Opdateret 14. april 2023 af Anders Nebelong

Alkoholskader i hjernen

alkoholskader i hjernen

Indholdsfortegnelse

Alkoholens virkning på hjernen

Når alkohol indtages, kommer det hurtigt ind i blodbanen og rejser til hjernen. Det har en beroligende virkning og nedsætter hjernens aktivitet, hvilket kan føre til følelse af afslapning og mindsket hæmning. Men hvis alkoholmisbrug bliver en gentagen adfærd, kan det have langvarige og skadelige virkninger på hjernen.

Hvordan påvirker alkohol hjernen?

Alkohol påvirker hjernen lige så snart vi begynder at drikke alkohol. Ifølge Sundhed.dk er det ofte disse konsekvenser, der påvirker hjernen efter indtag af alkohol.

  • Stimulerende effekt: I små mængder kan alkohol virke stimulerende, da det hæmmer nogle af hjernens bremsende funktioner.
  • Sløvende effekt: Ved større mængder alkohol opnås en sløvende effekt, hvor flere af hjernens funktioner hæmmes. Dette kan føre til nedsat dømmekraft, hæmmet motorik, talsværheder og forstyrrelse af syn og hørelse.
  • Blackout: Efter stort alkoholindtag kan man opleve hukommelsesudfald, hvor man ikke kan huske episoder fra beruselsen.
  • Depression og angst: Over tid kan for stort alkoholforbrug medføre, at man bliver mere nedtrykt, ængstelig og irritabel.
 
alkoholskader i hjernen

Langsigtede konsekvenser af alkohol for hjernen

Ud over de øjeblikkelige effekter, alkohol kan have på kroppen og sindet, bærer vedvarende og overdrevent alkoholforbrug også en række langsigtede konsekvenser, især for hjernen.

 

  • Alkoholafhængighed: Vedvarende stort forbrug kan føre til alkoholafhængighed, hvor kroppen og hjernen bliver så vant til alkohol, at man får abstinenssymptomer, hvis man stopper brat med at drikke.
  • Hukommelsesforstyrrelser: Over tid kan for meget alkohol medføre varige hukommelsesforstyrrelser.
  • Alkoholdemens: Dette er en tilstand, hvor man får varige hukommelsesforstyrrelser, problemer med at koncentrere sig, tænke klart og planlægge. Det skyldes en direkte skadelig virkning af alkohol på hjernecellerne samt mangel på B-vitamin.
  • Abstinenskramper: Abstinenskramper kan optræde, hvis man har drukket store mængder alkohol over længere tid og pludseligt stopper.
  • Hallucinationer: Efter længere tids overdrevent alkoholforbrug kan pludselige ophør medføre hallucinationer.
  • Alkoholpsykose: Dette er en sjælden, men alvorlig tilstand, hvor man bliver meget forvirret, mistænksom og kan få hallucinationer.
 

Du kan læse mere om hvordan alkohol påvirker hjernen på Sundhed.dk.

Få hjælp med dit alkoholmisbrug

Alkohol er en potentiel trussel mod hjernens sundhed, især når alkoholforbruget er højt. De langsigtede konsekvenser af alkoholskader i hjernen kan have alvorlige konsekvenser for kognitive funktioner, hukommelse og beslutningstagning.

Ved at være opmærksom på vores alkoholforbrug og søge hjælp i tide, kan vi tage skridtet til at beskytte vores hjernes sundhed og opretholde en sund livsstil. For at beskytte vores hjernes sundhed er det vigtigt at være opmærksom på vores alkoholforbrug. Moderat indtagelse af alkohol kan være relativt ufarligt for de fleste, men overdrevent og langvarigt misbrug kan medføre alvorlige konsekvenser for hjernens funktion. Hvis du bemærker tegn på alkoholafhængighed hos dig selv eller en elsket, er det vigtigt at søge hjælp og støtte. Kontakt os for at få professionel behandling og terapi. A misbrugsbehandling kan hjælpe med at afbryde det skadelige mønster og genoprette hjernens sundhed.

Gratis professionel hjælp og rådgivning
Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt

Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning. Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.

Sjælland, København, Amager
Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Kontakt os anonymt i dag

Anders Nebelong

Anders Nebelong

Anders Nebelong er behandlingsansvarlig hos A Misbrugsbehandling. Han er tidligere misbruger, som er vokset op i en dysfunktionel familie. Siden Anders forlod sin behandling i 2015, har han været fast besluttet på at hjælpe andre ud af misbrug. Ræk ud til Anders, hvis du ønsker professionel hjælp til et godt liv uden alkohol eller stoffer.