Alkohol bivirkninger - Alkohols skadelige virkninger

Et alkoholforbrug vil altid være forbundet med en risiko for bivirkninger og en række alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser.

Dog kan man minimere sin helbredsrisiko, hvis man drikker alkohol i moderate mængder.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

 • Maks. 10 genstande om ugen

 • Maks. 4 genstande samme dag

 • Drik aldrig alkohol, hvis du er under 18 år, prøver at blive gravid

 • Ældre bør være varsomme med at indtage alkohol

For meget alkohol øger risikoen for bivirkninger

Et forbrug af alkohol er for mange mennesker forbundet med hygge, sociale begivenheder, fest og sjov. Med andre ord er alkohol forbundet med positive oplevelser.

Men der er også mange negative bivirkninger ved selv små mængder alkohol.

Hvis man har et stort forbrug af alkohol, vil man være i risiko for at udvikle mere end 200 sygdomme, psykiske skader og medicinske tilstande.

Så det kan betale sig at “drikke alkohol med måde” eller helt undgå alkohol. Alkohol påvirker hele kroppen, og er et giftstof, som er skadeligt for dit helbred.

Hvilke bivirkninger har alkohol på krop og sind?

Når man drikker alkohol, er den direkte virkning typisk:

 • Ens sindsstemning bliver forstærket

 • Ens koncentrationsevne bliver mindre

 • Svært at styre balance

 • Ens korttidshukommelse bliver dårligere

 • Ens evne til at lære nye ting bliver nedsat

 • Tiltagende bedøvelse af kritisk sans

 • Øget impulsivitet og større aggressivitet

 

Virkningen af alkohol vil være forskellig og ændre sig alt efter, hvor meget alkohol, du har i blodet.

 

Promilleguide:

Ved 0,2-0,5 promille vil der opstå en følelse af at være let påvirket.

Denne promille vil være angstdæmpende, og man vil være mere risikovillig, samt tænke mindre kritisk.

Hvis humøret er godt, vil det blive løftet endnu mere, men det kan også forstærke den anden vej. Hvis man f.eks. er nedtrykt, vil man ofte blive endnu mere nedtrykt.

Her begynder man at tilsidesætte værdier og smider mange af sine hæmninger. Man kan føle træthed og sløvhed, og ens evne til at bedømme vil blive nedsat.

Giften fra alkoholen påvirker ens hjerne, balancen bliver dårligere, man snøvler og vil have en begyndende og tiltagende kvalme.

Man har meget svært ved at styre balance og bevægelser. Ens hukommelse bliver kraftigt nedsat, og man er i risiko for bevidstløshed og komme i hypnotisk tilstand.

Her vil der være en tiltagende bedøvelse, bevidstløshed eller koma.

 

Dette er en dødelig dosis. Risikoen for at dø er 50 %.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Alkohol bivirkninger ved et lille alkoholforbrug

Er det sundt for kroppens organer, når man drikker alkohol? Forskning viser, at et meget lille alkoholforbrug kan have positive effekter.

F.eks. kan det mindske risikoen for hjertesygdomme, men der tales her om et indtag af alkohol på ca. 1/2 genstand (altså 5 gram alkohol) om dagen.

Ved at drikke alkohol på mere end 2 genstande om dagen, vil risikoen for sygdomme i hjertets kranspulsåre øges, og man bør aldrig drikke mere end 10 genstande om ugen.

Alkohol bivirkninger ved et stort alkoholforbrug

Alkohol er ikke kun et stof, som er afhængighedsskabende.

Det er også årsag til ca. 60 sygdomme og alkoholskader, herunder kræftsygdomme, samt sinds- og adfærdsmæssige lidelser.

 

Der er øget risiko for sygdomme, skader og lidelser, som f.eks.:

 • Mave-tarm-lidelser

 • Kræft

 • Hjerte-kar-sygdomme

 • Nedsat immunforsvar

 • Lungesygdomme

 • Muskel- og skeletsygdomme

 • Forplantningsmæssige lidelser

 • Alkoholdemens

 • Forhøjet blodtryk

 

Som gravid vil et alkoholmisbrug øge risikoen for:

 

Jo større mængder alkohol, man indtager, jo større vil risikoen være.

Sociale bivirkninger ved alkohol

Man kan også tale om mange alkoholproblemer, abstinenser og bivirkninger, som sker socialt, når forbruget af alkohol stiger til et overforbrug eller alkoholmisbrug.

Alkoholisme er på mange måder en familie sygdom.

Som barn af en alkoholiker eller anden tæt relation med et misbrug, vil man blive udsat for alvorlig overlast og få mange negative konsekvenser med sig resten af livet.

 

Andre sociale bivirkninger ved alkohol kan være:

 • Ødelagt parforhold

 • Omsorgssvigt af børn

 • Ulykker

 • Kriminalitet

 • Vold og drab

 

Der findes en række tegn og symptomer på alkoholmisbrug. Hvis forbruget af alkohol stiger, kan man også risikere at få alkohol abstinenser, og derved have meget svært ved at stoppe med at drikke igen.

Oplever du abstinenser, kan vi hjælpe med afrusning og abstinensbehandling.

Kontakt os anonymt i dag