorfor har vi en misbrugspolitik?
 • Virksomhedens kultur og holdninger
 • Hvor og hvornår gælder misbrugs- og alkoholpolitikken?
 • Hvem gælder den for?
 • Fortrolighed/evt. anonymitet
 • Undtagelser for indtagelse af alkohol
 • Konsekvenser og muligheder
 • Handlingsplan ved misbrug
 • Kontaktpersoner/evt. udvalgte troværdige kollegaer
 • De ansattes rettigheder
 • Hvordan bliver den implementeret?
 • … og andre relevante punkter

 

Vi har igennem tiden set mange virksomheder uden en misbrugspolitik og andre virksomheder, hvor der kun lige er nævnt meget kort, hvilke konsekvenser der er ved at indtage alkohol  på arbejdspladsen.

Der er ingen tvivl om, at det er en god forretning at have en konstruktiv misbrugs- og alkoholpolitik. Både set fra et økonomisk perspektiv, men endnu mere vigtigt et menneskeligt perspektiv.

Hos A Misbrugsbehandling hjælper vi med en misbrugs- og alkoholpolitik, som passer til din virksomhed. Vi tilbyder også foredrag om misbrug, alkohol og alkoholisme.

Mere information fra HK

Statistikken viser, at ca. 2/3 af dem, der går i behandling, bliver fuldt arbejdsdygtige igen. Samtidig vil de efter vellykket behandling være endnu mere værdifulde og loyale over for virksomheden.

En misbrugers arbejdsevne forringes i gennemsnit med mindst 25 %, mens misbruget står på. Så jo hurtigere, der tages hul på problemerne, jo bedre for virksomhedens produktivitet og for misbrugerens helbred.

Én ud af hver tiende dansker over det fyldte femtende år kommer på et eller andet tidspunkt ud i et misbrug. Så ud over de rent statistiske og målbare følgevirkninger er der her tale om store menneskelige omkostninger.

Kontakt os anonymt i dag