Voksne børn af alkoholikere

Få professionel hjælp til voksne børn af alkoholikere

Børn, som vokser op i en familie med alkoholmisbrug, kan selv få alvorlige udfordringer senere i livet.

De kan komme i form af sociale og psykiske problemer.

Rigtig mange voksne børn fra dysfunktionelle familier kan få uhensigtsmæssigt adfærd senere i livet. De er også i risiko for selv at udvikle et alkoholmisbrug. 

Læs om voksne børn af alkoholikere, og hvordan du kan få hjælp!

Statistik for voksne børn af alkoholikere

Det er svært at sige, præcis hvor mange voksne børn af alkoholikere, der findes. Det er dog helt sikkert, at der er rigtig mange pårørende til en alkoholiker.

Sundhedsstyrelsen skønner, at der årligt er ca. 122.000 0-18 årige børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer – altså børn af alkoholikere.

181.000 af de 19-35 årige og 329.000 de 35+ årige udtaler, at de er vokset op i familier med et alkoholmisbrug.

Ikke alle voksne børn af alkoholikere har problemer eller har erkendt deres voksen-barn problematikker.

Som voksent barn af alkoholiker kan man være 12 eller 72 år gammel. Når der er en misbruger i familien, bliver hele familien ramt. Rigtig ofte går det hårdest ud over børnene.

Mange af dem, der har et alkoholmisbrug, lever med det i ca. 10-15 år, før de får hjælp eller vælger at gå i behandling. Disse tal genkender vi også fra vores erfaring med familie- og pårørende behandling.

Dette betyder, at børnene i disse familier som oftest har haft en misbruger tæt på i næsten hele deres barndom. Det vil have konsekvenser gennem hele livet.

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Er jeg et voksent barn af en alkoholiker?

ACA – Danmark (Adult Children of Alcoholics) er en gratis selvhjælpsgruppe, som vi altid anbefaler. Her er mange mennesker blevet hjulpet helt gratis og har derigennem fundet vej til et bedre liv!

De følgende spørgsmål kan hjælpe dig med at afgøre, om der var alkoholisme eller anden dysfunktion i din familie.

Hvis dine forældre ikke drak, har dine bedsteforældre måske drukket og videregivet sygdommen familiedysfunktion til dine forældre.

Hvis alkohol eller stoffer ikke var et problem, kan det være, at dit hjem var kaotisk, utrygt og uden opdragelse ligesom mange alkoholiske hjem.

 

Plejebørn, som nu er voksne, kan også relatere sig til mange af nedenstående tegn og symptomer:

 • Kan du huske, om der var nogen, der drak, tog stoffer eller var involveret i anden adfærd, som du nu betragter som dysfunktionel?
 • Undlod du at tage venner med hjem på grund af drikkeri eller anden dysfunktionel adfærd i hjemmet?
 • Undskyldte den ene af dine forældre den anden forælders drikkeri eller andre former for adfærd?
 • Fokuserede dine forældre så meget på hinanden, at det var, som om de ignorerede dig?
 • Skændtes dine forældre eller slægtninge konstant?
 • Blev du trukket ind i diskussioner eller uenigheder og bedt om at vælge side til fordel for én forælder eller slægtning imod en anden?
 • Prøvede du at beskytte dine brødre eller søstre mod druk eller anden adfærd i familien?
 • Føler du dig umoden som voksen?
 • Føler du det, som om du er et barn indeni?
 • Føler du som voksen, at du bliver behandlet som et barn, når du taler med dine forældre?
 • Fortsætter du med at udleve en barndomsrolle sammen med dine forældre?
 • Mener du, at det er dit ansvar at tage dig af dine forældres følelser og bekymringer?
 • Opsøger andre slægtninge dig for at få løst deres problemer?
  Er du bange for autoritetsfigurer og vrede mennesker?
 • Søger du konstant bekræftelse eller ros, men har svært ved at tage imod en kompliment, når du får én?
 • Opfatter du de fleste former for kritik som personlige angreb?
 • Overforpligter du dig for derefter at blive vred, når andre ikke værdsætter, hvad du gør?
 • Tror du, at du er ansvarlig for den måde, et andet menneske føler eller opfører sig på?
 • Har du svært ved at identificere følelser?
 • Fokuserer du uden for dig selv i din søgen efter kærlighed eller tryghed?
 • Involverer du dig i andres problemer?
 • Føler du dig mere levende, når der er krise?
 • Sætter du lighedstegn mellem nærhed og sex?
 • Har du svært ved at skelne mellem kærlighed og medlidenhed?
 • Har du befundet dig i et forhold med en tvangspræget eller farlig person og undret dig over, hvordan du var havnet dér?
 • Dømmer du dig selv uden nåde og gætter dig til, hvad der er normalt?
 • Opfører du dig på én måde offentligt og på en anden måde derhjemme?
 • Tror du, at dine forældre havde problemer med alkohol eller stoffer?
 • Tror du, at du blev påvirket af dine forældres eller familiens drikkeri eller anden dysfunktionelle adfærd?

 

Hvis du svarede ja til tre eller flere af disse spørgsmål, kan det være, at du lider under følgerne af at være vokset op i en alkoholisk eller på anden måde dysfunktionel familie.

Kilde: ACA, Danmark

Alkohol i Danmark 2015

At vokse op i et hjem, hvor en eller flere voksne har et misbrug, betyder ofte, at børnene oplever utrygge situationer og aggressiv adfærd. I undersøgelsen “Alkohol i Danmark 2015” fortalte mere end hver tredje af de de personer, der angav at være vokset op med misbrug i familien, at de meget ofte, ofte eller engang imellem blev råbt ad eller på anden vis verbalt krænket på grund af alkoholforbruget hos personen i husstanden, der drak for meget. 22,9 procent fortalte, at de ofte, eller engang i mellem været vidne til alvorlig vold på grund af alkoholforbruget hos personen i husstanden, der drak for meget.

Kilde: Alkohol i Danmark 2015

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Særlige kendetegn hos voksne børn af alkoholikere

 • Svært ved at sætte grænser
 • Udfordringer med lavt selvværd
 • Kan være plaget af skyld og skam
 • Har svært ved at indgå i relationer
 • Føler sig anderledes og ensomme
 • Kan have et stort behov for hele tiden at hjælpe andre, men glemme sig selv
 • Svært ved at mærke deres følelser
 • Svært ved at tale om deres følelser

 

Det er ikke altid, man mærker alle sammen, og mange af disse kendetegn vil være helt eller delvist ubevidste.

Voksne børn af alkoholikere kan få et anstrengt forhold til alkohol eller selv senere i livet udvikle et alkoholproblem.

Det vil også kunne vise sig i andre former for misbrug eller afhængighed, som f.eks. sukker, mad, spil, sport, sex, porno, internet, eller arbejde.

Ofte kan der være behov for professionel hjælp og støtte til deres afhængighed, og deres voksen barn problematik.

 

Du kan få et bedre liv!

Mennesker er heldigvis ikke ens. Nogle voksne børn af alkoholikere lever et godt liv med god balance og uden uhensigtsmæssig adfærd pga. fortiden.

Men mange voksne børn af alkoholikere kan have en større risiko for at gå ned med stress, angst og depression.

Andre lever med store problemer psykisk og har svært ved at fungere normalt i f.eks. forhold, relationer, socialt, intimt og i andre situationer.

Langt de fleste voksne børn af alkoholikere har det sværest i alderen 25-45 år, og det er ofte her, de søger hjælp.

 

Vi tilbyder psykoterapi og coaching, samt hjælp, støtte og rådgivning

Du kan ændre din adfærd og finde dig selv og dit indre barn på ny, udvikle kærlighed til dig selv, få bedre selvværd, flere kompetencer, styrke dine ressourcer og skabe mere mening og få et godt liv.

Det er aldrig for sent at få hjælp. Det værste du kan gøre, er ikke at gøre noget.

Mere information

Her kan du få hjælp til børn og unge med misbrug i familien
(Link til TUBA)

Her kan du læse om hjælp som pårørende til en misbruger
(Link til Al-Anon – Hjælp og håb for familie og venner)

Her kan du læse mere om hjælp til voksne børn af en alkoholiker
(Link til ACA Danmark – Adult Children of Alcoholics)

Misbrugsbehandling I Alkoholmisbrug I Hash misbrug I Kokain misbrug I Ambulant misbrugsbehandling

Kontakt os anonymt i dag