Følgesygdomme og skader ved alkoholisme

 

Skrumpelever, kræft, knoglebrud, depression og skader i hjernen er nogle af de sygdomme, der kan følge af et forbrug af alkohol.

Selvom alkohol mange gange forbindes med nydelse, hygge og glade stunder, er der desværre også en bagside af medaljen.

Omkring 3.000 danskere dør hvert år med alkohol som den primære eller medvirkende årsag. Alkohol øger risikoen for mindst 7 forskellige kræftsygdomme, og ifølge cancer.dk får ca. 1.100 danskere hvert år kræft som følge af alkohol.

Alkoholskader og sygdomme på kroppen

Alkohol er i bund og grund et opløsningsmiddel, en slags gift, som påvirker både krop, psyke og omgivelser – både på den korte og lange bane.

Omkring 3.000 danskere dør hvert år pga. alkohol som den primære eller medvirkende årsag.

Det kan have store konsekvenser at drikke mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler, da du udsætter din krop og psyke for en alvorlig belastning.

Et intenst, kort alkoholforbrug kan medføre akutte virkninger og konsekvenser, som ofte kun varer meget kort, og blandt andet kan mærkes i form af tømmermænd.

Derimod kan indtag af alkohol over en længere periode medføre kroniske virkninger og konsekvenser – både psykisk og fysisk. 

Sygdomme og lidelser, der over længere tid kan udvikle sig til skrumpelever og forskellige kræftsygdomme, angst, depression og mange flere.

Alkoholskader din krop

 • Demens og hjerneblødning
 • Depression og angst
 • Kræft i mund og hals
 • Brystkræft
 • Svag hjertemuskel
 • Fosterskader
 • Fedtlever
 • Skrumpelever
 • Kræft i leveren
 • Nedsat potens og fertilitet
 • Betændelse bugspytkirtel
 • Forhøjet blodtryk

Følgesygdomme relateret til alkoholisme

Dertil er alkohol også kædet sammen med en række følgesygdomme, som blandt andet:

 • Sygdom i lungerne
 • Sygdom i skelettet
 • Mavetarmsygdomme
 • Hjertekarsygdomme
 • Leversygdomme
 • Skader i hjernen
 • Kræft & kræftsygdomme
 • Hjerneskade
 • Balancebesvær
 • Angst
 • Depression
 • Stofskifte
 • Immunforsvar

 

Ved et for stort alkoholmisbrug eller som alkoholiker, er du i risiko for mange lidelser, som blandt andet:

 

Man hører ofte, at alkoholmisbrug eller alkoholisme er en folkesygdom. Sundhedsstyrelsen estimerer, at tæt på 600.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Alkohol er ikke sundt

Det er en myte, at lidt alkohol om dagen er sundt! At et glas vin til maden, en lille én om aftenen eller en øl til frokost styrker helbredet. Det er desværre en myte!

 

Lidt fakta fra Sundhedsstyrelsens Alkoholstatistik 2015:

 • Ca. 3.000 dør hvert år på grund af alkohol
 • Blandt de 35 til 54-årige mænd skyldes ca. hver tredje dødsfald alkohol
 • 36.000 hospitalsindlæggelser årligt
 • 87.000 ambulante besøg årligt
 • 7.300 skadestuebesøg årligt

 

Der er forskel på, hvordan alkohol nedbrydes i kroppen, og hvordan vi skades af alkohol.

Samme forbrug kan have store konsekvenser for den ene og stort set ingen for en anden. Men uanset hvor lidt man drikker, løber man altid helbredsmæssig risiko.

Dertil kan et menneskes alkoholforbrug også have konsekvenser for omgivelserne. Det kan være lige fra ødelagte parforhold, omsorgssvigt af børn, ulykker, kriminalitet, svigt, isolation og meget mere.

Alkoholskader på hjernen

Alkohol er farligt for hjernen især i de unge år. De unge danskere ligger desværre i toppen, når det gælder forbrug af alkohol. De få unge danskere, som vælger ikke at drikke, føler de sig ofte udenfor.

 

De føler ofte socialt pres og mobning:

 • 60 procent siger, at de har prøvet alkohol inden de var 15 år
 • De fleste siger, at de var omkring 12 år
 • 8 procent siger, at de fik deres debut med alkohol, inden de fyldte 9 år.

 

Det er faktisk en stor fordel at vente lidt, da alkohol forstyrrer hjernens udvikling.

Teenageårene er en periode med store hjernemæssige forandringer. Det er her, vores hjerne modnes. Specielt i årene 10-20 år er forandringen dramatisk.

Det er som sådan ikke fordi, mange unge ikke kommer relativt velbevaret igennem ungdommen og denne periode. For det gør de ofte.

Men det er vigtigt at vide, at hjernen fysisk forandrer sig og gør de unge mentalt dårligere. Det kan og bør give stof til eftertanke.

Hvis man tester unge, som drikker meget alkohol, ser man at de klarer sig dårligere på mange måder. Dårligere koncentration og hukommelse er blot nogle af problemerne.

Jo mere man drikker, jo større chance for følgesygdomme og skader

Store mængder alkohol på samme tid skader mest, imens moderate mængder i løbet af ugen skader mindre. Derfor tyder meget på, at weekend-druk er en af de største syndere.

Ens drikkestil kan være meget afgørende for, hvor stor skade alkoholen medfører. Undersøgelser peger på, at unge kan tåle at drikke mere alkohol, før de viser rus-tegn. 

Til gengæld er deres tolerance for alkoholens giftige side lavere. Så teenagere drikker mere, fordi de kan tåle det, men forgiftes meget mere!

Hvornår er det for meget alkohol?

Det kan være rigtig svært at vide, hvornår der bliver drukket for meget. 

 

Den bedste måde at anskue det på er at se på, hvor mange konsekvenser det medfører:

 • Gør drikkeriet andre kede af det?
 • Bliver ens nære relationer som familie, børn, venner eller kollegaer bekymrede, fordi der bliver drukket for meget, og fordi de oplever symptomer og tegn på alkoholisme?

 

Sundhedsstyrelsen har formuleret nogle anvisninger:

 • Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred
 • Drik ikke alkohol for sundhedens skyld
 • Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på mere end 10 genstande om ugen for både kvinder og mænd
 • Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis du drikker mere end 14/21 om ugen
 • Er du gravid? Undgå alkohol
 • Prøver du at blive gravid? Undgå alkohol for en sikkerheds skyld
 • Er du ældre? Vær særlig forsigtig med alkohol

 

Særligt for børn og unge:

 • Børn og unge under 18 år anbefales ikke at drikke alkohol
 • Voksne over 18 år anbefales at drikke mindst muligt og stoppe før 5 genstande ved samme lejlighed.
Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Symptomer og tegn på følgesygdomme ved alkoholisme

For mange er det meget tabubelagt at tale om misbrug. Rigtig mange er bange for at blive stigmatiseret.

Derfor bliver mange mennesker, som har et stort og skadeligt alkoholforbrug, ikke opdaget af lægen og sundhedspersonalet, da der som oftest ikke bliver talt om det.

Samtidig gør kroppens gradvise udvikling af problemerne og evnen til at tilpasse sig det øgede misbrug, også vanskeligt at opdage tidligt.

Pårørende til en alkoholiker bliver ofte medafhængige

Uden at have et ønske om det, bidrager familiemedlemmer mange gange til, at den drikkende fortsætter drikkeriet. De holder ofte drikkeriet skjult over for børn og andre i forsøget på at passe på den drikkende.

De overtager mange gange ansvaret for familien og dagligdagen.

Tidlige tegn på et alkoholproblem

Der kan være mange forskellige tegn på, at et menneske har problemer med alkohol.

 

Dette er blot nogle af dem:

 • Vægttab
 • Fravær fra arbejde eller skole
 • Angst
 • Søvnbesvær
 • Tab af job
 • Falder oftere
 • Mange blå mærker
 • Irritabilitet
 • Depression
 • Skilsmisse eller separation
 • Økonomiske problemer
 • Evne til at drikke store mængder alkohol uden at synes nævneværdigt påvirket
 • Spirituskørsel

 

Nogle kan desuden have brug for at starte dagen med at drikke alkohol for at undgå abstinenser.

Sene tegn på et alkoholproblem

Sene symptomer og tegn kan være medicinske tilstande som:

 • Maveproblemer
 • Betændelse i bugspytkirtlen
 • Leversygdom
 • Nerveskader (neuropati)
 • Blodmangler (anæmi)
 • Hjerneskade
 • Mavesår
 • Maveblødning

 

Personer med alkoholproblemer er i højrisiko for psykiske sygdomme og for at begå selvmord. Nedtrykthed, skyld og skam er en meget normal følelse.

Mange føler sig magtesløse over for alkohol, når de forsøger at sænke eller stoppe deres misbrug.

Misbruget fører til store personlige tab som f.eks. arbejde, venner, kæreste, status, økonomisk tryghed eller fysisk helbred.

Læs meget mere om dette her (Link til sundhed.dk).

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Restitution

Forskning viser, at der selv for alkoholafhængige er fordele ved at stoppe eller nedsætte forbruget.

Det er vigtigt at sige, at når man stopper med at drikke, så er der meget, der ændrer sig til det bedre. Det sker også inden for en overskuelig periode.

Kroppen kan restituere fra langt de fleste alkoholskader, som f.eks. depression eller for højt blodtryk.

Den psykologiske afhængighed kan have lidt længere perspektiv i forhold til restitution, og mange skal arbejde med den resten af livet. Men det er aldrig for sent at stoppe og gå i professionel alkoholbehandling.

De fleste oplever at få mange gaver i form af personlig forandring, relationer, familie, mm.

Medfødte alkoholskader

Føtalt alkoholsyndrom (FAS) er fysiske skader hos barnet, som skyldes, at moderen har drukket alkohol under graviditeten.

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan et forbrug på én genstand om dagen eller derover give skader hos fosteret.

Hvert år fødes der ca. 2.000 børn af mødre med stort alkoholforbrug eller forbrug af andre afhængighedsskabende stoffer.

Mange af disse børn vil få vanskeligheder gennem opvæksten og gennem resten af livet.

Dokumentaren ”Sårbare Sjæle” handler om unge med føtalt alkoholsyndrom (FAS). Filmen viser de alvorlige konsekvenser, som indtag af alkohol under graviditeten kan have for børn.

Du kan læse mere om filmen og FAS her: www.facebook.com/saarbaresjaele.

Føtalt alkoholsyndrom omfatter

 • Hjerneskade
 • Væksthæmning
 • Specielle ansigtstræk
 • Forsinkelse i mentalog motorisk udvikling
 • Hyperaktivitet
 • Ændret søvnmønster
 • Spiseproblemer
 • IQ gennemsnitligt mellem 60-89
 • Sprogproblemer
 • Generelle indlæringsproblemer
 • Perceptionsforstyrelser

Kontakt os anonymt i dag