Medicinmisbrug

Misbrug af medicin


Rigtig mange ender med at få et misbrug af medicin.

Dette udvikler sig ofte til en afhængighed.


Når først man har udviklet et misbrug af medicin eller en afhængighed, er der brug for professionel rådgivning og hjælp.


Stort set ingen formår at komme fri,

af et medicinmisbrug på egen hånd


Hos A Misbrugsbehandling kan vi hjælpe med afvænning, nedtrapning og behandling

Følgende grupper er i større risiko for at udvikle et medicinmisbrug:


 • Mennesker med langvarige fysiske lidelser har særlig risiko, fordi langvarige sygdomme medfører smerter og eventuel invaliditet, der kan føre til øget brug af medicin.
 • Mennesker med allerede eksisterende psykiske lidelser.
 • Mennesker der tidligere har haft eller har et overforbrug eller misbrug af rusmidler.
 • Mennesker der har familiemedlemmer med et overforbrug eller misbrug af rusmidler.
 • Yngre mennesker, specielt hvis man er sidst i teenageårene eller først i tyverne.
 • Mennesker der ikke er blevet informeret omkring faren ved at tage mere medicin end ordineret eller ved at tage medicinen på en ikke-ordineret måde.


Hvilke typer medicin kan man misbruge og blive afhængig af?


Et længerevarende eller for højt forbrug af ét af de tre lægemiddelgrupper:


 • Benzodiazepiner,
 • Morfin præparater 
 • Centralstimulerende medicin


Disse kan især føre til medicinmisbrug og -afhængighed.


Benzodiazepiner:


Benzodiazepiner bruges til behandling af angsttilstande og søvnforstyrrelser.


De virker hurtigt og effektivt og har relativt få bivirkninger.

Som hovedregel bør benzodiazepiner ikke indtages i mere end to til fire uger.


Men for at opnå tilstrækkelig bedring kan det i nogle tilfælde være nødvendigt med langvarig behandling.


Hvis behandlingen har stået på i mere end 2-4 uger, kan der ved pludseligt ophør opstå ophørssymptomer i form af angst, lys- og støjoverfølsomhed og muskelsmerter.


Dette skyldes, at kroppen tilvænnes lægemidlerne.

Hvis medicinen aftrappes gradvist over nogle uger eller måneder, kan ophørssymptomerne undgås.


Langt de fleste patienter indtager kun medicinen efter lægens nøje ordination.


Mennesker, der misbruger benzodiazepiner, indtager derimod større doser end den, lægen har ordineret, for at opnå den alkohollignende effekt.


I stedet for tre tabletter dagligt indtager man måske fem eller flere tabletter på én gang.


Man vil ofte forsøge at presse lægen til at skrive mange flere tabletter ud, og hvis det ikke lykkes, forsøger man at skaffe tabletterne illegalt.


Efterhånden bliver det mere og mere vanskeligt at styre medicinforbruget.

Der er opstået en stærk trang til medicinen, og man er blevet afhængig.


Morfin-præparater:


Misbrug og udvikling af afhængighed af morfin-præparater sker på samme måde - men hurtigere. Man bliver hurtigere tolerant over for virkningen, så man skal tage 50 eller flere gange så meget morfin som oprindeligt.


Morfin-præparater bliver ordineret som behandling mod svære smerter, og præparaterne er meget virksomme.


Men mange patienter får derudover en rusvirkning, som de oplever som særdeles behagelig, og som de derfor fremover stræber efter ved hele tiden at tage mere og mere morfin.


I perioder med personlige eller sociale problemer kan ønsket om at "drukne problemer" med medicin blive særlig stor.


Efterhånden opstår den udtalte trang til at tage morfin-præparater, og det er udtryk for, at man er blevet afhængig af medicinen.


Hvad der startede som lægeordineret smertebehandling kan føre til svær afhængighed og i de værste tilfælde til social invaliditet.


Centralstimulerende medicin:


For personer med ADHD medfører centralstimulerende medicin, at man bliver mere koncentreret og opmærksom.


Men for andre, som ikke har ADHD, kan det have en amfetamin-lignende virkning og hurtigt udvikle sig til et medicinmisbrug.


Da centralstimulerende medicin hæmmer appetitten samt øger opmærksomheden og evnen til at fokusere, misbruges medicinen også med henblik på vægttab eller til at forbedre ydeevnen (f.eks. ved eksamenslæsning).


Det er dog aldrig blevet påvist, at centralstimulerende medicin kan forbedre indlæringsevnen for personer, der ikke har ADHD.


Grundet medicinens amfetamin-lignende og appetithæmmende virkning har det i misbrugs-øjemed især været attraktivt for teenagere og unge voksne.


Derfor har det også været tilgængeligt på det "sorte marked", hvor det sammen med benzodiazepiner og morfin-præparater tilbydes på linje med illegale ikke-receptpligtige rusmidler.


Kilde: Netdoktor.dk

Trang og abstinenser


Der vil ofte også opstå en følelse af trang.


Det kan være en form for tolerans over for stoffet/pillerne, hvilket gør at der skal indtages mere og mere af stoffet for at få den samme effekt.


Hvis man så stopper med at pillerne, kan der komme abstinenser, som vil være forskellige fra stof til stof, og fra person til person.


Som regel ubehagelige symptomer.


Som regel kræver det, at symptomerne er til stede i over et år, men diagnosen kan stilles, hvis symptomerne er til stede, og forbruget har været konstant over 30 dage.


Tegn på misbrug og/eller afhængighed er:


 • Du føler trang til, at du skal have stoffet eller pillerne jævnligt, ofte flere gange dagligt.


 • Du sørger hele tiden for at have piller eller stoffet tilgængeligt.


 • Du har gjort mislykkede forsøg på at stoppe med at tage stoffet.


 • Du udfører handlinger, du normalt ikke ville gøre for at skaffe piller/stoffer.


 • Du føler, at du trænger til stoffet for at kunne klare dagligdagens problemer.


 • Du kører bil eller udfører andre handlinger, som udsætter dig selv eller andre for fare, fordi du er under påvirkning af stoffet.

To slags medicinmisbrug


 • Lav dosis af afhængighed


Det er ikke altid at der er tale om et medicinmisbrug hvor hovedformålet er selve rusen af pillerne. Typisk bliver medicinen udskrevet af sin læge på grund af smerter, angst, søvnløshed eller andre lidelser. Hvis man så tager medicinen i for lang tid, og man måske øger dosis stille og roligt, bliver man mere og mere afhængig af den afslappende og sløvende virkning medicinen har på en.


 • Høj dosis af afhængighed


Andre tager medicinen for at få en høj rus og her bruges en høj dosis til at fodre ens afhængighed. Her vil man også over tid få en øget tolerance, som gør at der skal flere og flere piller til, for at opnå den samme rus som tidligere. Her er man også i stor risiko for at tage en overdosis, da der ofte skal mange piller til ad gangen for at opnå den rus man søger.



 • Fysisk afhængighed af medicin


Hvis man er fysisk afhængig af medicin, man får man fysiske abstinenser og- eller ubehag, når man siger stop/stopper med pillerne fra den ene dag til den anden. Kroppen har brug for den medicin du er vant til at tage, for at du ikke får det dårligt. Det er derfor en fysisk krops reaktion der gør at du af afhængig og har brug for medicinen.  Denne type medicinafhængighed adskiller sig fra den psykiske afhængighed.


 • Psykisk afhængighed af medicin


Når man er psykisk afhængig, har man gennem en længere periode på mere end en måned ikke følt, at man kan klare sig gennem dagene uden brug af medicin. Man ser ofte at personen føler ubehag blot ved tanken om at skulle undvære pillerne. Personen vil som ofte altid have pillerne på sig. Denne psykiske afhængighed vil ofte også vise sig ved, at man bruger smertestillende medicin for dens beroligende og afslappende effekt og ikke kun mod smerter. Her er det de psykiske der spiller ind, og dem der holder en fast i medicinmisbruget.

FÅ HJÆLP ALLEREDE NU!

Gratis professionel hjælp og alkoholrådgivning

Ring til os døgnet rundt, 100% anonymt


Alkoholmisbrug, stofmisbrug, hashmisbrug, kokainmisbrug, pårørende, afvænning

Alkoholbehandling, stofbehandling, misbrugsbehandling, hjælp til pårørende, alkoholvaner, antabus. center for misbrugsbehandling, misbrugscenter.


Sjælland, København, Amager

Vi hjælper hele vejen!

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig København