Pårørende til alkoholiker - Få hjælp og behandling i dag

Anonym rådgivning til pårørende til alkoholikere


Det er en svær situation for mange pårørende til alkoholikere, at konfrontere en ægtefælde, et familiemedlem, en kollega eller anden tæt relation med alkoholmisbruget.


Hos A Misbrugsbehandling kan vi hjælpe alkoholikerens pårørende med familiebehandling, anonym rådgivning og gode råd til den nødvendige men svære konfrontation.


Vi er et team af professionelle alkoholbehandlere med egen personlig erfaring som pårørende til en alkoholiker - og som alkoholikere og misbrugere selv.

Er du pårørende til en alkoholiker?


Hvis du er pårørende til en alkoholiker, så kan du sikkert nikke genkendende til en følelse af nedsat eller ligefrem dårlig livskvalitet.


Og det er desværre langt fra ualmindeligt, at få følelser som:


 • Angst

 • Tristhed

 • Frustration

 • Afmagt

 • Magtesløshed

 • Sorg

 • Vrede

 • Ensomhed

 • Skyld

 • Stress

 • .. og meget mere!

Mange pårørende føler sig ofte meget alene


Som pårørende til en alkoholiker kan det være meget hårdt og føles umuligt at stå med - helt alene. Samtidig vil drikkeriet som ofte også, påvirke hele familier.


Man kommer ofte i tvivl om, der virkelig er tale om et alkoholmisbrug, som kræver behandling. Det er meget normalt, at pårørende til en alkoholiker føler, at alt falder fra hinanden.


Det kan også være rigtig svært at konfrontere de fleste alkoholikere, og meget ofte vil en alkoholmisbruger ikke selv mene, at der behov for alkoholbehandling.


Samtidig er det også meget normalt at det er en pårørende til en alkoholiker, som opdager at alkoholikeren har et alkoholmisbrug.

pårørende til alkoholiker

Professionel hjælp til pårørende til alkoholikere


Hvis du er i familie med én, som drikker på sådan en måde, der gør dig ked af det, så har personen højst sandsynligt et alkoholmisbrug og har brug for alkoholbehandling.


Du er dog langt fra alene om dette, da der findes tusindvis af pårørende til en alkoholiker.


Hos A Misbrugsbehandling har vi mere end 20 års erfaring med rådgivning, familiebehandling og behandling af misbrug.


Som alkoholmisbruger bliver du altid mødt af en professionel alkoholbehandler, som b.la. benytter Minnesota-kuren og kognitiv terapi i behandlingen af din afhængighed.


Det er meget vigtigt, at du lytter til din egen indskydelse, og passer på dig selv. Pas på, at du ikke lader dig blive manipuleret.


Et misbrug af alkohol, kokain, hash eller medicin går ikke over af sig selv. Det starter med en fortrolig samtale, professionel alkoholbehandling og/eller misbrugsbehandling.


Se også vores behandlingscenter, hvis der er andre misbrug i familien end et alkohol- eller et blandingsmisbrug.


Pårørende til en alkoholiker har risiko for, at:


 • Skrue op for alkoholforbruget

 • Få økonomiske problemer

 • Blive udsat for vold og trusler

 • Udvikle angst, PTSD, depression og andre lidelser

 • Være i anden fare, da alkoholikeren bringer sig selv eller andre i fare ved f.eks. madlavning, havearbejde mm.


Pårørende til alkoholikere bliver ofte fanget i medafhængighed og hjælper helt ubevidst alkoholikeren til at blive i sit misbrug.


Det kan f.eks. være, at forældre eller et andet familiemedlem frygter at misbruget bliver afsløret og er bange for, at afsløringen vil skabe problemer.


Ca. 585.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol.


Der findes som oftest mindst én alkoholmisbruger i stort set alle danske familier, og en familie med bare én misbruger, kan nemt blive dysfunktionel og udfordret.

barn af alkoholiker

Et alkoholmisbrug påvirker hele familien


Det har indvirkning på alle pårørende i familien, og en misbruger og et alkoholproblem kan på mange måder virke som en tornado i andres liv.


Børn har det ofte rigtig svært, og børn af alkoholikere bliver ofte mere og mere isolerede, ensomme og har rigtig svært ved at håndtere deres frustration.


Mange voksne børn af alkoholikere har desuden en forhøjet risiko for selv at udvikle et misbrug.


Ifølge Sundhedsstyrelsen er der 122.000 børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer.

Gratis rådgivning til pårørende til alkoholikere


Herunder kan du se, hvilke symptomer og tegn, der kan være på at have et alkoholproblem:


 • Har svært ved at stoppe efter få genstande eller nedsætte sit alkoholforbrug

 • Har øget tolerance og at forbruget stiger over tid

 • Meget bliver planlagt efter om misbruget kan fortsætte

 • Alkoholikeren drikker alene, da det handler om effekten i stedet for det sociale

 • Selvom personen oplever at forbruget er skadeligt for sig selv eller de nærmeste, fortsætter vedkommende med at drikke alkohol

 • Der bliver drukket i det skjulte, taler uden om, når der bliver talt om problemet, gemmer alkohol og negligere, hvor meget de drikker

 • Drikker som en slags medicinering mod stress, angst, bekymringer og andet

 • Personen oplever blackouts, hvor alkoholikeren ikke kan huske, hvad der skete dagen før

 • Bliver irriteret, vred og aggressiv, når samtaler handler om problemer

 • Der er hele tiden en grund, undskyldning for at drikke


Prøv vores alkoholtest og se om der er behov for familie- og pårørende behandling.

pårørende til alkoholikere

Sådan reagerer en alkoholiker


I rigtig mange tilfælde vil alkoholikeren benægte at der overhovedet er et problem og brug for behandling.


Personen vil som ofte ikke selv mene at der er tale om et misbrug eller en afhængighed. Det er en helt almindelig forsvarsmekanisme, der desværre gør det rigtig svært for personen at se sit eget problem. 


Det kan derfor være rigtig svært for pårørende til at tage den svære samtale, og motivere ham eller hende til at få støtte, hjælp, alkoholrådgivning og behandling.


Det sker også ofte at misbrugeren lover sin familie, arbejde eller nære relationer at stoppe helt eller skrue ned for drikkeriet. 


Men det er desværre rigtig ofte tomme løfter og i langt de fleste tilfælde er der brug for professionel hjælp og behandling.


Så det er altid bedst at få hjælp og vejledning, samt planlægning inden man tager den svære samtale.

Gode råd til pårørende til den svære samtale


Det er altid vigtigt at lytte til sig selv og søge hjælp.


Tænk over:


 • Hvad kunne du ønske for dig selv?

 • Hvor kan jeg få hjælp?

 • Kender jeg nogen i mit netværk?


Under her, har vi lavet nogle gode råd til pårørende og forslag til, hvordan du kan konfrontere og hvordan motiverer du en alkoholiker til behandling.


Du er altid velkommen til at ringe til os - døgnet rundt.

anders nebelong

Gratis professionel hjælp og rådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus.

Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København

Sådan konfronterer du alkoholikeren som pårørende


1. Kontakt os


Du kan kontakte A Misbrugsbehandling døgnet rundt inden du eller I konfronterer misbrugeren - uanset om du ønsker deltagelse eller ej. 


Det er altid fornuftigt at få råd og vejledning før, og det er vigtigt, at du har sat dig ind i, hvad professionel behandling indebærer.


Desto bedre du er forberedt og klædt på til det, desto større er chancen for succes.


2. Jo flere, jo bedre


Jo flere pårørende, der deltager i interventionen, desto større vil chancen være for at få misbrugeren i behandling. 


Det er vigtigt, at alle deltagere er enige om målet og enige om, hvordan konfrontationen skal foregå.


Det er altid bedst, at alle mødes før og taler sammen, inden misbrugeren konfronteres.


3. Tidspunkt


Få det gjort og vent ikke på bedre tider. 


Konfronter dog som udgangspunkt ikke misbrugeren, når vedkommende er påvirket eller meget påvirket.


Det er ofte bedst at tage snakken tidligt på dagen.


4. Forberedelse


Forbered dig godt på, hvad du vil sige. 


Du kan med fordel skrive det ned eller have lavet nogle stikord, så du er sikker på, at du får sagt alt det, du ønsker at sige.


5. Eksempler


Præsenter misbrugeren med helt klare eksempler på episoder, oplevelser og anden adfærd, der gentagne gange er fundet uacceptabelt. 


Eksempelvis svigt, løgne, spirituskørsel, svingende humør, ubehagelig opførsel, misvedligeholdte aftaler, svingende præstationer mm.


6. Dine følelser


Forklar, hvordan dette påvirker dig, børnene og andre i familien.


Det er meget vigtigt, at du kommunikerer klart og tydeligt. 


Som f.eks.:


 • Jeg bliver enormt bange og ked af det, når du er påvirket, mens du er sammen med børnene

 • Jeg bliver rigtig flov og utryg, når du møder beruset op til familiefødselsdage

 • Jeg bliver frustreret, vred og ked af det, når du ikke overholder vores aftaler


7. Fremtid


Fortæl om, hvad du savner og hvordan du ser jeres fremtid, såfremt misbrugeren går i behandling.


8. Ingen diskussion


Det er vigtigt, at du ikke går ind i en diskussion med misbrugeren, om hvor meget personen drikker, ryger eller andet, og om personen er afhængig eller ej. 


9. Ét behandlingssted


Er det besluttet at stille krav om behandling, er det vigtigt, at der ikke bliver forhandlet om, hvilken behandling der skal vælges. 


Det er derfor vigtigt at have undersøgt, hvor og hvornår behandlingen skal foregå - og have en klar aftale med et behandlingscenter herom.


10. Stil et ultimatum


Inden du starter processen, skal du have gjort dig delt klart, hvilke konsekvenser, du er parat til at sætte handling på, hvis alkoholikeren fravælger behandling.

misbrugscenter
misbrugscenter
misbrugscenter

FÅ HJÆLP ALLEREDE NU!

 
 
 
 
 

Her kan du få hjælp til børn og unge med misbrug i familien

(Link til TUBA)


Her kan du læse om hjælp som pårørende til en misbruger

(Link til Al-Anon - Hjælp og håb for familie og venner)


Her kan du læse mere om hjælp til voksne børn af en alkoholiker

(Link til ACA Danmark - Adualt Children of Alcoholics)